Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CC Archaeology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 267.

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (2018) IX-X դդ. ջնարակած խեցեղենի ուսումնասիրությունը պատմաաշխարհագրական համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 310-324. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Պ. Ս. and Բոբոխյան, Ա. Ա. (2018) «Սարդարապատի ճակատամարտի հնագիտություն». ռազմական լանդշաֆտի պատմական ձևափոխումները Արարատի և Արագածի միջև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 296-309. ISSN 0320-8117

Բաբաջանյան, Ա. Ա. (2018) «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. Միջգիտակարգային մոտեցումներ». ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 328-331. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Է. Հ. (2018) Աղբյուրագիտական երկու հետազոտություն Ղարաբաղի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Հ. Զ. (2018) Արտաշես Ա արքայի Արտամատ քաղաքը՝ ըստ Թովմա Արծրունու «Արծրունյաց տան պատմության». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 285-300. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Տ. Ա. and Միրիջանյան, Դ. Հ. and Բադալյան, Հ. Կ. (2018) Հնագիտական աշխատանքներ Կապանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 301-314. ISSN 0320-8117

Հերլես, Մ. Վ. and Դավթյան, Ռ. Հ. (2018) Պաղաղբյուրի ժայռապատկերների խումբը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 279-284. ISSN 0320-8117

Арутюнян, А. Ж. (2017) K 60-летию Саркиса Суреновича Казарова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 331-333. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (2017) Վանի թագավորության անկումը՝ ըստ Արարատյան դաշտի հուշարձանների պեղումների արդյունքների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 243-262. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ռ. Լ. (2017) Հացազգիների մշակումը միջնադարյան Տիգրանակերտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 261-268. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ռ. Պ. (2017) Սարիսսան՝ որպես Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասի կարևորագույն կենտրոններից մեկը (մ.թ.ա XVI-XII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 113-118. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2016) Հարություն Մնացականյան (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 310-314. ISSN 0320-8117

Բոբոխյան, Ա. Ա. and Հովհաննիսյան, Կ. Հ. (2016) Վիշապաքարերը Տարագրոսի ուսումնասիրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 240-253. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լ. Ա. (2016) Քուչակ-1 դամբանադաշտի մշակույթը (մ.թ.ա. IX-VI դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 254-269. ISSN 0320-8117

Թոխաթյան, Կ. Ս. (2015) Հայաստանի ժայռապատկերները նախնադարյան արվեստի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 368-381. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վ. Ա. (2015) Էրեբունի ամրոցի մի արձանագրության թարգմանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 339-344. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լ. Ա. (2014) Պեղումներ Քարաշամբում /2010 թ./. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 279-293. ISSN 0320-8117

Khachatryan, J. (2013) Archaeological Investigations in Syunik (Sisian). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 316-320. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (2013) Население Армении в эпоxу античности (к вопросу об этническиx взаимосвязяx: инфильтрация или инвазия?). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 306-315. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (2013) Биография академика Иосифа Орбели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-38. ISSN 0320-8117

Khachatryan, J. (2013) Sisian (Sisavan). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 330-334. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2012) Դվինի տարածքում հայտնաբերված բազմանիստ կնիքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 352-355. ISSN 0320-8117

Քոչար, Ն. Հ. (2012) Արմենոիդ ռասայական տիպի ծագումնաբանական խնդիրները Հայկական լեռնաշխարհում և հարակից տարածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 287-301. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2012) Ներքին Գետաշենի միջին բրոնզեդարյան սափորի նախշազարդի մեկնաբանություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 302-312. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Հակոբյան, Ն. Ֆ. (2010) Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 424-432. ISSN 0320-8117

