Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 1397.

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Contents; Содержание. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Գայանե (2020) Հովհաննես Թումանյանի մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական առաքելությանը Բաթումում (1918 թ. հուլիսի 3-5). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 17-30. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռուբեն and Սարգսյան, Ռոստոմ (2020) Միլիցիայի դասընթացների կազմակերպումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 281-296. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Աշոտ (2020) Որքանո՞վ են իրական Փառանձեմ թագուհուն վերագրվող մեղադրանքները Օլիմպիայի «սպանության» մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 31-39. ISSN 0320-8117

Մհեր, Հարությունյան (2020) Արցախի պաշտպանության հարավային թևում 1993 թ. ամառային ռազմարշավի մարտավարական առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 25-46. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ալբերտ (2020) Դավիթ-Դանիելյան ներհակությունը Զմյուռնիայում և Կոստանդնուպոլսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 9-24. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վանիկ (2020) Հայաստանի և Վրաստանի զինված ուժերը 1918-1921 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 47-68. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Վարդան (2020) Սյունյաց աթոռի մետրոպոլիտական աստիճանի վերահաստատումը XI դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 69-88. ISSN 0320-8117

Բալդարյան, Սարգիս (2020) Վաճառականական էթիկան ու խորհուրդները Կոստանդ Ջուղայեցու «Աշխարհաժողով» ձեռնարկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 89-106. ISSN 0320-8117

Карагезян, Гоар (2019) Нахичеван в записках европейских путешественников XIII-XVII вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 163-182. ISSN 0320-8117

Ованесян, Сусанна (2019) Ованес Туманян и массовое переселение из Вана-Васпуракана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 147-162. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Սամվել (2019) Զատիկ և Համբարձում տոները (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 231-241. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Վարդիթեր (2019) Հայ առաքելական եկեղեցու Վրաստանի և Իմերեթի թեմի կոնսիստորիան (XIX դ. 30-ական թթ.– XX դ. առաջին տասնամյակ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 53-62. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ավետիս (2019) Մեղրիի Անապաստանաց վանքի որմնանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 219-230. ISSN 0320-8117

Айвазян, Григорий (2019) О международной научной конференции "Кавказская Албания в историко-культурном пространстве Евразии". Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 312-320. ISSN 0320-8117

Махмурян, Гаяне (2019) Севрский договор и Республика Армения в политике США 1919-1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 72-86. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ալբերտ (2019) Էգեյանի առափնյա հայկական գաղթօջախների պատմությունից (XVII-XIX դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 10-34. ISSN 0320-8117

Գրեկյան, Երվանդ (2019) Կլիմայական փոփոխությունները և Ուրարտական պետության անկումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 35-71. ISSN 0320-8117

Poghosyan, A. (2019) Keshig in Caucasus. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 89-98. ISSN 0320-8117

Kuntner, W. and Heinsch, S. and Avetisyan, H. (2019) Some Remarks on the Research Context and the Preliminary Results of the Excavations Conducted in the West and Central Forts of Aramus between 2009 and 2015. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 304-333. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Բ. Վ. (2019) Անվավոր փոխադրամիջոցներով ուշ բրոնզեդարյան թաղումների սոցիալ-ժողովրդագրական հետազոտության խնդիրները Կուրարաքսյան Միջագետքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 334-349. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2019) Արարատ Հակոբյան, 1937 թվականը Հայաստանում, Ե., «Զանգակ» հրատ., 2017, 96 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 370-373. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2019) Դվինի կենտրոնական թաղամասի անտիկ շերտի բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 293-303. ISSN 0320-8117

Պետոյան, Ս. Հ. (2019) Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության Շուշիի մասնաճյուղի գրադարան-ընթերցարանը (1889-1900 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-82. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Ա. Զ. (2019) Ռաֆիկ Նահապետյան, Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2018, 240 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 367-369. ISSN 0320-8117

Մահտեսյան, Հ. Շ. (2019) Ստեփան Կամսարականի կազմած՝ Անդրկովկասի վարչատարածքային բաժանման ծրագիրը (1917թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 350-360. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. and Սուքիասյան, Հ. Կ. (2018) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հոբելյանը (հիմնադրման 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 396-401. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Լ. Ա. (2018) Հայաստանի աշտարակատիպ շինությունների ուսումնասիրության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 357-365. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ֆ. Ս. (2018) Նորահայտ շինություն Դվինի միջնաբերդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 332-346. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Լ. Ս. (2018) Տիգրան Դավիթավյան, Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները և դրանց հակահայ գործունեությունը, Ե., ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն, 2017, 301 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 391-395. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Պ. Ս. and Բոբոխյան, Ա. Ա. (2018) «Սարդարապատի ճակատամարտի հնագիտություն». ռազմական լանդշաֆտի պատմական ձևափոխումները Արարատի և Արագածի միջև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 296-309. ISSN 0320-8117

Карагёзян, Г. Л. (2018) Авторский замысел "Хроники Армении" Жана Дарделя. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 182-194. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2018) Գիտնականի ուղին (Վահան Բայբուրդյանի ծննդյան 85-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 372-374. ISSN 0320-8117

Պապիկյան, Ք. Վ. (2018) Նոր Ջուղայի վաճառականները՝ որպես Իրանի և Արևմտյան Եվրոպայի միջև առևտրի միջնորդներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 129-141. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2018) Քրիստոնեության տարածման առաքելական (երուսաղեմյան) շրջանի քարոզիչների գործունեությունը Մեծ Հայքում, Բուն Աղվանքում և Չորա երկրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 61-77. ISSN 0320-8117

Арутюнян, А. Ж. (2018) Жизнь и деятельность Сурена Тиграновича Еремяна (к 110-летию со дня рождения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 337-343. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Է. Հ. (2018) Աղբյուրագիտական երկու հետազոտություն Ղարաբաղի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Հենրիկ Սվազյան. գիտության անխոնջ աշխատավորը (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 346-350. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Նորայր Սարուխանյան. ներդրումը հայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 351-356. ISSN 0320-8117

Арутюнян, А. Ж. (2017) K 60-летию Саркиса Суреновича Казарова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 331-333. ISSN 0320-8117

Марутян, А. Т. (2017) Арман Киракосян. Очерки дипломатической истории и историографии Армянского вопроса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 311-316. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Անվանի արևելագետի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 334. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2017) Զմյուռնիայի հայկական և հունական եկեղեցիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-35. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2017) Միրզա Ադիգեոզալ-Բէկ, Ղարաբաղ-նամէ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-324. ISSN 0320-8117

Ազիզյան, Խ. Ռ. (2017) Նապոլեոն Բոնապարտի եգիպտական արշավանքի դրդապատճառները և հետևանքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 123-134. ISSN 0320-8117

Միրզաբեկյան, Գ. Ա. (2017) Փամբակ գավառը 1728 թ. օսմանյան հարկացուցակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-106. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Վ. (2017) Էդիկ Մինասյան, Հայ հերոսուհի կանայք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 396-399. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Ճանաչված կովկասագետը. Պավել Չոբանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 425-427. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Գ. Դ. (2017) Տաղանդաշատ հայագետ Էդուարդ Դանիելյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 420-424. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2017) Վլադիմիր Բարխուդարյան. մեծավաստակ գիտնականը և գիտության կազմակերպիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 329-330. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2016) Հայագիտության նվիրյալ ականավոր խորենացիագետը (Ալբերտ Մուշեղյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 307-309. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2016) Հարություն Մնացականյան (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 310-314. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Գ. Ռ. (2016) Պատմության և հասարակության ուսումնասիրության մեթոդները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 147-156. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2016) Զմյուռնիայի հայկական և հունական համայնքները XIX դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 35-46. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2016) Արտաշես Կարինյանի 1920-1930-ական թթ. պատմահրապարակախոսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2016) Հ. Սիմոնյան. հայագիտության նվիրյալն ու ազգային գործիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 363-367. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Մ. (2016) Հայ կնոջ դերը հայդուկային պայքարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 144-150. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2016) Հրանտ Աբրահամյան, Արցախը 18-19-րդ դարերում, Ե., Հեղ.հրատ., 2015, 420 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 348-351. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2016) Վաստակաշատ գիտնականը և մանկավարժը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 370-371. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. and Հարությունյան, Հ. Ժ. (2015) Ակադեմիկոս Գագիկ Խորենի Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 263-269. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2015) Զաքարյան Հայաստանի իրավական կարգավիճակի հարցը հայ և վրաց պատմագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 84-102. ISSN 0320-8117

Դումիկյան, Ա. Վ. (2015) Կոմմագենեի դրամներում հայկական թագի մեկնությունների հարցը ֆրանսիական պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-111. ISSN 0320-8117

Muhammad, Refaat Al-Imam (2015) Well known Arabist and Orientalist, the Founder of the Armenian Scientific Arabic School. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 407-409. ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (2015) Боец, гражданин, ученый (к 95-летию со дня рождения академика НАН РА Геворка Гарибджаняна). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 414-416. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2015) Բարխուդարյան Վ.Բ., Ալեքսանյան Հ.Ս., Ռուսաստանի հայ գաղթօջախների պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2015, 441 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 410-413. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Դ. Մ. (2015) Նիկոլայ Հովհաննիսյան. ականավոր գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 417-424. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2015) Նրա անցած ճանապարհը (Ն. Սարուխանյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 433-436. ISSN 0320-8117

Минасян, Э. Г. and Арутюнян, А. Ж. (2015) Болгов Николай Николаевич-50. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 395-400. ISSN 0320-8117

Абрамян, М. Т. (2015) Идеология национально-освободительной борьбы в ”Западне честолюбия” Ш. Шаамиряна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-233. ISSN 0320-8117

Hachatoor, V. (2014) From the Indian Ocean to the Mediterranean, the Global Trade Networks of Armenian Merchants from New Julfa. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 58-74. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2014) XVIII դարի 60-70-ական թվականների հայ ազատագրական շարժումը և կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 9-22. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Г. Г. (2014) Дорогу осилит идущий (к 60-летию со дня рождения С. Г. Гарибджаняна). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 358-360. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Գ. Ժ. (2014) Էթնիկ գործընթացները Հյուսիսարևելյան Այսրկովկասում (XVIII դարի երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 75-85. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2014) Լավրենտի Բարսեղյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 366-367. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (2014) Գեներալ Ռիմսկի-Կորսակովի Գանձակի արշավանքը և հայերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-110. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. (2014) Armenian civilizational heritage versus Turkish- Azerbaijani falsification of history and historical geography. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 46-61. ISSN 0320-8117

Hachatoor, V. (2014) From the Indian Ocean to the Mediterranean, the global trade networks of Armenian merchants from New Julfa. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 103-119. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2014) Զմյուռնիան 1821-1829 թթ. հունական ապստամբության տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (2014) Հայաստան և Ռուսաստան. պատմության դասեր և իրողություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 9-18. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2013) Անանիա Շիրակացին` հայոց հոգևոր և քաղաքական ինքնուրույնության ջահակիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 9-19. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2013) Աշոտ Մելքոնյան, Հայոց պատմության դասերն ու պատգամները, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2013, 631 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-323. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Ա. Վ. (2013) Արամ Տեր-Ղևոնդյան (ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 330-334. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (2013) Биография академика Иосифа Орбели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-38. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Տ. Տ. (2013) Ազգային անվտանգության արժեքային նշանակությունը և կառուցվածքային հիմնատարրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-115. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Գ. (2013) Բողոքականության տարածման պատճառները արևմտահայության շրջանում XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 88-94. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. and Վարդանյան, Ա. Մ. (2013) Գիտնականի արգասաբեր ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 274-276. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Դրվագներ ՀՀ ԳԱԱ հայագիտական և հասարակագիտական ինստիտուտների գործունեությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 9-25. ISSN 0320-8117

Կոբելյան, Խ. Ս. (2013) Թանգարան և վեբկայք. գաղափարախոսությունը և քաղաքականությունը Հրեից հոլոքոստին նվիրված երեք թանգարանների օրինակով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Շ. Ս. (2013) Թյուրքալեզու ցեղերի վաղ պատմության ուսումնասիրության աղբյուրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 150-155. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2013) Լուսավոր հետք հայոց պատմության ծիրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 280-284. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2013) Հայացք Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմնադիր անդամ Մանուկ Աբեղյանի գործունեությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-50. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2013) Հովսեփ Օրբելու ներդրումը հայագիտության բնագավառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 39-42. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. (2013) Nikolay Hovhannisyan. King of Kings Tigran the Great and the Armenian Empire as Evaluated by Modern Arab Historiography, Yerevan, 2012,83 p. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 350-353. ISSN 0320-8117

Мартыненко, И. Э. (2013) Понятие и состав историко-культурного наследия Республики Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 314-329. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2013) Ականավոր պատմաբան-աղբյուրագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 363-366. ISSN 0320-8117

Ամիրջանյան, Հ. Հ. (2013) Դավանափոխության հարցերը Վրաստանի և Իմերեթի Հայոց վիճակային կոնսիստորիայի դատական ատյանի արձանագրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 159-168. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Տ. (2013) Մարտին Բաղդասարյան, Ազատագրում, գիրք 5, Հատընտիր, Ե., «Վիամիր» հրատ., 2013, 663 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 361-362. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Դ. Տ. (2013) Սամցխե-Ջավախքի ու Ծալկայի պատմաքաղաքական և ժողովրդագրական իրավիճակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-158. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ս. Ա. (2013) Սեն Արևշատյանը հայագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 367-370. ISSN 0320-8117

Բեժանյան, Ա. Գ. (2013) Սփյուռքի մասին տեսությունների համառոտ ակնարկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-227. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2013) Վարդանանց պատերազմն ըստ Դ. Դեմիրճյանի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-278. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Ն. Ա. (2013) Ֆեթուլլահ Գյուլենի գործունեությունը Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու հանրապետություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-237. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2012) Կիլիկիո կաթողիկոսությունը Ներսես Սեբաստացու աթոռակալման շրջանում և Երուսաղեմի ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 44-50. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Հ. Ի. (2012) Համասլավոնականության գաղափարախոսությունը Ռուսաստանում Ղրիմի պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 33-43. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2012) Հայ գրատպությունը Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում (1567-1860-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ս. and Հակոբյան, Ա. Հ. (2012) Ականավոր արևելագետի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 452-454. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2012) Անուշավան Զաքարյան, Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (հեղինակային հրատարակություն), Ե., 2010, 202 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 406-409. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2012) Զմյուռնիայի հույների ողբերգության պատմությունը հայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2012) Լեոյի պատմահայեցողության շուրջ (հին և միջնադարյան ժամանակաշրջաններ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Մ. (2012) Հայկական վիմական արձանագրությունների պատմագիտական արժեքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 79-85. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2012) Մաղաքիա Օրմանյանի գործունեությունը Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում և Արմաշի դպրեվանքում (1887-1896 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 14-31. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2012) Նորայր Սարուխանյան, Մտորումներ և հուշեր ակադեմիկոս Աշոտ Հովհաննիսյանի մասին, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 79 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 418-420. ISSN 0320-8117

Սիմյան, Տ. Ս. (2012) Պատմության ու պատմագիտության մեթոդաբանական մի քանի խնդիրների շուրջ (Լ. Ֆոյխտվանգերի հոդվածների հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 100-113. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2012) Սյունիքը Հայաստանի կազմում պահպանելու խնդիրը Գարեգին Նժդեհի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 141-148. ISSN 0320-8117

Լոնգո, Ջուլիանո (2012) Nikolay Hovhannisyan. IL Problema Del Karabakh. Il Faticoso Percorso Verso la Liberta e l’independenza, Roma, Edizioni Studio 12, 2011, 172 p. Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Ղարաբաղի հիմնախնդիրը. Ազատության և անկախության փշոտ ճանապարհը, Հռոմ, Ստուդիո 12 հրատ., 172 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 324-326. ISSN 0320-8117

Колобов, О. А. (2012) Гегам Петросян. Отношения Республики Армения с Россией (1918- 1920 гг.), Е., изд-во ЕГУ, 2012, 423 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 348-350. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Л. А. (2012) Индия и Пакистан: хроника полувекового конфликта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2012) Մանվել Կարապետի Զուլալյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 372-373. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2012) Վահան Բայբուրդյան, Օսմանյան կայսրության պատմություն, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2011, 716 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 336-342. ISSN 0320-8117

Саргсян, Р. Г. (2011) Из истории армянской благотворительности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 55-68. ISSN 0320-8117

Карапетян, М. Л. (2011) Генерал-майор Александр Кулебякин. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 274-287. ISSN 0320-8117

Мурадян, М. Ф. (2011) Роль России в урегулировании Карабахского конфликта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 37-48. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2011) Թեգարամա (Թոգարմա) քաղաքի տեղորոշման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Հրաչ Միքայելի Բարթիկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 327-329. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2011) Չգերազանցված աբովյանագետը (Պիոն Հակոբյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 316-321. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Մ. Ս. (2011) Չեզոքության քաղաքականությունը Եվրոպայում ռազմական ինտեգրման գործընթացների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 76-88. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Պարույր Մամբրեի Մուրադյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 333-334. ISSN 0320-8117

Բալայան, Վ. Ռ. (2011) Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը և Արցախի պետականության վերակերտման գործընթացը (1720-1730 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 262-273. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Սիմոն Միսակի Կրկյաշարյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 330-332. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ա. Մ. (2011) Աղվանքի քաղաքներն ըստ հունա-հռոմեական և հայկական սկզբնաղբյուրների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2011) Արցախի պատմության տարեգիրը (Հրանտ Աբրահամյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 314-316. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2011) «Ազգ» օրաթերթի 20-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2011) Армения и советско-турецкие отношения в дипломатических документах 1945-1946 гг., под редакцией Армана Киракосяна, Е., изд-во ”Тигран Мец”, 2010, 332 с. Հայաստանը և խորհրդա-թուրքական հարաբերությունները 1945-1946 թթ. դիվանագիտական փաստաթղթերում, Արման Կիրակոսյանի խմբագրությամբ, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2010, 332 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 289-294. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2011) В. А. Погосян, Армяне – сподвижники Наполеона: история и мифы, Е., изд-во ”Эдит принт”, 2009, 140 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 302-304. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Հ. Ա. (2011) Արսեն Յարմանի նոր հրատարակությունը - Palu-Harput 1878. Çarsancak, Çemişgezek, Çapakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeler-Raporlar, 2c., Istanbul, ”Derlem” yayınlar, 2010, c. I-494s., c. II-563s. Բալու-Քարբերդ 1878. Չարսանջակ, Չեմիշգեզեկ, Ճապաղջուր, Երզնկա, Խիզան և շրջակայք, 2 հատոր, Ստամբուլ, «Դերլեմ» հրատ., 2010, հ. 1` 494 էջ, հ. 2` 563 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 298-301. ISSN 0320-8117

Հասան-Ջալալյան, Ս. Ռ. (2011) Կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանի քաղաքական գործունեությունն ու պատմագրական ժառանգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-97. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2011) Հայ եկեղեցու անվանի գործիչն ու գիտնականը (Մաղաքիա Օրմանյանի ծննդյան 170-րդ տարելիցի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-32. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2011) Հուշեր Կարեն Դեմիրճյանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 275-284. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2011) Армянская тематика в британской политике (в свете константинопольских событий 1919-1920 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 363-382. ISSN 0320-8117

Молчанов, А. А. (2011) Позднеантичная и средневековая историческая традиция о происхождении рода Багратидов: эволюция официальной генеалогической версии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 43-48. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (2011) Ականավոր արևելագետ-հայագետը(ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Նիկոլայ Հովհաննիսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 415-420. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2011) Գիտնականի կեսդարյա ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 421-424. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. and Գեղամյան, Գ. Մ. (2011) ԼՂՀ-ի ազատագրված տարածքների, արտագաղթի և վերաբնակեցման հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 89-96. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (2011) Կիլիկիայի հայ ազգաբնակչությունը և վարչական բաժանումը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 20-29. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2011) Կիլիկիո կաթողիկոսության հարաբերությունները Էջմիածնի ամենայն հայոց կաթողիկոսության հետ Սիմեոն Սեբաստացու աթոռակալման շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 69-77. ISSN 0320-8117

Խզմալյան, Ա. Է. (2011) Հենրիկ Հովհաննիսյան, Հայ թատրոնի պատմություն. XIX դար, Ե., «Նաիրի» հրատ., երկրորդ բարեփոխված հրատարակություն, 2010,756 էջ+40 էջ ներդիր:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 396-401. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2011) Մոսկվայի 1921 թ. մարտի 16-ի խորհրդա-թուրքական պայմանագրի իսկական էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 113-125. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ա. (2011) Ոճական արտահայտչամիջոցները Փավստոս Բուզանդի «Պատմութիւն հայոց» երկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 267-274. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2011) Վանի հայության 1918 թ. մարտյան նահանջը Պարսկաստան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 336-362. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2010) Ականավոր գիտնականը և մեծ հայրենասերը (ակադեմիկոս Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյանի ծննդյան մեկ դարը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 392-402. ISSN 0320-8117

Բալոյան, Հ. Ս. (2010) Գրիգոր Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 373-376. ISSN 0320-8117

Դավթյան, Հ. Կ. (2010) Երբ վրիպում է գրախոսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 327-328. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2010) Հայ պատմագիտության ուրույն դեմքը (Լեոյի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 377-391. ISSN 0320-8117

Քառյան, Ս. Մ. (2010) Հայկական հարցը Հ. Թումանյանի հրապարակումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-108. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2010) Հայոց պատմական և քաղաքակրթական արժեհամակարգի պաշտպանության անհրաժեշտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-74. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան , Է. Ա. (2010) Վլադիմիր Բարխուդարյան, Մոսկվայի և Պետերբուրգի հայկական գաղութների պատմություն (XVIII դարի կես – XX դարի սկիզբ),Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 454 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 343-347. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2010) Գիտնականի արդիականությունը (ակադեմիկոս Մ. Կ. Զուլալյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 517-520. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Ա. Մ. (2010) Ժողովրդագրական իրավիճակը Ղարաբաղում 1710-1720-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (2010) Կիլիկիահայության կոտորածները և ինքնապաշտպանական մարտերը 1894-1896 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 15-35. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2010) Համլետ Դավթյան, Մեզ անծանոթ Վարդանանց պատերազմը, Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին և մեր պետության ընթացքը, «Նոյան տապան» Հրատ., Ե., 2007, 434 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 502-507. ISSN 0320-8117

Քոչար, Ն. Հ. and Միրզոյան, Ք. Պ. (2010) Համշենահայերը` որպես հայ էթնոսի հավասարազոր մաս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 433-436. ISSN 0320-8117

Գեղամյան , Գ. Մ. (2010) Նորայր Սարուխանյան. Գիտնականը և հրապարակախոսը (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 526-531. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2010) Վաստակաշատ գիտնականը (ակադեմիկոս Գևորգ Ղարիբջանյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 529-531. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2009) 1812 թ. Հայրենական պատերազմը Խ. Աբովյանի պատմաքննական հայացքի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 98-107. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2009) 1885-1908 թթ. հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը Արսեն Կիտուրի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Makhmourian, G. G. (2009) The Armenian Question and the Republic of Armenia in Reports of the British Parliament in February-April, 1920. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-31. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2009) «Ազատամարտ» օրաթերթի գրական հավելվածը (1910-1913). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 144-148. ISSN 0320-8117

