Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CN Inscriptions. Epigraphy."

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 118.

Նալբանդյան, Արման (2019) Արձանագիր խաչքարեր Մեղրիի Ս. Հովհաննես (Անապաստանաց) վանքից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 272-287. ISSN 0320-8117

Պետրոսյանց, Տ. Մ. (2017) Վաչուտյանների ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-23. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. (2017) On the Genetic Identity of Armanum with Armenia. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-39. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա . Է . (2015) «Պարոնտէր» կոչումը Վաղարշապատի ուշ միջնադարյան տապանագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 50-62. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վ. Ա. (2015) Էրեբունի ամրոցի մի արձանագրության թարգմանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 339-344. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Մ. (2012) Հայկական վիմական արձանագրությունների պատմագիտական արժեքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 79-85. ISSN 0320-8117

Matoda, Claudia (2012) Some Considerations on the Armenian Lapidary Lexicon at Anavarza. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 261-266. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Հրաչ Միքայելի Բարթիկյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 327-329. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Պարույր Մամբրեի Մուրադյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 333-334. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գ. Մ. (2005) Ականավոր վիմագրագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 188-193. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Ս. Տ. (2001) Նորահայտ վիմագրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-103. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ռ. Հ. (2000) Անիի մայր տաճարի արձանագրության համաժամանակյա տարեթվերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-69. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1998) Ուրարտուի սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները՝ կապված «Ռուսայի փոքր քաղաքի» և նրա շրջակայքի բնակավայրերի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-177. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1996) Խոխանաբերդ. նորահայտ վիմագրեր Խաղբակյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-105. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (1994) Լճաշենի կիկլոպյան ամրոցի ժամանակագրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-150. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ան. Ա. (1993) Հայաստանի հնությունների պահպանության պատմությունից (1919—1964). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 151-164. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Գ. (1993) Չորուտ-Իշխանավանք. նորահայտ արձանագրություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-125. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Ռ. (1993) Ուշիի Ս. Սարգիս վանքի վիմագրական արձանագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-136. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գ. Ա. and Կարապետյան, Ի. Ա. (1991) Արմավիրի 1987—1988 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 153-159. ISSN 0320-8117

Եսայան, Ս. Ա. and Քիլիմջյան, Գ. Ս. (1991) Հայկաբերդ ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 102-113. ISSN 0320-8117

Петросян, Г. Л. (1991) Новонайденный хачкар из Арачадзора. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 147-152. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. and Սաղումյան, Ս. Տ. and Շահնազարյան, Ա. Ի. (1991) Տավուշ ամրոցի պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-141. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1990) Էրեբունի անվան մեկնաբանման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 51-66. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Գ. (1990) Ս. Ա. Գևորգյան, Հայ վիմագիր բանաստեղծությունը (XVIII—XIX դդ.). ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1989, 380 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վ. Ա. (1990) Սեպագիր աղբյուրների KUR Etiu երկրի տոպոնիմիկայի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 76-87. ISSN 0320-8117

Григорян, Г. М. (1990) Историографическое значение армянских лапидарных надписей Арцаха и Сюника. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Ա. Հ. (1990) Սևանա կղզու եկեղեցիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Փ. (1990) Ագարակի ժայռափորագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ս. Գ. (1989) Շամախու գավառի գյուղերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 57-70. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Ս. Տ. (1989) Գագիկ Ա թագավորի նորահայտ արձանագրությունն Աշտարակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Арутюнян, В. А. and Карапетян, С. Г. and Саркисян, Н. М. (1989) Монастырский комплекс Сурб Аствацацин в гаваре Цар. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 82-92. ISSN 0320-8117

Поладян, А. П. (1989) А. А. Хачатрян, Корпус арабских надписей Армении XIII— XVI вв., вып. 1, Ереван, изд-во АН АрмССР, 1987, 235 с., 84 таб., 208 илл. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ե. Ա. (1989) Թալինի ջրամատակարարման միջնադարյան համակարգերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 83-88. ISSN 0320-8117

Карагезян, О. О. (1988) Проблема этногенеза и самоназвания армянского народа по клинописным источникам. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 57-76. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գագիկ (1988) Հավուց թառի հիմնադրման վկայագրի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 65-71. ISSN 0320-8117

Саркисян, Дмитрий (1988) О некоторых документах страны Аза, связанных с социальными отношениями в Урарту. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 71-82. ISSN 0320-8117

Մուղդուսյան, Զոհրաբ (1988) Մհերի դռան արձանագրության մի շարք հասկացությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-81. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1988) Պատմական Հայաստանի Կապաղակ գավառի թրքախոս հայկական գյուղերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-52. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Վարդան (1987) П. М. Мурадян, Армянская эпиграфика Грузии (Картли и Кахети), Ереван, изд-во АН Армянской ССР. 1985, 227 с. Պ. Մ. Մուրադյան, Վրաստանի հայերեն արձանագրությունները(Քարթլի և Կախեթ), Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1985, 227 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 74-76. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Հակոբ (1987) Մուրադ-թափայի նորահայտ թուրքերեն արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 71-78. ISSN 0320-8117