Тер-Мартиросов, Ф. И. and Микаелян, Л. Ш. (2009) Древние корни строительной техники „мидис“. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 131-144. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2009) Սևանի ավազանի միջին բրոնզեդարյան խեցեղեն զարդարվեստի տիպաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 145-154. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2009) Ուշ բրոնզեդարյան նյութեր Սվարանց գյուղից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 173-180. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (2008) Палеодемография и реконструкция некоторых особенностей образа жизни населения Ширакской равнины в эпоху бронзы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 223-235. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (2008) Ժայռապատկերներ Գոշ գյուղի շրջակայքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-254. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2007) Բրոնզե գոտիների զարդանախշման իմաստաբանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 249-256. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (2007) Դվինի սասանյան երկու կնքադրոշմների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 239-247. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (2006) Նորահայտ ժայռապատկերներ Նեղուց գյուղի տարածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 249-255. ISSN 0320-8117

Маркарян, А. З. (2003) Портреты "солдатских" императоров в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 193-202. ISSN 0320-8117

Тер-Мартиросов, Ф. И. (2002) Каменная свирель Пана V в. до н. э. из Драсханакерта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 118-126. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Փ. (2001) Ոսկեհատի սրբատեղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 144-149. ISSN 0320-8117

Гаспарян, Б. 3. (2001) Памятники мезолита Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 195-210. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2000) Դվին տեղանվան վաղեմության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. (1999) Տավուշի միջնադարյան ջնարակած շինարարական խեցեղենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 152-157. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Ж. Д. (1998) Портретные стеклянные сосуды Каракаллы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 154-158. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (1998) Статистические подходы в области методики исследования Бениаминского могильника. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 159-168. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1998) Ոստան հայոց գավառը Արտաշատի մերձքաղաքային տնտեսական տարածք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 172-176. ISSN 0320-8117

Ерицян, Б. Г. and Тадевосян, С. В. and Гаспарян, Б. 3. (1998) Результаты исследования местонахождения каменного века Нурнус. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-169. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1998) Ուրարտուի սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները՝ կապված «Ռուսայի փոքր քաղաքի» և նրա շրջակայքի բնակավայրերի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-177. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1997) Ցլագլուխ կոթողներ Վարդենիսի լեռներից և «վիշապաքարերի» մեկնության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (1997) Искусственно-деформированные черепа и зубы из могильника Вениамин. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-144. ISSN 0320-8117

Мкртчян, Р. А. and Пилипосян, А. С. and Паликян, А. К. (1997) Коллективное погребение эпохи средней бронзы Неркин Геташена (Социокультурная характеристика). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-141. ISSN 0320-8117

Թոխաթյան, Կ. Ս. (1997) Նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-181. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1997) Առաջին կին ուրարտագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ա. Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1996) Եռանավ բազիլիկ եկեղեցի Դվինի միջնաբերդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-70. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1996) Խոխանաբերդ. նորահայտ վիմագրեր Խաղբակյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-105. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. (1996) Շողագավանք եկեղեցուց հայտնաբերված խեցեղեն հավաքածուի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 153-156. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1996) Միջազգային գիտաժողով Երևանում. «Երաժշտությունը և պարը պատկերագրության մեջ». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-195. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Ж. Д. (1996) Новые памятники античного искусства из Арташата. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-123. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (1994) Լճաշենի կիկլոպյան ամրոցի ժամանակագրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-150. ISSN 0320-8117

Хнкикян, О. С. (1993) Раскопки в селе Неркин-Геташен и вопрос появления железа в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 107-114. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Պ. (1993) Գևորգ Տիրացյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Ա. (1993) Բոլորաբերդ ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 133-140. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ան. Ա. (1993) Հայաստանի հնությունների պահպանության պատմությունից (1919—1964). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 151-164. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. and Վարդանյան, Լ. Մ. (1993) Լևոն Լիսիցյան (1892 —1921). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-58. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Ռ. (1993) Ուշիի Ս. Սարգիս վանքի վիմագրական արձանագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-136. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1992) Նոր տվյալներ Դվինի VII դ. կաթողիկոսարանի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գ. Ա. and Կարապետյան, Ի. Ա. (1991) Արմավիրի 1987—1988 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 153-159. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ե. (1991) Բերքաբերի կուր-արաքսյան մշակույթի դամբարանադաշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 114-128. ISSN 0320-8117

