Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D051 Ancient History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 170.

Թումանյան, Գարեգին (2019) Կիմերները և սկյութները Հայկական լեռնաշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 219-240. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ե. Հ. (2018) Խորհրդային Հայաստանում հելլենիստական հետազոտությունների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-24. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Հ. Զ. (2018) Արտաշես Ա արքայի Արտամատ քաղաքը՝ ըստ Թովմա Արծրունու «Արծրունյաց տան պատմության». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 285-300. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. (2017) On the Genetic Identity of Armanum with Armenia. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-39. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2017) Ապպիանոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը՝ հայոց պատմության և մշակույթի կարևոր սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 70-80. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2017) Միջագետքի հնագույն էթնիկական անվանումների ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 40-47. ISSN 0320-8117

Գրեկյան, Ե. Հ. (2017) Արամ Քոսյան, Մ.թ.ա. XIV դարի խեթա-հայասական միջպետական պայմանագրերը, Ե., «Զանգակ» հրատ., 2016, 176 + 32 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 309-311. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ռ. Պ. (2017) Սարիսսան՝ որպես Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասի կարևորագույն կենտրոններից մեկը (մ.թ.ա XVI-XII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 113-118. ISSN 0320-8117

Խուդանյան, Հ. Հ. (2016) Մենուայի առաջին արշավանքն Աղձնիք իր միանձնյա գահ բարձրանալու տարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Данилов, Е. С. (2016) Арутюнян А. Ж., Армения, государства Восточного Средиземно- морья и Иран (189 г. до н.э.-298 г. н.э.), Ростов-на-Дону, изд-во Южного федерадьного унтверситета, 2015, 370 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 339-342. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռ. Ա. (2015) Հերոդոտոսի «Պատմություն ինը գրքից» աշխատությունը՝ հայ ազգագրության անտիկ դարաշրջանի սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 134-145. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2015) Մարդերի ռազմական կազմակերպությունը Հին Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 28-36. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Կ. Ռ. (2015) Հայոց եկեղեցին դավանաբանական բանավեճերում (IV-Vդդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 209-224. ISSN 0320-8117

Խորիկյան, Հ. Գ. (2015) Հելլեսպոնտոսյան և Մեծ Փռյուգիաները Աքեմենյան Պարսկաստանի սատրապական բաժանման համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 266-281. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2014) Դիցամոր պաշտամունքի հետքերը Հայկական լեռնաշխարհի տեղանուններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 23-31. ISSN 0320-8117

Խուդանյան, Հ. Հ. (2014) Հնագույն Աղձնիքի տեղագրության և տնտեսության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 58-69. ISSN 0320-8117

Khachatryan, J. (2013) Archaeological Investigations in Syunik (Sisian). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 316-320. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (2013) Население Армении в эпоxу античности (к вопросу об этническиx взаимосвязяx: инфильтрация или инвазия?). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 306-315. ISSN 0320-8117

Оганесян, П. О. and Арутюнян, А. Ж. (2013) Юбилей известного историка-антиковеда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 270-273. ISSN 0320-8117

Свазян, Г. С. (2013) Основы изучения истории страны Алуанк. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-66. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2012) Նաիրի, Բիայնա, Ուրարտու և Հայք երկրանունների ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 51-57. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2010) Г. С. Свазян. История страны Алуанк (с древнейших времен по VIII век). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 359-363. ISSN 0320-8117

Խորիկյան, Հ. Գ. (2010) Կապադովկիայի տարածքը և սահմանները Աքեմենյան Պարսկաստանի կազմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 107-118. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Հակոբյան, Ն. Ֆ. (2010) Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 424-432. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Ե. Հ. (2009) Հելլենիստական դարաշրջանի Կոմմագենեի և Ծոփքի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 20-32. ISSN 0320-8117

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (2002) Սյունիքի տարածքը և ազգաբնակչությունր հին և միջին դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 109-117. ISSN 0320-8117

Իսպիրյան, Մ. Ս. (2000) Հայ մարզիկների մասնակցությունը հին հունական օլիմպիական խաղերին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 189-196. ISSN 0320-8117