Միրօղլու, Արմավենի (2009) Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան 1923-1939 թուականներուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 74-86. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2009) Աղվանից Վաչե Բ և Վաչագան Գ Բարեպաշտ արքաների դինաստիական պատկանելության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-44. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (2009) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի քաղաքականությունը երկրամասի վարչական սահմանաբաժանումների և զեմստվոների հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 60-73. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ան. Հ. (2009) Գիտնականը և քաղաքացին (Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 306-311. ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (2009) Գևորգ Հարությունյան, Արևմտահայության կացությունը և Հայկական հարցի միջազգայնացումը (1850-1870-ական թթ.), Ե., «Էդիտ պրինտ» հրատարակչություն, 2009, 262 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 302-305. ISSN 0320-8117

Ջելոյան, Ա. Ռ. (2009) ՀՅԴ «Կովկասյան նախագծի» շուրջ առաջացած տարաձայնությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 156-164. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Գ. Ս. (2009) Համառոտ ակնարկ Բաքվի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-59. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2009) Հայերը և հույն ժողովրդի 1821-1829 թթ. ազատագրական պայքարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 87-97. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ք. Ռ. (2009) Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 133-143. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2009) Ռուբեն ավագ քահանա Բեկգուլյանցի նամակները Արևմտյան Հայաստանում ռուսական իշխանությունների քաղաքականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 296-301. ISSN 0320-8117

Makhmourian, G. G. (2009) The Armenian Question and the Republic of Armenia in Reports of the British Parliament in February-April, 1920. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 20-32. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2009) Աշոտ Հովհաննիսյանի՝ «Արարատ» ամսագրում տպագրված պատմագիտական ուսումնասիրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 263-265. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2009) Արժեքավոր փաստաթուղթ հայկական տարածքները Հայաստանին վերադարձնելու շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 232-247. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Տ. Ն. (2009) Արմին Թ. Վեգների գործունեությունը Մարտին Տամկեի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 33-47. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2009) Գնել Գրիգորյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 283-284. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2009) Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հնարավորություններն ու հեռանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2009) Հայաստանի անկախության հռչակումը և իշխանության կենտրոնական մարմինների ձևավորումը (1918 թ. մայիս-հուլիս). Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու (կազմող, առաջաբանի և ծանոթագր. հեղինակ՝ Սուքիասյան Հ. Կ., խմբ.՝ Վիրաբյան Ա. Ս., Խաչատրյան Կ. Հ.), Հայաստանի ազգային արխիվի հրատ., Ե., 2009, 218 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 266-268. ISSN 0320-8117

Յազըճյան, Գ. Գ. (2009) Հենրիկ Խաչատրյան, Գարեգին Ղազարյան, Սիրվարդ Մարգարյան, Հաղթանակներն՝ ինչպես եղել են. Ազդականչ 44, «Հայկական հանրագիտարան» հրատ., Ե., 2008, 384 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 275-279. ISSN 0320-8117

Փաշինյան, Ռ. Հ. (2009) Մուսա լեռան հերոսամարտը և հայ կանայք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2009) Նորահայտ արխիվային փաստաթղթեր 1916 թ. Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հայկական համագումարի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 255-258. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2009) Վաստակաշատ գիտնականի արգասաբեր ուղին (պրոֆեսոր Է. Ա. Զոհրաբյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 280-282. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2009) Աշոտ Մելքոնյան, Արարատ. Հայոց անմահության խորհուրդը, Ե., 2008, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 96 էջ + 114 լուսանկար։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-257. ISSN 0320-8117

Ղլեչյան, Վ. Գ. (2009) Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, հ. V, խմբագրական խորհուրդ՝ Ռ. Սաֆրաստյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Ե., 2008, 260 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-267. ISSN 0320-8117

Գինոսյան, Ն. Լ. (2009) Հայ բժիշկները և դեղագործները Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ. երկրորդ կես-XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-110. ISSN 0320-8117

Ազէզեան, Հ. Ա. (2009) Հայերու տեղաբաշխումը Սուրիոյ մէջ (Օսմանեան տիրապետութեան շրջանին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 57-66. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2009) Հրաչիկ Սիմոնյան, Հայերի զանգվածային կոտորածները Կիլիկիայում (1909 թ. ապրիլ), ԵՊՀ Հրատ., Ե., 2009, 529 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 246-251. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ռ. Վ. (2009) Վարդան Դևրիկյան, Վարդանանք և հայ երիտասարդությունը, «Մագաղաթ» հրատ., Ե., 2008, 92 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 261-263. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2009) Օտար պատմաբանները Օսմանյան կայսրության ոչ մահմեդականների սոցիալ-տնտեսական կյանքի մասին (XVII-XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 14-19. ISSN 0320-8117

Ղամբարյան, Ա.Վ. (2008) The Armenian Massacres in 1894-1896. British media testimony. Edited and with an Introduction by Arman J. Kirakossian, University of Michigan-Deaborn, 2008, 614 p. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 240-244. ISSN 0320-8117

Мирзоян, Б. С. (2008) Арцах, Гардман, Нахиджеван – триединая формула территориальной целостности Восточной Армении. Е., изд-во «Тигран Мец», 2008, 351 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 249-251. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Վ. Ռ. (2008) Ա.Ս.Գրիբոյեդովի տնտեսագիտական գործունեության որոշ հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-48. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Յու. Վ. (2008) Ադրբեջանի հակահայկական քարոզչությունը 1918-1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Մ. (2008) Եգիպտահայ համայնքը 1970-1981թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 49-55. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Մ. Ե. (2008) Եվրոպական վերահսկողության խնդիրը 1914 թ. հունվարի 26-ի ռուս-թուրքական համաձայնագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-34. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Ա. (2008) Խոջալուի և Շուշիի ազատագրումը ադրբեջանական պատմագրության լուսաբանմամբ (1992 թ. փետրվար-մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 80-86. ISSN 0320-8117

Ազէզեան, Հ. Ա. (2008) Հայերու տեղաբաշխումը Սուրիոյ մէջ (Օսմանեան տիրապետութեան շրջանին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 67-79. ISSN 0320-8117

Մարդյան, Գ. Ա. (2008) Հովհաննես Թումանյանի ազգանվեր գործունեությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 181-184. ISSN 0320-8117

Սայիյան, Ա. Ս. (2008) Քրդական ազգային-ազատագրական շարժումը քեմալական Թուրքիայում 1920-1930-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-22. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2008) 1885-1908 թթ. հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը Արտակ Դարբինյանի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-56. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2008) «Աղվանք» տեղանվան բովանդակային փոփոխությունների և գործածության ոլորտների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 258-267. ISSN 0320-8117

Авакян, К. Р. (2008) Западник Мигран Свазлян о России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 248-257. ISSN 0320-8117

Саруханян, Н. Б. (2008) Знаменательный этап в истории Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 236-247. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ա. Գ. (2008) Ակնի կազայի վարչաժողովրդագրական նկարագիրը (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-62. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գ. Լ. (2008) Արևելյան Հայաստանի դպրոցների և աշակերտների թվաքանակը XIX դ. 80-90-ական թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Գ. Ս. (2008) Բաքվի հայությունը և Սասունի 1904 թ. հերոսամարտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Հ. Դ. (2008) Կապադովկյան հայրերն ընդդեմ արիոսականության և հայ եկեղեցու դիրքորոշումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-67. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. (2008) Կլիմենտ Հարությունյան, Հայ ռազմիկների մասնակցությունը Խորհրդա-ֆիննական պատերազմին (30.11.1939-13.03.1940), Ե., 2008, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 228 էջ, 57 լուսանկար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 277-280. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2008) Հաբիբ իբն Մասլամայի և Սալման իբն Ռաբիայի արշավանքները Հայաստան և այսրկովկասյան երկրներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 68-77. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (2008) Յակոբ Չոլաքեան, Անտիոքի մերձակայ Ռուճի հովիտի հայերը (պատմա-ազգագրական ուսումնասիրութիւն), Անթիլիաս, 2006, 260 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 271-274. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վ. Ա. (2008) Սպեցիֆիկների դիրքորոշումը հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ (1905-1906 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 10-15. ISSN 0320-8117

Matiossian, V. V. (2008) Armenios en España e Hispanoamerica (siglo XVII y principos del siglo XVIII). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-139. ISSN 0320-8117

Makhmourian, G. G. (2008) Management of the U.S. Relief and the Republic of Armenia, 1918-1920. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 96-113. ISSN 0320-8117

Միրօղլու, Ա. (2008) Բանկալթիի ազգային գերեզմանատունը (Ս. Յակոբ գերեզմանատուն) (մամուլի գնահատմամբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 87-95. ISSN 0320-8117

Ասոյան, Լ. Ա. (2008) Ելիզավետպոլի նահանգի հայ բնակչությունը XIX դ. վերջին (ըստ 1897 թ. մարդահամարի տվյալների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 241-246. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2008) Ինժեներական զորքերի մարշալ Սերգեյ Քրիստափորի Ագանով (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-267. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ա. Ռ. (2008) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճելի տարածքների մի քանի հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-194. ISSN 0320-8117

Ջոթյան-Կրայչիր, Պիրոշկա (2008) Հունգարահայ գաղթավայրի կազմավորման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2008) Հրանտ Աբրահամյան, Մարտնչող Արցախը 1917-2000 թթ., գիրք Գ (1985-2000), Դիզակ պլյուս հրատարակչություն, Ստեփանակերտ, 2007, 744 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 259-261. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2007) Ականավոր հայագետ-բյուզանդագետի հոբելյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 262-263. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ռ. Հ. (2007) Թուրք պատմաբանը իսլամացված հայերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-104. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2007) Հայոց պատմության հիմնահարցերի խեղաթյուրման վտանգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 201-223. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Ս. (2007) Մեծանուն գիտնականի և գիտության կազմակերպչի ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 257-261. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. and Սարուխանյան, Ն. Բ. (2007) Քաղաքացին, հրապարակախոսը և գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 264-267. ISSN 0320-8117

Aprahamian, S. A. (2007) Armenian Identity Re-Examined. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-73. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (2007) Архив Уинстона Черчилля об Андранике Озаняне. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 102-111. ISSN 0320-8117

Саруханян, Н. Б. (2007) Джон Киракосян, Алексей Дживелегов и его историко- публицистическое наследие. Предисловие доктора исторических наук Армана Киракосяна, Институт истории НАН РА, Е., 2007, 262 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 260-264. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (2007) Ալեքսանդրապոլի իրադարձությունների շուրջ (1920 թ.նոյեմբեր-1921 թ. ապրիլ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 122-132. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2007) Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի պատմաիրավական գնահատականը (1920-1921 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-30. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Ա. (2007) Այսրկովկասի 1840 թ. վարչական բարեփոխման լուսաբանումը և գնահատումը պատմագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-168. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2007) Աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները Կիլիկյան Հայաստանում Հեթում Բ-ի գահակալության առաջին շրջանում (1289-1293). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-91. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (2007) Դվինի սասանյան երկու կնքադրոշմների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 239-247. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2007) Լեռնային Ղարաբաղի և Կոսովոյի հակամարտությունների ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Լ. Կ. (2007) Հայաստանի օգնության կոմիտեի 1920-1930-ական թթ. շինարարական գործունեության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 169-176. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2007) Ռիչարդ Գ. Հովհաննիսյան, Հայաստանի Հանրապետությունը, հ.1, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Ե., 2005, 570 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 257-259. ISSN 0320-8117

Թամամյան, Ն. Ի. (2007) Ստ. Օրբելյանի պատմությունը Բրիտանական թանգարանի ձեռագրացուցակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 133-140. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (2007) Ստեփանոս Պալասանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 215-218. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (2007) Քրիստափոր Միքայելյանը և Հայկական հարցի լուծման ուղիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 227-233. ISSN 0320-8117

Քալաշյան, Ա. Գ. (2007) IV դարի 20-40-ական թվականների հականիկեական ընդդիմության ձևավորման հասարակական-քաղաքական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-62. ISSN 0320-8117

Шагиданова, К. И. (2007) Благотворительная деятельность бакинских армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 156-163. ISSN 0320-8117

Акопян, З. А. (2007) Вопросы датировки и локализации Трапезундского Евангелия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 134-146. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. А. (2007) Первый маршал-армянин Советской Армии (к 105-летию со дня рождения маршала авиации А. А. Ханферянца – С. А. Худякова). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-111. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2007) Արման Կիրակոսյան, Ակնարկներ Հայկական հարցի և Եղեռնի միջազգային ճանաչման պատմության, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2006, 252 էջ։ Արման Կիրակոսյան, Հայկական հարցը և հայերի ցեղասպանությունը, Ե., «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հրատ., 2006, 101 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 259-262. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Է. Գ. (2007) Գալֆա Հակոբ Սարկավագը՝ իբրև պահպանողական-հեղափոխական. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 226-230. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Վ. Ս. (2007) Թիֆլիսի հայ թատրոնը 1920-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 147-155. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ռ. Հ. (2007) Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, հ. IV, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2006, 292 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-269. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Ա. Ս. (2007) Կարեն Խաչատրյան, Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1920-1922 թթ., Ե., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի հրատ., 2007, 260 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 263-266. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2007) Հայ պատմագիտության նվիրյալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 270-273. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2007) Հայերի ցեղասպանությունը Կ. Պոլսի «Ճակատամարտ» օրաթերթի էջերում (1918 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-78. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ք. Ռ. (2007) Հայրենիք-սփյուռք սոցիալ-տնտեսական առնչությունները 1990-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-74. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Լ. Է. (2007) Ղարաբաղը փետրվարյան բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունից հետո (1917 թ. մարտ –1918 թ. օգոստոս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-171. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2007) Մի արժեքավոր աշխատության վերածնունդը (Ն. Ադոնցի «Քննություն Մովսես Կաղանկատվացու» աշխատության ամբողջական տեքստի հրատարակության առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 236-248. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2007) Շաքրո Մհոյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 274-275. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2007) Վահան Նալբանդյանը հրապարակախոս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 231-235. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (2007) Ցեղասպանությունը և էթնիկ-հոգեբանական դրսևորումները հայ ժողովրդական երգային բանահյուսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 220-225. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2007) Քաղաքական կողմնորոշման և դավանաբանական այլընտրանքի խնդիրը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII դ. երկրորդ կես – XIV դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2006) Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակիրները և հայերը,հ. Ա, Ուսումնասիրություն և թարգմանություններ, Երևան, 2005, 552 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 245-248. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (2006) Ալեքսանդր Երիցյան. դրվագներ հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 172-176. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2006) Անուշավան Զաքարյան, Բորիս Լազարևսկին Հայաստանի և հայ կանանց մասին. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2004, 112 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 249-250. ISSN 0320-8117

Ղաջոյան, Հ. Գ. (2006) Ավ. Իսահակյանի պատմափիլիսոփայական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 220-237. ISSN 0320-8117

Չատինյան, Գ. Ե. (2006) Արևմտահայ պարբերական մամուլի իրավական կացության պատմությունից (1860-1870-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 198-207. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Հ. (2006) Բեռլինի վեհաժողովի հանրագումարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 61-77. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հ. Ա. (2006) Գիտնականի արգասաբեր ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 267-268. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2006) Գևորգ Խուդինյան, ՀՅ Դաշնակցության քննական պատմություն (ակունքներից մինչև 1895 թվականի վերջերը), Երևան, 2006, 440 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 251-254. ISSN 0320-8117

Եսայան, Է. Ս. (2006) Կենտրոնաձիգ իշխանության սկզբնավորումը և պետության ապարատի վերակազմավորումը Անգլիայում XI դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2006) ՀՅԴ Կ. Պոլսի պարբերական մամուլը (1909-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-181. ISSN 0320-8117

Երնջակյան, Լ. Վ. (2006) Մազմանյան Ռ., Հայ երաժշտական կյանքի տարեգրություն. 1901-1910,Երևան, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի հրատ., 2006, 207 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 261-263. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Մ. (2006) Միջազգային միգրացիոն գործընթացները հետխորհրդային Կովկասում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 238-244. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Ս. (2006) Նոր Նախիջևանի «Հայ համայնք» շաբաթաթերթը 1918-1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 141-155. ISSN 0320-8117

Մանվելյան, Ա. Բ. (2006) Պայքար կասպյան նավթի արտահանման ուղիների վերահսկման համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 190-197. ISSN 0320-8117

Саядов, С. М. (2006) Работы С. Н. Глинки по истории Армении в азербайджанской историографии (обзор интернет изданий). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-57. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ս. Հ. (2006) ԱՄՆ – Հայաստան օգնության ծրագրերը 1992-2001 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 220-224. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (2006) Գիտնականի արգասաբեր ուղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 267-268. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2006) Կոստանդնուպոլսի հույն համայնքը XV-XVII դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-141. ISSN 0320-8117

Անանյան, Գ. Գ. (2006) ՀՀ լրատվամիջոցները անցումային շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Ա. (2006) Հայկական բարենորոգումների վերաբերյալ 1914 թ. ռուս-թուրքական համաձայնագրի ստորագրման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 239-248. ISSN 0320-8117

Հախվերդյան, Ս. Գ. (2006) Հայոց հնագույն պետականությունների հետ Սյունիքի առնչության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-229. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2006) Հրանտ Աբրահամյան, Մարտնչող Արցախը 1917-2000 թթ., գիրք Բ (1923-1985), Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2005, 280 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 264-266. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Է. Ս. (2006) Սեբեոսի պատմության արևելահայերեն թարգմանությունը և համաբարբառը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 256-263. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Հ. (2006) Տերությունների դիրքորոշումը Հայկական հարցի նկատմամբ (XIX դ. 50-70-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 79-91. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. (2006) «Մասիսը» Արփիար Արփիարյանի խմբագրության տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-37. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2006) Ամենայն Հայոց և Աղվանից (Գանձասարի) կաթողիկոսությունների պայքարը Հաղպատի թեմի ու Աստրախանի հայ գաղութի համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 80-97. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (2006) Արամ-Նինոս ավանդության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-53. ISSN 0320-8117

Խորիկյան, Հ. Գ. (2006) Աքեմենյան Պարսկաստանի XI և XV սատրապությունների տեղադրության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 147-157. ISSN 0320-8117

Գլջյան, Ա. Մ. (2006) Հակոբ Պարոնյանը Հայկական հարցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 115-120. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Մ. (2006) Հայ ֆիդայական շարժման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-218. ISSN 0320-8117

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2006) Հայկական բանակի հիմնախնդիրները 1918-1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-185. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2006) Հովհաննիսյան Հ., Փաստարկման հիմնահարցերը հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության համատեքստում, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2005, էջ 325. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 238-239. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Գ. Մ. (2006) Ռուսաստանի մերձավորարևելյան քաղաքականությունը (1890-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-197. ISSN 0320-8117

Քյուրքչյան, Ա. Հ. (2005) Климент Арутюнян, Участие армянского народа в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941–1945 гг.), Е., издательство НАН РА “Гитутюн”, 2004, 866 с., 534 фотографии. Կլիմենտ Հարությունյան, Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Խորհրդային Միության Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 866 էջ, 534 լուսանկար:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 220-223. ISSN 0320-8117

Հասրաթյան, Մ. Մ. (2005) Ադրիանո Ալպագո Նովելլո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 241-243. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ֆլորենս and Պողոսյան, Զարմինե (2005) Ամերիկահայ ուսումնասիրություններին նվիրված բացառիկ գիտաժողով Նյու Յորքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 228-233. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Գ. (2005) Արցախի մշակույթի ականավոր գործիչների լուսավորական գործունեությունը (1850-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 159-167. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2005) Զաքարյանների ազատամարտերի երկրորդ փուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 32-51. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2005) Ժողովրդավարական բազմակուսակցական համակարգի ձևավորման նախադրյալները և դժվարությունները հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի երկրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-31. ISSN 0320-8117

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (2005) Հայ-թուրքական հարաբերությունների մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2005) Նորայր Սարուխանյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 226-227. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (2005) Ուրարտական պետության պատմության պարբերացման գլխավոր փուլերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 202-215. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Ռ. (2005) Սիմեոն րաբունապետ Տաթևացին և նրա գործունեությունը Ձագավանքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 174-182. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2005) Սվազլյան Վ., Հայոց ցեղասպանությունը և ժողովրդի պատմական հիշողությունը, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003, 144 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 216-219. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Հ. (2005) Օսմանյան Թուրքիայում բարենորոգչական շարժման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-87. ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (2005) BNAGIRK՛ YISATAKAC՛. DOCUMENTA MEMORIAE: Dall ՛ Italia e dall ՛Armenia. Studi in onore di Gabriella Uluhogian / a cura di Valentina Calzolari, Anna Sirinian, Boghos Levon Zekiyan, Bologna, Dipartimento di Paleografia e Medievistica« Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2004, 405 p. Բնագիրք հիշատակաց. Իտալիայից և Հայաստանից։ Հետազոտություններ Գաբրիելա Ուլուհոջյանի պատվին / խմբագրությամբ Վալենտինա Կալցոլարիի, Աննա Շիրինյանի, Լևոն Զեքիյանի, Հնագրության և միջնադարագիտության բաժանմունք, Բոլոնիայի համալսարան, 2004, 405 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 262-266. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. А. (2005) Документы о герое Российской Федерации - морском летчике Сурене Тащиеве (К 60-летию Победы Великой Отечественной войне). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 251-261. ISSN 0320-8117

Акопян, А. Г. (2005) Особенности становления конкурентной политики Республики Армения в переходный период. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-191. ISSN 0320-8117

Вартанян, Р. Г. (2005) Политические процессы в кавказском регионе в условиях новой геополитической ситуации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-93. ISSN 0320-8117

Саруханян, С. Н. (2005) Современные российско-иранские отношения: проблемы и перспективы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-207. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Ակադեմիկոս Վարդգես Ալեքսանի Միքայելյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 267-269. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2005) Արաբական աղբյուրների Աբխազ թագավորությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 218-226. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2005) Արցախյան ազատամարտի պատմության ուսումնասիրության արդի վիճակն ու խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 30-41. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (2005) Արցախյան շարժման սկզբնավորումն ու ծավալումը (1988 թ. փետրվար-նոյեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-58. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ն. Օ. (2005) Արևելյան ճգնաժամը և 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի արձագանքները արևմտահայ երգիծական մամուլի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2005) Կոստանդնուպոլսի հունական համայնքի պատմությունից (XV-XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-108. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Հ. (2005) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի և կառավարության փոխհարաբերությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 13-29. ISSN 0320-8117

Քալաշյան, Ա. Ա. (2005) Հայաստանի առաջին գործադիր իշխանությունը և նրա քաղաքական պրակտիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 239-250. ISSN 0320-8117