Եսայան, Ս. Ա. and Քիլիմջյան, Գ. Ս. (1991) Հայկաբերդ ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 102-113. ISSN 0320-8117

Петросян, Г. Л. (1991) Новонайденный хачкар из Арачадзора. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 147-152. ISSN 0320-8117

Ենգիբարյան, Ն. Գ. (1991) Հին Հայաստանի վեգ-հմայիլները և վեգ-խաղալիքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 170-174. ISSN 0320-8117

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1991) Նոյեմբերյանի շրջանի վաղ բրոնզեդարյան հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 142-152. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. and Սաղումյան, Ս. Տ. and Շահնազարյան, Ա. Ի. (1991) Տավուշ ամրոցի պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-141. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բ. Բ. Պիոտրովսկի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Լ. and Կիրակոսյան, Լ. Վ. (1990) Երնջատափի վաղ միջնադարյան ամրոց-բնակավայրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Барсегян, Э. А. (1990) Античная свирель на серебряном ритоне из Эребуни. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1990) Ճարտարապետական հարդարանքի նմուշներ Տիկնունի ամրոցից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1990) Միջին բրոնզեդարյան դամբարանների պեղումներ Սիսիանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 95-102. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1990) Նոր նյութեր Դվինի հելլենիստական բնակավայրի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-103. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1990) Տ. Ա. Իզմայլովա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-97. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1990) Կաչաղակաբերդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-48. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Փ. (1990) Ագարակի ժայռափորագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Тонаканян, А. Г. (1989) О находках астрономических календарей I тыс. до н. э. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 71-81. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Ս. Տ. (1989) Գագիկ Ա թագավորի նորահայտ արձանագրությունն Աշտարակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Գ. (1989) Արարատյան դաշտավայրի մ. թ. ա. VIII—VII դդ. հուշարձաններից գտնված կարասները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Վ. Է. (1989) Քարաշամբի թասաձև բերանով սափորների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Есаян, C. А. (1988) Художественное оружие Армении эпохи поздней бронзы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 76-89. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Լ. Վ. (1988) Շամիրամի Մեծ դամբանաբլուրների ճարտարապետությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-93. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Զավեն (1988) Գիտատեսական սեմինար և երիտասարդ գիտնականների հանրապետական կոնֆերանս ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 88-92. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Նիկոլայ (1988) Ականավոր հնագետը և արևելագետը (Բ. Բ. Պիոտրովսկու ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Качалина, Галина (1988) Доклад Б. Б. Пиотровского «Урартская колесница». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-85. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1988) Պատմական Հայաստանի Կապաղակ գավառի թրքախոս հայկական գյուղերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-52. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն (1987) Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի (ծննդյան 100 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Տոնիկյան, Արմեն (1987) Արտաշատի ուշ հելլենիստական դարաշրջանի բնակելի տների ճարտարապետությունը (I բլրի պեղումների նյութերի հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 68-73. ISSN 0320-8117

Ասրյան, Յուրի (1987) Հնագիտական հայտնագործումներ լեռնային Ղարաբաղում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 92-96. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Հակոբ (1987) Մուրադ-թափայի նորահայտ թուրքերեն արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 71-78. ISSN 0320-8117

Тораманян, Аршавир (1987) Трехнефная базилика Двина и однотипные памятники других стран христианского Востока. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 68-71. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Качалина, Галина (1987) Письма Б. Б. Пиотровского к И. А. Орбели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 88-92. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օնիկ (1987) Դամբարանների պեղումներ Կույբիշև գյուղում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 79-87. ISSN 0320-8117

Свазян, Генрик (1987) Об одной «албанской» надписи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-45. ISSN 0320-8117

Каковкин, Александр (1987) Страница истории изучения памятников Ани Н. П. Сычевым. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-94. ISSN 0320-8117

Եսայան, Ստեփան (1987) Հայաստանի բրոնզեդարյան մետաղյա սպասքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հայկ (1986) Երկանքի օգտագործումը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 69-74. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1986) Լճաշենի 1984—1985 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 90-96. ISSN 0320-8117