Մանասերյան, Ռ. Լ. (1999) Թագավորական իշխանության հաստատության զարգացման առանձնահատկությունները Արտաշեսյանների օրոք (թագավորը և ավագանին). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1999) Ուրարտական համայնական և զինվորական խավերի փոխհարաբերությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-124. ISSN 0320-8117

Косян, А. В. (1998) Кризис XII в. до н. э.: этнические передвижения и депопуляция. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-52. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Ж. Д. (1998) Портретные стеклянные сосуды Каракаллы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 154-158. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1998) Ոստան հայոց գավառը Արտաշատի մերձքաղաքային տնտեսական տարածք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 172-176. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1998) Ուրարտուի սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները՝ կապված «Ռուսայի փոքր քաղաքի» և նրա շրջակայքի բնակավայրերի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-177. ISSN 0320-8117

Мкртчян, Р. А. and Пилипосян, А. С. and Паликян, А. К. (1997) Коллективное погребение эпохи средней бронзы Неркин Геташена (Социокультурная характеристика). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-141. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1997) Հայաստանում վաղ քրիստոնեության տարածման մի քանի հանգամանքների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-116. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1997) Առաջին կին ուրարտագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Լ. Փ. (1996) «Ուրարտու»-ի նախատարածքը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-122. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (1996) Աղվանական պետության կազմավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Ժ. (1996) А. В. Косян, Лувийские царства Малой Азии и прилегающих областей в ХII—VIII вв. до н. э. (по иероглифическим лувийским источникам), Изд-во «Гитутюн» НАН РА, Ереван, 1994, 150 с. Ա. Վ. Քոսյան, Լուվիական թագավորությունները Փոքր Ասիայում և հարակից շրջաններում մ. թ . ա. XII—VIII դդ. (ըստ հիերոգլիֆային լուվիերեն աղբյուրների), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1994, 150 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 153-154. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (1994) Լճաշենի կիկլոպյան ամրոցի ժամանակագրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-150. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (1993) Խոսրով Մեծ-Տրդատ II -ի գործունեության վերջին շրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 115-118. ISSN 0320-8117

Հմայակյան, Ս. Գ. (1991) Г. Д. Вардумян, Дохристианские культы армян. Армянская этнография и фольклор (материалы и исследования), № 18, Ереван, 1991, изд-во АН Армении., с. 60—146, 13 с. илл. Գ. Դ. Վարդումյան, Հայոց նախաքրիստոնեական պաշտամունքը [Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն (նյութեր և ուսումնասիրություններ),թիվ 18, Երևան, 1991 ՀՀ ԳԱ հրատ., էջ 60—146, 13 էջ լուս.]։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 151-152. ISSN 0320-8117

Տերտերյան, Վ. Մ. (1991) Արարատյան թագավորության դիցարանը համեմատական դիցաբանության լույսի ներքո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 135-142. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (1991) Արտաշես Ա-ի կողմից Կասպիանե-Փայտակարան մարզի «նվաճման» հարցի շուրջ (ըստ Մովսես Խորենացու տվյալների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 55-59. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (1991) Երկու ուշագրավ հատված «Ավեստայից». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 150-160. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Ա. Է. (1990) Հռոմի քաղաքականությունը Հայաստանում պրինցիպատի կազմավորման շրջանում (պարբերացման փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 71-82. ISSN 0320-8117

Մովսիսյան, Ա. Ե. (1990) Շումերական էպոսի Արատտա երկրի տեղադրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 69-74. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1990) Նոր նյութեր Դվինի հելլենիստական բնակավայրի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-103. ISSN 0320-8117

