Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D204 Modern History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 297.

Ружанский, Владимир (2020) Азербайджанское лобби Израиля: генезис, ресурсы и основные направления деятельности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 114-143. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մհեր (2020) Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ներկայացվածության որոշ հարցեր համացանցի ադրբեջանական տիրույթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 80-96. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հայկազ (2020) Խ. Լազարյանի գործունեությունը 1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 97-113. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Նարեկ (2020) Խորհրդարանական կառավարման համակարգի տեսագործնական հիմնախնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 168-177. ISSN 0320-8117

Սելիմեան, Յարութիւն Գէորգ (2020) Հայ աւետարանական շարժման սկզբնաւորումը օսմանեան Թուրքիոյ մէջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 158-167. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Համո (2020) Հայ-թուրքական բանակցությունները Բաթումում 1918 թ. հուլիսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 50-61. ISSN 0320-8117

Բալայան, Վահրամ (2020) Շուշին ազգային առաջադեմ գաղափարների ձևավորման և տարածման կենտրոն (XIX դ. երկրորդ կես–XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 62-79. ISSN 0320-8117

Մատինյան, Լ. Վ. and Աբրահամյան, Հ. Մ. (2018) Գորբաչովյան վերակառուցումը և զարգացման փուլերը (1985-1990 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-102. ISSN 0320-8117

Կեսոյան, Գ. է. (2018) Պետական և կուսակցական վերահսկողության մարմինների վերակազմակերպումը ՀՍԽՀ-ում (1922-1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 117-128. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ա. Ս. (2018) Հայ-թուրքական հարաբերությունները ՀՀ ազգային անվտանգության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-49. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ն. Ա. (2017) Բազմակուսակցական համակարգի սկզբնավորումը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 107-122. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2017) Երիտասարդաց քրիստոնեական ընկերակցության աշխատակից Օլին Փ. Լիի հաշվետվությունը Կիլիկիայի ինքնավարության հռչակման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 301-302. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Կ. Ա. (2017) Էդիկ Մինասյան, Տաթևիկ Մինասյան, Հայ կանայք 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 317-320. ISSN 0320-8117

Արշակյան, Գ . Մ . (2017) Թուրք-ռուսական հարաբերությունները հետխորհրդային առաջին տասնամյակում և Հարավային Կովկասը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 80-98. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Է. Վ. (2017) Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան եռակողմ համագործակցությունը առևտրի և ներդրումների ոլորտում (1991-2016 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-62. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ն. Մ. (2017) Կիլիկիահայերի կոտորածի հարցը Օսմանյան խորհրդարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-79. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2017) Армянская дипломатия на I Лондонской конференции и вопросы границ (12 февраля-10 апреля 1920 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-69. ISSN 0320-8117

Батиев, Л. В. and Казаров, С. С. (2017) Состояние преступности в Нахичевани-на-Дону в XIX-нач. XX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-93. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Խ. Ռ. (2017) Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2017) Արցախյան հարցի պատմության շուրջ (1918 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 111-118. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Հ. (2017) Արևմտյան Հայաստանի ինքնորոշման հարցի լուսաբանումը հետխորհրդային Հայաստանի պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Վ. Ա. (2017) Թերթելով հերոսական էջերը (Արցախյան ազատամարտը վերհուշումներում). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 390-395. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Ա. (2017) Վանիկ Վիրաբյան, Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1918-1921 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 404-406. ISSN 0320-8117

Аракелян, А. Р. (2017) Совет сотрудничества арабских государств залива. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 127-135. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Շ. Ա. (2017) Արդահանի խնդիրը հայ-վրացական հարաբերություններում 1920 թ. աշնանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-83. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Վ. Ա. (2017) Արևելյան Այսրկովկասում թյուրքալեզու գրավոր մշակույթի ձևավորումը XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 103-112. ISSN 0320-8117

Մակիչյան, Վ. Լ. (2017) Գերմանահայոց կենտրոնական խորհուրդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-102. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (2017) Գևորգ Ստեփանյան, Համազասպ Սրվանձտյանց, Ե., «Լուսակն» հրատ., 2016, 1087 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 312-314. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Ա. Է. (2017) Էնվեր փաշայի՝ բոլշևիկների հետ համագործակցության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-87. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Հ. Գ. (2017) Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների կայացումն ու զարգացումը (1991-2015 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-96. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ժ. Հ. (2017) Շառլ դը Գոլի ալժիրյան քաղաքականության արդյունքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Մ. and Զոհրաբյան, Է. Լ. and Տետեյան, Ա. Ա. (2016) «Արևելյան գործընկերություն» նախաձեռնությունը և Հարավային Կովկասի պետությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 30-44. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ս. (2016) Ազատագրական խմորումները Կարինում XIX դ. վերջին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-123. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2016) Արարատ Հակոբյան, Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 289-293. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2016) Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի հայկական ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1944-1964 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Հ. (2016) ՀՀ ռազմական անվտանգության համակարգը տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական զարգացումների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-146. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Հ. (2016) Հայ իրականության մարտահրավերները հարափոփոխ աշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2016) Հայ որբերի հիմնախնդիրը «Ճակատամարտ» օրաթերթում (1918-1924 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2016) Մամուլի ռազմական գրաքննության սկզբնավորումը Խորհրդային Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-62. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ք. Ռ. (2016) Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի գործունեության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-98. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2016) Անգլո-ռուսական մրցակցությունը և թուրք-պարսկական վերջին՝ 1821-1823 թթ. պատերազմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-77. ISSN 0320-8117