Տոնիկյան, Արմեն (1986) Բնակելի կառույցների շարվածքների տիպերը Հին Արտաշատում (դասակարգման փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 94-99. ISSN 0320-8117

Դևեջյան, Սեդա (1986) Թագակիր իշխանավորի պատկերը Լոռի բերդի բրոնզեդարյան բնակավայրից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 75-81. ISSN 0320-8117

Թամանյան, Յուլի (1986) Նորահայտ հուշարձան Թեոդոսիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Մուղդուսյան, Զոհրաբ (1986) Հայկական աստվածային նախաստեղծ եռյակը և հայկական էթնիկական խմբավորումները Արաքսի ձախափնյա շրջաններում (մ. թ. ա. III-II հազարամյակներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 66-76. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1986) Հաթերքի պատմաճարտարապետական հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Վահան and Մուրադյան, Ֆիրդուս (1986) Քարաշամբի դամբարանադաշտի № 117 դամբարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1986) Դվինի 1981—1982 թթ. պեղումների հիմնական արդյունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 87-95. ISSN 0320-8117

Եսայան, Ստեփան and Կանեցյան, Ամինիա (1986) Օշականի անտիկ դամբարանների ձևերն ու կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 66-73. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1985) Պատմական Խոշկաշենը և նրա հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 76-80. ISSN 0320-8117

Բեգլարյան, Հրաչյա (1985) Ջրաղացները միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Есаян, Гайк (1985) Раскопки средневекового поселения в Беркабере. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 92-100. ISSN 0320-8117

Բիյագով, Լեոնիդ (1985) Աղավնաձորից և Զորաղբյուրից հայտնաբերված նորահայտ իրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 68-74. ISSN 0320-8117

Карагезян, Ованес (1985) Городу Ирданиу - 3250 лет. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-64. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ֆրինա (1984) Միջնադարյան նորահայտ նյութեր Հառիճի պեղումներից (1980-1982). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժորես (1984) Հայաստանում հայտնաբերված արևմտահռոմեական մետաղյա առարկաներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 71-78. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օնիկ (1984) Դամբարանադաշտեր Սիսիանի շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 59-71. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1984) Կակալի ձորից հայտնաբերված իրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 87-89. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Оганесян, Джульетта (1984) Докладные записки X. Дадяна о раскопках Звартноца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-87. ISSN 0320-8117

Ասրյան, Յուրի (1984) Լեռնային Ղարաբաղի ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարերի մի քանի նորահայտ հուշարձանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 92-99. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1984) Լորուտի բրոնզե գոտու նախշազարդերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 72-77. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վահան (1984) Ուրարտական արձանագրությամբ բրոնզե իրեր Կամոյից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-102. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1984) Ուրարտական գաղափարագիր անձնանուններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-82. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լևոն (1983) Քեթիի կիկլոպյան ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գևորգ and Կարապետյան, Ինեսա (1983) Արմավիրի 1981-1982 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1983) Կարո Ղաֆադարյան, Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, II, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 163 էջ, XXXII տախտակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Есаян, Степан and Канецян, Аминия (1983) Строительная техника урартских сооружений Ошакана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 65-76. ISSN 0320-8117

Կակովկին, Ալեքսանդր (1983) XVIII դարի հայկական արծաթե թաս Էրմիտաժի հավաքածուից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-76. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1982) Դվինի 1980 թ. պեղումների հիմնական արդյունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 87-94. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հուսիկ (1982) Մոզ ավանի հուշակոթողները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Ասրյան, Յուրի (1982) Հնագիտական նորահայտ նյութեր լեռնային Ղարաբաղից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 94-100. ISSN 0320-8117

Аракелян, Бабкен (1982) Обнаружение пещерной живописи в Армении (предварительное сообщение). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 47-54. ISSN 0320-8117

Բիյագով, Լեոնիդ and Ենգիբարյան, Նորա (1982) Պաշտամունքային օջախներ Օշականից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Пескарева, Клавдия (1982) Докладные записки Н. Я. Марра о разведочной раскопке Двина в 1899 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 92-97. ISSN 0320-8117

