Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D501 World War I"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 42.

Հովհաննիսյան, Գ. Ս. (2018) Ելիզավետպոլի նահանգի հայ բնակչության ժողովրդագրական պատկերն Առաջին աշխարհամարտի նախաշեմին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-115. ISSN 0320-8117

Ադամյան, Ն. Ս. (2018) ԿՀԲԸ-ի և Armenian Refugees (Lord Mayor's) Fund-ի համագործակցության պատմությունից (1915-1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 315-324. ISSN 0320-8117

Ованесян, С. Г. (2016) Ованес Туманян в первые месяцы Первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-181. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2016) Վահան Տերյանը և Հայկական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 21-29. ISSN 0320-8117

Харатян, Г. С. and Касацкая, И. Ф. (2015) Послужной список участника Первой мировой войны Е. Е. Вышинского. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 146-150. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (2015) Հատված Ա-Դոյի «Իմ հիշողությունները» հուշագրությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 181-189. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. А. (2014) Мурад Карапетян Участие армян в Первой мировой войне (1914-1918гг.), Е., изд-во «Гитутюн», 2014, 128 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 354-357. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Լ. (2014) Փաստաթղթեր Առաջին աշխարհամարտի տարիներին զորավար Անդրանիկ Օզանյանի Հավաքական զորաջոկատի կազմավորման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 307-321. ISSN 0320-8117

Оганисян, Л. Г. (2013) Западная Армения в планах великих держав в 1914-1916 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 68-76. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2013) От Брест-Литовского мира к Мудросскому перемирию: история невыполнения договоров. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 21-39. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (2013) Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավոր Ա. Վռամյանի ծածկագիր նամակը` ուղղված Թալեաթին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2012) Փաստաթղթեր Առաջին աշխարհամարտի տարիներին ռուսահպատակ հայերի զանգվածային կոտորածների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 257-276. ISSN 0320-8117

Карапетян, М. Л. (2012) Генерал Г. Корганов. Участие армян в мировой войне на Кавказском фронте (1914-1918), М., изд-во МАКС Пресс, 2011, 183 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 351-353. ISSN 0320-8117

Փահլևանյան, Կ. Ռ. (2012) Արգուտինսկի-Դոլգորուկով (Արղության) իշխանական րնտանիքի ներդրումը Առաջին աշխարհամարտում ռուսական զորքերի հաղթանակի գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 35-41. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2012) Թիֆլիսի հայոց գյուղատնտեսական և տնայնագործական ընկերության գործունեությունը Ալաշկերտի հովտում Առաջին աշխարհամարտի տարիներին (1914-1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Փահլևանյան, Կ. Ռ. (2004) Պոզոև (Պոզոյան) հայկական ազնվական ընտանիքի ավանդն Առաջին համաշխարհային պատերազմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-202. ISSN 0320-8117

Ованесов, Б. Т. (2001) Отношение армянских общин Ставропольской губернии к первой мировой войне (1914 - 1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 121-128. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Հ. (1998) Հայկական հարցը Եռյակ համաձայնության երկրների գաղտնի բանակցություններում ու համաձայնագրերում 1915—1916 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-102. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հ. Խ. (1997) Անդրկովկասի քաղաքական կուսակցությունները առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-23. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Գ. Ա. (1994) Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը Փարիզի հաշտության կոնֆերանսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 102-113. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1993) Հայկական հարցը 1918 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 25-38. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1993) Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-24. ISSN 0320-8117

Мирзоян, С. С. (1992) Документы о погромах нухинских и арешских армян в 1919—1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 146-163. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Ա. Ջ. (1991) Германские источники о геноциде армян. Период первой мировой войны. Сборник документов и материалов в 2-х томах, т. I (под редакцией профессора С. С. Степаняна), Ереван, изд-во «Айастан», 1991, 378 с. ՝ Գերմանական աղբյուրները հայերի ցեղասպանության մասին: Առաջին համաշխարհային պատերազմի շրջան: Փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածու երկու հատորով, հ. I (պրոֆեսոր Ս. Ս. Ստեփանյանի խմբագրությամբ), Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1991, 378 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 176-179. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. and Шахназарян, А. И. (1989) Бакинская газета «Наше время» о погромах нухинских, арешских и геокчайских армян в 1918 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 81-87. ISSN 0320-8117

Мурадян, С. П. (1988) Документальная страница из истории русско-армянских отношений в годы Первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 86-87. ISSN 0320-8117

Չալըմյան, Նուբար (1988) Vahakn N. Dadrian, The Role of Turkish physicians in the World War I Genocide of Ottoman Armenians, Holocaust and Genocide Studies, 1986, vol. I, № 2, pp. 169-192: Վահագն Դադրյան, Թուրք բժիշկների դերը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին արևմտահայերի ցեղասպանության մեջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 86-87. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես and Մուրադյան, Դերենիկ (1979) Հ. Ա. Պետրոսյան, Անդրկովկասի բանվոր դասակարգը և բոլշևիկյան կազմակերպությունները առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին (1914—1917 թ. փետրվար), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1977, 322 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 118-121. ISSN 0320-8117

Քիլիմջյան, Գևորգ (1976) Թուրք-հունական հարաբերություններն առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին (1913-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 32-41.

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1976) Հ. Ս. Մելիքյան, Հեղափոխական շարժումները Կովկասյան բանակում (1914-1917 թթ.), «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1975, 354 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 104-106.

Мелкумян, Г. А. (1973) Медицинская помощь беженцам в 1915 году. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 92-98.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1973) А. О. Арутюнян, Кавказский фронт 1914—1917 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 97-99.

Степанян, С. С. (1972) Империалистические устремления кайзеровской Германии по отношению к Западной Армении накануне первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 48-57.

Վերներ, Էրնստ (1970) Թուրքիան եռյակ միության և Անտանտի միջև 1914 թվականին։ Պատրանքներ և իրականություն Բոսֆորի ափերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 21-34.

Թորոսյան, Շ. Թ. (1969) Հայկական լեգեոնը և Արարայի ճակատամարտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 62-68.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1969) Զինվորական հեղափոխական-դեմոկրատական շարժումները Հայաստանում (1916 – 1917 թ. մարտ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 16-27.

Պողոսյան, Հ. Մ. (1968) Առաջին համաշխարհային պատերազմը և Զեյթունի բնակչության տեղահանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 29-47.

Համբարյան, Ա. (1968) Ս. Մ. Հակոբյան, «Արևմտյան Հայաստանը իմպերիալիստական պետությունների պլաններում առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ», ԳԱ հրատարակչություն, 1967, 264 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 93-97.

Հարությունյան, Ա. Հ. (1968) Ցարական Ռուսաստանի ռազմա-քաղաքական միջոցառումները Մերձավոր արևելքում 1914-1918 թթ. պատերազմի նախօրյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-43.

Բորյան, Մ. Տ. (1966) Աոաջին համաշխարհային պատերազմի պատճառների և բնույթի քննադատությունը «Պայքար» թերթում (1915—1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 30-38.

Հարությունյան, Ա. Հ. (1966) Անտանտի ոազմական սիստեմում ռուսական բանակի դերի հարցի շուրջը (1915—1916). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 52-63.

Саргизов, Л. М. (1966) Ассирийцы Турции и Ирана в период первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 73-82.

This list was generated on Mon May 17 01:18:17 2021 AMT.