Казаров, С. С. (2016) Экономическое положение Нахичевани-на-Дону в 1916-1919 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 27-34. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (2016) Ամերիկահայ հնչակյան մամուլի պատմությունից («Վերածնութիւն», Բոստոն, 1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 47-60. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2016) Երիտասարդաց քրիստոնեական ընկերակցության աշխատակից Ս.Ֆ.Հ. Քրաթերնի հաշվետվությունը Մարաշի պաշարման մասին (20.I–11.II.1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 304-319. ISSN 0320-8117

Արշակյան, Գ . Մ . (2016) Թուրք-հայկական հարաբերությունները Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականության համատեքստում 1995-2001թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-26. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Ա. Վ. (2016) Թուրքական գյոքալփագիտության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Пономарев, В. А. (2016) Современный международный терроризм как асимметричный ответ на вызовы глобализации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-81. ISSN 0320-8117

Դավիթավյան, Տ . Ա . (2016) Ադրբեջանի հետախուզական մարմինները. գործունեության իրավական հիմքերը և հիմնական ուղղությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-89. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2016) Անուշավան Զաքարյան, Արևմտահայ իրականությունը ռուս հրապարակախոս Տ. Օլգենինի գնահատմամբ, Ե., Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2014, 112 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 343-345. ISSN 0320-8117

Ղահրիյան, Մ. Հ. (2016) Իրաքի քաղաքականությունը քրդերի նկատմամբ (1991-2003 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Ս. Վ. (2016) Սաուդյան Արաբիան և Իրանը Իրաքի դեմ կոալիցիոն ուժերի ռազմական գործողությունների ընթացքում (1991 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան , Լ . Զ . (2015) Արդիականացման չինական մոդելը տնտեսական և քաղաքական զարգացման համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 128-133. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2015) Ընտրական գործընթացները ՀԽՍՀ-ում 1920-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-49. ISSN 0320-8117

Ղամբարյան, Ա.Վ. (2015) Իրավիճակը Հայաստանում՝ ըստ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Վ. Ֆիլիպսի տեղեկությունների(1919 թ. սեպտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 120-127. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ս . Ռ . (2015) Հայաստանի Կարմիր խաչի ընկերության կազմավորումը և մարդասիրական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2015) Հայաստանի գիտության ներդրումը ԽՍՀՄ ռազմապաշտպանական և տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում (1970-1980-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 10-27. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2015) Մամուլի պետական վերահսկողությունը և գրաքննությունը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-77. ISSN 0320-8117

Тунян, В. Г. (2015) Деятельность Х. Лазарева во время Адрианопольской кампании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 164-179. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Բ. (2015) Ամերիկյան միսիոներների կրթական ձեռնարկումներն Արևմտյան Հայաստանում (1895-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 180-189. ISSN 0320-8117

Վասիլյան, Ս. Գ. (2015) Արցախյան շարժումը՝ վերակառուցման և քաղաքական նոր մտածողության արդյունք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 233-240. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա . Մ . (2015) Ընտրական համակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 87-103. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Խ. Ռ. (2015) Խորհրդային Հայաստանում կիրառված «ռազմական կոմունիզմի» քաղաքականությունը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-145. ISSN 0320-8117

Ավանեսյան, Ի. Ն. (2015) Կանանց մասնակցությունը Հյուսիսային Արցախի ինքնապաշտպանությանը (1988-1991 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 256-265. ISSN 0320-8117

Բաբուխանյան, Զ. Հ. (2015) Հայ-թուրքական հարաբերությունները և ժամանակակից թուրքական ԶԼՄ-ները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-232. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2015) Հետախուզական ծառայության կազմակերպումը և գործունեությունը ՀՀ-ում (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 241-255. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Մ. (2015) Նոր Բայազետի գավառը 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբության ընթացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 104-123. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Յու. Վ. (2015) Բաքվի Հայոց ազգային խորհուրդը՝ Ադրբեջանի հայության պաշտպան (1918 թ. մայիս-1920 թ. մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 190-199. ISSN 0320-8117

Միրզախանյան, Ռ. Կ. (2015) Խորհրդային Հայաստանի մշակույթի ձևավորման առաջին քայլերը (1920 թ. դեկտեմբեր-1921 թ. փետրվար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 306-317. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ն. Մ. (2014) 1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումը և խորհրդարանի ձևավորումը Օսմանյան կայսրությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Ходжаян, К. Г. (2014) Приход социалистов к власти во Франции в контексте турецко-французских отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-36. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Գ. Գ. (2014) Հայաստանն ու Անդրանիկը ԱՄՆ-ի 1917թ. արևելյան քաղաքականության մեջ և Հայոց ազգային խորհուրդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 323-343. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Ա. (2014) Մուսալեռցիները 1915 թ. ֆրանս-բրիտանական ծրագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-57. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Ռ. (2014) Ա.Ս. Գրիբոյեդովի դիվանագիտական առաքելության կործանումը Թեհրանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 88-100. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Է. Վ. (2014) ԱՄՆ-ի դերակատարությունը Հայաստանում անկախ պետականության հաստատման և ամրապնդման գործընթացում (1990-2000թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Է. Վ. (2014) Մկրտիչ Ներսիսյանն ընդդեմ հայ ազգային-ազատագրական շարժման պատմության կեղծարարների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 28-40. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մ. Տ. (2014) Արծրուն Հովհաննիսյան, Տարածաշրջանի ռազմականացումը և հայոց բանակը, Ե., Հեղինակային հրատ., 2013, 267 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 304-306. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2014) Եկեղեցու սեփականության բռնագրավումը Խորհրդային Հայաստանում (1920 թ. դեկտեմբեր – 1921 թ. փետրվար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 95-102. ISSN 0320-8117