Свазян, Генрик (1987) Об одной «албанской» надписи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-45. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Կարինե (1987) Փայտի փորագրությունը և խորհրդանշական պատկերագրությունը հին Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 68-75. ISSN 0320-8117

Զարյան, Արա (1986) Որոտնաբերդ-Որոտնավանք պաշտպանական համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 61-69. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1986) Еще раз об армянской надписи из Атенского Сиона. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 68-74. ISSN 0320-8117

Мурадян, Паруйр (1986) По поводу статьи Р. Бартикяна «Мнимое упоминание «Картлийской царицы» в армянской надписи Атенского Сиона». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 75-76. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1986) Мнимое упоминание «картлийской царицы» в армянской надписи из Атенского Сиона. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 75-80. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1985) Պատմական Խոշկաշենը և նրա հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 76-80. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վահան (1985) Արգիշթե II-ի Սիսիանի արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 67-79. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Հակոբ (1985) Մելիք Եգանի ընդունարանի մուտքի վիմագիր արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 75-78. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն (1985) Կրկին վիմագիր փակագրության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 65-75. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Александр (1984) К расшифровке и интерпретации некоторых арабских надписей Армении (XV—XVI вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 50-67. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1984) Պտրեցիք գետահովտի պատմաճարտարապետական հուշարձանները ըստ նորահայտ արձանագրությունների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 75-86. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն (1984) Նորահայտ վիմագրեր Գառնիից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 50-59. ISSN 0320-8117

Քոսյան, Արամ (1984) Ուշխեթական Մելիդ պետությունը (ըստ հիերոգլիֆային լուվիերեն աղբյուրների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 62-70. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վահան (1984) Ուրարտական արձանագրությամբ բրոնզե իրեր Կամոյից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-102. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն and Հարությունյան, Վարդան (1983) Վիմագրեր հին Ջուղայից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 42-61. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գրիգոր (1983) Վիմագրական տեղեկություններ XVIII-XIX դդ. հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին (ըստ Լենինգրադի և Մոսկվայի նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 45-60. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Գարեգին (1983) Միջնադարյան Հայաստանի և Ուրարտուի թվարկության համակարգերի առնչության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 76-80. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հուսիկ (1983) XI դարի վիմագրեր Նոր կյանք գյուղից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 57-67. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Էլեոնորա (1983) Մխիթար Այրիվանեցու ճգնարան-քարայրի արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 72-78. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Համլետ (1982) Գառնիի մի քանի արձանագրությունները պատմա-հնագիտական առումով (XIII—XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 64-74. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հուսիկ (1982) Մոզ ավանի հուշակոթողները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Կրկյաշարյան, Սիմոն (1982) Հայոց արքայի տիտղոսաշարի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 45-51. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գրիգոր (1982) Մոսկվայի կրեմլի զինապալատի հայերեն արձանագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 80-88. ISSN 0320-8117

Քոսյան, Արամ (1982) Ճշգրտումներ Արգիշտիխինիլիի մի պակասավոր արձանագրության ընթերցումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 75-82. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1981) О протоболгарских надписях ханов Крума (803—814) и Омуртага (814—831) и некоторых вопросах организации раннеболгарского государства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 67-77. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Էդվարդ and Սարգսյան, Մասիս (1981) Գեղարդի վիմափոր կառույցների մի խումբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 107-111. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Արգամ (1980) Նորահայտ վիմագիր Նախիջևանից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 115-119. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Սուրեն (1980) Փակագրությունը հայ վիմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 73-91. ISSN 0320-8117

Ղահրամանյան, Կիմ (1979) Նյութեր Գյուլիստանի մելիքության պատմության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 112-116. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Սուրեն (1979) Անիի Մայր տաճարի շինարարական արձանագրության տարեթվերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Կարախանյան, Գրիգոր (1979) Դեբեդի կամրջի շինարարական արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 113-114. ISSN 0320-8117

Григорян, Григор (1979) Армянские надписи Киевского собора св. Софии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 85-93. ISSN 0320-8117

Տեր-Ղևոնդյան, Արամ (1979) Հաղբատի արաբերեն արձանագրությունը և Բագրատունի թագավորների տիտղոսները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-80. ISSN 0320-8117

Ուլուբաբյան, Բագրատ (1978) «Դիվան հայ վիմագրության », պրակ VI, կազմեցին Ս. Ա. Ավագյան, Հռ. Մ. Ջանփոլադյան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1977, 330 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 113-115. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1978) Սեպագիր աղբյուրների Դայաենու երկիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 67-94.

Ղահրամանյան, Կիմ (1978) Միջնադարյան մի նորահայտ հուշարձան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 110-111.

