Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CS Genealogy"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 27.

Միրումյան, Ժ. Ա. (2018) Կովսական-Քաշունիքի Սյունիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 50-61. ISSN 0320-8117

Պետրոսյանց, Տ. Մ. (2017) Վաչուտյանների ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-23. ISSN 0320-8117

Արամյան, Ա. Գ. (2014) Վահան Տերյանի տոհմածառի մի ճյուղը. Հայկանուշ (Հայկո) Նալբանդյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 318-322. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2014) Միհրանյան իշխանական տոհմը Ուտիք-Արցախյան աշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 9-15. ISSN 0320-8117

Փահլևանյան, Կ. Ռ. (2012) Արգուտինսկի-Դոլգորուկով (Արղության) իշխանական րնտանիքի ներդրումը Առաջին աշխարհամարտում ռուսական զորքերի հաղթանակի գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 35-41. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2012) Արցախյան աշխարհը Միհրանյան տոհմի վերացումից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Молчанов, А. А. (2011) Позднеантичная и средневековая историческая традиция о происхождении рода Багратидов: эволюция официальной генеалогической версии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 43-48. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1996) Խոխանաբերդ. նորահայտ վիմագրեր Խաղբակյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-105. ISSN 0320-8117

Ջանոյան, Գ. Ա. (1990) Միջնադարյան աղբյուրները Թորգոմի, Թորգոմանց, Թորգոմանց տան մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 34-40. ISSN 0320-8117

Օտյան, Ռուբեն (1988) Խաչիկ Օտյան (Օտյանների գերդաստանի պատմությունից). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 67-72. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գեղամ (1988) Ազիզբեկյանների իշխանական տան հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան , Ռաֆայել (1986) Պռոշյան ֆեոդալական տոհմի ծագումնաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 65-70. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գեղամ (1985) Դոփյան իշխանական տան ծագման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (1985) Ուշագրավ աշխատություն Կիպրոսի և Կիլիկյան Հայաստանի Լուսինյանների տոհմաբանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-97. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1984) Թեոդորոս Մոպսուեստացու ΜΑΣΤΟύΒΙΟΣ-ի և բյուզանդական «Մաշտոցյան» տոհմի մասին (X դար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 74-76. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1983) Վահրամյանների իշխանությունը մոնղոլների տիրապետության օրոք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 26-41. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Գեղամ (1982) Օրբելյանների իշխանական տունը XIV—XV դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 52-64. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հենրիկ (1980) Աղվանքը և Միհրանյան տոհմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 91-101. ISSN 0320-8117

Շահնազարյան, Արտաշես (1980) Վահրամյանների իշխանությունը մոնղոլների հետախուզական արշավանքի և Ջալալ էդ-Դինի նվաճումների ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 50-63. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գագիկ (1979) Նոր նյութեր Մամիկոնյան-Համազասպյան իշխանական տան վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 70-79. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն (1977) Նորահայտ վիմագրեր Խաղբակյան տոհմի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 90-98.

Շահինյան, Լևոն (1976) Հայ Արշակունիների թագավորության հիմնադիրը ըստ Անանունի և Մովսես Խորենացու. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 95-106.

Ուլուբաբյան, Բ. Ա. (1971) Աղվանից թագավորական տան հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 53-66.

Քյուրտյան, Հ. (1971) Դիտողություններ «Մամիկոնյան-Համազասպյան տոհմը Հյուսիսային Հայաստանում XII—XIII դարերում» հոդվածի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 93-96.

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (1969) Հասան-Ջալալյան իշխանական տունը XV դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 86-94.

Շահինյան, Ա. (1968) Մամիկոնյան—Համազասպյան տոհմը հյուսիսային Հայաստանում XII—XIII դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 84-93.

Շտիկյան, Ս. (1966) Պատկանյանների տոհմածառը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 106-112.

This list was generated on Sun Feb 28 08:54:25 2021 AMT.