Շիրանի, Աֆսանեհ (2014) Հայաստան–Թուրքիա միջպետական հարաբերությունների զարգացումը (1991-2013 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 120-127. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2014) Նորայր Սարուխանյան, Հայ պատմագիտությունը XIX դարում և XX դարասկզբին, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, 543 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 301-303. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ի. Վ. (2013) «Օղակ» ռազմական գործողության պետական-ահաբեկչական բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-92. ISSN 0320-8117

Ժամհարյան, Ա. Ռ. (2013) Թուրքիայի հարաբերությունները Մաղրիբի արաբական երկրների հետ տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումների համատեքստում (1996-2002 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-38. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Տ. Ն. (2013) Մեծ Բրիտանիան և Ղարաբաղի հարցը (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 39-50. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Յու. Վ. (2013) Հայաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությունը Փարիզի Խաղաղության կոնֆերանսին (1919-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-106. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Գ. Ժ. (2013) Հյուսիսարևելյան Այսրկովկասի կիսանկախ խանությունների կարգավիճակի ձևավորումը (1750-1770-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 76-87. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2013) Արցախի հիմնախնդրի միջազգայնացման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-178. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2012) Մարտին Բաղդասարյան, Ազատագրում, գիրք 3. Սպարապետ, Ե., «Այսօր» հրատ., 2010, 768 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 277-279. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ա. Բ. (2012) 1918 թ. մայիսյան հերոսամարտերը մասնակիցների հուշերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 149-162. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ռ. Հ. (2012) «Էթնիկ զորակոչ» Թուրքիայի Հանրապետությունում (1941-1942 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 42-50. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Ա. Ս. (2012) Ամերիկյան և սկանդինավյան մարդասիրական կազմակերպությունների հայանպաստ գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 134-140. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2012) Խորհրդային պաշտպանական արդյունաբերության և դրա կառավարման համակարգի զարգացման հիմնափուլերը (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Է. Վ. (2012) Հայ-իրանական միջպետական հարաբերությունների կայացումն ու զարգացումը (1990-2001 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 68-78. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (2012) Իտալական ազգային-ազատագրական շարժումների արտացոլումը «Փարիզ» պարբերականում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-70. ISSN 0320-8117

Նուրբեկյան, Լ. Զ. (2011) Արևմտահայերի Ազգային ժողովի հոգևոր գործառույթները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-93. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (2011) Իշխանության կազմակերպման հարցը Անդրկովկասում. կոմիսարիատի ստեղծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ա. Գ. (2011) ԽՍՀՄ-ի փլուզումը և ՌԽՖՍՀ քաղաքական համակարգի ճգնաժամը (1990-1993 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 22-28. ISSN 0320-8117

Ակոպյան, Ց. Ա. (2011) ՀՀ-ի և Վրաստանի գործադիր իշխանությունների ձևավորման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 69-75. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2011) Հունական համայնքի տնտեսական հալածանքների արձագանքը «Դաշինք» թերթում(1910-1913 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 29-36. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ա. Գ. (2011) Սեբաստիայի հայկական տպարանները և մամուլը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 49-54. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2011) Վանի «Աշխատանք» շաբաթաթերթը (1910-1915 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 236-250. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Ա. (2011) Ալևիները Թուրքիայում 1920-1930-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 74-81. ISSN 0320-8117

Գզոյան, Է. Գ. (2011) Անդրկովկասի հանրապետությունների` Ազգերի լիգային անդամակցելու հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 55-64. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ի. Վ. (2011) Թաթուլ Կրպեյանը և «Օղակ» գործողությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-54. ISSN 0320-8117

Мурадян, И. С. (2010) О правовом регулировании миграционных процессов в Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-124. ISSN 0320-8117

Погосян, В. А. (2010) Советские ученые о Карабахском конфликте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 335-342. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (2010) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի սոցիալ-տնտեսական և կրթական-լուսավորական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-39. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2010) ԼՂԻՄ-ի մարզկոմի առաջին քարտուղարը Բաքվի դրածո էր: ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահը Հայաստանի ԳԱ ընդհանուր ժողովում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 329-334. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2010) Կոսովոյի կարգավիճակի որոշման գործընթացի նշանակությունը հակամարտությունների կարգավորման սկզբունքների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 40-52. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (2010) Հայ հեղափոխական դաշնակցության գործունեությունը Կիլիկիայում XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 5-22. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2010) Ջոն Կիրակոսյան, Անկախ պետականության և քաղաքական հայագիտության ակունքներում, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2009, 680 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 349-354. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Տ. Ն. (2010) Քաղաքացիական պատերազմն Իսպանիայում և դրա հետևանքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 85-90. ISSN 0320-8117

Զուլալյան, Մ. Կ. (2010) Nikolay Hovhannisyan. The Armenian Genocide. Armenocide– the Most Genocidal Genocide: in Ten Languages of the World. English, French, Russian, German, Turkish, Japanese, Hungarian, Armenian, Arabic, Persian, Yerevan, “Zangak-97” Publishing House, 2009, 856. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 484-488. ISSN 0320-8117