Տոնեյան, Ու. Ս. (2005) Հայոց ցեղասպանության արծարծումներն ազգային մշակույթում (Հայոց ցեղասպանության 90-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 118-125. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Տ. Ս. (2005) Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա. պարադիգմի վերանայում կամ երկրորդ փուլ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Դ. Ա. (2005) 1881 թ. մարտիմեկյան ահաբեկումը և հայության նկատմամբ ցարիզմի նոր քաղաքականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 183-187. ISSN 0320-8117

Тер-Мартиросов, Ф. И. (2005) Фрески Эребуни урартского и ахеменидского времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-65. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան(ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 227-229. ISSN 0320-8117

Թառոյան, Կ. Զ. (2005) Երիտթուրքերի խարդավանքները հայ ազատագրական ձգտումների դեմ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 208-218. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գ. Հ. (2005) Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը և առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 թ. դեկտեմբեր-1919 թ. առաջին ամիսներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-81. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (2005) Հայաստանի անկախության գործընթացի սկիզբը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-28. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2005) Հրանտ Ալեքսանի Ավետիսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 237-239. ISSN 0320-8117

Ասլանյան, Ս. Ռ. (2005) Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի համեմատական վերլուծության փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 174-182. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ա. Գ. (2005) Սյունիք-Արցախ պատմական առնչությունները ( IX-XII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 198-2007. ISSN 0320-8117

Շիրինյան, Աննա (2005) Հռոմի Լևոնյան վարժարանի նորահայտ հայկական ձեռագրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 234-238. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Б. А. (2004) Историческая наука в Армении в 1988-1998 гг. Краткий очерк. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-67. ISSN 0320-8117

Минасян, С. М. (2004) История и перспективы российско-иранского военно- политического сотрудничества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 217-228. ISSN 0320-8117

Григорянц, Г. Г. (2004) Три модели легитимации власти. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 144-159. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2004) Արշակյան Ա., Արցախյան գոյապայքար (1985 թ.-1992 թ.), «Լինգվա» հրատ., Ե., 2004, 245 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 241-243. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2004) Բրուտյան Գ., Հայագիտություն և մետահայագիտություն, գիրք 1, Ե., 2004, 530 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 238-240. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (2004) Կարինի նահանգի Դերջանի գավառակը XIX դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-124. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հ. Ս. (2004) Կյանքի ապահովագրման չպահանջված պայմանագրերը հայոց ցեղասպանությունից հետո. պահանջատիրության իրավական և պատմական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 21-43. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2004) Հայաստանի աղջիկներն ու կանայք Բորիս Լազարևսկու ակնարկաշարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-115. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ք. Ֆ. (2004) Հայկական հարցը 1945 թ. խորհրդա-թուրքական հարաբերությունների լույսի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 195-201. ISSN 0320-8117

Աշըքեան, Շ. Պ. (2004) Հայկական ցեղասպանության հարցը ՄԱԿ-ի մեջ (1971-1975). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 229-237. ISSN 0320-8117

Քառյան, Ս. Մ. (2004) Ղարաքիլիսայի գավառը 1919-1920 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 212-216. ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (2004) Ռուսաստան-Մեծ Բրիտանիա-Գերմանիա մրցակցությունը և Էրզրումի վերագրավման խնդիրը 1889-1891 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 125-133. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ա. Ս. (2004) Սևծովյան նեղուցների խնդիրը սառը պատերազմի սկզբում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 160-170. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Գ. Ա. (2004) Վանիկ Վիրաբյան., Հայաստանի Առաջին հանրապետության միլիցիան և Ներքին գործերի նախարարությունը (1918–1920 թթ.), «Ասողիկ» հրատ. Ե., 2003, 150 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 244-245. ISSN 0320-8117

Джангирян, .Ж. Д. (2004) Политический режим и его значение для реализации принципа разделения властей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-80. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հ. Ս. (2004) Կյանքի ապահովագրման չպահանջված պայմանագրերը հայոց ցեղասպանությունից հետո. պահանջատիրության իրավական և պատմական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-37. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Հ. Վ. (2004) Հովհաննես Քաջազնունին Տրապիզոնի հաշտության բանակցություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 177-186. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Ս. Շ. (2004) Ստոլիպինյան ագրարային բարեփոխման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 167-176. ISSN 0320-8117

Մալխասյան, Հ. Թ. and Հակոբյան, Ս. Ս (2004) 1812 թ. Հայրենական պատերազմի հանկարծակիության վարկածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 44-58. ISSN 0320-8117

Տոնեյան, Ու. Ս. (2004) «Դավիթ-Բեկ» կինոնկարի ստեղծման պատմությունից (նվիրվում է էկրանավորման 60-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-207. ISSN 0320-8117

Զոլյան, Մ. Ս. (2004) Ազգամիջյան հակամարտությունը և ազգային համախմբման գործընթացները (ևս մեկ անգամ ղարաբաղյան հակամարտության մասին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ա. Ս. (2004) Առաջին աշխարհամարտի ավարտը և սևծովյան նեղուցների խնդիրը 1918-1923 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 187-195. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Մ. Ս. (2004) Կամավորական շարժումը և սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 158-166. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (2004) Հայ- վրացական և մոնղոլական հարաբերությունները (1236-1240-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-22. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (2004) Մխիթարյան Մ.Հ., 1848-1849 թթ. հունգարական հեղափոխության արձագանքները հայ իրականության մեջ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003,138 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-231. ISSN 0320-8117

Փահլևանյան, Կ. Ռ. (2004) Պոզոև (Պոզոյան) հայկական ազնվական ընտանիքի ավանդն Առաջին համաշխարհային պատերազմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-202. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Ս. Մ. (2004) Վեստ Գրիգոր Պահլավունու և Սարգիս վարդապետի նամակագրական կապի հետքերով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 213-218. ISSN 0320-8117

Рухкян, М. А. (2003) Идея формы или миф армянского симфонизма (к 100-летию со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 143-149. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ռ. Ա. (2003) Ազգային հայեցակարգերը XIX դ. հայ պատմափիլիսոփայության մեջ (մեթոդաբանական տեսանկյուններ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-176. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ա. Ֆ. (2003) Ալեքսանդր Երիցյանը Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 150-156. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ն. Օ. (2003) Արևմտյան «Թատրոն» պարբերականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 114-122. ISSN 0320-8117

Մարուքյան, Ա. Ց. (2003) Արևմտյան Հայաստանի բաժանումը և Ռուսաստանը Սայքս-Պիկոյի բանակցությունների ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-113. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2003) Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքը և օսմանյան ավանդական հասարակությունը (XV-XVII դարեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 31-46. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2003) Հայ ազգային և Հայաստանի ու Անդրկովկասի սոցիալիստական կուսակցությունների պատմության ակնարկներ /1885-1914 թթ../, Ե.,«Եգեա» հրատարակչություն, 2003, 202 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 209-217. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2003) Հայաստանի Հանրապետության հարկային քաղաքականությունը (1990-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Ասոյան, Լ. Ա. (2003) Հայերի տեղաբաշխումը և աճը Անդրկովկասում ըստ 1897 թ. մարդահամարի տվյալների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-105. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. (2003) Ռազմաճակատային վավերագրեր Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների վերաբերյալ (1941-1945թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-208. ISSN 0320-8117

Թունյան, Վ. Գ. (2003) Մելքոնյան Ա. Ա., Ջավախքը XIX դարում և XX դարի առաջին քառորդին (պատմաքննական ուսումնասիրություն), Ե., 2003, «Զանգակ-97» հրատ., 500 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-202. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Զ. (2003) 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և արևմտահայերի զինվորագրության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Гнуни, А.В. (2003) Опыт анализа погребального инвентаря двух погребений эпохи средней бронзы Армении (на основе данных индийской мифологии). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-90. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2003) Что ожидает человечество в третьем тысячелетии? Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 18-31. ISSN 0320-8117

Դերձյան, Հ. Մ. (2003) Ազգային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրների արտացոլումը հայ իրավական մտքի հուշարձաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (2003) Ալոյան Լ.Ա., «Մշակ» լրագրի հրապարակախոսությունը 1905-1921 թթ., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., Ե., 2003, 150 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 224-227. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Գ. Գ. (2003) Արաբական աշխարհում Եգիպտոսի մեկուսացման հարցի շուրջ (1970-ական թվականների վերջ 1980-ականի սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 105-113. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (2003) Դայաենի - Դիաուխի պետության գրաված տարածքը և բնակչության հայկական ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 168-183. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պ. Ս. (2003) Զեյթունահայության 1895-1896 թթ. գոյամարտի արձագանքները ռուսական մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 97-104. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Է. Գ. (2003) Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական քաղաքականությունը (1990-2003թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ա. (2003) Հայաստանի օգնության կոմիտեի հիմնադիր փաստաթղթերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 184-199. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (2003) Ղևոնդ Ալիշանի ճանապարհորդական նոթերից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 127-135. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Ս. Ս. (2003) Մինասյան Է. Գ., Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում (1990-2003թթ.), Երևանի համալսարանի հրատ., Ե., 2003, 443 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 219-223. ISSN 0320-8117

Քառյան, Ս. Մ. (2003) 1920թ. Մայիսյան ապստամբության հիմնահարցը խորհրդահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Гисперт, Ю. (2003) Монумент как инсценировка диалога (этно-философская интерпретация). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 217-229. ISSN 0320-8117

Восканян, А. В . (2003) Риторика и теория аргументации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-160. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Թ. Ռ. (2003) Ազգամիջյան հակամարտությունը որպես էթնիկ ինքնության ձևավորման գործոն (1905-1906 թթ. հայ-թաթարական ընդհարումների օրինակով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-78. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գ. Ռ. (2003) Ակնարկ Ուտի ազգաբնակչության պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-98. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2003) Աղբիանոսների հայրապետական տոհմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ռ. Հ. and Կարախանյան, Հ. Հ. (2003) Գնել Գրիգորյան, Նվիրատվություններ Անիի եկեղեցիներին ու վանքերին (X-XIV դդ.),Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ.,Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2002, 136 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 230-232. ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (2003) Կովկասագիտության երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 236-239. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Տ. Ն. (2003) Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում և Մեծ Բրիտանիայի ռազմադիվանագիտւթյունը (1915-1916թթ. ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-92. ISSN 0320-8117

Աղաբալյան, Վ. Ռ. (2003) Հետպատերազմյան համախտանիշ և հասարակություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 29-36. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ա. Տ. (2003) Մեծ Հայքի Արշակունի արքաների պարթևական տերության երկրորդը լինելու հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 18-28. ISSN 0320-8117

Թունյան, Վ. Գ. (2003) Վանիկ Վիրաբյան, Հայկական հետախուզությունը Աոաջին հանրապետության տարիներին (1918-1920 թթ.), Ասողիկ ,2003,228 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 233-235. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Հ. Ա. (2003) Ֆրանսուա-Քսավիե Գաոնոն և ֆրանսալեզու կանադական պատմավեպի ձևավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 210-216. ISSN 0320-8117

Крбекян, В. Г. (2002) Армянский вопрос на Берлинском конгрессе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 25-45. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Գ. (2002) Անդրկովկասում ապաստանած արևմտահայ գաղթականության թվաքանակի հարցի շուրջ (1914 - 1917թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Ղլեչյան, Վ. (2002) Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, Հ. 1, խմբագրական խորհուրդ՝ Ռ. Սաֆրաստյան (պատասխանատու խմբագիր), Ս. Բաղդասարյան, Ա. Սողոմոնյան, Ե., «Զանգակ-97» հրատ., 2002, 104 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 222-224. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2002) Կոստանդնուպոլսի հայ պատրիարքության կազմավորման շուրջ (XV-XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 8-24. ISSN 0320-8117

Շիրինյան, Լ. Ղ. (2002) Հ.Սիմոնյան, Է.Զոհրաբյան, Վ. Խոջաբեկյան , Ա. Ավագյան, Հ.Կարագյոզյսւն, Բ. Հարությունյան, Նախիջևանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրում (գիտաժողովի նյութեր), Ե., 2001, «Նախիջևան» հրատ., 200 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-228. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (2002) Հայագիտությունր Լեհաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-208. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (2002) Վաստակաշատ ուղի (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 232-234. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2002) Խմբագրական կոլեգիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 2.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (2002) Հայագիտության երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 218-219. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. and Խառատյան, Ա. Ա. (2002) Հրանտ Ավետիսյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-227. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ս. Գ. (2001) Ազգային-պետական տոնացույցի ձևավորման խնդրի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-90. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2001) Ն.Բ.Սարուխանյան, Հայկական հարցը մինչխորհրդային հայ հասարակական-քաղաքական մտքի և պատմագրության մեջ, Ե., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 1997, 271 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 214-217. ISSN 0320-8117

Բախչինյան, Ա. Հ. (2001) Նապոլեոն Բոնապարտը հայ մատենագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 110-120. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. and Հովհաննիսյան, Պ. Հ. and Շահնազարյան , Ա. Ի. (2001) Հայագիտության նվիրյալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-266. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Н. М. (2001) Из истории колониальной политики Франции (1534-1762). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-93. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (2001) Բագրատ Ուլուբաբյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 259-263. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2001) Գերության համակարգը Օսմանյան կայսրությունում (XV - XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 25-40. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կ. Ա. and Մանուկյան, Հ. Հ. (2001) Գիտնականի արգասաբեր ուղին (Ա.Հ.Քյուրքչյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-268. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Հ. Ա. (2001) Գրիգոր Ավետի Ջանշյան (Ջանշիև). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 223-227. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2001) Գրիգոր Լուսավորչի ձեռնադրության, հայոց ամբողջական դարձի հանգամանքների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2001) Հայկական հարցի և հայերի ցեղասպանության լուսաբանումը Ս. Գ. Ներսիսյանի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-72. ISSN 0320-8117

Арутюнян, К. А. (2000) Кому нужны подобные "уточнения" достоверности исторических исследований. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 177-191. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (2000) Աշոտ Հովհաննիսյանը և խորհրդահայ մշակույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-22.

Վիրաբյան, Վ. Հ. (2000) Առաջինից Երրորդ հանրապետություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Ուլուբաբյան, Լ. Լ. (2000) Արցախյան շարժումը և հայ-ռուսական հարաբերությունները (1988-1990թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 40-54. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2000) Դվին տեղանվան վաղեմության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (2000) Կարինի նահանգի գավառները (Բասենի գավառ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-77. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (2000) Հայ-հունական հարաբերությունները 1919-1920 թվականներին (Հայաստանի պետական արխիվների փաստաթղթեր և նյութեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-210. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (2000) Շաքրո Խուդոյի Մհոյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 236-239. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2000) Սուրբ Եղիշան Հայոց արևելից կողմանց, Չողա երկրի և Աղվանից աշխարհի լուսավորիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2000) Վաստակաշատ հայագետը (ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 232-235. ISSN 0320-8117

Газиян, А. С. (2000) Административный передел внутренних границ Закавказья. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-221. ISSN 0320-8117

Карагезян, А. А. (2000) К этимологии топонима Абанд. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 160-165. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Դ. Ա. and Կարաբեկյան, Ս. Բ. (2000) Ա. Խաչատրյան, Ահլ ալ-ֆութուվվա վալ ֆիթյան ֆիլ մուջթամաա ալ- իսլամի (Ասպետական միությունները և կտրիճների միավորումները իսլամական հասարակությունում), Բեյրութ, 1998, 173 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 228-230. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2000) Ակադեմիկոս Մանվել Զուլալյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 244-246. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (2000) Անխտիր նվիրում գիտությանը (պրոֆ. Մակիչ Արզումանյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 233-236. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (2000) Արևելահայ երգիծական մամուլի պատմությունից (1908-1915). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 143-153. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (2000) Հ.Աբրահամյան, Բայազետ, «Առերեսում - Անի» Հրատ., Ե., 1998, 123 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 226-227. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ա. Ս. (2000) Հայաստանի հասարակական-քաղաքական գործիչները ստալինյան բռնությունների տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 27-41. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մ. Ս. (2000) Մ.Գ. Ներսիսյան, Պատմության կեղծարարները, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», հրատ., Ե., 1998, 342 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 222-225. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (2000) Շ. Շահամիրյանր և Հայաստանի ու Վրաստանի միավորման հարցը ХVIII դարի վերջին քառորդին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 166-169. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Խ. Ա. (2000) Սպիտակի երկրաշարժի գոտու բնակչության միգրացիայի վերլուծությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 123-130. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2000) Ցավակցություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 247. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հրանտ and Դիլոյան, Վալտեր (2000) Իմաստավորված և նպատակասլաց կյանք (ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-243. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մ. Վ. (1999) «Նախիջևան » հայրենակցական միության գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 202. ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (1999) К вопросу о датировке Московского советско-турецкого договора 1921 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 183-187. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1999) Արցախյան խնդիրը Հայաստանի Առաջին հանրապետության խորհրդարանում (1918-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-97. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1999) Բաքվի կոմունան ի նպաստ հայապահպանության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1999) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (1999) Հայաստանը և Քրիստոնյա Արևելքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-201. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (1999) Մի գրախոսականի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 192-195. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վ. Ա. (1999) Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-206. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վ. Ա. (1999) Ռուբեն Գարեգինի Սահակյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 207-209. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1999) Քերովբե Պատկանյանի պատմագիտական ժառանգության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Լ. Գ. (1998) Արիացիների հետքերը Պոլինեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ս. Ս (1998) Արևելյան Հայաստանի բանվորների դրությունը XX դ. սկզբին (Բյուջեի ծախսերը և սնունդը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 147-153. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (1998) Իմաստալից կյանք (անվանի պատմաբան, պրոֆ. Խիկար Բարսեղյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 196-199. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ս. (1998) Ներքաղաքական իրադրությունը Հայաստանում 1920 թ. գարնանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-44. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ա. Ա. (1998) Ջավախքի հիմնահարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 17-32. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1998) Վատիկանի առաքելական գրադարանի XVII դարի Անանունը և Ֆիլիպուպոլսում ռուսական կայսրության հյուպատոս Ն. Գերովը Բուլղարիայի հայության և Պավլիկյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1998) Վրաց իրավունքի հուշարձանները վիրահայության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 183-191. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1998) Աշոտ Հովհաննիսյան (ծննղյան 110-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-185. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1998) Աշոտ Հովհաննիսյանր և արևմտահայության պատմության ուսումնասիրության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-42. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ս. Մ. (1998) Թիֆլիսի հայությունը «Կավկազի» ներկայացմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-113. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1998) Լեոն և հայկական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1998) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 192. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1998) Վաստակաշատ հայագետը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 186-188. ISSN 0320-8117

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1998) Փարիզի արևելյան կենդանի լեզուների բարձրագույն դպրոցի հայոց լեզվի ամբիոնը (հիմնադրման 200-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-117. ISSN 0320-8117

Махмурян, Г. Г. (1998) К теории и терминологии геноцида. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 76-89. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Գ. Բ. (1998) Անտիպ վավերագրեր Ստեփան Մալխասյանի արխիվից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-220. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (1998) Դավիթ Անանունի քաղաքական ճակատագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վ. Ա. (1998) Հայաստանի Հանրապետությունը և արցախյան հարցը 1918—1920 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1998) Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուն առնչվող մի քանի հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-39. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1998) Մի էջ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման պատմությունից (Երևանյան առաջին արշավանքն ականատեսի նկարագրությամբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-138. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1998) Սիմոն Վրացյանի անտիպ հուշերը Նիկողայոս Ադոնցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 202-210. ISSN 0320-8117

Քաու, Ս. Պետեր (1997) S. Hairapetian, A history of Armenian Literature, „Caravan Books", Delmar, New York, 1995, 650 p. U. Հայրապետյան, Հայ գրականության պատմություն, «Քարավան բուքս» հրատ., Դելմար, Նյու Յորք, 1995, 650 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 180-181. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (1997) Լանկ֊-Թամուրի գնահատման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 117-121. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գայանե (1997) Հայագիտությունն Իտալիայում (1996—1997 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 188-190. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ս. Ս. (1997) Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնական համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-164. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Ն. Է. (1997) Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ում աստվածաշնչյան և առասպելաբանական պատկերացումների արտացոլման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 136-147. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Հ. Ն. (1997) Վ. Հ. Մելիքյան, Փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը, Ե., 1997, «Մխիթար Գոշ» հրատ., 320 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 185-187. ISSN 0320-8117

Аветисян, Г. А. (1997) Генерал Гавриил Григорьевич Корганян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 155-177. ISSN 0320-8117

Багдасарян, Р. З. (1997) Участие армян в развитии грозненской нефтяной промышленности (XIX—нач. XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 104-118. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Հ. Բ. (1997) Գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս Լ. Ա. Խուրշուդյանի ծննդյան 70-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 198-199. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ա. (1997) Երկու տարեկից փաստաթղթեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 119-125. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Գ. Դ. (1997) Է. Լ. Դանիելյան. Հայաստանում Քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու հոգևոր ակունքները, ՀԱՅՔ հաստատություն, Երևան, 1996, 58 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-184. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Դ. Ս. and Վարդանյան, Լ. Մ. (1997) Էմմա Տիգրանի Կարապետյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 200-201. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ա. Խ. (1997) Մովսես Խորենացու մի հաղորդման մեկնաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-62. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռ. Հ. (1997) «Ոդիսական» հերոսավեպի և հայկական մի քանի հեքիաթների սյուժեների ընդհանրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 74-80. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1997) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1997) Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին. «Նաքսոս [կղզու] հայկական փոքրիկ համայնքը» (1624—1821 թթ.),Նիկոս Կեֆալլինիադիս,«Նաքսիակո Մելլոն»(Նաքսիական ապագա), Բանասիրական հրատարակություն, Աթենք, 1987, հոկտեմբեր, թիվ 527 (34)։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 162-165. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. and Գեղամյան, Գ. (1997) Հրանտ Ավետիսյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 173-175. ISSN 0320-8117

Թոխաթյան, Կ. Ս. (1997) Նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-181. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Դ. Ա. (1997) Պետական դուման և արևելահայ իրականության հարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 37-50. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ս. Պ. (1997) Քյոթահիայում գաղթահայության բնակեցման ժամանակի խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-147. ISSN 0320-8117

Ղազիյան, Ա. Ս. (1996) Ազատամարտի արտացոլումը Ղարաբաղի ժողովրդական բանահյուսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-145. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1996) Հայ-լեհական ռազմաքաղաքական կապերը XVII դ. երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 146-152. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1996) Հայկական էպոսի հնդեվրոպական շերտերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 181-185. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1996) Հրաչիկ Սիմոնյան, Անդրանիկի ժամանակը, գիրք Ա, Երևան, Կաիսա հրատարակչություն, 1996, 751 էջ, գիրք Բ, Երևան, 1996, 829 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 213-218. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Մ. Ա. (1996) Նախիջևանի պատմության վավերագրեր (1889—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 186-196. ISSN 0320-8117