Есаян, С. А. and Килимджян, Г. С. (1990) Erzurum ve cevresinin dip tarihi (preshistor ve protohistuari). Phil.Dr Hâmit Zűbeyir Koşay , Türk Kültürünü araştirma Enstitüsü, Ankara,1984, 59 s. Доктор философии Амид Зубеир Кошай, Древняя история Эрзрума и его окрестностей (предыстория и протоистория), Анкара, 1984, 59 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-82. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1990) M. Chahin, The kingdom of Armenia.—London, New York, Sydney: Croom Helm, 1987, p. 339. Մ. Շահին, Հայաստանի թագավորությունը: Լոնդոն, Նյու Յորք, Սիդնեյ, «Կրում Հելմ» հրատարակչություն, 1987, 339 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 85. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Ա. Է. (1989) Արտաշիսյան վերջին գահակալների ժամանակագրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 71-76. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Հ. Ժ. (1989) IV դարի Հայաստանի պետական կառավարման ձևերի որոշ առանձնահատկությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 51-56. ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1988) Համաշխարհային ջրհեղեղի առասպելը և հայերի նախահայրենիքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 57-61. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Качалина, Галина (1988) Доклад Б. Б. Пиотровского «Урартская колесница». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-85. ISSN 0320-8117

Саркисян, Дмитрий (1988) О некоторых документах страны Аза, связанных с социальными отношениями в Урарту. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-82. ISSN 0320-8117

Կրկյաշարյան, Սիմոն (1988) Ռ. Լ. Մանասերյան, Տիգրան Մեծ. Հայաստանի պայքարը Հռոմի և Պարթևստանի դեմ, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1987, 240 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-88. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1988) Դարձյալ Դվինի հիմնադրման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-70. ISSN 0320-8117

Տոնիկյան, Արմեն (1987) Արտաշատի ուշ հելլենիստական դարաշրջանի բնակելի տների ճարտարապետությունը (I բլրի պեղումների նյութերի հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 68-73. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Արմեն (1987) Պարթևական տերության քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ (պարբերացման փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Петросян, Саргис (1987) Племенной союз Хайаса-Аззи в системе двоичных противопоставлений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-87. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժորես (1987) Հելլենիստական քաղաքաշինության որոշ ավանդույթների, Երազամույն վայրի և Դվին քաղաքի հիմնադրման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 46-57. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Կարինե (1987) Փայտի փորագրությունը և խորհրդանշական պատկերագրությունը հին Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 68-75. ISSN 0320-8117

Դևեջյան, Սեդա (1986) Թագակիր իշխանավորի պատկերը Լոռի բերդի բրոնզեդարյան բնակավայրից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 75-81. ISSN 0320-8117

Մուղդուսյան, Զոհրաբ (1986) Հայկական աստվածային նախաստեղծ եռյակը և հայկական էթնիկական խմբավորումները Արաքսի ձախափնյա շրջաններում (մ. թ. ա. III-II հազարամյակներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 66-76. ISSN 0320-8117

Петросян, Саргис (1986) Древнейшие названия Черного моря, озер Урмия и Ван в свете морфологических представлений древних армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 53-64. ISSN 0320-8117

Եսայան, Ստեփան and Կանեցյան, Ամինիա (1986) Օշականի անտիկ դամբարանների ձևերն ու կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 66-73. ISSN 0320-8117

Оганесян, Костантин (1985) Ассирийский поход в Урарту в 714 г. до н. э. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 69-80. ISSN 0320-8117

Бадалян, Рубен (1985) Зооморфные надочажные подставки эпохи ранней бронзы из Карнута. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-97. ISSN 0320-8117

Манукян, Асмик (1985) Портретная гемма эллинистического времени из Арташата. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Մուղդուսյան, Զոհրաբ (1985) Հայկական նախամայր աստվածության և Խալդիի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վահան (1985) Արգիշթե II-ի Սիսիանի արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 67-79. ISSN 0320-8117

Բիյագով, Լեոնիդ (1985) Աղավնաձորից և Զորաղբյուրից հայտնաբերված նորահայտ իրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 68-74. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ստեփան (1985) Գառնիի պալատը և Մովսես Խորենացին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-76. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հենրիկ (1985) Ատրպատականի պետության կազմավորումն ու Կովկասյան Ալբանիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 71-79. ISSN 0320-8117