Միրօղլու, Արմաւենի (2010) Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան 1923-1939 թուականներուն (մաս II). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 68-80. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2010) Ականատեսի վկայությունները Մուշ քաղաքի հայության կոտորածի մասին: Հայկական բանակի հետախուզական բաժանմունքի պետ Տիգրան Դևոյանի զեկուցագիրը թուրքական բանակի մարտակազմի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 457-483. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2010) Արմին Վեգները` որպես մեծ մարդասեր և Հայոց ցեղասպանության ականատես. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 437-447. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ա. Գ. (2010) Գրիգոր Արշակյան, Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 1991-2001 թթ., Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» Հրատ., 2009, 210 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 515-516. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ա. Վ. (2010) Թեև Արմին Վեգները պաշտպանության կարիք չունի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 448-456. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2010) Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության «Նոր ակտիվիզմի» երկրորդ փուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (2010) ՀՍԽՀ սահմանների հարցը 1921 թ. խորհրդա-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում (Մոսկվայի և Կարսի կոնֆերանսները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 36-58. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վ. Ա. (2010) Մ. Կարապետյան, Է. Գևորգյան, Է. Մելքոնյան, XIX դարի երկրորդ կեսի հայ ազգային-ազատագրական շարժման խորհրդահայ պատմագրությունը (1921-1991 թթ.), Ե., «Զանգակ-97» հրատ., 2010, 303 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 489-493. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ն. Ռ. (2010) Նէպ-ը և գյուղացիության շերտավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 156-162. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Մ. (2010) Սփյուռքահայ պատմագիտությունը հայ հայդուկային շարժման վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 131-144. ISSN 0320-8117

Мурадян, М. Ф. (2009) Российско-армянские отношения в последнем десятилетии XX века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 84-96. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2009) Тунян В. Г., Легенды и были: охранка и Армения, XIX- нач. XX вв. Е., 2008, изд. «Чартарагет», 132 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 258-260. ISSN 0320-8117

Ղալթախչյան, Տ. Ս. (2009) Ադանայի 1909 թ. կոտորածների առաջին արձագանքները արևմտահայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մ. Տ. (2009) Հայ-ադրբեջանական սահմանային խնդիրները ՀՍԽՀ հյուսիսարևելյան սահմանահատվածում 1921-1922 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Սայիյան, Ա. Ս. (2009) Նորահայտ վավերագրեր Արարատի ապստամբության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-245. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Լ. and Նալբանդյան -Մարգարյան, Մ. (2007) Բրազիլահայ համայնքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-76. ISSN 0320-8117

Ամիրջանյան, Հ. Հ. (2007) Ժողովրդագրական տեղաշարժերը Լոռիում XIX դ. առաջին երեսնամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 195-200. ISSN 0320-8117

Սայիյան, Ա. Ս. (2007) Մուսթաֆա Քեմալի քրդական քաղաքականությունը և շեյխ Սայիդի ապստամբությունը 1925 թ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 85-95. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գ. Լ. (2007) Մտավորականության կազմն ու թվաքանակը Արևելյան Հայաստանում XIX դարի 80-90-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 117-128. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (2002) XIX դարի հայ հասարակական հոսանքների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Ստեփանյանց, Ս. Մ. (2002) Կովկասի ռազմաբեմից ռուսական զորքերի հեռանալը և Անդրկովկասում ու Պարսկաստանում իրադրության փոփոխությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-88. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (2002) Հ.Յ. Դաշնակցության քաղաքական ռազմավարությունը 1890-ական թվականների առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-80. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Գ. Գ. (2002) Միքայել Պապաջանյանր և Արևմտյան Հայաստանի բարենո֊րոգումների ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-205. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. З. (2001) Торгово-экономическая деятельность армянского купечества на Тереке (XVIII - начало ХХвв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-61. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Գ. Գ. (2001) Անգլիական ռազմական վարչակարգը Անդրկովկասում և Հայաստանի կառավարությունը (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ.օգոստոս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 62-80. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Վ. Խ. (2001) Ա. Մ. Հակոբյան, Կարսի մարզ (գյուղացիության պատմության ուրվագծեր), 1878 - 1917թթ., ՀՊՃՀ «Ճարտարագետ» հրատարակչություն, Ե., 2000, 166 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 256-258. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Մ. Զ. (2001) Անդրկովկասի և սփյուռքահայ մամուլը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության իշխանության մարմինների մասին (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-233. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2001) Գ. Ա. Գալոյան, Հայաստանը և մեծ պետությունները 1917 - 1923 թթ., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 1999, 539 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 246-248. ISSN 0320-8117

Ղասաբյան, Զ. Մ. (2001) Ֆրանսահայ համայնքի սոցիալ-տնտեսական կյանքի զարգացման փուլերը (1922-1980թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-174. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Հ. (1998) Խորհրդային Հայաստանի և Լեռնահայաստանի կառավարությունների ներկայացուցիչների Սիսիանի բանակցությունները (1921 թ. մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-79. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Հ. Ս. (1998) Кэролайн Кокс, Джон Айбнер. Этническая чистка продолжается. Война в Нагорном Карабахе, изд-во «Гитутюн», Е., 1998,106 с. Քերոլայն Քոքս, Ջոն Հայբներ, Էթնիկական մաքրումը, շարունակվում է Պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղում , ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 1998, 106 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 221-224. ISSN 0320-8117

Աշչյան, Վ. Ս. (1998) Ամիրաների և առևտրաարհեստավորական խավի գործունեությունը պոլսահայ գաղթօջախում (XVIII դ. վերջ—XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-113. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Հ. (1998) Զանգեզուրի 1920 — 1921 թթ. կռիվների գնահատման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-75. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1993) Արխիվային նյութեր Մ. Խրիմյանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 123-135. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Հ. Ն. (1993) Վ. Ե. Դալլաքյան, Հայաստանի բանվոր դասակարգի պատմությունից (1920—1930-ական թվականներ), Երևան, ՀՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1991, 151 էջ,. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 142-143. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1993) Из истории советско-армянских дипломатических отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1993) Անկախության գաղափարը Հ. Յ. Դաշնակցության ծրագրերում (1890—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 18-26. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (1993) Նստաշրջան՝ նվիրված Զեյթունի 1862 թ. ապստամբության 130-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 164-165. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (1993) Արմենական կուսակցության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1993) «Կուլտուրական հեղափոխության» մի կարևոր հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-64. ISSN 0320-8117