Оганесян, А. Р. (1996) К истории зарождения националистического (тюркистского) направления в турецкой историографии (конец XIX—начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-79. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1996) Ալբերտ Խաչատրյան, Արարատ, Երևան, «Արամե» գիտամշակութային բարեգործական ընկերության հրատարակչություն, 1995, 480 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 191-193. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Է. Լ. (1996) Անհատը և համազգային շահը (Հայ բարեգործական ընդհանուր միության հիմնադիրները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-38. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 199. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1996) Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական օգնություն ցույց տալու խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1996) Միջազգային գիտաժողով Երևանում. «Երաժշտությունը և պարը պատկերագրության մեջ». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-195. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Կ. Ա. (1996) Պավլիկյան գաղափարախոսության աշխարհայացքային հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 134-144. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վ. Ա. (1996) Քուրակչայի դաշնագրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-106. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (1996) Ա. Ա. Մելքոնյան, Էրզրում (Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն), Երևան, Հայաստան, ԳԱԱ հրատարակչություն, 1994, 180 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-152. ISSN 0320-8117

Թավաքալյան, Ն. Ա. (1996) Ազգային հարցի լենինյան կոնցեպցիան քննական հայացքով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1996) Էջեր Հայաստանի XIX—XX դդ. հողային հարաբերությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 52-55. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Բ. Բ. (1996) Հայագիտության դասավանդումը Պետերբուրգի համալսարանում (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-84. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1996) Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան (ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-159. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հ. Մ. (1996) Ուշագրավ արխիվային վավերագիր Կարինի «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 131-136. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1995) Առաջին հայ պարբերաթերթը և նրա խմբագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Անանյան, Գ. Գ. (1995) Բալկանյան իրադարձությունները Ն. Աղբալյանի հրապարակախոսութան մեջ (1910-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-29. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1995) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1995) Raymond Kévorkian, Paul Paboudjian, Les arméniens de l'Empire Ottoman à la veille du génocide, Paris, 1992, 600p. Ռայմոն Գևորգյան և Պոլ Հ. Փաբուճյան. Հայերը Օսմանյան կայսրության մեջ ցեղասպանության նախօրյակին, Փարիզ, 1992, 600 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 254. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (1994) «Ազատամարտ» թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Авакян, А. Г. (1994) Масонство в рядах «Иттихад ве теракки». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-141. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (1994) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների 24-րդ նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-171. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռ. Լ. (1994) Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-քաղաքական կացությունը (1990—1993 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-84. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Ս. Հ. (1994) Սոցիալիստ-հեղափոխականները Հայաստանում և Անդրկովկասի հայաշատ քաղաքներում (1903 — 1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 114-120. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1994) Վաստակաշատ պատմաբանը (Երվանդ Ղազարի Սարգսյանի ծննդյան 80- ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 167-169. ISSN 0320-8117

Շտիկյան, Ս. Ա. (1993) «Բազմավեպ» հանդեսը (հիմնադրման 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-81. ISSN 0320-8117

Харатян, А. А. and Карапетян, С. А. (1993) Армения в мыслях и сердцах. Составление, предисловие и общая редакция проф. Г. А. Епископосова, изд-во Московского университета, М., 1993, 287 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 144-145. ISSN 0320-8117

Մայիլյան, Ֆ. Ե. (1993) Աղա-Մահմեդ խանի սպանության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 119-122. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ա. Ռ. (1993) Գիտաժողով՝ հայ անվանի պատմաբան-արևելագետի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 162-163. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1993) Հայ ժողովրդի պատմության պարբերացման հիմնահարցին նվիրված համաժողով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 148-161. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Շ. (1993) Մի քանի նորահայտ վավերագրեր Հայաստանի անկախության համար զոհված հերոսների հիշատակին հուշարձան կառուցելու վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 136-141. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Պ. (1993) Գևորգ Տիրացյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վ. Գ. (1993) Երեմիա Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք և Վասպուրական (1872—1873),Երևան, ՀՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1991, 343 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-163. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (1993) Սուրեն Տիգրանի Երեմյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-169. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1993) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ան. Ա. (1993) Հայաստանի հնությունների պահպանության պատմությունից (1919—1964). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 151-164. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1993) К вопросу об армянстве Арцаха как о «пришельцах». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 9-22. ISSN 0320-8117

Պապյան, Ա. Ա. (1993) Ակ-կոյունլուների պետությունը միջազգային հարաբերությունների ոլորտում և հայերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-111. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. and Վարդանյան, Լ. Մ. (1993) Լևոն Լիսիցյան (1892 —1921). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-58. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Հ. (1993) Մանկան հագուստը Շիրակի և Ջավախքի պատմաազգագրական շրջաններում (XIX դ. վերջ — XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 77-83. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Լենդրուշ (1993) Պատմաբանների հայկական ընկերության որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունում հայոց պատմության դպրոցական նոր դասագրքերի և ծրագրերի ստեղծման վիճակի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-158. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Լ. Հ. and Մարության, Հ. Տ. and Պետրոսյան, Հ. Լ. (1992) Զավեն Խառատյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-170. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ա. Վ. (1992) Կարինի վարժարանների պատմությունից (1850—1900 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-74. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (1992) Հայ սահմանադիր ռամկավար կուսակցության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 35-47. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1992) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Ա. Ռ. Հովհաննիսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 160. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Ա. Հ. (1991) Գրիչ Սարգիս Պարտավեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 95-101. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (1991) Об одной распространенной ошибке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1991) Թիֆլիսյան խճանկար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 59-67. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1991) Հայկական մի հնագույն աստվածություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 130-135. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1991) Վրաց իրավունքի հուշարձանները վիրահայության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 156-168. ISSN 0320-8117

Манукян, С. С. (1991) Формирование титульного листа в армянской рукописной книге. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 99-107. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հ. Խ. (1991) Երկրորդ ինտերնացիոնալը և Անդրկովկասը (1917—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 59-66. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1991) Аграрный строй и крестьянство Османской империи накануне первой мировой войны. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 87-100. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հ. Բ. (1991) Գարեգին Նժդեհը Սյունիքում (1919 թ. օգոստոս—1921 թ. հուլիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Ենգիբարյան, Ն. Գ. (1991) Հին Հայաստանի վեգ-հմայիլները և վեգ-խաղալիքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 170-174. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1991) Մովսես Խորենացին որպես թարգմանիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 60-70. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Կ. (1991) Giovanni Battista Boetti, 1743—1794 che sotte il nome di Profeta Mansur conquist l'Armenia, il Kurdistan, la Georgia a le Circassia e vi regno sei anni quale savrano assoluto. Autori vari, OEMME edizioni, Milano, 1989,. 191 p., 10 caztine Geografiche, 55 llst. Ջովաննի Բատիստա Բոետտի, 1743—1794, Մարգարե Մանսուր անունով նվաճեց Հայաստանը, Քրդստանը, Վրաստանը և Չերքեզիան ու վեց տարի իշխեց որպես բացարձակ միապետ։ Տարբեր հեղինակներ, ՕԷՄՄԷ հրատարակչություն, Միլան, 1989, 191 էջ, 10 քարտեզ, 55 նկար։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 170-174. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1991) Дело по захвату «Мерканте Армено» корсаром де Бурлемоном (из истории борьбы армянского купечества против пиратства). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-75. ISSN 0320-8117

Долженко, И. В. (1991) Общинное самоуправление русских крестьян Ереванской губернии (конец XIX-начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 27-38. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1991) Հ. Հ. Դաշնակցություն կուսակցության քաղաքական կողմնորոշման շուրջ (1890—1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1991) J. M. Thierry, P. Donabedian, Armenian Art, New York, Harry N. Abrams Publ., 1989, 623 p., ill. Ժ. Մ. Թիերրի, Պ. Տոնապետյան, Հայկական արվեստ, Նյու Յորք, Հերրի Ն. Էբրեմզ հրատ., 1989, 623 էջ, լուս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Ходжабекян, В. Е. (1991) Проблемы социально-экономического и демографического развития НКАО. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 20-31. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (1991) Կարնո նահանգի պատմությունից (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-79. ISSN 0320-8117

Շախկյան, Գ. Ս. (1991) Հայ ճարտարապետության պատմության պարբերացման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 120-125. ISSN 0320-8117

Անանյան, Ժ. Հ. (1991) Հայ-ռուսական հարաբերությունները. նախադրյալները, փուլերը, պրոբլեմի նկատմամբ մոտեցումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Խառատյան, Ա. Ա. (1991) Մանվել Կարապետի Զուլալյան (ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-175. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Լ. Մ. (1991) Ստեփան Դանիելի Լիսիցյան (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-47. ISSN 0320-8117

Саркисян, А. А. (1990) Из истории деарменизации Нахичеванского края (1920—1921 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 74-93. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ա. Հ. (1990) Արվեստի ակունքների և մարդու ձևավորման գործում նրա դերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բ. Բ. Պիոտրովսկի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լ. Մ. (1990) Գրիգոր Արծրունու «Մշակը» և գրաքննությունը (1872-1892). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . ISSN 0320-8117

Ջանոյան, Գ. Ա. (1990) Միջնադարյան աղբյուրները Թորգոմի, Թորգոմանց, Թորգոմանց տան մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 34-40. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1990) Միքայել Վ. Հովհաննեսյան, Հայկական Կիլիկիո բերդերն ու բերդաքաղաքները։ Վենետիկ –Ս. Ղազար, 1989, 629 էջ, լուս., քարտեզ.։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 92-93. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ն. Գ. (1990) Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 48-56. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1990) Sorhul, Documenti di Architettura Аrmena. V. 20, Milano, OEMME Edizioni, 1989, 111. p. Սորհուլ, Ճաարտարապետության վավերագրեր, հ. 20, Միլան, ՕԷՄՄԷ հրատարակչություն, 1989, 111 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Саркисян, А. А. (1990) Из истории деарменизации Нахичеванского края (1920—1922 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 74-88. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Կ. Պ. (1990) Հայաստանի խորհրդայնացման մայիսյան փորձը (1920 թ.) և արևմտահայ փախստականները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 9-18. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ս. Մ. (1990) Սիրիական բարժուազիայի հայկական հատվածի դիրքերը երկրի էկոնոմիկայում(1945—60-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 44-52. ISSN 0320-8117

Ասլանյան, Մ. Մ. (1990) Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության արձագանքները «Ազդարարում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 19-26. ISSN 0320-8117

Արամյան, Ա. Գ. (1990) V—XVII դդ. հայ-իսպանական պատմամշակութային կապերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 33-42. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1990) Армения и армяне в статьях С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-93. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1990) Из истории карабахских событий (август 1919—июнь 1920 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1990) Գում Գափուի ցույցը (100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 67-79. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1990) Էրեբունի անվան մեկնաբանման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 51-66. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հ. Մ. (1990) Վարդան Արամի Պարսամյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-82. ISSN 0320-8117

Хнкоян, Н. С. (1990) Выборы 1912 года в Турции и формирование антимладотурецкого блока. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 44-52. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Կ. (1990) Անիի Մայր տաճարի հիմնադրման 1000-ամյակին նվիրված համաժողով Նյու Յորքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 91-94. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Ա. Շ. (1990) Խորհրդային Հայաստանի առաջին մանկավարժական թանգարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-43. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1990) Gharabagh(Documenti di Architettura Armena. Vol. 19. — Facolta di Architettura de Politecnico di Milano: Academia delle Scienze dell'Armenia Sovietica).-Milano: Edizione OEMME l988, p. 109. Ղարաբաղ (Հայ ճարտարապետության վավերագրեր, հ. 19, Միլանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետության ֆակուլտետ, ՀԽՍՀ ԳԱ),Միլան, ՕԷՄՄԷ հրատարակչություն, 1988, 109 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 93. ISSN 0320-8117

Мapутян, A. Т. (1990) Город Ахалцха. Вопросы этнической истории и традиционного жилища. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 19-33. ISSN 0320-8117

Оганесян, Н. О. (1990) Региональные конфликты—вопросы возникновения и типологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 53-63. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. and Պողոսյան, Հ. Մ. (1990) Գևորգ Բագրատի Ղարիբջանյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 98-99. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1990) Հովհաննես Ինճիկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 100-101. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ս. and Փոլադյան, Ա. Պ. (1990) Վ. Ա. Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան կայսրությունում, Երևան, Հայաստան հրատարակչություն, 1989, 358 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Оганесян, А. Р. (1990) К историографии проблем зарождения буржуазно- националистической идеологии в Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-44. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Ե. Ա. (1990) Թուրքմենչայի և Ադրիանուպոլսի պայմանագրերը ռուս և հայ նախահեղափոխական պատմագիտության գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 65-74. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . ISSN 0320-8117

Պիվազյան, Էմ. Ա. (1990) Նորից Մխիթար Գոշի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 14-22. ISSN 0320-8117

Меликян, А. А. (1990) Арабское и армянское национально-освободительное движение: исторические параллели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 78-83. ISSN 0320-8117

Оганесян, П. О. (1990) Малоизвестная статья «Турецкая нота и Турецкая Армения» Николая Адонца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-77. ISSN 0320-8117

Барсегов, Ю. Г. (1990) О временных рамках и периодизации геноцида армян. Предгеноцид. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 14-23. ISSN 0320-8117

Չալըմյան, Ն. Տ. (1990) Ժամանակակից արաբ պատմաբանները Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության մասին. Հայոց ցեղասպանության ականատեսների հուշերի տեսագրման և արժևորման մի քանի հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 88-93. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Գիտական նստաշրջան նվիրված Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 125- ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 101. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վ. Ա. (1990) Սեպագիր աղբյուրների KUR Etiu երկրի տոպոնիմիկայի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 76-87. ISSN 0320-8117

Барсегян, Х. А. (1990) Еще об одном фальшивом мифе и бесчестном мифотворце (По поводу статьи Зия Буниатова «Мифы и мифотворцы»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-28. ISSN 0320-8117

Микаелян, В. А. and Мирзоян, С. С. (1990) Участие армян в экономической жизни Восточного Закавказья (вторая половина XIX—первые десятилетия XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-81. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Կ. (1990) David Marshall Lang, Armeni, un popolo in esilio. La comunità Armena in Italia. Tradotto in italiano da Franchesco Zueneli Calderini, Bologna, 1989, 204 p. Դեյվիդ Մարշալ Լենգ, հայերը՝ տարագիր մի ժողովուրդ: Հավելված՝ Իտալիո հայ համայնքը: Իտալերենի թարգմանեց Ֆրանչեսկո Ձուենելին,Բոլոնիա, Կալդերինիի հրատարակչություն, 1989, 204 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-84. ISSN 0320-8117

Григорян, Г. М. (1990) Историографическое значение армянских лапидарных надписей Арцаха и Сюника. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Մ. (1990) Եղիշեի մի սկզբնաղբյուրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-61. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1990) Կաչաղակաբերդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-48. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) ՀԽՍՀ ԳԱ պատմության ինստիտուտի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) ՀԽՍՀ ԳԱ սփյուռքահայ համայնքների պատմության և մշակույթի բաժնի տարեկան գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (1989) А. В. Кольцов. Роль Академии наук в организации региональных научных центров СССР, 1917—1961 гг., Ленинград, изд-во «Наука», 1988, 264 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 82-83. ISSN 0320-8117

Тонаканян, А. Г. (1989) О находках астрономических календарей I тыс. до н. э. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 71-81. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ս. Գ. (1989) Շամախու գավառի գյուղերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 57-70. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1989) Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 84-86. ISSN 0320-8117

Свазян, Г. С. (1989) Арцах в исторических первоисточниках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Մարության, Ա. Ա. (1989) Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն (նախագրային ժամանակաշրջան), Երևան, 1987, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 747 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 97-99. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . ISSN 0320-8117

Խուդինյան, Գ. Ս. (1989) Սարգիս Կուկունյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. and Մկրտումյան, Հ. Գ. (1989) Քարթլիի մատյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 80-96. ISSN 0320-8117

Смбатян, Ш. В. (1989) Еще раз о южной границе Кавказской Албании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Юзбашян, К. Н. (1989) Нагорный Карабах. Историческая справка. Редакторы Г. А. Галоян, К. С. Худавердян, Ереван, 1988, 95 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 84-88. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Գիտական կոնֆերանս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 92-96. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Վ. Լ. (1989) Ժամանակակից հայագիտական ուսումնասիրությունների և փաստագրման Զորյան ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . ISSN 0320-8117

Асратян, М. М. (1989) Арцахская школа армянской архитектуры: факты и фальсификации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Казарян, Х. Г. (1989) Школьная реформа в Египте в первой половине XIX века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 25-38. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. and Մկրտումյան, Հ. Գ. (1989) Քարթլիի մատյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 60-80. ISSN 0320-8117

Мушегян, А. В. (1989) Псевдоалбанская литература и ее апологеты. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 16-33. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1989) Ակադեմիկոս Հակոբ Մանանդյանի նամականիից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-88. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . ISSN 0320-8117

Поладян, А. П. (1989) А. А. Хачатрян, Корпус арабских надписей Армении XIII— XVI вв., вып. 1, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1987, 235 с., 84 таб., 208 илл. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Марутян, А. Т. and Саркисян, Г. Г. and Харатян, З. В. (1989) К этнокультурной характеристике Арцаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ պետականության վերականգնման հարցերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Ռ. Ա. (1989) Փաստաթղթեր Զանգեզուրի 1918—1919 թթ. ինքնապաշտպանական կռիվների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 73-88. ISSN 0320-8117

Валесян, Л. А. and Мурадян, Ю. А. (1989) О некоторых итогах и проблемах экономического развития Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Մ. Ա. (1989) Խորհրդային պատմագիտական մտքի զարգացման կարևորագույն շրջափուլը (ԽՍՀՄ պատմաբանների 1928 թ. դեկտեմբերի 28– 1929 թ. հունվարի 4-ի գիտաժողովը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-65. ISSN 0320-8117

Бозоян, А. А. (1989) А. А. Акопян. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1987, 302 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-93. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Է. Ս. (1989) Հայկական ժողովրդական արվեստի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 78-82. ISSN 0320-8117

Барсегян, Х. А. (1989) Не все дороги ведут к храму науки. Вместо рецензии: факты, размышления. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-45. ISSN 0320-8117

Саркисян, Е. К. (1989) Положение угнетенных народов Османской империи в освещении турецких авторов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Тавакалян, Н. А. (1989) Б. П. Балаян. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1988, 280 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Վ. Ս. (1989) Հայագիտական հետազոտությունների միջազգային ընկերության չորրորդ գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Կոջոյան, Ռ. Ա. (1988) Արևմտահայաստանի ռեֆորմների շուրջ դիվանագիտական պայքարի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 55-61. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Գ. (1988) Գրապատմական իրողությունների հետքերով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 14-28. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1988) Дж. С. Киракосян, А. К. Дживелегов и его историко- публицистическое наследие, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1986, 86 с. Ջ. Ս. Կիրակոսյան, Ա. Կ. Ջիվելեգովը և նրա պատմա- հրապարակախոսական ժառանգությունը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1986,86 էջ,. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Պ. Պ. (1988) Ա. Ս. Համբարյան, Դ. Ա. Մուրադյան, Ա. Հ. Սիմոնյան, Արևելյան Հայաստանի պրոլետարիատի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1988, 300 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 81-83. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ս. (1988) Արևմտյան նորագույն աշխատանքներ՝ նվիրված հայագիտության և դասական իրանագիտության խնդիրներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 84-87. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) ՀՍՍՀ ԳԱ սփյուռքահայ համայնքների պատմության և մշակույթի բաժնի գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Ռ. (1988) Հայ ժողովրդի ազատագրական շարժման ռուսական կողմնորոշման ձևավորման ժամանակաշրջանի հարցը սովետահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Վ. Ա. (1988) «Հայ քննադատական մտքի պատմության մատենագիտություն(1794 — 1920)»: Կազմողներ՝ Լ. Գ. Մուրադյան, Ն. Վ. Անանյան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1987, 758 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Мартиросян, В. М. (1988) Р. Г. Хачатрян, Русская историческая мысль и Армения (XVII— начало XIX в.), Ереван, изд-во АН АрмССР, 1987, 362 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1988) Հայերը Ֆիլիպիններում և Մալայզիայի Պինանգ կղզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 42-50. ISSN 0320-8117

Ութուջյան, Ա. Ա. (1988) Միքայել Չամչյան (կյանքի և գործունեության համառոտ ուրվագիծ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 71-85. ISSN 0320-8117

Тер-Саркисянц, А. Е. (1988) Некоторые тенденции этнокультурного развития армян Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 14-23. ISSN 0320-8117

Мирзоян, Б. С. (1988) Нагорный Карабах (Размышления над статистикой). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 43-56. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. and Հովակիմյան, Վ. Խ. (1988) Բազմավաստակ գիտնականը և քաղաքացին (Խ. Հ. Բարսեղյանի ծննդյան 70 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1988) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Կովկասյան Աղվանքի պատմության և մշակույթի խնդիրներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 97-101. ISSN 0320-8117

Վահրամյան, Հերման (1988) Հայագիտական հրատարակչություն Միլանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Գ. Վ. (1988) Մատենագիտության դասականը. Հակոբ Անասյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Ходжабекян, Владимир and Асатрян, Баграт (1988) Из истории армянского населения Нахичевана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 18-27. ISSN 0320-8117

Арешян, Григор and Абрамян, Левон (1988) Совещание в отделении истории Академии наук СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 93-96. ISSN 0320-8117

Саркисян, Гагик and Мурадян, Паруйр (1988) «Буниятовщине» не видно конца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Закарян, Анушаван and Харатян, Альберт (1988) Малоизвестная статья С. Городецкого о Карабахе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 73-75. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գևորգ (1988) Անվանի գիտնականը և քաղաքացին (ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Ս. Տ. Երեմյանի ծննդյան 80 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-81. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1988) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Լ. Ս. Խաչիկյանի ծննդյան 70 ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Նիկոլայ (1988) Ականավոր հնագետը և արևելագետը (Բ. Բ. Պիոտրովսկու ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խիկար and Հարությունյան, Կլիմենտ (1988) Վաստակաշատ գիտնականը և քաղաքացին (Ա. Մ. Հակոբյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 91-93. ISSN 0320-8117

Карагезян, Армен (1988) Историко-географические уточнения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-62. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ալեքսանդր (1988) Արամ Նահապետի Տեր-Ղևոնդյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 93-94. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Գոհար (1988) Ներկարարությունը Արևելյան Հայաստանում (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 49-55. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Հրաչիկ (1988) Վաստակաշատ գիտնականն ու քաղաքացին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Казахецян, Владимир (1988) Материалы о борьбе крестьянства Ереванской губернии и Борчалинского уезда за землю накануне Октябрьской революции (март-октябрь 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 66-80. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վլադիմիր and Խառատյան, Ալբերտ (1988) Գիտական հանդեսի 30 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 90-95. ISSN 0320-8117

Медушевский, Андрей and Сабенникова, Ирина (1988) Отечественная война 1812 г. в современной французской историографии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-39. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1988) Պատմական Հայաստանի Կապաղակ գավառի թրքախոս հայկական գյուղերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-52. ISSN 0320-8117