Карагезян, Ованес (1985) Городу Ирданиу - 3250 лет. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-64. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1984) Աղանդավորական շարժումները Հայաստանում ըստ միջնադարի հայ և օտար հեղինակների (IV-V դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 83-93. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժորես (1984) Հայաստանում հայտնաբերված արևմտահռոմեական մետաղյա առարկաներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 71-78. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ստեփան (1984) Ա. Ա. Սահինյան, Գառնիի անտիկ կառույցների ճարտարապետությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983 , 261 էջ, 123 աղյուսակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 91-94. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1984) Կակալի ձորից հայտնաբերված իրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 87-89. ISSN 0320-8117

Քոսյան, Արամ (1984) Ուշխեթական Մելիդ պետությունը (ըստ հիերոգլիֆային լուվիերեն աղբյուրների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 62-70. ISSN 0320-8117

Ասրյան, Յուրի (1984) Լեռնային Ղարաբաղի ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարերի մի քանի նորահայտ հուշարձանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 92-99. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Բաբկեն (1984) Մարդպետական և Անգեղտան գործակալությունները Արշակունյաց Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հայկ (1984) Հայաստանի առևտրական առնչությունները հարևան երկրների հետ (I—III դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 62-71. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վահան (1984) Ուրարտական արձանագրությամբ բրոնզե իրեր Կամոյից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-102. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Ռաֆիկ (1984) Աղձնիքը սեպագիր շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 55-61. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1984) Ուրարտական գաղափարագիր անձնանուններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-82. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լևոն (1983) Քեթիի կիկլոպյան ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Վահագն (1983) Ավանի տաճարի վերակազմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 68-84. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գևորգ and Կարապետյան, Ինեսա (1983) Արմավիրի 1981-1982 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Акопян, Айк (1983) Тигранакертская битва в новом освещении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 65-79. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ալբերտ (1983) Ո՞վ է Առավան հազարապետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 67-76. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հենրիկ (1983) Կասպերի ցեղային միություններն Աքեմենյան Պարսկաստանի տիրապետության ժամանակաշրջանում (մ. թ. ա. VI դ.— մ. թ. ա . IV դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 81-89. ISSN 0320-8117

Есаян, Степан and Канецян, Аминия (1983) Строительная техника урартских сооружений Ошакана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 65-76. ISSN 0320-8117

Կրկյաշարյան, Սիմոն (1982) Հայոց արքայի տիտղոսաշարի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 45-51. ISSN 0320-8117

Ասրյան, Յուրի (1982) Հնագիտական նորահայտ նյութեր լեռնային Ղարաբաղից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 94-100. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սարգիս (1982) «Շիրակայ ամբարք»-ի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-79. ISSN 0320-8117

Բիյագով, Լեոնիդ and Ենգիբարյան, Նորա (1982) Պաշտամունքային օջախներ Օշականից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Կրկյաշարյան, Սեդրակ (1982) Ապպիոս Կլոդիոսի դեսպանության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 86-91. ISSN 0320-8117

Ենգիբարյան, Նորա (1982) Ոսկրե նետասլացները Հայաստանում մ. թ. ա. III—I հազարամյակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 101-104. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հենրի (1981) Հռոմեական նորահայտ ոսկեդրամ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ասատուր (1981) Ռահ—Արաքս—RANHA. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 86-94. ISSN 0320-8117

Պոգրեբովա, Մարիա and Եսայան, Ստեփան (1981) Անդրկովկասում հայտնաբերված սկյութական թրեր և դաշույններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 85-96. ISSN 0320-8117

Շահինյան, Լևոն (1981) Հինգ թագավորների «առեղծված»-ացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 93-109. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Գևորգ (1981) Հինգ թագավորների առեղծվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 78-92. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Բաբկեն (1981) Մազքթաց Սանեսան թագավորի արշավանքը Հայաստան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 65-77. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Արամ (1981) Հ. Գ. Մելքոնյան, Ադիաբենի պետությունը և Հայաստանը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, 274 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 114-117. ISSN 0320-8117

Неверов, Олег (1981) Бронзовый перстень из Фанагории с портретом армянского царя. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 73-78. ISSN 0320-8117