Драмбян, Т. С. (1993) Эдуард Оганесян. Век борьбы. Очерк 100-летней истории дашнакской партии и национально-освободительной борьбы армянского народа. В двух томах. Мюнхен—Москва, изд.-во «Феникс», 1991, т. I—383 с., т. II—700 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 149-152. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1993) Հայ ժողովրդավարության քաղաքական ուղեգիծը 1917—1918 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (1992) Իտալիայի ազգային-ազատագրական շարժումները հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ (XIX դարի երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-115. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1992) Քեմալականների 1920—1921 թթ. արշավանքն Անդրկովկաս և 1921 թ. մարտի 16-ի մոսկովյան պայմանագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-34. ISSN 0320-8117

Григорянц, В. Е. (1991) К истории армянской церкви в Туркмении (конец XIX —середина XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 8-21. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1991) Բոլշևիկները և Էնվեր փաշան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Վ. Ե. (1991) Հայաստանում իշխանության և կառավարման մարմինների կազմավորման գործընթացի որոշ հարցեր (1920—1930-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 36-45. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Կ. Վ. (1991) «Պոլոժենիեի» ստեղծման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Նահատակյան, Ռ. Ա. (1991) Փաստաթղթեր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 153-163. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ս. Ս. (1990) Երևանի բեգական հանձնաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 33-38. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Հ. Ե. (1990) Հաճընի հերոսամարտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 21-33. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1990) Հայաստանի խորհուրդը և քաղաքական կուսակցությունները 1918 թ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1990) Сергей Рафалович об Армении и армянах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 88-94. ISSN 0320-8117

Тунян, В. Г. (1989) Проекты экономического освоения Закавказья (1826—1834). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 15-25. ISSN 0320-8117

Мгоян, А. Ш. (1989) Курдский вопрос в Иране во время революционных событий 1979 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 64-72. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1989) Политика английских завоевателей по отношению к армянам Арцаха (ноябрь 1918—август 1919 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (1989) Ազատ Հայաստանի գաղափարը «Հայ բանվոր հեղափոխականների ասոցիացիայի» ծրագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Մ. and Ռաշիդյան, Ս. Հ. (1989) Е. С. Саакян, Революционные движения молодежи в Армении и Закавказье в конце XIX—начале XX века, Ереван, изд-во «Айастан», 1987, 242 с. Ե. Ս. Սահակյան, Երիտասարդության հեղափոխական շարժումները Հայաստանում և Անդրկովկասում 19-րդ դ. վերջին—20-րդ դ. սկզբին, Երևան,«Հայաստան» հրատարակչություն, 1987, 242 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-85. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Աշոտ (1988) Ազգաբնակչության տեղաշարժերը Էրզրումի նահանգի Բայազետ,Դիադին, Խամուր և Ալաշկերտ գավառներում XIX դ. առաջին երեսնամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 13-24. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1987) Հայաստանի գյուղացիության պայքարը հողի համար 1917—1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (1987) Հայկական ՍՍՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացումը Մեծ հոկտեմբեբի 70 ամյակի շեմին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Галоян, Армен (1987) Конец двоевластия. Борьба между революцией и националистической контрреволюцией в Закавказье (июль — октябрь 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Եղիշե (1987) Աշակերտական ելույթները հայկական դպրոցներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-35. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Оганесян, Джульетта (1987) Материалы из истории социально-экономического положения и антиправительственных выступлений трудящихся Армении (1917—1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-84. ISSN 0320-8117

Тунян, Валерий (1986) Материалы к новой истории Восточной Армении (1828—1849). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 82-89. ISSN 0320-8117

Սարդարյան, Կտրիճ (1986) Հայաստանում սովետական իշխանությունն ամրապնդելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները (1921 թ. ապրիլ—հունիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 21-27. ISSN 0320-8117

Галоян, Армен (1986) Двоевластие в Закавказье: Советы и Озаком (март-июль 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 11-23. ISSN 0320-8117

Կարամանուկյան, Շահեն (1985) Արաբական պետությունների լիգան և Մաղրիբի ժողովուրդների պայքարը ազգային անկախության համար (1945—1956). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 41-48. ISSN 0320-8117

Дарбинян, Артавазд (1985) Классовые сдвиги в закавказской деревне в период подготовки к массовой коллективизации (1927-1929). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Արիստակես (1985) Ջ. Հարբորդի զինվորական առաքելությունը և Հայաստանի մանդատը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ազատ (1985) Արևելյան Հայաստանի գյուղացիության արտագնացության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 24-29. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հայկազ (1985) Երկու վավերագիր Մուշի և Սասունի հայության վիճակի մասին (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 76-85. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Վիկտոր (1985) ՀՍՍՀ բանվոր դասակարգի գործունեությունը սովետներում սոցիալիզմի տնտեսական հիմքի կառուցման ժամանակաշրջանում (1926—1932). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 13-21. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վարուժան (1985) Միսաք Մանուշյանի նամակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Галоян, Армен (1985) Отделение Закавказья от Советской России—следствие антисоветской политики закавказского Сейма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խիկար (1985) Ռուսաստանյան առաջին հեղափոխությունը և նրա արձագանքները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 33-38. ISSN 0320-8117

Ղլեչյան, Վալերի (1985) Հայ առևտրական դասի մասնակցությունը առևտրի զարգացմանը Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 60-67. ISSN 0320-8117