Տատինցյան, Արփինե (1987) Արևելահայ թատերագրության սկզբնավորումը և առաջին թատերական օջախը Թիֆլիսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 27-34. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Գագիկ (1987) Ժողովրդական ընդվզումներն Արևմտյան Հայաստանում (XIX դ. 20—40-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 30-37. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Դերենիկ (1987) М. X. Дарвешян (Мамое Халыт), Скотоводческое хозяйство курдов Восточной Армении (по материалам второй половины XIX—начала XX вв.), Ереван изд-во АН Арм. ССР, 1986, 148 с. Մ. Խ. Դարվեշյան (Մամոե Խալըթ), Արևելյան Հայաստանի քրդերի անասնապահական տնտեսությունը (19-րդ դ. երկրորդ կեսի- 20-րդ դ. սկզբի նյութերով), Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1986, 148 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 91-92. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1987) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հ. Ա. Օրբելու ծննդյան 100 ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 93-95. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հրանտ (1987) Մեծ հոկտեմբերը և իմպերիալիստական տերությունների զավթողական քաղաքականության մերկացումն արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 18-33. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1987) Նյութեր գաղութահայ պատմության. III. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 78-90. ISSN 0320-8117

Бархударян, Владимир and Восканян, Вазген (1987) «Декабристы об Армении и Закавказье (сборник документов и материалов)», часть первая, Ереван, издательство АН АрмССР, 1985, 408 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն (1987) Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի (ծննդյան 100 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1987) Նյութեր գաղութահայ պատմության. II. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 72-87. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գևորգ and Խուդավերդյան, Կոստանդին (1987) Հրանտ Ավետիսյան (ծննդյան 60 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 86-88. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1987) Նյութեր գաղութահայ պատմության. I. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ազատ and Մուրադյան, Դերենիկ (1987) Վլադիմիր Բարխուդարյան (ծննդյան 60 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (1987) Աշոտ Հովհաննիսյան (ծննդյան 100 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Արմեն (1987) Վան քաղաքի բնակչությունը (XIX դ. վերջին քառորդ—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 36-42. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Бабкен (1987) Когда отсутствует научная добросовестность. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 33-56. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ստեփան and Կոնդակչյան, Ռաֆֆի (1987) Գ. Բ. Ղարիբջանյան, Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1986, 161 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Աշոտ Հովհաննիսյանի ծննդյան 100-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Արծրունի (1987) Խաչքարերի և ճարտարապետական մեծ կոթողների իմաստաբանական առնչություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 72-79. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Սամվել (1987) Օգտակար և հետաքրքիր ձեռնարկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Наатакян, Рубен (1987) Из истории села Едессия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 97-98. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Յուրիկ (1987) 1921 թ. փետրվարյան խռովության առաջացման պատճառների նենգափոխումը հայ բուրժուական պատմագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 49-55. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ալբերտ (1987) Ագաթանգեղոսի Հայոց պատմությունը և հին վրացերեն «Վասն հաւատոյ» դավանաբանական երկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 62-81. ISSN 0320-8117

Меликсет-Бек, Леонид (1987) Архив Л. М. Меликcет-Бека. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 92-93. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1987) Տաղանդավոր պատմաբանը, հասարակական գործիչը, քաղաքացին (ՀՍՍՀ ԳԱ իսկական անդամ Գ. Գալոյանի ծննդյան 60 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Карагезян, Армен (1987) К локализации гавара Кашатаг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-45. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հենրի (1986) Մխիթարյան միաբանության մեդալները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 78-84. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Լևոն (1986) Լազարյանները և Հյուսիսային Կովկասի հայկական գաղթավայրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 53-60. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1986) Еще раз об армянской надписи из Атенского Сиона. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 68-74. ISSN 0320-8117

Саркисян, Арменак (1986) Контрреволюционная политика буржуазно-националистических партий в Закавказском комиссариате (ноябрь 1917—февраль 1918). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Երեմյան, Սուրեն (1986) Գ. Պետրոսյանի «VII դարի հայկական «Աշխարհացոյց»-ի նոր լուսաբանության մի փորձի մասին» հոդվածի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 53-58. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն (1986) Գագիկ Սարգսյան (ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 92-93. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն and Սահակյան, Արծրունի (1986) Խաչքարերը հակագիտական խեղաթյուրումների առարկա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 38-48. ISSN 0320-8117

Тигранян, Эдмонд (1986) Вараздат Арутюнян, Каменная летопись армянского народа, Ереван, издательство «Советакан грох», 1985, 189 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 85-87. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Վլադիմիր (1986) Անդրկովկասի և Միջին Ասիայի սոցիալ-դեմոկրատների հեղափոխական կապերի պատմությունից (1905—1906). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 15-25. ISSN 0320-8117

Իսկանդարյան, Սամվել (1986) Ե՞րբ և որտե՞ղ է գրվել «Արշակ Բ» օպերան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 38-41. ISSN 0320-8117

Ананян, Жорес (1986) Академик Н. М. Дружинин (к 100-летию со дня рождения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 94-97. ISSN 0320-8117

Անթապյան, Փայլակ (1985) «Դիվան հայոց պատմության, նոր շարք, գիրք առաջին, Ղուկաս Կարնեցի, հատոր Ա, 1780—1785», աշխատասիրությամբ Վարդան Գրիգորյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984, 595 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 79-80. ISSN 0320-8117

Мнацаканян, Степан (1985) Архитектура Армении в контексте зодчества Переднего Востока (по поводу последних трудов А. Л. Якобсона). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 66-74. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1985) Մկրտիչ Ներսիսյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 75-78. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Երվանդ (1985) Անդրկովկասում սովետական իշխանության հաղթանակի պատմության կեղծարարությունը ժամանակակից ֆրանսիական բուրժուական պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 16-26. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Արմեն (1985) Ձագաձորի տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 59-62. ISSN 0320-8117

Тирацян, Геворк (1985) Вопросы преемственности официального культа в античной Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 58-65. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Ստեփան (1985) ՍՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղի պատմությունից (1935—1936). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ավագ (1985) Ազատագրական պայքարը Ավ. Իսահակյանի քնարերգության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 30-39. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1985) Հայ արվեստին նվիրված միջազգային չորրորդ գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հրավարդ (1985) Ռշտունիքի Ս. Հակոբի վանքի որմնանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 69-77. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Արարատ (1985) Գյուղական արհեստագործությունը Կարսի մարզում (XIX դ. վերջ —ХХ դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 32-38. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (1985) Գրական քննադատության և տեսության հարցերը հայ գրողների կովկասյան ընկերության երեկույթներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 18-27. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1985) Գարեգին Հովսեփյանի և Տիրայր Տեր-Հովհաննիսյանի նամակագրությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 79-90. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Հակոբ (1985) Մելիք Եգանի ընդունարանի մուտքի վիմագիր արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 75-78. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Զավեն (1985) «Մեծ» և «Փոքր» սղնախների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 85-92. ISSN 0320-8117

Կարամանուկյան, Շահեն (1985) Արաբական երկրների լիգան և Եգիպտոսի պայքարը անկախության նվաճման ու ամրապնդման համար (1945— 1956). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 40-49. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1985) Ինֆորմացիոն հաղորդագրություն Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի պլենումի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-4. ISSN 0320-8117

Թյությունճյան, Պողոս (1985) Լիբանանում բանվորական ու կոմունիստական շարժման պատմութենեն (1920-ական թվականների առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 16-25. ISSN 0320-8117

Тунян, Валерий (1985) Материалы правительственного комитета о включении Ереванского ханства в состав Российской империи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-90. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Լևոն (1985) Կարևոր մի ճշտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 96-97. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Արամայիս Մնացականյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 84. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1984) Հայկական գյուղական համայնքի համադասայնության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Ութուջյան, Աղավնի (1984) Երիտասարդ պատմաբանների 18-րդ նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 97-98. ISSN 0320-8117

Розенфельд, Анна (1984) К исправлению одной неверной даты в истории иранского театра и русско-иранских культурных отношений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 91-94. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Սուրեն (1984) Ազգային լեզուների փսխազդեցությունը զարգացած սոցիալիստական հասարակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Գիտական նստաշրջան նվիրված XIX դ. երկրորդ կեսի արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Թունյան, Վալերի (1984) Անդրկովկասի կառավարման հարցը (1840-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 39-51. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Оганесян, Джульетта (1984) Докладные записки X. Дадяна о раскопках Звартноца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-87. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес (1984) Материалы по истории армяно-русской дружбы и сотрудничества (Помощь нор-нахичеванских армян в период Крымской войны). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 68-89. ISSN 0320-8117

Թոփչյան, Արամ (1984) Հոմերոսի պոեմների և Մովսես Խորենացու «Պատմություն հայոց»-ի մի առանձնահատկության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Маркарян, Александр (1984) Деятельность большевиков в Кафанском Совете рабочих депутатов (март—июль 1917 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Ղուլյան, Արտակ (1984) Խաչենի իշխանական ապարանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 51-57. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Մարգո and Սարգսյան, Հենրի (1984) Կիլիկիայի հայկական դրամի կնիքներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-101. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Роберт (1984) Роль русской исторической литературы в русско-армянском сближении (XVII—начало XIX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 34-47. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Վաչե (1984) Արևելյան Հայաստանի պրոլետարիատի դասակարգային պայքարը 1890-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-21. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Ինֆորմացիոն հաղորդագրություն Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի պլենումի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-4. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1984) Կոնստանտին Ուստինովիչ Չեռնենկո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 4-5. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Սասունիկ (1984) Սոցիալիստ-հեղափոխականների կուսակցության հայկական կազմակերպության մասին (1907—1921). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-54. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Գայանե (1984) «Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և երիտասարդությունը» թեմայով համամիութենական գիտական կոնֆերանս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1984) Արևելյան Հայաստանի ագրարային հարաբերությունների ուսումնասիրման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 39-47. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Պավել (1984) Արևելյան Հայաստանի արդյունաբերության մեջ վարձու աշխատանքի կիրառման հարցի մասին (XIX դ. 70-ական թվականներ—XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 14-21. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հայկազ (1983) А. М. Погосян, Карсская область в составе России, Изд-во «Айастан», Ереван, 1983, 285 с. Ա. Մ. Պողոսյան, Կարսի մարզը Ռուսաստանի կազմում, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1983, 285 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-82. ISSN 0320-8117

Саркисян, Сурен (1983) Из истории налаживания большевистской печати в Закавказье (1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն and Հարությունյան, Վարդան (1983) Վիմագրեր հին Ջուղայից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 42-61. ISSN 0320-8117

Аракелян, Анаит (1983) Хеттские источники о халентуве. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 62-67. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Մակիչ and Զոհրաբյան, Էդիկ (1983) Ծ. Պ. Աղայան, Հոկտեմբերը և հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1982, 414 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 85-86. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Նորիկ (1983) Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը՝ գյուղի սոցիալիստական վերափոխման կազմակերպիչ (1920—1933). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 22-32. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Սիլվա (1983) «Ֆակտի» բոլշևիկյան թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 28-32. ISSN 0320-8117

Չիստյակովա, Ելենա (1983) Ակադեմիկոս Մ. Ն. Տիխոմիրովը և Հայաստանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 68-74. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1983) Անտիպ նամակներ Գարեգին Հովսեփյանի արխիվից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 82-94. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1983) «Ազատասիրական գաղափարը հայ հրապարակախոսության մեջ (1820—1920 թ թ .)», Տեքստը պատրաստեցին, առաջաբանը և ծանոթագրությունները գրեցին Ալմաստ Զաքարյանը, Գարրի Հովհաննիսյանը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 395 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 95-97. ISSN 0320-8117

Пингирян, Гаяне (1983) Новый документ об армяно-венгерских связах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 93-94. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մյասնիկ (1983) Գյուղատնտեսական կադրերի պատրաստումը Հայաստանում առաջին հնգամյակի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վարազդատ (1983) Կոմպլեքսային կառուցապատման առաջին փորձերը Սովետական Հայաստանի քաղաքաշինական պրակտիկայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 23-30. ISSN 0320-8117

Тунян, Валерий (1983) Завершение присоединения Закавказья и вопрос управления краем. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 21-31. ISSN 0320-8117

Акопов, Гурген (1983) Об аланско-арийских корреляциях. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 69-76. ISSN 0320-8117

Վարդգեսյան, Գևորգ (1983) Բոլշևիկյան կուսակցության հիմնադիր համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Սամվել (1983) Միութենական հանրապետության Մինիստրների խորհրդի և ժողովրդական դեպուտատների տեղական սովետների գործկոմների իրավական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 32-38. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գրիգոր (1983) Վիմագրական տեղեկություններ XVIII-XIX դդ. հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին (ըստ Լենինգրադի և Մոսկվայի նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 45-60. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Жорес (1983) Армения и Сирия — центры стеклоделия (производственные общности). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 59-66. ISSN 0320-8117

Погосян, Варужан (1983) Материалы о телохранителе Наполеона армянине Рустаме. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 77-90. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1983) Ասատուր Մնացականյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 100-101. ISSN 0320-8117

Далин, Виктор and Микаелян, Вардгес (1983) Выдающийся историк и крупный организатор науки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 99-103. ISSN 0320-8117

Ованесян, Тамара (1983) Деятельность армянских музыкантов в Тифлисе в первой трети XX века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 48-55. ISSN 0320-8117

Хачатурян, Хачатур (1983) Рабочий класс Армении в становлении советского образа жизни (1920—1940). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Мурадян, Седа (1983) Формирование и развитие национальной интеллигенции в странах Азии и Африки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 19-29. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հրայր (1983) Հեղափոխական տակտիկայի հարցերն Արևելքի կոմունիստական կազմակերպությունների համառուսական համագումարներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն and Տիրացյան, Գևորգ (1983) Մեծանուն գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 97-98. ISSN 0320-8117

Տիտանյան, Ռուզան (1983) Նորահայտ վավերագրեր գեներալ Վ. Մադաթովի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 88-93. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գրիգոր (1983) ՍՄԿԿ XXVI համագումարը և գաղափարական աշխատանքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 19-27. ISSN 0320-8117

Цугунян, Маргарита (1983) К истории создания герба Армянской области. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-101. ISSN 0320-8117

Վարդապետյան, Արշակ and Պողոսյան, Արտաշես (1983) Բազմավաստակ պատմաբանը (Ա. Ն. Մնացականյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 102-104. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Արամայիս (1983) Մեղվապահությունը Հայաստանում ըստ օտար աղբյուրների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 79-82. ISSN 0320-8117

Պարսամյան, Վարդան (1983) Լիդա Գևորգյան, «Մուրճ» ամսագիրը, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 313 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-97. ISSN 0320-8117

Даронян, Юрий (1983) Древнеармянская культура в освещении С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Восканян, Вазген (1983) Древняя Русь и Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-60. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն (1983) Եղիա Մուշեղյանի (Կարնեցու) գրադարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-74. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ալեքսան (1983) Կասպերի և Կասպիանա (Կասպք) մարզի տեղադրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 87-99. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Սամվել (1983) Ռանչպարների սոցիալ-իրավական վիճակը (XVI դ.—XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-50. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Հենրիկ (1982) «Рабочий класс Советской Армении в период развитого социализма», Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1982, 239 с. «Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգը զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում», Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 239 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 83-86. ISSN 0320-8117

Хармандарян, Сегвард (1982) Историческое значение Закавказской федерации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 12-23. ISSN 0320-8117

Худавердян, Константин (1982) О союзе равных. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 24-34. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հարմա (1982) Գառնիի հեթանոսական տաճարի վերականգնման ճարտարագիտական հարցերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 70-76. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գալուստ and Միքայելյան, Վարդգես and Սիմոնյան, Աբել (1982) Ծատուր Պավելի Աղայան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 95-97. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1982) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1982 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 100-116. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գևորգ (1982) ՍՍՀՄ ժողովուրդների պանծալի հոբելյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1982) Ինֆորմացիոն հաղորդագրություն Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի պլենումի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-4. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1982) Յուրի Վլադիմիրովիչ Անդրոպով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 4-5. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռաֆիկ (1982) Սիրաջ-ուդ-Դոուլեի գլխավորած հակագաղութային պայքարը Բենգալիայում (1756—1757 թթ.) ըստ հայկական սկզբնաղբյուրի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 54-63. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1982) Վահե Երկանյան, Հայկական մշակույթը 1800—1917 թթ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 271 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 91-93. ISSN 0320-8117

Խաչատուրյան, Վանիկ (1982) Դիտողություններ հայ արվեստի հիմունքների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 76-85. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1982) Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը նվիրված ՍՍՀՄ կազմավորման 60-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 89-94. ISSN 0320-8117

Ինճիկյան, Հովհաննես (1982) Օսմանյան կայսրության անկման սոցիալ-տնտեսական պատճառների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 21-30. ISSN 0320-8117

Иваньков, Павел (1982) Особенности отображения динамики объектов и явлений на исторических картах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 73-76. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գուրգեն (1982) ՍՍՀՄ ժողովուրդների հոգևոր միասնությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Վարդգեսյան, Գևորգ (1982) Կոմունիստական կուսակցությունը ՍՍՀՄ կազմակերպիչն է. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Գրիգորյանց, Վլադիմիր (1982) Հայերի հասարակական-քաղաքական կյանքը Անդրկասպյան երկրամասում (1881—1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1982) Սերգեյ Գորոդեցկու գործունեությունն Արևմտյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 37-46. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Սարգիս (1982) Բազմավաստակ հայագետը (Ասատուր Մնացականյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 99-101. ISSN 0320-8117

Բեգիյան, Արմենակ (1982) ՍՍՀՄ կազմավորումը և զարգացումը նրա ազգային-պետական կառուցվածքի մասին լենինյան ուսմունքի հաղթանակն է. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1982) Գառնիկ Ֆնտքլյանի նամակները Արշակ Չոպանյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 91-98. ISSN 0320-8117

Ծատուրով, Արտյոմ (1982) ՍՍՀՄ ժողովուրդների եղբայրական բարեկամությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Ганаланян, Оганес and Яковченко, Светлана (1982) История Армении в оценке В. Брюсова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 39-46. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Էռնեստ (1982) ՀԿԿ-ն դպրոցական շինարարության և անգրագիտության վերացման կազմակերպիչ (1921—1925). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 12-17. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Մարիամ (1982) Հարավային և Արևելյան Եվրոպայից ԱՄՆ կատարած ներգաղթը (XIX դ. վերջ—XX դ. 60-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 47-55. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գրիգոր (1982) ՍՍՀՄ կազմավորման միջազգային նշանակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Գևորգ (1982) Վազգեն Արտաշեսի Հակոբյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 105-106. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ալեքսանդր (1982) Ֆրիկի անվան ծագման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Пескарева, Клавдия (1982) Докладные записки Н. Я. Марра о разведочной раскопке Двина в 1899 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 92-97. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Սվետլանա (1982) Գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և արվեստը սոցիալիստական հասարակության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 20-26. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Հենրիկ (1982) «Հայ ժողովրդի պատմություն», հ. VI, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1981, 1050 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 95-100. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес and Погосян, Варужан (1982) Армянин Уанис Петро—мамелюк Наполеона. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-94. ISSN 0320-8117

Коссой, В. and Кривонос, Н. (1982) Научно-теоретическая конференция во Львове. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 101-102. ISSN 0320-8117

Макеев, Николай (1982) О создании и деятельности Армянской секции бакинской организации РСДРП (1906—1908 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Արևշատյան, Սեն (1982) Լևոն Ստեփանի Խաչիկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-104. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ցոլակ (1982) Կուսակցական-սովետական ղեկավար կադրերի պատրաստումը Հայաստանում (1941 —1952). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-41. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Արարատ (1982) Հայաստանի սովխոզների քաղբաժինների գործունեության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 42-51. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1982) Докладные записки Н. Я. Марра в Археологическую комиссию (1909—1915 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-92. ISSN 0320-8117

Ананян, Жорес (1982) М. Г. Нерсисян, А. В. Суворов и русско-армянские отношения в 1770—1780-х годах, изд-во «Айастан», Ереван, 1981, 178 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 93-95. ISSN 0320-8117

Կարախանյան, Գրիգոր (1982) Հայաստանի պատմության և մշակույթի ականավոր հետազոտողը (ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Բ. Ն. Առաքելյանի ծննդյան 70-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 96-99. ISSN 0320-8117

Քոսյան, Արամ (1982) Ճշգրտումներ Արգիշտիխինիլիի մի պակասավոր արձանագրության ընթերցումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 75-82. ISSN 0320-8117

Терещенко, Александр (1982) Прогрессивная литература на русском языке в библиотеках дооктябрьского Нор-Нахичевана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 46-53. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գևորգ and Կարապետյան, Ինեսա (1982) Արմավիրի 1979—1980 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-97. ISSN 0320-8117

Պարսամյան, Վարդան (1982) Բազմավաստակ գիտնականը և մանկավարժը (ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Ծ. Պ. Աղայանի ծննդյան 70-ամյակը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-105. ISSN 0320-8117

Жвания, Григорий (1981) Ц. П. Агаян, Вековая дружба народов Закавказья, изд-во «Айастан», Ереван, ч. первая, 1970, 382 с.; ч. вторая, 1972, 407 с.; ч. третья, 1978, 284 с.; ч. четвертая, 1980, 287 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գուրգեն (1981) Գյուղատնտեսության զարգացման կոմպլեքսային ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1981) Հրապարակված հոդվածների ցանկ (1981 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 97-112. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Բաբկեն (1981) Փայտակարան քաղաքը և նրա տեղագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 61-76. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1981) Докладные записки Н. Я. Марра о раскопках в Ани (1904—1907 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 100-114. ISSN 0320-8117

Վարդգեսյան, Գևորգ (1981) ՍՄԿԿ ղեկավար դերի աճը զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Բոջոլյան, Մուրադ (1981) Այանլըք և դերեբեյլիք ինստիտուտների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 50-60. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Բագրատ (1981) ՍՄԿԿ XXVI համագումարը և գաղափարախոսական պայքարի պրոբլեմները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Չալըմյան, Նուբար and Հակոբյան, Ալեքսան (1981) Երիտասարդ արևելագետների 7-րդ գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 118-119. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Շուշանիկ (1981) Լազարյանների առևտրական ընկերությունը XVIII դարի 40—50-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 78-91. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1981) Հայաստանի և Վրաստանի արվեստի պրոբլեմներին նվիրված երկրորդ միջհանրապետական կոնֆերանսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 119-120. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վարուժան (1981) Նորահայտ փաստաթղթեր Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի հետ միացման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 109-114. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1981) Докладные записки Н. Я. Марра о раскопках в Ани (1893 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 98-114. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Կարապետ (1981) Հայկական աղբյուրների տեղեկությունները ջրասուզակության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 93-97. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վլադիմիր and Մուրադյան, Դերենիկ and Հարությունյան, Պավլուշ (1981) Սովետահայ պատմագիտությունն Արևելյան Հայաստանում 1905—1907 թթ. հեղափոխական շարժումների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 32-41. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1981) Докладные записки Н. Я. Марра о раскопках в Ани (1892 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 100-110. ISSN 0320-8117