Սմբատյան, Շավարշ (1981) Եղե՞լ է արդյոք «սարոստանեացն» («սարոստանիք») կամ «սարոստայններ» ցեղ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 79-84. ISSN 0320-8117

Мнацаканян, Асатур (1981) Армянские наместники Армении в период владычества урартов и ассирийцев по Мовсесу Хоренаци (К вопросу об автохтонности армян). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 74-87. ISSN 0320-8117

Биягов, Леонид (1981) Новые находки предметов с изображением львов из Меградзора. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-90. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գայանե (1980) Անտիկ դարաշրջանի դուրգի անիվներ Դվինից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 79-82. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Валерий (1980) Страна Хайк' в составе Урарту. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 101-112. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Հովհաննես (1980) Ներքին Բազմաբերդի դամբանաբլուրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 86-90. ISSN 0320-8117

Есаян, Степан and Погребова, Мария (1980) Палочки-застежки в закавказских и скифских памятниках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-88. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սարգիս (1979) «Շարայի ցեղամիությունը» Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (մ. թ. ա. VI-V դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 65-75. ISSN 0320-8117

Սահինյան, Ալեքսանդր (1979) Գառնիի անտիկ տաճարի համաչափական համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 76-92. ISSN 0320-8117

Аракелян, Бабкен (1979) Заметки о водоснабжении и банях городов древней Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 75-87. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1979) Կիկլոպյան ամրոցներ Շնողի տարածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 112-114. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Արամ and Պետրոսյան, Լևոն (1979) Կախակոթառ կացին Լենինականից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Սարգիս (1979) Մեծ Հայքի հյուսիս-արևմտյան և հյուսիսային հարևանները հայ-հռոմեական փոխհարաբերությունների ոլորտում, (I դ. երրորդ քառորդ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 57-67. ISSN 0320-8117

Карапетян, Левон (1979) Скотоводство Армении в эпоху поздней бронзы и раннего железа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-88. ISSN 0320-8117

Есаян, Степан and Погребова, Мария (1978) Новые находки кольцевидных пряжек в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 76-86. ISSN 0320-8117

Կրկյաշարյան, Սիմոն (1978) Նախարարներն ու նախարարությունները հին Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 60-75. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1978) Արևելյան Հայաստանի ուրարտական տեղանունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 55-76. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժորես (1978) Արտաշատի VII բլրի 1973—1975 թթ. պեղումների արդյունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 55-72.

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1978) Սեպագիր աղբյուրների Դայաենու երկիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 67-94.

Զինջիրջյան, Վասիլի (1978) Գառնիի անտիկ ժամանակաշրջանի երկաթյա առարկաների մետաղագրական ուսումնասիրության արդյունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 62-70.

Խաչատրյան, Ժորես (1978) Հայաստանի անտիկ շրջանի մեդալիոնները (մ. թ. ա. II — մ. թ. I դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 46-55.

Գայսերյան, Վահան (1978) Ուրարտա-ասուրական փոխհարաբերությունները Սարգոն II-ի արշավանքից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-61.

Խնկիկյան, Օնիկ (1978) Պեղումներն Անգեղակոթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-108.

Քոչարյան, Գայանե (1978) Դվինից հայտնաբերված արտադրական նշանակությամբ սալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-98.

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1978) Ուրարտական նորահայտ գաղափարագրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-70.

Аветисян, Грайр (1977) Военно-политические отношения между Митанни и Хеттским государством в середине XIV в. до н. э. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 104-110.

Պետրոսյան, Սարգիս (1977) Հին թրակյան էթնիկական տարրը հնագույն Վանանդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 32-41.

Мартиросян, Анаит (1977) Арендные операции в деловом доме Эгиби в 543—522 гг. до н. э. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 84-91.

Манасерян, Рубен (1977) Тигран второй и римско-понтийская война 73—71 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 102-108.

Գավուքչյան, Մարտիրոս (1977) «Վերևի ծովի» տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-98.

Хачатрян, Валерий (1976) Наири и Армина. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 59-72.

Պետրոսյան, Սարգիս (1976) «Գարգարացւոց դաշտի» տեղադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 67-76.