Манучарян, Ашот (1985) Позиция ФРГ в отношении арабо-израильской войны 1973 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Քոչինյան, Հովհաննես (1985) Հասարակական գիտությունների զարգացման ուղղությամբ ՀԿԿ գործունեության պատմությունից (1951 —1955). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 26-31. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Աբել (1984) Р. Л. Азизбекян, Рост культурно-технического уровня рабочего класса Советской Армении в условиях развитого социализма, Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1984, 164 с. Ռ. Լ. Ազիզբեկյան, Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգի կուլտուր-տեխնիկական մակարդակի աճը զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984, 164 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 78-80. ISSN 0320-8117

Խեչումյան, Դավիթ (1984) «Հայ ժողովրդական կուսակցության» գաղափարախոսության և պրակտիկ գործունեության հակաժողովրդական էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 48-60. ISSN 0320-8117

Галоян, Армен (1984) Сепаратные турецко-закавказские переговоры в Трапезунде (март-апрель 1918 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 28-40. ISSN 0320-8117

Ալիխանյան, Սամվել (1984) Գ. Կ. Օրջոնիկիձեի դերը Հայաստանում սովետական իշխանության հաղթանակի և ամրապնդման գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Թևոսյան, Բաղդասար (1984) Աշխատուժի զբաղվածության հարցի լուծումը Սովետական Հայաստանում (1921—1929). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 18-27. ISSN 0320-8117

Григорян, Микаел and Худавердян, Константин (1984) Հ. Մ. Հարությունյան, Հայկական ՍՍՀ բանվոր դասակարգը սոցիալիզմի ամրապնդման ու զարգացման ժամանակաշրջանում (քանակը, կազմը), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983, 158 էջ։ Г. М. Арутюнян, Рабочий класс Армянской ССР в период упрочения и развития социализма (численность, состав). Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1983, 158 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Քոչինյան, Հովհաննես (1983) Սոցիալիստական մրցության կազմակերպման ուղղությամբ ՀԿԿ գործունեության պատմությունից (1950-1956). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հարություն (1983) Պատերազմի և խաղաղության լենինյան տակտիկայի հարցերը հայ բոլշևիկյան պարբերական մամուլում (1917 թ. մարտ—հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Казанджян, Рем (1982) К вопросу о так называемом мирном договоре между РСФСР и дашнакской Арменией от 28 октября 1920 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 38-46. ISSN 0320-8117

Խուդավերդյան, Կոնստանդին and Խուրշուդյան, Լենդրուշ (1982) Ազգային-պետական շինարարության պատմության պրոբլեմը սովետահայ պատմագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ազատ (1982) Արևելյան Հայաստանի արտոնյալ դասի թվաքանակն ու ազգային կազմը XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Թևոսյան, Բաղդասար (1982) Սովետական իշխանության առաջին ձեռնարկումները Հայաստանում գործազրկության վերացման ուղղությամբ (1920 թ. դեկտեմբեր—1921 թ. ապրիլ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 15-20. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Սասունիկ (1982) Անդրկովկասի բոլշևիկների պայքարը էսէռների դեմ 1917 թ. ետհուլիսյան ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-19. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Սամվել (1981) Խոշոր բուրժուազիայի դերի ամրապնդումը Թուրքիայում (1940-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 53-60. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Ստեփան (1981) Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության գործունեությունը հանրապետությունում գիտության կազմակերպման ուղղությամբ (1920- ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Համլետ (1981) ՀՍՍՀ կոլտնտեսային գյուղացիությունը բանվոր դասակարգի համալրման աղբյուր (1939—1959). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Գոհար (1981) Անդրկովկասի բոլշևիկների աշխատանքը քաղաքային դումաներում (1917 թ. օգոստոս-հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գրիգոր (1981) ՍՄԿԿ XXVI համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ցոլակ (1981) 26 կոմիսարների անվան անդրկովկասյան կոմունիստական համալսարանի ստեղծման և գործունեության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-22. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գուրգեն (1981) Հայաստանի կոմկուսի XXVII համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Էմմա (1981) Նորահայտ փաստաթղթեր Լուսժողկոմ Ասքանազ Մռավյանի գործունեության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-113. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վիկտոր (1980) Գիտությունը վերելքի ուղիներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գևորգ (1980) Պայքարի և հաղթանակների 60 տարի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Ալլահվերդյան, Սերգեյ (1980) Վ. Ն. Ղազախեցյան, Հայաստանի կոլտնտեսային գյուղացիության պատմությունը (1929—1937), Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 321 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 104-106. ISSN 0320-8117

Ղևոնդյան, Ռազմիկ (1977) ԱՆԴՐՍՖՍՀ մասնակցությունը 1924 թ. ՍՍՀՄ Սահմանադրության մշակմանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 45-54.

Баликян, Октябрина (1977) Новые документы о революционном движении в Армении в 1917—1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 88-101.

Մնացականյան, Արամայիս (1977) Մեծ Հոկտեմբերը և Անդրկովկասը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-15.

Гевондян, Размик (1977) Развитие конституционного законодательства ЗСФСР о высших органах государственной власти и управления (1922—1936 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 12-22.

Ненароков, Альберт and Худавердян, Константин (1977) Ц. П. Агаян, В. И. Ленин и создание закавказских советских республик, Ереван, 1976, 262 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 111-113.

Меликян, Генрих (1977) Деятельность большевиков в Кавказской армии после июльских дней 1917 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-10.

Հակոբյան, Արարատ (1977) Գյուղատնտեսության զարգացումը Կարսի մարզում (XIX դ. վերջ-XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 42-48.

Բորյան, Մառլեն (1977) Անդրկովկասի բոլշևիկները Դենիկինի դեմ մղված պայքարում (1919-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 11-23.