Ենգիբարյան, Նորա (1982) Ոսկրե նետասլացները Հայաստանում մ. թ. ա. III—I հազարամյակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 101-104. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1982) Докладные записки Н. Я. Марра в Археологическую комиссию (1909—1915 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-92. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1982) Դվինի 1978—1979 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 54-65. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գևորգ and Կարապետյան, Ինեսա (1982) Արմավիրի 1979—1980 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-97. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1981) Докладные записки Н. Я. Марра о раскопках в Ани (1904—1907 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 100-114. ISSN 0320-8117

Պոգրեբովա, Մարիա and Եսայան, Ստեփան (1981) Անդրկովկասում հայտնաբերված սկյութական թրեր և դաշույններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 85-96. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1981) Հին հուշարձաններ Լորուտի տարածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 113-116. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1981) Докладные записки Н. Я. Марра о раскопках в Ани (1893 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 98-114. ISSN 0320-8117

Айбабина, Елена (1981) Плиты с рельефами из раскопок церкви Иоанна Предтечи в Феодосии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1981) Докладные записки Н. Я. Марра о раскопках в Ани (1892 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 100-110. ISSN 0320-8117

Неверов, Олег (1981) Бронзовый перстень из Фанагории с портретом армянского царя. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 73-78. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Եսայի (1981) Կաթնաղբյուրի դամբարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 113-115. ISSN 0320-8117

Биягов, Леонид (1981) Новые находки предметов с изображением львов из Меградзора. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-90. ISSN 0320-8117

Караханян, Григор and Азизбекян, Ованес (1981) Древняя литейная форма из Сюника. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-77. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն (1980) Հնագիտական ուսումնասիրությունները Սովետական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 22-40. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գայանե (1980) Անտիկ դարաշրջանի դուրգի անիվներ Դվինից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 79-82. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Արգամ (1980) Նորաշենի ճարտարապետական հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 110-115. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1980) Ապակեգործությունը Հայաստանում V—VIII դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 85-98. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Հովհաննես (1980) Ներքին Բազմաբերդի դամբանաբլուրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 86-90. ISSN 0320-8117

Биягов, Леонид (1980) Археологические материалы из Лусабаца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 77-82. ISSN 0320-8117

Есаян, Степан and Погребова, Мария (1980) Палочки-застежки в закавказских и скифских памятниках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-88. ISSN 0320-8117

Мирзоян, Соня (1979) Письма Н. Я. Марра об археологических раскопках в Ани (1904-1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 93-108. ISSN 0320-8117

Ղահրամանյան, Կիմ (1979) Նյութեր Գյուլիստանի մելիքության պատմության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 112-116. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Саркисян, Эмма (1979) Доклад И. А. Орбели о раскопках в Анберде. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-101. ISSN 0320-8117

Аракелян, Бабкен (1979) Заметки о водоснабжении и банях городов древней Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 75-87. ISSN 0320-8117

Казарян, Грачья (1979) Об этноспецифичности функций мустьерских орудий (по материалам Кавказа). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 98-110. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Անուշ (1979) Ագարակի միանավ բազիլիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 67-75. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1979) Կիկլոպյան ամրոցներ Շնողի տարածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 112-114. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Արամ and Պետրոսյան, Լևոն (1979) Կախակոթառ կացին Լենինականից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Իսրայելյան, Աստղիկ (1979) «Բուժիչ» ուլունք-պահպանակներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 80-88. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Արգամ (1979) Երնջակ բերդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 61-73. ISSN 0320-8117

Есаян, Степан and Погребова, Мария (1978) Новые находки кольцевидных пряжек в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 76-86. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժորես (1978) Արտաշատի VII բլրի 1973—1975 թթ. պեղումների արդյունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 55-72.

Ժամկոչյան, Աղավնի (1978) Դվինից հայտնաբերված պատկերազարդ մի անոթի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-79.

Խաչատրյան, Ժորես (1978) Հայաստանի անտիկ շրջանի մեդալիոնները (մ. թ. ա. II — մ. թ. I դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 46-55.