Мищенко, Валерий (1981) Развитие и углубление сотрудничества ученых Украины и Армении в условиях зрелого социализма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 55-68. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գևորգ (1981) Գ.Դիմիտրովը և Սովետական Հայաստանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 14-22. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ամալյա and Շալունց, Ռիմա (1981) Հայագիտական նոր հանդես. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 118-119. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Զավեն (1981) XVIII դ. հայ ազատագրական պայքարի դրոշը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 47-54. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1981) Լեոյի նամակներից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-95. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Վլադիկ (1981) Հայաստանի գյուղացիության կազմում կատարված տեղաշարժերը 1960—1978 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Агаян, Цатур and Арутюнян, Асмик (1981) Выдающийся советский историк (К 80-летию со дня рождения академика М. В. Нечкиной). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 113-117. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1981) Նասեր Խոսրովի «Սաֆար Նամեն»՝ Հայաստանի և Ատրպատականի պատմության ու աշխարհագրության սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-102. ISSN 0320-8117

Павлова, Татьяна (1981) В. П. Волгин, Очерки истории социалистических идей с древности до конца XVIII в., М., «Наука», 1975; его же, Очерки истории социалистических идей. Первая половина XIX в., М., «Наука», 1976; его же, Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в., М., «Наука», 1977; его же, Французский утопический коммунизм, М., «Наука», 1979; его же, Статьи и выступления, М., «Наука», 1979. Редколлегия: В. М. Далин, В. А. Дунаевский, Е. М. Жуков, А. Р. Иоаннисян, Г. С. Кучеренко, А. 3. Манфред, М. И. Михайлов, М. В. Нечкина, Б. Ф. Поршнев. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 108-112. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Սերգեյ (1981) Նոր փուլ կոմունիզմի կառուցման ճանապարհին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1980) «Լրաբերի» 40 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 29-34. ISSN 0320-8117

Աղայան, Ծատուր (1980) Պատմական գիտության XV միջազգային կոնգրեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 45-55. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, Геворг and Худавердян, Константин (1980) Мкртич Гегамович Нерсисян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 118-122. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1980) Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի և ՀՍՍՀ Գերագույն սովետի հանդիսավոր նիստը՝ նվիրված Հայկական ՍՍՀ-ի և Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կազմավորման 60-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 115-117. ISSN 0320-8117

Խուդավերդյան, Կոնստանդին (1980) Սովետահայ պատմագիտության նվաճումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 68-87. ISSN 0320-8117

Բալիկյան, Օկտյաբրինա and Հովհաննիսյան, Ջուլիետա (1980) Փաստաթղթեր Հայաստանի աշխատավորության դրության և հեղափոխական պայքարի մասին (1917—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 101-109. ISSN 0320-8117

Հովակիմյան, Վաչե (1980) Երիտասարդ պատմաբանների գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Անդրկովկասում սովետական կարգերի հաստատման 60-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 111-112. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1980) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը՝ նվիրված Հայաստանում սովետական կարգերի հաստատման և Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կազմավորման 60-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 107-109. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1980) Համամիութենական սեմինար՝ նվիրված ՍՍՀՄ-ում ազգային հարցի լուծմանը և նրա նշանակությանը Ասիայի ու Աֆրիկայի երկրների համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 109-111. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մարի (1980) Հեղափոխության թեման Եղիշե Չարենցի պոեզիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Սմբատ (1980) Ղարաբաղի աշխատավորության հեղափոխական պայքարի պատմությունից (1902-1905). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 25-30. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1980) Ղուկաս Պալդազարյանը և նրա «Արշալույս արարատյան» թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 41-54. ISSN 0320-8117

Деменчонок, Эдуард and Гарибджанян, Баграт (1980) Кризис капитализма и культура (1970-ые годы). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռուբեն (1980) Հայաստանի բանվոր դասակարգի կրթական մակարդակի աճը 1960-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 41-48. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լիդա (1980) «Մուրճ» ամսագիրը ռուսական առաջին հեղափոխության տարիներին (1905—1907 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 25-36. ISSN 0320-8117

Арзуманян, Николай (1980) К русскому переводу «Сасанидского судебника». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 74-86. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Սարգիս (1980) «Հայ նոր գրականության պատմություն», հատոր I—V, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1962—1979 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 113-115. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Դավիթ (1980) Սովետահայ գրական շարժումը 1920-ական թվականների երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Բորյան, Մառլեն (1980) Անգլո-ամերիկյան իմպերիալիզմի զավթողական պլանների մերկացումը Անդրկովկասի բոլշևիկյան մամուլում (1917—1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (1980) Լ. Զ. Անանյան, Սովետական Հայաստանի ինդուստրիալ զարգացումը (նախապատերազմյան շրջան), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 265 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 113-114. ISSN 0320-8117

Барсегян, Хикар (1980) Видный ученый и общественный деятель. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 107-111. ISSN 0320-8117

Широков, Олег (1980) Место армянского языка среди индоевропейских и проблема армянской прародины. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 80-93. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1980) Արտաշես Վրույրի արխիվը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 112-116. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հրանտ (1980) Մայիսյան ապստամբությունը Կոմունիստական ինտերնացիոնալի նյութերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Արամ (1980) Վենետիկյան տարեգրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 94-101. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ասատուր (1980) Քերականական կորած մի հին երկի և նրա հեղինակի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 66-79. ISSN 0320-8117

Далин, Сергей (1980) Г. А. Аветисян, В. И. Ленин и пролетарский интернационализм в революционном молодежном движении, изд-во АН Арм. ССР, Ереван, 1979, 369 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 106-107. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գալուստ (1980) Լենինը և Անդրկովկասը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Саркисян, Генрих (1980) Армянские медали, изготовленные в Голландии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 65-72. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1980) Նորայր Բյուզանդացու նամականուց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 92-108. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Միքայել (1980) Հայաստանի բանվոր դասակարգի կազմի որակական փոփոխությունները արդի փուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-23. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Լևոն (1980) Սեբեոսի Պատմությանը կից Անանուն հեղինակի մի տեղեկության և հարակից հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-99. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Արտաշես (1980) Եվկլիդեսի «Տարերքը» Անանիա Շիրակացու «Քննիկոնի» երկրաչափության մաս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 89-95. ISSN 0320-8117

Սնխչյան, Իլյիչ (1979) Լեոյի մի անտիպ աշխատությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 58-64. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Էդուարդ (1979) Սովետական իշխանության առաջին միջոցառումները որբ և անապաստան հայ երեխաների խնամքի և դաստիարակության ուղղությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գևորգ (1979) Միքայել Նալբանդյանը հայ մարքսիստական մտքի գնահատմամբ (նախահոկտեմբերյան շրջան). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Թոսունյան, Գևորգ (1979) Գալուստ Տեր-Մկրտչյան, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, գիրք Ա, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1979, 540 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 103-104. ISSN 0320-8117

Դարբինյան, Հրայր (1979) Միջազգային կոմունիստական շարժման զարգացումը Կոմինտերնի I կոնգրեսից հետո (1919—1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Ռուբեն (1979) Սովետական Հայաստանի ինդուստրիալ առաջընթացը և բանվոր դասակարգի քանակական փոփոխությունները զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 14-23. ISSN 0320-8117

Ինճիկյան, Հովհաննես (1979) XX դ. սկզբի հայ հասարակական քաղաքական կյանքը Բ. Կնունյանցի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Вегер, Леонид and Матевосов, Юрий (1979) Проблемы совершенствования механизма управления научно-техническим прогрессом. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 14-25. ISSN 0320-8117

Амбарян, Азат (1979) Численность и национальный состав «временно-проживающих» в Закавказье и Восточной Армении в 1914 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 38-45. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1979) Էվա Գևորգյան-Բագի, Հայ-հունգարական գրական առնչությունները և «Արմենիա» ամսագիրը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 186 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 105-108. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Բաբկեն (1979) Հայկական ձեռագրերը Անգլիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 109-117. ISSN 0320-8117

Аракелян, Арташес (1979) Структурные изменения в народном хозяйстве СССР в условиях научно-технической революции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Խաչատուր (1979) Դրամագիտական հավաքածու Շիրակից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 82-111. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Իսրայել (1979) Սոցիալիստական մրցությունը սովետահայ գյուղում (1965—1978 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 29-38. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Роберт (1979) Из истории изучения армянского языка в России (XVI—XVIII вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 56-68. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ստեփան (1979) Ա. Ս. Համբարյան, Երիտթուրքերի ազգային ու հողային քաղաքականությունը և ազատագրական շարժումներն Արևմտյան Հայաստանում (1908—1914), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 310 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 106-108. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Շիրազ (1979) Սոցիալիզմը և մարդու իրավունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Григорьянц, Владимир (1979) Участие армянского населения в развитии промышленности и промыслов в Закаспийском крае (1881—1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-49. ISSN 0320-8117

Ананян, Жорес (1979) Ц. П. Агаян, Роль России в исторических судьбах армянского народа. М., «Наука», 1978, 311 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 109-112. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Էլեոնորա (1979) Բանասիրական դիտողություններ Մխիթար Այրիվանեցու «Պատմութիւն ժամանակագրական» աշխատության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 68-78. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Զավեն (1979) Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության գնահատման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 50-57. ISSN 0320-8117

Վալեսյան, Լեմվել (1979) Հայկական ՍՍՀ արտադրողական ուժերի տարածական կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Արծվի and Վարդանյան, Վարազդատ (1979) Նորայր Բյուզանդացու անտիպ նամակներից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 92-104. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Սերգեյ (1979) Պանդխտության թեման XVIII—XIX դդ. հայ վիմագիր բանաստեղծությունների մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ալբերտ (1979) Գ. Մ. Գեղամյան, Սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները Հայաստանում նէպի տարիներին (1921-1936), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 305 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 105-108. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ազատ (1979) Թ. Խ. Հակոբյան, Երևանի զարգացումը Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց հետո, փաստաթղթերի ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1978, 491 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 108-110. ISSN 0320-8117

Խեդոյան, Գևորգ (1979) Ստ. Պալասանյանի սոցիալ-քաղաքական հայացքների գնահատման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 45-56. ISSN 0320-8117

Аревшатян, Анна (1979) Н. К. Тагмизян. Теория музыки в древней Армении, Ереван, изд-во АН Арм. ССР, 1977, 320 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 103-105. ISSN 0320-8117

Мартиросян, Ваграм (1979) Новые документы о политическом положении Закавказья (80-е гг. XVIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 89-99. ISSN 0320-8117

Շախկյան, Գառնիկ (1979) С. X. Мнацаканян. К. Л. Оганесян, А. А. Саинян, Очерки по истории архитектуры древней и средневековой Армении, изд-во АН Арм. ССР, Ереван, 1978, 159 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 100-102. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Կառլեն (1979) Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասերի բնագիտական հայացքների շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Պարսամյան, Վարդան (1979) Մորուս Ստեփանի Հասրաթյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-107. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1979) Մի ընտրանի Լեոի անտիպ նամակներից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 89-101. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վահան (1979) Ջոն Կիրակոսյան, Բուրժուական դիվանագիտությունը և Հայաստանը (19-րդ դ. 70-ական թթ.), «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1978, 353 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 102-104. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1979) Նորահայտ նամակներ Գրիգոր Խալաթյանի ֆոնդից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-109. ISSN 0320-8117

Ազիզբեկյան, Հայկազ (1978) Կ. Ս. Կոզմոյան. Քաղաքների զարգացումը Սովետական Հայաստանում (1920—1970). ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1977, 357 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 86-88. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Պետրոս (1978) Հայերի միջհանրապետական տեղաշարժերը ՍՍՀՄ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գրիգոր (1978) Վ. Ի. Լենինի հավատարիմ զինակիցը (Բոգդան Կնունյանցի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Ուլուբաբյան, Բագրատ (1978) «Դիվան հայ վիմագրության », պրակ VI, կազմեցին Ս. Ա. Ավագյան, Հռ. Մ. Ջանփոլադյան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1977, 330 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 113-115. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1978) Միացյալ գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Ս. Գ. Շահումյանի ծննդյան 100-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 116-117. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խիկար (1978) Ստեփան Շահումյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Эвоян, Владимир and Оганесян, Джульетта and Мирзоян, Соня (1978) Документы о военно-политическом положении Восточной Армении в период ее присоединения к России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 86-95. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Роберт (1978) Отражение русской ориентации армянского освободительного движения в русской исторической литературе XVIII века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 39-54. ISSN 0320-8117

Тавакалян, Николай (1978) Присоединение Восточной Армении к России и его прогрессивное значение. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Պիոն (1978) Արևելյան Հայաստանի ազատագրումը և հայոց նոր գրականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 21-38. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1978) Հայ արվեստին նվիրված միջազգային երկրորդ գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 117-119. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1978) Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի և Հայկական ՍՍՀ Գերագույն սովետի նախագահության հանդիսավոր նիստը՝ նվիրված Ռուսաստանի հետ Արևելյան Հայաստանի միավորման 150-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 111-115. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1978) ՍՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի և Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի միացյալ հոբելյանական գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 115-116. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1978) Վ. Հ. Համբարձումյանի մեծարումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 116-117. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լիդա (1978) «Մուրճ» ամսագիրը գրաքննության արխիվներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 36-46. ISSN 0320-8117

Григорян, Микаел and Худавердян, Константин (1978) Некоторые вопросы развития структуры рабочего класса Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 9-19. ISSN 0320-8117

Суварян, Юрий (1978) О системе материального стимулирования роста производительности труда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 47-59. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес (1978) Четыре документа по истории могилевских армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 101-105. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1978) Մ. Ն. Հակոբյան, «Մետեորա» հանդեսը արևմտահայ լուսավորական-դեմոկրատական շարժման մեջ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1977, 327 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 106-108. ISSN 0320-8117

Эвоян, Владимир and Оганесян, Джульетта and Мирзоян, Соня (1978) Армянские деятели о военно-политическом положении в Персии и Турции в 1826—1828 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-107.

Ալեքսանյան, Սամվել (1978) Թիուլի հարցի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-91.

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1978) Կոլտնտեսությունների ամրապնդման առաջին միջոցառումները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-10.

Մինասյան, Իսաջան (1978) Պրոլետարական ինտերնացիոնալիզմի գաղափարների պրոպագանդումը «Կոմունիստ»-ի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 23-32.

Դոնաբեդյան, Պատրիկ (1978) Sirarpie Der Nersessian, L'art arménien des origines au XVII s., Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1977, 271 p. Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան, Հայկական արվեստը սկզբից մինչև XVIIդ., Փարիզ, 1977, 271 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 102-105.

Асланян, Маргарит (1978) Английский путешественник XVIII века об армянском купечестве в Иране. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 80-90.

Бартикян, Рач (1978) Об армянской памятной записи в грузинской рукописи, содержащей типик Григория Пакуриана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 97-101.

Ղարիբջանյան, Գևորգ (1978) Ն. Գ. Չերնիշևսկին և XIX դ. 60-80-ական թվականների հայ առաջավոր գործիչները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 12-27.

Այվազյան, Գրիգոր (1978) Շրջադարձային կետ ռուսական և միջազգային բանվորական շարժման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-11.

Մուրադյան, Պարույր (1978) Վաստակաշատ հայագետը (Լ. Ս. Խաչիկյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 106-111.

Григорьянц, Владимир (1978) Участие армян-переселенцев в развитии торговли в Закаспийской области (конец XIX — начало XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 53-66.

Հովսեփյան, Էմմա and Մարտիրոսյան, Մարինե (1978) Նյութեր Ալեքսանդր Թամանյանի գործունեության մասին (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 95-106.

Հովսեփյան, Հովհաննես (1978) Պետության մասին մարքս-լենինյան գաղափարների տարածումը հայ իրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-13.

Ганаланян, Арам and Хачикян, Левон and Тер-Гевондян, Арам (1978) Об очередных «размышлениях» З. М. Буниятова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 95-104.

Ղևոնդյան, Հրանուշ (1978) Հայ երիտասարդության մասնակցությունը նարոդնիկական շարժմանը (XIX դ. 60-70-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 17-28.

Մկրտչյան, Ստեփան (1978) Սոցիալիստական մրցության կուսակցական ղեկավարումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-16.

Ивасюта, Михаил (1978) Украино-армянские связи в период развитого социалистического общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 42-51.

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (1978) Գիտության երախտավորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 103-109.

Հովակիմյան, Վաչե (1978) Լոռվա գյուղացիության պայքարը հողի համար (1880-90-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 34-41.

Պողոսյան, Վահան (1978) Սոցիալիզմի հիմքերի ստեղծումը և ամրապնդումը Հայկական ՍՍՀ-ում (1920-1940 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-10.

Золотарев, Владимир (1978) Русско-турецкая война 1877—1878 гг. в отечественной историографии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 58-68.

Хуршудян, Рубен (1978) Февральская революция и партия «Гнчак». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 18-28.

Мелик-Саркисян, Рита (1978) Деятельность мировых посредников в Восточной Армении в 70—90-х годах XIX в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-21.

Հարությունյան, Էդուարդ and Մարության, Հակոբ (1978) Բարձր պլանային առաջադրանքների ստանձնման խթանումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11.

Մանուկյան, Ժորա (1978) Նորահայտ նյութեր հայ-ռուս բժշկական կապերի պատմության (Ռուսական բժշկագիտության դպրոցի հայ առաջին սանը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-103.

Հասրաթյան, Մուրադ (1978) Սարակապի կենտրոնագմբեթ հուշարձանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-65.

Դավթյան, Դավիթ (1978) Սոցիալիստական մրցությունը սովետահայ գյուղում երկրորդ հնգամյակի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-37.

Новосельцев, Анатолий (1977) Г. А. Галоян, Россия и народы Закавказья, Москва, издательство «Мысль», 1976, 455 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 100-103.

Բարթիկյան, Հրաչ (1977) «Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին», հ. 8, Ասորական աղբյուրներ, գիրք Ա, թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթություններ Հ. Գ. Մելքոնյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1976, 478 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 104-105.

Акопян, Акоп (1977) Октябрьская революция, советские темпы и буржуазные критики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 59-71.

Худавердян, Константин (1977) Октябрьская революция—главное событие XX века. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-14.

Գեղամյան, Գուրգեն (1977) Հոկտեմբերը և հայ ժողովրդի վերածնունդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 29-42.

Editorial, Board (1977) Մեծ Հոկտեմբերի 60-ամյակին նվիրված գիտական կոնֆերանս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 106-107.

Մելիքյան, Մեհենդակ (1977) Սովետական ժողովուրդը որպես մարդկանց պատմական նոր ընդհանրություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 43-58.

Վարդանյան, Յուրի (1977) Մեսրոպ Տեր-Մովսիսյանի նամակները Կարապետ Եզյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 90-109.

Մելքոնյան, Էդուարդ (1977) Պատմական համակարգերի համեմատա-տիպաբանական ուսումնասիրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 24-33.

Այվազյան, Գրիգոր (1977) Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության միջազգային նշանակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11.

Տիտանյան, Ռուզան (1977) Վարդան Օձնեցու ճանապարհորդական գրառումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 49-55.

Խաչիկյան , Լևոն (1977) Խոսք Աշոտ Հովհաննիսյանի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 42-48.

Շահինյան, Ռաֆիկ (1977) Վ. Ի. Լենինը և հայ ժողովրդի ազատագրման պրոբլեմը սովետահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-10.

Ханларян, Лена (1977) По поводу «Замечаний» М. Гейдарова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 79-92.

Хачатрян, Роберт (1977) Русско-армянские отношения при Петре I в освещении русских историков XVIII в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 14-26.

Մելքոնյան, Հայկ (1977) Լ. Հ .Տեր-Պետրոսյան, Աբրահամ Խոստովանողի «Վկայք Արեւելիցը», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1976, 203 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 109-110.

Մինասյան, Լևոն (1977) Հայերը Բուշեռում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . p. 111.

Պողոսյան, Ֆրունզե (1977) Էջմիածնի կաթողիկոսությունը և հայ-ռուսական հարաբերությունները XVIII դ. առաջին քառորդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 24-36.

Խաչատրյան, Գուրգեն (1977) ՍՍՀՄ ժողովուրդների լենինյան բարեկամությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-12.

Микаелян, Вардгес (1977) Аттестаты Маркоса Кюмушли (Серебрякова). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 99-107.

Այվազյան, Գրիգոր (1977) ՍՄԿԿ XXV համագումարը և կուսակցական շինարարության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14.

Мартиросян, Ваграм (1977) Новые материалы о политическом состоянии Закавказья (60—70 гг. XVIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-99.

Минасян, Михаил (1977) Переселение амшенских армян на Черноморское побережье Кавказа и первые шаги их хозяйственной деятельности (последняя четверть XIX в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 64-73.

Ստամբոլցյան, Անուշ (1977) Իրանի ազգային բուրժուազիայի կառավարության ներքին քաղաքականությունը (1952-1953 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-14.

Ամիրբեկյան, Վազգեն (1976) Ակադեմիկոս Արտաշես Կարինյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 51-58.

Գևորգյան, Ցոլակ (1976) Կուսակցական և սովետական կադրերի պատրաստումն ու վերապատրաստումը Հայաստանում (1926-1932 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-12.

Չուգասզյան, Լևոն (1976) Հայ արվեստի դրվագները «Իռլանդիայի արվեստի պատմության» մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 104-109.

Մարտիրոսյան, Վահրամ (1976) Հայերը Քարթլ-Կախեթի տնտեսական կյանքում (XVIII դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 20-26.

Վարդանյան, Վարազդատ (1976) Նորայր Բյուզանդացու նամակները Սուքիաս Պարոնյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 84-103.

Անասյան, Հակոբ (1976) Բուզանդարանի մի նախադասության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 96-100.

Դանիելյան, Էդուարդ (1976) Կեց (Κετζέον) և Մազդատ (Μαστάτον) ամրոցների տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-84.

Дилоян, Вальтер and Мартиросян, Ваграм (1976) Ф. М. Алиев, Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупации в Азербайджане в первой половине XVIII в., издательство «Элм», Баку, 1975, 230стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 103-104.

Паниян, Юрий (1976) Э. А. Акопян, Керопэ Патканян (жизнь и творчество), Издательство АН Армянской ССР, Ереван, 1975 г., 221 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 107-109.

Տեր-Գրիգորյան, Մարիամ (1976) Ազգային փոքրամասնությունների մամուլի ստեղծումն ու զարգացումը ԱՄՆ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 35-44.

Պողոսյան, Լևոն (1976) Արմավիրի հիմնադրման պատմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 14-23.

Хачатрян, Р. Г. (1976) К наследию В. Н. Татищева. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-58.

Արզումանյան, Զ. Ա. (1976) Նորահայտ վավերագրեր XVIII դ. 20-ական թվականներին Անդրկովկասում Ռուսաստանի վարած քաղաքականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-110.

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1976) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Ա. Ֆ. Մյասնիկյանի ծննդյան 90-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-103.

Աղայան, Ծ. Պ. (1976) Մեծ Հոկտեմբերի պատմության անխոնջ մշակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 93-100.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1976) Սովետահայ պատմագիտությունը ՍՄԿԿ XXIV համագումարից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-36.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1976) Սովետահայ պատմագիտությունը ՍՄԿԿ XXIV համագումարից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-36.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1976) Հնագույն հիշատակություն Վառնայի հայության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 110-111.

Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1975) Կուլտուրաների մերձեցումը որպես մարդկանց պատմական նոր ընդհանրության՝ սովետական ժողովրդի զարգացման գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-14.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1975) Նիկողայոս Ադոնցի նամակներից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 82-111.

Хачатрян, Р. Г. (1975) Материалы по истории армянского народа в трудах Н. М. Карамзина. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 24-38.

Սմբատյան, Շ. Վ. (1975) Զեմովրիա՞, Զենոբիա՞, թե՞ Եմորիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 85-88.

Սարդարյան, Ս. Հ. (1975) Հին Վաղարշապատի տեղադրությունը ըստ հնագիտական և մատենագրական տվյալների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 52-69.

Ադամյան, Ա. Ե. (1975) Գարեգին Հովսեփյանի արխիվը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 109-110.

Ալեքսանյան, Ս. Խ. (1975) Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. V, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1974, 732 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 102-106.

Էլչիբեկյան, Ժ. Գ. (1975) Հովսեպոս Փլավիոսը Մովսես Խորենացու աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 71-82.

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (1975) Ողջի գետի հին հայկական անունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 99-101.

Баликян, О. С. (1975) Из истории формирования рабочего класса на строительстве дорог в Восточной Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 88-94.

Тораманян , А. X. (1975) Об армянских лапидарных надписях Молдавии и Бессарабии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 81-87.

Միկիչյան, Վ. Վ. (1975) Ստ. Շահումյանը արևմտաեվրոպական երկրների բանվոր դասակարգի դրության և բանվորական շարժումների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 16-26.

Աղայան, Ծ. Պ. (1975) Ռուսաստանի պատմական դերը հայ ժողովրդի կյանքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-20.

Мурадян, П. М. (1975) Грузинский перевод «Повествования» Аристакэса Ластиверци. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 108-112.

Համբարյան, Ա. Ս. (1975) Ալեքսանդր Երիցյանի հրապարակված աշխատությունների ցանկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-102.

Պողոսյան, Ա. Մ. (1975) Բ. Հ. Անանիկյան, Դաշնակցության գաղափարական-քաղաքական կրախը, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1974, 408 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-107.

Ութուջյան, Ա. Ա. (1975) Գրիգոր Դարանաղցին Մ. Չամչյանի պատմության աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-89.

Հակոբյան , Վ. Ա. (1975) «Պատմութիւն թաթարաց» գրքի թարգմանության առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 80-90.

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1974) Նյութեր հայ-վրաց-ռուսական հարաբերությունների մասին (XVIII դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 89-105.

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1974) Հայերի առևտրական գործունեությունը Քարթլ-Կախեթի թագավորությունում (XVIII դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 65-71.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1974) Ա. Մ. Պողոսյան, Ռուս-հայ բարեկամության պատմությունից (19-րդ դարի ռուս-թուրքական պատերազմների Կովկասյան ռազմաճակատում), «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1974, 294 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 117-119.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1974) Երբ այլ կերպ են մեկնաբանվում փաստերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 100-107.

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1974) Գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 108-110.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1974) Հայագիտության անխոնջ երախտավորը (Հ. Ս. Անասյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 105-107.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1974) Ռուսական ակադեմիան և հայագիտության զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Հակոբյան, Վ. Ա. (1974) Ժամանակագրական մի փաստի ճշտման շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-81.

Շահինյան, Ռ. Վ. (1974) XIX դ. վերջի և XX դ. սկզբի հայ-ռուս հեղափոխական կապերի պատմության լուսաբանումը սովետահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-14.

Карапетян, Р. А. (1974) А. Б. Хачатурян, История прогрессивной армянской философской и общественно-политической мысли конца XVIII — середины XIX века, М.,«Высшая школа», 1973, 264 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 112-114.

Արզումանյան, Զ. Ա. (1974) Փաստաթղթեր Անդրկովկասի քաղաքական դրության մասին (1723 թ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-115.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1974) Հակովբոս Տաշյանի նամակներից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-98.

Մհոյի, Շ. Խ. (1973) Քուրդիստանի դեմոկրատական կուսակցությունը և ինքնավար մարմինների ստեղծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 23-31.

Мамиконян, К. А. (1973) Большевистские организации Закавказья — образец интернационального сплочения трудящихся. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 3-11.

Ներկարարյան, Վ. Ն. (1973) Ц. П. Агаян, Вековая дружба народов Закавказья, «Айастан», Ереван, 1972, кн. II, 406 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 115-117.

Հակոբյան, Վ. Ա. (1973) Ակադեմիկոս Հակոբ Մանանդյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 12-20.

Արզումանյան, Զ. Ա. (1973) Անդրկովկասի ժողովուրդների ազատագրական պայքարի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 30-36.

Барсегян, Х. А. (1973) Из литературного наследия Ст. Шаумяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 3-13.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1973) Ն. Աշտարակեցու և Լ. Սերեբրյակովի նամակագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 106-112.

Քյուրքչյան, Ա. Հ. (1973) Ռուսաստանի տնտեսական քաղաքականությունն Արևելքում և հայ վաճառականությունը (XVIII դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 11-19.

Газанчиян, B. И. (1973) Марксистская аксиология и экономическая наука. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 96-99.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1973) Բանասիրական դիտողություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 100-105.

Հարությունյան, Պ. Պ. (1973) Հայաստանի պղնձարդյունաբերական պրոլետարիատի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 31-35.

Սիմոնյան, Ա. Պ. (1973) Պատմական կարևոր ուղենիշ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 3-11.

Դարբինյան, Մ. Ղ. (1973) Պարսկահայերի գաղթը և նրանց բնակեցումը (1828-1829 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 12-22.

Степанян, С. С. (1973) Позиция Германии относительно реформ в Западной Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 43-54.

Մադոյան, Գ. Ա. (1973) Եղիշե Մադաթյանի և Գրիգոր Խալաթյանցի նամակագրությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 47-68.

Մուրադյան, Գ. Հ. (1973) ՀԿ(բ)Կ Էջմիածնի գավառային կազմակերպության ձևավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 3-16.

Բախչինյան, Հ. Գ. (1973) Ձեռագրական հիշատակարանների զարգացման ընթացքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 83-91.

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1973) Անդրկովկասի ժողովուրդների ազատագրական ձգտումները 1768-1774 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 41-44.

Պետրոսյան, Վ. Գ. (1973) Նորահայտ վավերագրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 51-62.

Խուրշուդյան, Լ. Ա. (1973) Ռ. Լ. Մովսիսյան, Կուսակցության ղեկավար դերի աճը կոմունիստական շինարարության արդի էտապում, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1972, 300 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 104-107.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1973) Լուսավորական շարժման սկզբնաքայլերը հայ իրականության մեջ (XVIII դ. վերջ-XIX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 13-24.

Սրապյան, Դ. Պ. (1973) ԱՄՆ-ի հայ գաղութի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 79-84.

Քոլանջյան, Ս. Է. (1973) Մատենագիտություն Նիկոլա Յորգայի հայագիտական երկերի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 51-62.

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1973) Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. 1 Հայաստանը նախնադարյան-համայնական և ստրկատիրական կարգերի ժամանակաշրջանում, Երևան, 1971, 991 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1 . pp. 101-106.

Петросян, A. А. (1972) Возрождение армянского народа в братской семье народов СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 22-30.

Галоян, Г. А. (1972) Ленинское разрешение национального вопроса — основа дружбы народов СССР. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 10-21.

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1972) ՀՍՍՀ բնակչությունը երեկ, այսօր և վաղը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 43-58.

Հովսեփյան, Ռ. (1972) Մատենաշար՝ նվիրված կեսդարյա հոբելյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . p. 94.

Бегиян, А. 3. (1972) Советские национально-государственные отношения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 3-12.

Քիլիմջյան, Գ. Ս. (1972) Էգեյան կղզիները և իմպերիալիստական տերությունների քաղաքականությունը (1912-1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 50-59.

Ծերունյան, Ժ. Մ. (1972) Հոբելյանական նստաշրջան՝ նվիրված ՍՍՀՄ կազմավորման 50-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 112-116.

Мнацаканян, А. Н. (1972) Из документов А. Ф. Мясникяна — исполняющего должность верховного главнокомандующего. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 60-81.

Գալստյան, Ա. Ա. (1972) ՍՍՀՄ կազմավորման միջազգային նշանակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 3-8.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1972) «Երևանի» բերդի հնագույն հիշատակությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 24-31.

Քոլանջյան, Ս. Է. (1972) Նիկոլա Յորգան և նրա հայագիտական աշխատությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 42-51.

Ենգոյան, Փ. Ի. (1972) Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցությունը ՍՍՀՄ կազմակերպիչ ու ղեկավար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 3-11.

Ватьян, Г. А. (1972) Сотрудничество и взаимопомощь советских республик. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 3-11.

Հակոբյան, Մ. Մ. (1972) Ընդդեմ ՍՄԿԿ ազգային քաղաքականության կեղծարարության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 12-18.

Եսայան, Ա. Ա. (1972) Կարսի պայմանագրի 50 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 65-70.

Editorial, Board (1972) ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Ա. Գ. Հովհաննիսյանի հուղարկավորությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 101-102.

Ծերունյան, Ժ. Մ. (1972) Համատեղ գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 105-107.

Աղայան, Ծ. Պ. (1972) Հավերժ հիշատակ անխոնջ գիտնականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 100-101.

Օհանյան, Գ. Հ. (1972) Հովսեփ Լազյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 58-64.

Եղիազարյան, Ա. Մ. (1972) Մեծ գիտնականը, գործիչը, քաղաքացին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 99-100.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1972) Վ. Մ. Մարտիրոսյան, Հայ և վրաց ժողովուրդների համագործակցությունը ազատագրական պայքարում (XVIII դարի 20-ական թվականներ), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1971, 218 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 103-104.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1972) Օսմանյան կայսրությունում կապիտալիզմի զարգացման մի քանի նախադրյալների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 36-47.

Տայան, Ա. Ն. (1972) Ալեքսեյ Ջիվելեգով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 71-76.

Բաբլոյան, Մ. Ա. (1972) Հայ մամուլի պատմությունը միտումնավոր լուսաբանությամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 95-100.

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1972) Հասարակական գործիչն ու գիտնականը (Աշոտ Հարությունյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 101-102.

Օհանյան, Վ. Ա. (1972) Հ. Բժշկյանը (Գայը) Բաքվի նավթարդյունաբերող բանվորների արհմիության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 12-17.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1972) Խաչատուր Աբովյանի ռուսական կողմնորոշման ակունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 14-23.

Editorial, Board (1972) Կոնֆերանս՝ նվիրված Հովսեփ Օրբելու հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 99-100.

Դարբինյան, Հրանուշ (1972) Հայ և ադրբեջանական ժողովուրդների բարեկամությունը Թումանյանի երկու պատմվածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 11-18.

Мегрелидзе, И. В. (1972) Памяти И. А. Орбели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-99.

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1972) Հ. Ա. Օրբելու հիշատակին նվիրված գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-113.

Մարգարյան, Հ. Գ. (1972) Մխիթար Անեցու պատմության աղբյուրների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-91.

Բաբայան, Լ. Հ. (1972) ՍՄԿԿ XXIV համագումարը և պատմագիտության խնդիրները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-8.

Арутюнова, В. А. (1971) Арменоведение на XIV международном конгрессе византиноведов в Бухаресте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 89-91.

Эмексузян, В. С. (1971) Революционная деятельность Сурена Спандаряна в сибирской ссылке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 49-58.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1971) Ագաթանգեղոսի պատմության հնագույն պատառիկներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 37-48.

Կարախանյան, Գ. Հ. (1971) Բազմավաստակ գիտնականը (Հայկական ՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ Բաբկեն Առաքելյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-82.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1971) Հունգարական ազգային-ազատագրական շարժումները «Փորձի» և «Արձագանքի» էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 28-36.

Դանիելյան, Է. Լ. (1971) «Աշխարհացույցի» հեղինակի տիեզերագիտական հայացքների հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 65-71.

Ениколопов, И. К. (1971) Несостоявшаяся поездка Грибоедова за границу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 89-90.

Ադամյան, Ա. Հ. (1971) Աբրահամ Զամինյանի արխիվը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 91-93.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1971) Անդրկովկասի բոլշևիկները ՌՍԴԲԿ III համագումարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-13.

Մարտիրոսյան, Հ. (1971) Նախապատմական և պրոտո-պատմական գիտությունների VIII միջազգային կոնգրեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . p. 110.

Սրապյան, Դ. Պ. (1971) «Armenia» հանդեսի էջերից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 78-84.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1971) «Աշխարհացույցի» հեղինակի առեղծվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 54-60.

Гарсоян, Н. Г. (1971) Арменоведение в США. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 23-34.

Վարդանյան, Վ. Գ. (1971) Գրիգոր Խալաթյանի անտիպ նամակները Կարապետ Կոստանյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 85-92.

Աղայան, Ծ. Պ. (1971) Կուսակցությանն ու ժողովրդին նվիրված. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 97-103.

Զոհրաբյան, Է. Ա. (1971) Հայ-թուրքական հարաբերությունների պատմությունից (1920 թ. նոյեմբեր-1921 թ. փետրվար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 15-22.

Мелик-Саркисян, Р. А. (1971) Борьба армянского крестьянства в связи с уставными грамотами (1870-е годы). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 20-26.

Арзуманян, Н. А. (1971) Пехота сасанидской армии при полиоркетике. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 82-92.

Хачатурян, В. А. (1971) Энтузиаст, ученый, гражданин. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 104-105.

Բեգյան, Ա. Զ. (1971) ՍՄԿԿ XXIV համագումարր և սովետական շինարարության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11.

Апиян, Н. А. (1971) Создание рабоче-крестьянской милиции ССРА. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 30-38.

Цатуров, А. А. (1971) Сотрудничество Закавказских республик в области науки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 19-29.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1971) Արծրունիների մասնակցությունը Վարդանանց պատերազմին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 68-75.

Հարությունյան, Վ. Ա. (1971) Բյուզանդագիտական IX համամիութենական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 105-109.

Հարությունյան, Ա. Հ. (1971) Ծովակալ Սերեբրյակովը Ի. Ս. Իսակովի գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 58-67.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1971) Ռիգասը, նրա ծրագիրը և հայերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 39-57.

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1971) Սարգիս Կասյանը Անդրկովկասում կապիտալիզմի գարգացման մի քանի առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 10-18.

Ուլուբաբյան, Բ. Ա. (1971) Աղվանից թագավորական տան հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 53-66.

Акопян, Эд. А. (1971) «История Армении» Мовсеса Хоренаци в оценке К. Патканяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 68-74.

Велибеков, Р. X. (1971) М. С. Искандеров, С. М. Киров в Азербайджане, Баку, 1970, 219 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 99-103.

Ղազարյան, Մանյա (1971) Էջեր հայ գեղանկարչության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 42-55.

Մելիքսեթյան, Հ. Ու. (1971) Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. VIII, Երևան, 1970, 579 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 95-98.

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1971) Նախակոլտնտեսային գյուղի ուսումնասիրման մեթոդոլոգիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-14.

Поркшеян, X. А. (1971) Происхождение черкесогаев и основание города Армавира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 66-75.

Даллакян, Г. М. and Симонян, Г. Р. and Мехтиев, Г. Г. (1971) Ценное исследование. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 97-99.

Ստեփանյան, Մ. Ս. (1971) Զինվորական մամուլը որպես պատմագիտական աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 18-28.

Աբրահամյան, Հ. Բ. (1971) Սովետական շինարարությունը Լեռնային Ղարաբաղում (1920-1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 76-83.

Мурадян, П. М. (1971) Винительные формы в именительном по данным топонимики Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 21-38.

Մկրտչյան, Ա. Պ. (1971) Գյուղատնտեսության սոցիալիստական վերակառուցման համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-12.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1971) Նոր մենագրություն հայ-ասորական հարաբերությունների մասին (Հ. Մելքոնյան, Հայ-ասորական հարաբերությունների պատմությունից, Ե., ԳԱ հրատ., 1970). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 105-107.

Զատիկյան, Հ. (1971) Պատմության ինստիտուտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 107-108.

Editorial, Board (1971) IX всесоюзная византиноведческая сессия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . p. 3.

Акопян, М. С. (1971) Доктрина «сдерживания». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-92.

Кочлавашвили, А. И. (1971) Индустриальное развитие Советской Грузии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-18.

Գրիգորյան, Վ. Ա. (1971) Էջեր Հայաստանի պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական կրթության զարգացման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 35-42.

Հովհաննիսյան, Գ. Ա. (1971) Լենինյան գաղափարների անխոնջ մարտիկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-68.

Գալոյան, Գ. Ա. (1971) Կոմունիստական կուսակցության կազմավորումը և սովետական իշխանության հաղթանակը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 19-34.

Մուրադյան, Մ. Ա. (1971) Ագրարային հարցի լուծման լենինյան ծրագիրը Ռուսաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11.

Егиазарян, А. М. (1970) К вопросу о национальном самосознании при социализме. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 70-76.

Бегиян, А. 3. (1970) Развитие государственности Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-10.

Իսահակյան, Հ. Ա. (1970) Անդրկովկասի աշխատավորության պայքարի արտացոլումը «Ռաբոչի» թերթի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 11-14.

Գրիգորյան, Գ. (1970) Գիտաժողովներ՝ նվիրված 50-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 90-92.

Editorial , Board (1970) Ուսումնասիրություններ նվիրված հունգարահայերի պատմությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 98.

Мовсесян, С. А. (1970) Промышленность Армении за 50 лет. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 11-23.

Худавердян, К. С. (1970) Социализм и армянская культура. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 34-41.

Абрамян, Л. А. (1970) Энгельс и методологические проблемы истории философии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 60-73.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1970) Արևելագիտության սեկտոր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 101-108.

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (1970) Փառապանծ հիսնամյակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-10.

Աղայան, Ծ. Պ. (1970) Բալկանները և Օսմանյան կայսրության ճնշված ժողովուրդների ազգային-ազատագրական պայքարի միասնությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 103-105.

Editorial , Board (1970) Գիտնականն ու քաղաքացին (ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 108-113.

Պետրոսյան, Լ. Ն. (1970) Կովկասի պատմա-ազգագրական ատլաս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 120-121.

Корбули, Домокош (1970) «В таинственной Анатолии». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 95-99.

Егиазаров, И. В. (1970) Ленин, электрификация и плановое хозяйство. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 12-21.

Գաբրիելյան, Գ. Ա. (1970) Հայաստանի սովետական իշխանության առաջին միջոցառումները և անդրանիկ պաշտոնաթերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11.

Ասլանյան, Ա. Ա. (1970) Ղևոնդ Ալիշան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 85-94.

Editorial , Board (1970) Պատմական գիտությունների XIII միջազգային կոնգրեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 104-109.

Քիլիմջյան, Գ. Ս. (1970) Երիտթուրքերի ազգային քաղաքականության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 11-16.

Ներկարարյան, Վ. Ն. (1970) ՌԿ(բ)Կ Դիլիջանի գավառային կազմակերպության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-10.

Бегиашвили, Т. М. (1970) Об Аршавире Меликяне. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 95-96.

Հակոբյան, Հ. Հ. (1970) Լենինականի տեքստիլ կոմբինատի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 12-20.

Օհանյան, Վ. Ա. (1970) Գայի հոդվածները սովետահայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-62.

Շամլյան, Վ. Լ. (1970) Ծերենցը և պատմական անցյալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 63-67.

Այվազյան, Ն. Ա. (1970) Հայկական ՍՍՀ իրավասության սահմանադրական զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 31-38.

Editorial , Board (1970) Հոբելյանական պատվոգրերի հանձնում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 108-110.

Ղազանջյան, Վ. Հ. (1970) Մայիսյան ապստամբության 50-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-10.

Միրզոյան, Ա. Ս. (1970) Մատենադարանի № 6305 ձեռագրի «սուրբ զորավորների» պատկերագրությունն ու անունների վերականգնումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 77-83.

Агаян, П. П. (1970) В. И. Ленин и освобождение армянского народа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 19-33.

Козлов, В. С. (1970) В. И. Ленин—организатор борьбы с внутренней контрреволюцией при переходе к НЭПу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 70-77.

Бегиян, А. 3. (1970) Ленин и становление советской национальной государственности в Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 78-86.

Ասլանյան, Հ. Գ. (1970) Արդի գաղափարախոսական պայքարը և լենինիզմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 42-51.

Ինճիկյան , Հ. Գ. (1970) Լենինիզմը և ազգային-ազատագրական շարժման ժամանակակից պրոբլեմները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 34-41.

Editorial , Board (1970) Կենսագործելով գիտության զարգացման լենինյան պատգամները։ Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար ընկ. Ա. Ե. Քոչինյանի ճառը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 4-10.

Հակոբյան , Ա. Մ. (1970) Կուսակցական պետական վերահսկողության լենինյան պլանր և նրա իրագործումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 60-69.

Editorial , Board (1970) Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժաղովը նվիրված Վ. Ի. Լենինի ծննդյան 100-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . p. 3.

Ղազարյան, Մանյա (1970) Հեղափոխությամբ ներշնչված արվեստ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 97-107.

Գրիգորյան, Գնել and Գյումջյան, Գր. (1970) Հոբելյանական գիտական նստաշրջաններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 112-113.

Editorial , Board (1970) Վ. Ի. Լենինը և բնագիտությունը: Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի պրեզիդենտ ընկ. Վ. Հ. Համբարձումյանի զեկուցումից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 11-18.

Շառոյան, Գ. Վ. (1970) Վ. Ի. Լենինը և սովետական իշխանության ագրարային աոաջին վերափոխումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 52-59.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1970) Մայրենիք սեփականության իրավունքը ավատական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 17-29.

Аветисян, Г. А. (1970) Коммунистический Интернационал молодежи и Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-44.

Editorial , Board (1970) Գիտական նստաշրջաններ նվիրված Վ. Ի. Լենինի ծննդյան 100-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 104-105.

Մկրտչյան, Գ. Վ. (1970) Լենինը Բրիտանական թանգարանի գրադարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 22-25.

Իսահակյան, Հ. Ա. (1970) Լենինյան «Վպերյոդ» ու «Պրոլետարի» թերթերի ծնունդը և նրանց մուտքը Անդրկովկաս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-13.

Բադալյան , Խ. Հ. (1970) Կոմինտերնի II կոնգրեսը և Լենինի պայքարը օպորտունիստական կուսակցությունների դեմ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 14-21.

Ղազախեցյան, Վ. (1970) Հ. Ֆելեքյան, Հայաստանի պարբերական մամուլը սոցիալիզմի կառուցման պայքարում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1970,558 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-99.

Տեր-Ներսեսյան, Սիրարփի (1970) Հայագիտությունը Ֆրանսիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-53.

Editorial , Board (1970) Նոր գրքեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 110-111.

Դարբինյան, Հ. Խ. (1970) Վ. Ի. Լենինը ցիմերվալդյան շարժման կազմակերպիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14.