Հովակիմյան, Վաչե (1977) Գյուղացիական ելույթները Արևելյան Հայաստանում 1886-1887 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 36-41.

Համբարյան, Ազատ (1977) Մի էջ արևմտահայ տնտեսական կյանքից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 92-94.

Բայբուրդյան, Վահան (1977) О. Г. Инджикян, Буржуазия Османской империи, издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1977, 313 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 111-113.

Քարամյան, Կարապետ (1977) А. С. Силин, Экспансия германского империализма на Ближнем Востоке накануне первой мировой войны (1908—1914), М.,1976, 358 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 99-101.

Григорянц, Владимир (1977) Переселение армян в Закаспийскую область (конец XIX—начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 64-73.

Ալեքսանյան, Սամվել (1977) Դիտողություններ Արևելյան Հայաստանում ցարիզմի սոցիալական քաղաքականության պատմագրության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-63.

Մինասյան, Իսաջան (1976) «Տեղեկատուն» կոմունայի պաշտպանության համար մղված պայքարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 11-21.

Гегамян, Гурген (1976) Т. В. Осипова, Классовая борьба в деревне в период подготовки и проведения Октябрьской революции. М.,1974, 350 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 95-96.

Editorial, Board (1976) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ՍՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Լ. Ի. Բրեժնևի ծննդյան 70-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 93-94.

Editorial, Board (1976) ՍՍՀՄ Գերագույն սովետի նախագահության հրամանագիրը Լ. Ի. Բրեժնևին Լենինի շքանշանով և «Ոսկե աստղ» երկրորդ մեդալով պարգևատրելու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 3.

Editorial, Board (1976) ՍՍՀՄ Գերագույն սովետի նախագահության հրամանագիրը Լ. Ի. Բրեժնևին ՍՍՀՄ պետական գերբի ոսկեդրոշմ պատկերով պատվավոր զենքով պարգևատրելու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 3.

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1976) Դարձյալ Սովետական Հայաստանի ագրարային վերափոխումների գնահատման հարցի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 75-83.

Հովակիմյան, Վաչե (1976) XIX դ. վերջի արևելահայ գյուղացիության տնտեսական վիճակի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-12.

Ալեքսանյան, Սամվել (1976) Արևելահայ եկեղեցական կալվածքների հարցը 1870-1880-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 21-32.

Мгоян, Шакро (1976) Л. Н. Котлов, Становление национально-освободительного движения на Арабском Востоке, М., 1975, 323 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 109-112.

Շառոյան, Գարսևան (1976) Սովետական Հայաստանի ագրարային վերափոխումների գնահատման հարցի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 98-108.

Աբրահամյան, Հենրիկ (1976) Հայ բոլշևիկ աքսորյալները Իրկուտսկի նահանգում (1914-1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 41-49.

Հովհաննիսյան, Ռաֆիկ (1976) Վանի 1896 թ. ինքնապաշտպանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 58-66.

Баликян, Октябрина (1976) Обзор материалов по истории аграрного движения в Восточной Армении в 1910—1914 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 53-59.

Կարագուլյան, Գ. Հ. (1976) Լիբանանի ժողովրդական զանգվածների տնտեսական վիճակը 1939-1945 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 66-73.

Գևորգյան, Լ. Ե. (1976) ՍՄԿԿ XXV համագումարը և աշխատավորների կոմունիստական դաստիարակության խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11.

Այվազյան, Գ. Մ. (1976) ՍՄԿԿ XXV համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-12.

Մկրտչյան, Ա. Պ. (1976) ՍՄԿԿ XXV համագումարը զարգացած սոցիալիստական հասարակարգում կուսակցության ղեկավար դերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 13-21.

Газанчиян, В. И. (1976) На рубеже 9-ой и 10-ой пятилеток. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 20-28.

Ենգոյան, Փ. Ի. (1976) Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության XXVI համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-13.

Կարապետյան, Հ. Ս. (1976) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգը 9-րդ հնգամյակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-58.

Минасян, И. А. (1976) Армянская большевистская печать Азербайджана в борьбе за интернациональное воспитание трудящихся (1917— 1920 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15.

Մարտիրոսյան, Մ. Գ. (1975) Կուլտուր-լուսավորական հիմնարկների ստեղծումն ու զարգացումը Սովետական Հայաստանի գյուղերում (1920-1940 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 13-21.

Ալլահվերդյան, Ս. Ա. (1975) Վ. Ն. Ղազախեցյան, Սովետական Հայաստանի գյուղացիության պատմությունը 1920-1929 թթ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 410 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 107-108.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1975) Գործազրկության վերացումը Սովետական Հայաստանում (1920-1930 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 40-50.

Ալեքսանյան, Ս. Խ. (1975) Երևանի նահանգի մասնատիրական գյուղացիների բնահարկն ըստ 1870 թ. կանոնադրության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 18-25.

Дилоян, В. А. (1975) В. А.Дунаевский, Советская историография новой истории стран Запада 1917—1941 гг., издательство «Наука», Москва, 1974, 395 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 114-116.

Հարությունյան, Պ. Պ. (1975) Հայաստանի բանվոր դասակարգի դրությունը 1900-1914 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Համբարյան, Ա. Ս. (1975) Հեղափոխական շարժումներն Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներում 1905-1908 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-14.

Адобашьян, В. Л. (1975) Армяне Черноморского округа в 1920—1928 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 27-36.

Մուրադյան, Գ. Ա. and Հարությունյան, Պ. Պ. (1975) Հեղափոխական շարժումները Հայաստանում Ռուսաստանի առաջին ժողովրդական հեղափոխության տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Դիլոյան , Վ. Ա. (1975) Վ. Ա. Բայբուրդյան, Թուրք-իրանական հարաբերությունները (1900-1914 թթ.), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1974, 389 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 91-93.