Խնկիկյան, Օնիկ (1978) Պեղումներն Անգեղակոթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-108.

Եսայան, Ստեփան and Քալանթարյան, Արամ (1978) Օշականի վաղ միջնադարյան բնակավայրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 79-91.

Ղաֆադարյան, Կարո and Քալանթարյան, Արամ (1978) Դվինի 1975 —1976 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 99-106.

Քոչարյան, Գայանե (1978) Դվինից հայտնաբերված արտադրական նշանակությամբ սալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-98.

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1978) Ուրարտական նորահայտ գաղափարագրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-70.

Аветян, Варшам and Биягов, Леонид (1977) Новые находки бронзовых поясов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 87-89.

Խանզադյան, Էմմա (1977) Հարություն Արտաշեսի Մարտիրոսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 111-112.

Խաչատրյան, Ժորես (1977) Հայաստանի անտիկ շրջանի կորոպլաստիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-60.

Есаян, Степан (1977) Урартский пояс из Малишки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-98.

Արեշյան, Գրիգոր and Ղաֆադարյան, Կորյուն and Սիմոնյան, Հակոբ and Տիրացյան, Գևորգ and Քալանթարյան, Արամ (1977) Հնագիտական հետազոտություններ Հայկական ՍՍՀ Աշտարակի և Նաիրիի շրջաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 77-93.

Մնացականյան, Ասատուր (1977) Ի՞նչ է ասում Արմավիրյան կրծքազարդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 64-75.

Ավետյան, Վարշամ (1977) Սևանի ավազանի բրոնզեդարյան անասնապահությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-90.

Խաչատրյան, Ժորես (1977) Ուշ հելլենիստական շրջանի եզակի դամբարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 55-63.

Есаян, Степан and Калантарян, Арам (1976) Античный некрополь Ошакана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 27-40.

Караханян, Григор and Мирзоян, Владимир (1976) Древнее захоронение с поливной керамикой. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 66-74.

Мелконян, Эдуард (1976) Типологическое обобщение в этнографии и археологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 13-24.

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1976) Անհայտ գաղափարագրեր հայտնի կոթողների վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 85-106.

Այվազյան, Արգամ (1976) Արբա և Ճահուկ բերդերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 87-95.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Թորոսյան, Ռ. Մ. (1976) Նյութեր Վաղարշապատի հյուսիս-արևելյան դամբարանադաշտից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 99-111.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1976) А. А. Мартиросян, «Аргиштихинили» (Археологические памятники Армении, №8, Урартские памятники, выпуск I), издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1974, 176 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 111-114.

Арешян, Г. Е. (1975) Первые железные изделия Ближнего Востока и Балканского полуострова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 86-99.

Եսայան, Ս. Ա. (1975) Հայաստանի ուշբրոնզեդարյան քանդակագործությունը (մ. թ. ա. XIV-X դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 45-54.

Ենգիբարյան, Ն. Գ. (1975) Ուրարտական Igarab-hubi երկիրը և Arda քաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 77-81.

Мартиросян, А. А. and Торосян, Р. М. and Кафадарян, К. К. and Исраелян, В. Р. and Петросян, Л. А. (1975) Водохранилище Аргиштихинили и некоторые вопросы урартского гидростроительства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 51-67.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1975) Նոր նյութեր Թումանյանի շրջանի պատմական հուշարձանների վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 93-99.

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1975) Античные печи из раскопок Арташата. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 70-84.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1975) Դվինի կենտրոնական թաղամասի 1971-1973 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 89-99.

Սարդարյան, Ս. Հ. (1975) Հին Վաղարշապատի տեղադրությունը ըստ հնագիտական և մատենագրական տվյալների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 52-69.

Կարագյոզյան, Հ . Հ. (1975) Սեպագիր աղբյուրների Ալիա քաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-99.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1975) Դիակիզումը Հայաստանում (մ. թ. ա. II-մ. թ. III դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-69.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1974) Արմավիրի պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 54-67.