Գայսերյան, Վահան (1978) Ուրարտա-ասուրական փոխհարաբերությունները Սարգոն II-ի արշավանքից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-61.

Սաղումյան, Սուրեն (1978) Համառոտագրությունը հայ վիմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 61-78.

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1978) Ուրարտական նորահայտ գաղափարագրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-70.

Սաղումյան, Սուրեն (1977) Նորահայտ վիմագրեր Խաղբակյան տոհմի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 90-98.

Սարգսյան, Գագիկ (1977) Արձանագրություն Թեղենյաց վանքից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 100-107.

Մուրադյան , Պարույր (1977) «Մեփորեալ /Մեփորել/ Միփորել» վարչական տերմինը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 49-60.

Իսրայելյան, Մարգարիտ (1977) Ճշտումներ ուրարտական արձանագրությունների ընթերցումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 48-63.

Ավագյան, Սուրեն (1976) Նորատուսի XIII դ. արձանագրության նոր վերծանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 59-65.

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1976) Անհայտ գաղափարագրեր հայտնի կոթողների վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 85-106.

Սաղումյան, Սուրեն (1976) Արենիի նորահայտ վիմագրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 54-67.

Շահինյան, Աբրահամ (1976) Բաքվի քաղաքային թանգարանի հայերեն արձանագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 89-94.

Ենգիբարյան, Ն. Գ. (1975) Ուրարտական Igarab-hubi երկիրը և Arda քաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 77-81.

Аракелян, А. Б. (1975) Назначение сооружения Е'ARКIU по данным хеттских текстов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 88-92.

Ավագյան, Ս. Ա. (1975) Նորավանքի գավթի բարավորի արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 106-113.

Կարագյոզյան, Հ . Հ. (1975) Սեպագիր աղբյուրների Ալիա քաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-99.

Тораманян , А. X. (1975) Об армянских лапидарных надписях Молдавии и Бессарабии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 81-87.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1974) Կոշի վրացերեն արձանագրությունների շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 51-64.

Մուրադյան, Հ. Դ. (1974) Ս. Ա. Ավագյան, Վիմական արձանագրությունների հնչյունաբանություն (X-XIV դդ.), Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1973, 375 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-117.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1974) Վրացերեն արձանագրությունները Հայաստանում Կողբաքար (Բարանա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 45-56.

Սաղումյան, Ս. Տ. and Ենգոյան, Ա. Մ. (1973) Վիմագրական շտկումներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 74-80.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1973) Դիտողություններ Օձունի արձանագրությունների վերծանության առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 69-82.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1973) Վրացերեն արձանագրություններ Հայաստանում: Պղնձահանք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1 . pp. 39-58.

Ավագյան, Ս. Ա. (1972) Բառաքննություններ վիմական բնագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 67-78.

Շախկյան, Գ. Ս. (1972) Օձունի եկեղեցու վաղ շրջանի արձանագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 90-101.

Ավագյան, Ս. Ա. (1971) Բառաքննություններ վիմական արձանագրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 52-65.

Շահինյան, Ա. Ն. (1971) Արուճի VII դ. տաճարի շինարարական արձանագրության վերծանման առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 78-84.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1970) Ուրարտագիտական դիտողություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 75-84.

Մանուչարյան, Ա. Ա. (1970) Արձանագրման մի ավանդական ձևի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 71-74.

Ավագյան, Սուրեն (1970) Սեդրակ Բարխուդարյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 113-114.

Ավագյան, Ս. Ա. (1969) Նոր ստուգաբանություններ և վերծանություններ վիմական արձանագրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 39-50.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1968) էրեբունի>Երևան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 26-35.

Շահինյան, Ա. (1968) Մամիկոնյան—Համազասպյան տոհմը հյուսիսային Հայաստանում XII—XIII դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 84-93.

Мурадян, П. М. (1968) Армянская надпись храма Джвари. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-80.

Ավագյան, Ս. Ա. (1967) Աթաբեկ Իվանեի նորահայտ արձանագրությունը Մորո ձորո վանքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 82-93.

Մարկոս, Արա (1967) Հայկական արձանագրություններ Սոֆիայեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-72.

Նավասարդյան, Ռ. Գ. (1967) Ն. Վ. Հարությունյան, Կարմիր բլուրի ուրարտական նոր արձանագրությունները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1966 (ռուսերեն). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-96.

Մանուչարյան, Ա. Ա. (1967) Շիրակի չհրապարակված շինարարական արձանագրություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 78-84.

Ղազիյան, Ա. (1966) Գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 106-108.

Ղաֆադարյան, Կ. (1966) Նամակ խմբագրությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 98-99.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1966) Վրացերեն արձանագրությունները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 30-48.

Хачатрян, В. Н. (1966) Хеттская надпись КUB, XXIX, № 4 (транслитерация и перевод). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-79.

This list was generated on Mon Jan 25 01:32:49 2021 AMT.