Акопян, М. В. (1975) Общинный сход в системе социальной организации армянской сельской общины пореформенного периода. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 37-46.

Թոփալյան, Ա. Հ. (1975) Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-30.

Հարությունյան, Ա. Ա. (1974) Ազգը և պետությունը «աֆրիկյան սոցիալիզմում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-13.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1974) Սովետական Հայաստանի առաջին թանգարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 37-47.

Քթոյան, Հ. Մ. (1974) ՀԿ(բ)Կ պայքարը աշխատավորության աթեիստական դաստիարակության համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-12.

Դարբինյան, Հ. Խ. (1974) Անդրկովկասը «Կոմունիստական ինտերնացիոնալ» ամսագրի էջերում (1919-1921 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-11.

Սողոմոնյան, Մ. Ս. (1974) Վ. Ի. Լենինի կողմից բանվորական արհմիությունների վերաբերյալ մարքսիստական ուսմունքի զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-13.

Агаян, Ц. П. (1974) Некоторые особенности образования независимых советских республик Закавказья. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-15.

Ուդումյան, Կ. Բ. (1974) Սովետական Հայաստանի մասնակցությունը ՍՍՀՄ միջազգային տնտեսական համագործակցությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-12.

Կիրակոսյան, Ջ. Ս. (1974) «Քե-դ՚ Օրսեի» կանֆերանսը (1922 թ., մարտ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 10-21.

Еганов, Г. А. (1974) Экономическая взаимозависимость стран Западной Европы и Арабского Востока. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 30-40.

Միկիչյան, Վ. Վ. (1974) Ստեփան Շահումյանը Փարիզի կոմունայի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-9.

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1974) Իրանը երիտթուրքական կառավարության պլաններում (1913-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 21-30.

Գևորգյան, Ց. Ս. (1973) Կուսակցական կադրերի պատրաստման խնդիրը Հայաստանում 1923-1925 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 48-55.

Սիմոնյան, Ա. Վ. (1973) Անդրկովկասի երկաթուղայինների հեղափոխական պայքարի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 14-23.

Киракосян, Дж. С. and Симонян, А. П. (1973) Г. 3. Алиев — Турция в период правления младотурок (1908—1918 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 107-111.

Շառոյան, Գ. Վ. (1973) Հայրենադարձներին հողով ապահովելու խնդիրը 1920-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 3-8.

Парсамян, B. А. (1972) Закавказская федерация в единой советской семье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 59-67.

Балаян, Б. П. (1972) К оценке превентивного переворота в Иране. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 46-54.

Մելիքյան, Մ. Ա. (1972) ՍՍՀՄ-ը և ազգերի փաստական հավասարության հաստատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 3-11.

Տոներյան, Ե. Ս. (1972) Հայերեն կոմունիստական նորահայտ թռուցիկներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 53-58.

Хармандарян, С. В. (1972) Закавказская федерация и образование СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 3-13.

Ղուկասյան, Վ. Գ. and Ոսկանյան, Վ. Կ. (1972) 1848-1849 թթ. հունգարական հեղափոխությունը և նրա արձագանքները Արևմտյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 43-52.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1972) Անդրկովկասի ֆեդերացիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 3-11.

Оганесов, Г. С. and Аллахвердян, С. А. (1972) На пути к славному юбилею. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 80-89.

Հարությունյան, Կ. Ա. (1972) Հայկական 76-րդ դիվիզիան 1922-1940 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 63-68.

Ազատյան, Հ. Գ. (1970) Դ. Շահվերդյանի արտասահմանյան գործունեությունը (1921-1936 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-12.

Агаев, В. М. (1970) Роль социалистического соревнования в интернациональном воспитании трудящихся Закавказья (1959—1965 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-11.

Мгои, Ш. Х. (1970) Ценная книга по новейшей истории Ирака (А. М. Ментешашвили, «Ирак в годы английского мандата», Москва, изд-во «Наука», 1969г., стр.288). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 103-105.

Սադաղյան, Ա. (1967) Հ. Ազիզբեկյան, «Սովետական Հայաստանի Էլեկտրիֆիկացիայի պատմությունից», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1966, 298 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 93-96.

Սարգսյան, Հ. (1967) Վան քաղաքի 1918 թ. փոխգիր-թղթադրամների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 73-78.

Սիմոնյան, Հր. (1967) Ալ. Գրիգորյանց, «Հայաստանի տեխնիկական ինտելիգացիայի ձևավորումը և զարգացումը (1920-1965)», Երևան, 1966, 361 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-110.

Երկանյան, Վ. Ս. (1967) Էջեր Անդրկովկասի հայկական դպրոցի պատմությունից (1880-ական թվականներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 21-32.

Саакян, Р. Г. (1966) Об освешении некоторых вопросов новой и новейшей истории Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 113-118.

Восканян, В. К. (1966) М. Г. Нерсисян, «Отечественная война 1812 г. и народы Кавказа», Ереван, 1965 г., стр. 415. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 100-105.

Պողոսյան, Ա. Մ. (1966) Հայերի մասնակցությունը 1828—1829 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի կովկասյան ռազմաճակատում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 42-56.

Դարբինյան, Հ. Խ. (1966) Կոմինտերնի համար Վ. Ի. Լենինի և բոլշևիկների մղած պայքարի պատմությունից (1917 թ. փետրվար - 1917 թ. սեպտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-15.

Թառոյան, Կ. Զ. (1966) Սասունի 1894 թվականի ապստամբության արձագանքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 16-29.

This list was generated on Mon Mar 1 23:47:27 2021 AMT.