Editorial , Board (1970) Վահան Ռշտունի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 117-118.

Կոստանդյան, Է. Ա. (1970) Գարեգին Սրվանձտյանցը և արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 18-25.

Աղայան, Ծ. Պ. (1970) Դրվագներ հայ ազատագրական պայքարի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 45-62.

Саакян, Р. Г. (1969) Ulrich Trumpener, Germany and the Ottoman Empire 1914-1918 Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1968, 433 p. Ульрих Трумпенер, Германия и Османская империя в 1914-1918гг. Принстон, США, 1968, 433 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 91-94.

Հասրաթյան, Մ. Ս. (1969) Ո՞րն է Մովսես Խորենացու ծննդավայրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 81-90.

Editorial , Board (1969) Պատմաբանների սովետա-ֆրանսիական չորրորդ կոնֆերանսը (Երևան 12-17 նոյեմբերի 1969 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 104.

Тамразова, И. И. (1969) Культурное строительство Закавказских республик в восстановительный период. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 43-52.

Ղազիյան, Ա. Ս. (1969) Զեյթունի երգեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 92-102.

Սիրունի, Հ. Ճ. (1969) Մանուկ բեյ Միրզայան՝ իշխան Մոլդովայի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 30-46.

Հովսեփյան, Հ. Ա. (1969) Պետության ձևերի հարցը Ստ. Շահումյանի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Оганесян , Н. О. (1969) Ценное исследование о британском колониализме. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 94-96.

Նազարյան, Ս. (1969) Գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . p. 101.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1969) Կ. Լ. Հովհաննիսյան, Էրեբունի—Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակի առթիվ, Երևան, 1968. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 90-93.

Փափազյան, Հ. (1969) Մաշտոցյան մրցանակի առաջին դափնեկիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 100-101.

Լեբեդև, Ե. Ա. (1969) Սովետական արաբագետների կոնֆերանսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . p. 102.

Хармандарян, С. В. (1969) Укрепление Закавказской федерации в 1922 году. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 17-28.

Համբարյան, Ա. Ս. (1969) Գիտաժողով նվիրված Անդրկովկասում կապիտալիզմի աոաջացման ու զարգացման հարցերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 106-111.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1969) Լենինը և ագրարային հարցի լուծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Մելքոնյան, Հ. Գ. (1969) Նոր աշխատություն Ագաթանգեղոսի պատմության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 98-99.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1969) Անծանոթ նամակ Տփղիսի 1795 թ. ավերման մասին և Խ. Աբովյանի «Ձայն աղաղակի...» բանաստեղծությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 69-80.

Պողոսյան, Հ. Մ. (1969) Իտալացի դիվանագետը Զեյթունի հերոսամարտերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 81-86.

Այվազյան, Գ. Մ. (1969) Կուսակցական շինարարությունր Լոոի-Փամբակի գավաոում (1921-1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 35-44.

Մուրադյան, Գ. Գ. (1969) Նորարարական շարժումը Հայաստանի արդյունաբերության ասպարեզում երկրորդ հնգամյակի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 45-53.

Սադաղյան, Ա. (1969) Անդրկովկասի կոմերիտմիության հերոսական տարեգրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 88-90.

Ուլուբաբյան, Բ. Ա. (1969) Դարձյալ Աղվենի ժողովի գումարման տարեթվի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 51-60.

Մկրտչյան, Ա. Պ. (1969) Երևանի գավառային կուսկազմակերպության պայքարը գյուղատնտեսության վերականգնման համար (1921-1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-15.

Агаян, Ц. П. and Саркисян, Е. К. and Восканян, В. К. (1969) Об армяно-венгерских исторических и культурных связях и задачах их изучения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 39-56.

Хармандарян, С. В. (1969) Создание Закавказской федерации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 15-30.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1969) Հայրենի արևելագիտության զարգացման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-14.

Սարուխանյան, Ն. (1969) Հոբելյանական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 132-133.

Галоян, Г. А. (1969) Закон от 12 нюня 1903 г. и волна революционного подъема в Армении и в Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-24.

Բեգյան, Ա. Զ. (1969) Ի. Լենինը ՍՍՀՄ-ի ժողովուրդների ազգային պետականության ստեղծման օրինաչափությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11.

Բադալյան, Խ. Հ. (1969) Վ. Ի. Լենինի պայքարը միջազգային օպորտունիզմի դեմ՝ հանուն Կոմինտերնի ստեղծման. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-14.

Մարտիրոսյան, Վ. (1969) Փաստաթղթերի արժեքավոր ժողովածու (Եղիա Կարնեցու դիվանը, «Միտք» հրատարակչություն, Երևան, 1968, 366 էջ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-98.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1969) Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին և դրա արձագանքները XIX դարու աոաջին կեսի հայ գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 29-42.

Սողոմոնյան, Մ. Ս. (1969) Մարքսիստական գաղափարների թափանցումը Լեռնային Ղարաբաղ XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 15-22.

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1969) Վ. Ի. Լենինը համաշխարհային հեղափոխական պայքարում ճնշված ժողովուրդների ազատագրական շարժումների տեղի և դերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1969) Լենինը Անդրկովկասի ժողովուրդների հեղափոխական շարժման սոցիալ-քաղաքական պայմանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 10-20.

Աղայան , Ծ. Պ. (1969) Լենինյան գաղափարների աննկուն պրոպագանդիստը և խոշոր տեսաբանը (Արշավիր Մելիքյանի ծննդյան 90-ամյակին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 21-39.

Ենգիբարյան, Ռ. Վ. (1968) Հայկական ՍՍՀ Գերագույն սովետի նախագահության կազմակերպման և գործունեության մի քանի հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 70-78.

Դալլաքյան, Մ. Պ. (1968) Նոր տնտեսական քաղաքականության կիրառումը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-12.

Մուրադյան, Գ. Գ. (1968) Սոցիալիստական մրցությունը Հայաստանի արդյունաբերության բնագավառում երկրորդ հնգամյակի առաջին տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 13-22.

Мацюк, О. Я. (1968) Водяные знаки на бумаге армянских рукописных книг на Украине XIV—XIX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 92-107.

Тамразова, И. И. (1968) Поднятие экономического и культурного уровня нацменьшинств в Закавказье (1921—1927 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 13-19.

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1968) Արևելագիտությունը Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 43-53.

Համբարյան, Ա. Ս. (1968) Արևելյան Հայաստանի տնտեսական զարգացումը Ռուսաստանին միացումից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 20-29.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1968) ՀՍՍՀ ԳԱ պատմության ինստիտուտը քսանհինգ տարում (1943—1968 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 30-42.

Քյուրքչյան, Ա. Հ. (1968) Մի էջ հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 108-116.

Տիտանյան, Ռ. Տ. (1968) Վարդան Օձնեցու տեղեկությունները Ղրիմի պատերազմի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 117-128.

Мурадян, П. М. (1968) К критике текста III послания католикоса Авраама. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 41-64.

Սիմոնյան, Ա. Պ. (1968) Պատմության քառուղիներով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 17-25.

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1968) Ստեփան Շահումյանը քուրդ ժողովրդի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 14-16.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1968) Բարսեղ Կեսարացին և հայերը (Կապադովկյան գործունեության շրջան). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 49-61.

Պետրոսյան, Լ. Ն. (1968) Հայ ժողովրդական փոխադրամիջոցներն ըստ մատենագրության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 36-48.

Նալբանդյան, Լուիզա (1968) Հայերը և հայագիտությունը արևելագետների 27-րդ միջազգային կոնգրեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 111-113.

Սահակյան, Ա. (1968) Մի դրվագ հայկական կարմիր բանակի մարտական գործողություններից (Սիսիանի ազատագրումը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 98-103.

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1968) Գրիգորիս Աղթամարցին իբրև «Պատմութիւն Աղեքսանդրի Մակեդոնացիոյ» վեպի կաֆաների հեղինակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 85-93.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1968) Երևանի հասարակական-քաղաքական կյանքի պատմությունից (1917թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-15.

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1968) Մեղրու բերդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 109-115.

Адобашьян, В. Л. (1968) Из истории армянского населения на территории Краснодарского края. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 50-55.

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1968) Արժեքավոր աշխատություն (Վ.Ա.Պարսամյան, Հայ ժողովրդի պատմություն, հատոր երրորդ, Երևան, 1967). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 70-73.

Անասյան, Հ. Ս. (1968) Շտապ գրված մի գրախոսության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 81-83.

Հովհաննիսյան, Մ. (1968) Վ. Բ. Բարխուդարյան, Նոր Նախիջևանի հայկական գաղութի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1967, 498 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 74-80.

Мгои, Ш. Х. (1968) Некоторые международные аспекты курдского национально-демократического движения в Ираке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 69-77.

Editorial, Board (1968) Ակադեմիկոս Ա. Ռ. Հովհաննիսյան (Ծննդյան 60-ամյակի առիթով). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 115-118.

Եգանյան, Հ. Մ. (1968) «Խալիսե» պետական հողատիրությունը Իրանում XIX դարի երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 36-46.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1968) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի տաս տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 90-92.

Базиянц, А. П. (1968) Революция 1918—1923 гг. в Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 23-35.

Editorial, Board (1968) Ակադեմիկոս Ս. Տ. Երեմյան (ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 98-99.

Ոսկանյան, Վ. Կ. and Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1968) Հայ գաղթավայրերը սովետահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-22.

Ղազիյան, Ա. Ս. (1968) Հեղափոխության թեման հայ ժողովրդական երգերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 55-65.

Саакян, Р. Г. (1968) Лорд Кинросс, Ататюрк. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 94-98.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1968) Սարիղամիշի կայազորի հեղափոխական շարժման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-16.

Мурадян, П. М. (1968) Армянская надпись храма Джвари. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-80.

Ավետիսյան, Խ. Ա. (1968) Հայկական ՍՍՀ քաղաքային բնակավայրերի ֆունկցիոնալ գենետիկական տիպերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 97-107.

Թառոյան, Ա. Զ. (1968) Սևանի ավազանի տնտեսական պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Мнацаканян, А. Н. (1968) К истории Кавказской Красной Армии (1918 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-22.

Кондакчян, Р. П. (1968) Место религии во внутренней политике послевоенной Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 44-50.

Սահինյան, Ա. Ա. (1968) Զովունիի ճարտարապետական խումբը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-120.

Ուլուբաբյան, Բ. (1968) Հայոց լեզվի հյուսիս-արևելյան եզրի և հարակից հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-78.

Մելքոնյան, Ա. Հ. (1967) Արժեքավոր վկայագրեր ականավոր լենինյանի մասին (Ս.Սպանդարյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 56-65.

Սադաղյան, Ա. and Սարուխանյան, Ն. (1967) Գիտական նստաշրջաններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 105-109.

Քարամյան, Կ. Ն. (1967) Հայկ Ղազարյան, «Արևմտահայերի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կացությունը 1800—1870 թթ.», ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1967թ., 667 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 86-94.

Դավթյան, Գ. Գ. (1967) Վ. Ի. Լենինը սոցիալիստական վերահսկողության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-12.

Арутюнов, Г. А. (1967) Голос из царского каземата. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 94-96.

Թամազյան, Արմ. (1967) Գևորգ Աբովյանի կյանքի և գործունեության բնութագրության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 97-104.

Հովհաննիսյան, Մ. (1967) Հայ-ուկրաինական պատմական կապերին նվիրված գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 116-118.

Սահրադյան, Ա. Թ. (1967) Հայաստանի երկաթուղային տրանսպորտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 27-38.

Շահնազարյան, Ռ. Ռ. (1967) Հայաստանի կոմերիտմիությունը գյուղատնտեսության վերականգնման համար մղած պայքարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 17-26.

Խաչատրյան, Գ. Մ. (1967) Հայաստանի կոմկուսի գործունեությունը սովետահայ մտավորականության ստեղծման ասպարեզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Арутюнов, Г. А. (1967) Письмо О. В. Спандарян С. Г. Шаумяну 15 ноября 1913 года. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 110-113.

Аветисян, Г. А. (1967) Развитие молодежного движения и возникновение комсомола Закавказья (1917—1919 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 89-101.

Կարճիկյան, Հ. Խ. (1967) Գյուղատնտեսության զարգացումը Սովետական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 63-75.

Մնացականյան, Ա. Ն. (1967) Հոկտեմբերը և Ռուսաստանի ճնշված ժողովուրդների ազատագրումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 26-40.

Եղիազարյան, Արտո (1967) Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և հայ ժողովրդի վերածնունդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 5-12.

Բեգյան, Ա. Զ. (1967) Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և սովետական ազգային պետականության զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 41-48.

Ինճիկյան, Հ. (1967) Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունը և Ասիայի, Աֆրիկայի ու Լատինական Ամերիկայի ժողովուրդների ազգային-ազատագրական շարժումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 114-119.

Օհանջանյան, Բ. Ս. (1967) Պայքարի և հաղթանակի ուղիներով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 13-25.

Ուդումյան, Կ. Բ. (1967) ՌՍԴԲԿ(բ) Կովկասյան կազմակերպությունների երկրային առաջին համագումարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 76-88.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1967) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգի պատմության ուսումնասիրության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 49-62.

Հարությունյան, Բ. Հ. (1967) «Վայոց ձոր» տեղանվան ստուգաբանության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 85-96.

Ավագյան, Ս. Դ. (1967) Աշակերտական կազմակերպություններն ու նրանց անլեգալ օրգանները Շուշիում՝ մեծ Հոկտեմբերից առաջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 29-33.

Նաջարյան, Ե. Հ. (1967) Արաբ ժողովրդի հակաիմպերիալիստական պայքարի արտացոլումը սիրիահայ և լիբանանահայ գրողների գործերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 62-71.

Գասպարյան, Ժ. Մ. (1967) Գ. Դ. Խախանյանի զինվորական գործունեությունը քաղաքացիական պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 34-44.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1967) Նոր Նախիջևանի գաղութը 1853—1856 թթ. Ղրիմի պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 55-61.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1967) Պարենային հարցը Բաքվի կոմունայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 16-28.

Սադաղյան, Ա. Ա. (1967) Սոցիալիստական մրցության նոր ձևերի զարգացումը կոմունիզմի ծավալուն կաոուցման ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-15.

Сидор, Б. (1967) О социально-экономическом положении армянских колоний на Буковине в XVIII—XIX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 45-52.

Բայբուրդյան, Վ. (1967) Գիտական սեսիա նվիրված Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության 50-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 93-95.

Աղախանյան, Գ. Գ. (1967) Գրադարանային գործի զարգացումը Սովետական Հայաստանում (1920—1967 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-87.

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1967) Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և պարսկական առաջադիմական պոեզիայի վերելքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 18-27.

Վիրաբյան, Ս. Ա. (1967) Մելիորատիվ ընկերությունները սովետական Հայաստանում (1926—1930 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 28-35.

Դարյան, Վ. Ա. (1967) Մի կարևոր պարզաբանում սփյուռքահայ տնտեսագետ Մ. Բունիաթյանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 88-92.

Саакян, Р. (1967) Ценное исследование (О. И. Гигинейшвили «Пантюркизм и внешняя политика Османской империи», 1963, стр. 210). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 111-118.

Սարգսյան, Հ. Ս. (1967) Ազգային-ազատագրական շարժումը Սիրիայում աոաջին համաշխարհային պատերազմից հետո (1920—1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 101-110.

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1967) Արևելյան Հայաստանի միակցումը Ռուսաստանին ժամանակի հայ գործիչների գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 52-62.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1967) Բանակի հեղափոխական շարժման հարցերը Կովկասյան բոլշևիկների երկրային աոաջին համագումարում (հոկտեմբեր, 1917 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-17.

Հարությունյան, Շ. Հ. (1967) Նորահայտ նյութեր Կողբի աղահատների վերաբերյալ (1860 – 70-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 63-76.

Гарибджанян , Г. Б. (1967) В. И. Ленин об экономическом и социально-политическом положении дореволюционного Кавказа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-10.

Акопов, Г. В. (1967) Этимология названия «рус» в свете теории этнической консолидации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-101.

Editorial, Board (1967) Աշոտ Հովհաննիսյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 114-117.

Սիմոնյան, Հր. (1967) Լ. Մարտիրոսյան — «Դասակարգային կռիվներու գիծը ազգերու պատմության մեջ», Բեյրութ, 1963, 883 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 102-110.

Երկանյան, Վ. Ս. (1967) Հայերի կրթական գործի զարգացման ընդհանուր բնութագծերը Անդրկովկասում XIX դարի երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-39.

Ղազարյան, Վ. Ջ. (1967) Պատմագրության տիրապետող ուղղության քննադատությունը Աբովյանի կողմից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 20-27.

Մելիք-Փաշայան, Կ. (1967) է. Տ. Կարապետյան — «Ազգ- արենակցական խումբը հայերի մեջ» (XIX դարի երկրորդ կես —XX դարի սկիզբ), Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1966, 165 էջ (ռուսերեն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 111-113.

Ивасюта, М. К. (1967) Об исследованиях львовских советских ученых по истории украинско-армянских исторических связей. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 103-108.

Editorial , Board (1967) Իվան Պետրովիչ Կրիպյակևիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 114-115.

Սևյան , Վ. Գ. (1967) Հայ կոմունիստական երիտասարդական մամուլի պատմությունից (1921—1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 38-49.

Ոսկանյան, Վ. and Բարխուդարյան, Վ. (1967) Հետաքրքիր փաստաթուղթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 109-113.

Грицкевич, А. П. (1967) Армянская мануфактура в Белоруссии в конце XVIII в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 44-53.

Оганесян, Н. and Саакян, Р. (1967) Научная сессия «СССР и страны Ближнего и Среднего Востока». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 104-108.

Дилоян, В. А. and Казарян, Г. М. and Мурадян, Д. А. (1967) Историографический очерк новой истории Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-43.

Աղայան, Ծ. Պ. (1967) Ալեքսանդրապոլի կայազորի հեղափոխական պայքարի էջերից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-13.

Врадий, Н. Ф. (1967) Научная конференция во Львове. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 97-100.

Խուդավերդյան, Բ. Ա. (1967) Զանգեզուրի ազատագրման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Хачатурян, В. А. (1967) Из истории армянской печати в России. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 99-106.

Վարդապետյան, Ա. Վ. and Գալուստով, Հ. Ա. (1967) Հայաստանի օգնության Վրաստանի կոմիտեի գործունեությունը (1921-1925 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-13.

Պարսամյան, Վ. (1966) Հայ հասարակական մտքի հիմնական ուղղությունները XIX դարի երկրորդ կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 35-52.

Պետրոսյան, Ա. Ա. (1966) Մոքալաքները հայ-վրացական տնտեսական - քաղաքական հարաբերություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 89-99.

Փափազյան, Հ. Դ. (1966) Շարիաթական իրավական նորմերը և հողի ֆեոդալական սեփականության հարցը Արևելքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 22-34.

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1966) Պատմագրության մեջ Ներսես Աշտարակեցու գործունեության գնահատման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 74-87.

Арутюнов, Г. А. (1966) «Социал-демократ» и «Рабочая газета» в Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 19-29.

Դավթյան, Դ. Մ. (1966) Սոցիալիստական հեղափոխության լենինյան կուրսը և բանվոր դասակարգի դաշնակցի հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-18.

Оганесян, Н. О. (1966) Англо-иракская война 1941 г. и ее оценка в буржуазной историографии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 77-87.

Հակոբյան, Վ. (1966) Խորէջ ուսումնասիրություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 107-111.

Մկրտչյան, Ա. Պ. (1966) ՀԿ(բ)Կ Երևանի գավառային կազմակերպության պայքարը կուսակցության գծի պաշտպանության համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-19.

Անանյան, Ժ. Հ. (1966) Հայերի Մոլդավիա և Բեսարաբիա գաղթելու պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 90-98.

Տիտանյան, Ռ. Տ. (1966) Նորահայտ նյութեր 1793-1795 թթ. Շուշիբերդի հերոսական պաշտպանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 28-41.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1966) Չեխ ժողովրդի ազատագրական պայքարի արտացոլումը հայ մամուլի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 99-103.

Սադաղյան, Ա. Ա. (1966) Հասարակական ինքնավարության մասին լենինյան գաղափարների իրականացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-19.

Гарибджанян, Г. Б. (1966) В. И. Ленин и большевистские организации Закавказья. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-15.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1966) Բոլշևիկների գործունեությունը Կովկասյան բանակի աոաջին համագումարում (1917 թ. ապրիլ-մայիս). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 77-88.

Вернер, Эрнст (1966) Пантуркизм и некоторые тенденции современной турецкой историографии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 81-91.

Маилов, В. Р. (1966) Социально-экономические предпосылки распространения марксизма в Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 19-32.

Агаян, Ц. П. (1966) Стойкий борец ленинской гвардии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 33-41.

Մանուկյան, Ի. Թ. (1966) «Հողի մասին» լենինյան դեկրետի արձագանքները Անդրկովկասում 1917 թ. վերջին և 1918 թ. սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 17-27.

Григорьянц, А. К. (1966) Привлечение старой технической интеллигенции к социалистическому строительству в Советской Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 28-41.

Բարսեղյան, Խ. (1966) Կ. Ս. Խուդավերդյան, «Կուլտուրական հեղափոխությունը Սովետական Հայաստանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 92-97.

Կոստանդյան, Է. (1966) Պատմության ինստիտուտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 101-102.

Օհանջանյան, Բ. Ս. (1966) ՍՄԿՊ XXIII համագումարը և բանվոր դասակարգի ու գյուղացիության դաշինքի հետագա զարգացումր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-16.

Փափազյան, Ա. Հ. (1966) Քյաթիբ Չելեբիի «Ֆեզլեքեն» որպես Հայաստանի պատմության աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-87.

Аветисян, Г. А. (1966) Комсомол Закавказья в борьбе за осуществление социалистических преобразований в первые годы советской власти (1921—1925). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 10-24.

Акопов, Г. Б. (1966) Критический обзор версий туранийско-турецкого происхождения курдов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 25-43.

Աղայան, Ծ. Պ. (1966) Պատմաբանների XII միջազգային կոնգրեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 44-55.

Մամիկոնյան, Կ. Ա. (1966) ՌՍԴԲՊ Կովկասյան միության հիմնադրումը և հայ սոցիալ- դեմոկրատների միության միաձուլումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-9.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1966) Ցավալի անճշտություն կարևոր հրատարակության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 108-113.

Editorial, Board (1966) Ալեքսանդր Մյասնիկյանի ծննդյան 80-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 116-117.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1966) Ասքանազ Մռավյանի մասին (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 14-15.

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1966) Ռուսաստանում հայկական գաղթավայրերի առաջացման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-44.

Ջալիլ, Ջալիլե (1966) Քրդերի վիճակը 1880 թ. շեյխ Օբեյդուլլայի ապստամբության նախօրյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 105-115.

Անասյան, Հ. Ս. (1966) Խորենացու ժամանակագրական համակարգի հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-101.

Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1966) Կուլտուրական հեղափոխության պատմության պրոբլեմը սովետահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15.

This list was generated on Fri May 7 15:24:20 2021 AMT.