Կատվալյան, Մաքսիմ (1976) Աքեմենյան աշխարհակալության 13-րդ և 18-րդ սատրապությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 89-94.

Շահինյան, Լևոն (1976) Հայ Արշակունիների թագավորության հիմնադիրը ըստ Անանունի և Մովսես Խորենացու. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 95-106.

Карагезян, О. О. (1976) Локализация урартского царского города Арцашку. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 67-98.

Биягов, Л. Н. (1976) Ростовщический клан Иддин -Кубе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 102-105.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1976) Նորահայտ տողեր Դավթյան քերթությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 97-101.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1976) Դահական ցեղերը Կասպից ծովից հարավ-արևմուտք ընկած շրջաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-97.

Բիյագով, Լ. Ն. (1975) Ուրարտական «Արդինի» անվան ստուգաբանության շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 103-106.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1975) Հայկական զորքը Արտաշեսյանների ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 62-70.

Երեմյան, Ս. Տ. (1975) Հայաստանի քաղաքական վիճակը Արտավազդ V-ի ժամանակ (252/3-261). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-22.

Биягов, Л. Н. (1974) К вопросу об интерпретации «Халди и Арубани-Багбарту». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 98-101.

Դանիելյան, Է. Լ. (1974) Հայաստանի մ. թ. ա. VII-VI դդ. պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 72-86.

Биягов, Л. Н. (1974) Термины Ė и Ėdunnu в среднеассирийском диалекте. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 82-84.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1974) Դիտողություններ Հայաստանի հելլենիստական շրջանի գլիպտիկայի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 97-104.

Կարագյոզյան, Հ . Հ. (1974) Անի-Աշտանիա քաղաքը Ասորեստանյան սկզբնաղբյուրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 77-84.

Хачатрян, B. Н. (1973) Хайаса и Наири. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 37-47.

Хачатрян, В. Н. (1972) Хайасцы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 32-41.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1970) Ուրարտագիտական դիտողություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 75-84.

Էլչիբեկյան, Ժ. Գ. (1970) Ասորիքը հայկական տերության կազմում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 61-70.

Есаян, C. А. (1969) Армянское войско в эпоху Ервандидов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 63-69.

Երեմյան, Ս. Տ. (1969) Էրեբունի — Երևանը միջազգային առևտրի մայրուղիների վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 16-25.

Паффенгольц, К. Н. (1969) О пути отступления «десяти тысяч» греков. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 78-85.

Черненко, Е. В. (1969) Важная работа по истории военного дела Закавказья (С. А. Есаян. Оружие и военное дело древней Армении, Ереван, 1966). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 83-85.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1969) Հելլենիստական նոր կենտրոն Կոմմագենե երկրում. F.Dörner, Th.Goell, Arsameia am Nymphaios, Berlin, 1963, Ֆ.Դյորներ, Թ.Գյոլ, Նյումփայոսի Արսամեան, Բեռլին, 1963. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 90-96.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1968) էրեբունի>Երևան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 26-35.

Есаян, С. А. (1968) Астхиблурский могильник. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 82-97.

Еремян, С. Т. (1968) «Ашхарацуйц» (Армянская география VII века) — выдающийся памятник географии и картографии древнего мира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 43-60.

Իսրաելյան, Հ. Ռ. (1968) Երկնային մարմիններն ու լուսատուները բրոնզեդարյան արվեստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 86-93.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1967) Տիգրան Բ-ի և Արտավազդ Բ-ի գահատարիների քանակն ըստ Խորենացու. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 66-72.

Նավասարդյան, Ռ. Գ. (1967) Ն. Վ. Հարությունյան, Կարմիր բլուրի ուրարտական նոր արձանագրությունները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1966 (ռուսերեն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-96.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1967) Հին Հայաստանի ապակու մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-98.

Դևեջյան, Ս. Հ. (1966) Տաշիր-Ձորագետի բրոնզեդարյան մի քանի ոսկե և արծաթե իրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 100-109.

This list was generated on Wed Feb 24 21:57:40 2021 AMT.