Ավետյան, Վ. Վ. (1974) Հին դամբարաններ Շնողի տարածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-88.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Կանեցյան, Ա. Գ. (1974) Արտաշատի VIII բլրի շերտագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 76-91.

Вайман, А. А. and Тирацян, Г. А. (1974) Кармир-блурский некрополь эллинистического времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 60-70.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1974) Դիտողություններ Հայաստանի հելլենիստական շրջանի գլիպտիկայի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 97-104.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. (1974) Հայաստանի հնագույն մշակույթի ուսումնասիրությունը և նրա զարգացման հեռանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 25-39.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1974) Հնագիտական պեղումները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 17-27.

Քոչարյան, Գայանե (1974) Դվինի հելլենիստական դարաշրջանի խեցեղենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 82-97.

Գասպարյան, Ա. Օ. (1974) Մեղվապահությունը հին և միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 93-102.

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1974) Տաշիրի սրահավոր միանավ հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-56.

Բեգլարյան, Հ. Մ. (1974) Ամարասի հովտի հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 89-94.

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1974) К стратиграфии Армавирского холма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 57-67.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1974) Վրացերեն արձանագրությունները Հայաստանում Կողբաքար (Բարանա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 45-56.

Բաբայան, Ֆ. Ս. (1973) Միջնադարյան զարդավոր խեցեղենի նմուշներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 72-81.

Կարապետյան, Ինեսա (1973) Արմավիրի խեցեգործության մի նոր տարատեսակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 68-73.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. (1973) Նախնադարյան Հայաստանի լուսնա-արեգակնային տոմարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 23-42.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1973) Հնագիտական աշխատանքները Արմավիրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 95-103.

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1973) Терракоты из Арташата. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 82-91.

Խանզադյան, Է. Վ. (1972) Մեծամորի պաշտամունքային հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 52-65.

Азатян, Ш. Р. (1972) Армянские порталы с элементами античной декоровки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 39-43.

Եսայան, Ս. Ա. (1972) Զանգեզուրի վաղ հնագիտական հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 64-73.

Editorial, Board (1972) Կոնֆերանս՝ նվիրված Հովսեփ Օրբելու հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 99-100.

Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1972) Արգիշտիխինիլի քաղաքի արևմտյան միջնաբերդի ամրաշինական կառույցները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 53-64.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1972) Արմավիրի պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 36-42.

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1972) Լուսակերտի ճարտարապետական երկու հուշարձաններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 27-35.

Լիսիցյան, Լևոն (1972) [Գեղամա լեռների ժայռապատկերներից]. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-57.

Мегрелидзе, И. В. (1972) Памяти И. А. Орбели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-99.

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1972) Հ. Ա. Օրբելու հիշատակին նվիրված գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-113.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Քալանթարյան, Ա. Ա. (1972) Մարտունու և Վարդենիսի շրջանների անտիկ և միջնադարյան հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-67.

Ասմարյան, Հ. Ա. (1971) П. М. Дебиров, Резьба по камню в Дагестане, Москва, 1966, 208 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 85-86.

Կարախանյան, Գ. Հ. (1971) Բազմավաստակ գիտնականը (Հայկական ՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ Բաբկեն Առաքելյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-82.

Мартиросян, А. А. (1971) Первобытные иероглифы Армении и их урарто-армянские двойники. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 64-74.

Есаян, С. А. (1971) Памятники эпохи ранней бронзы северо-восточной Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 67-75.

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1971) Փայտամշակության հետքեր ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-44.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1971) Դվինի կենտրոնական թաղամասի մետաղե իրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 62-67.

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1971) Վաղ հայկական հուշարձաններ Ջուջևանի դամբարանադաշտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-73.

Есаян, С. А. (1970) Кушнарева К. Х., Чубинишвили Т. Н., Древние культуры Южного Кавказа, Ленинград, 1970, 190 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 83-85.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1970) Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 108-120.

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1970) Վահանավանքի պեղումների նախնական արդյունքները (1966-1970 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 81-93.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. (1970) Ժայռապատկերների դասակարգման մի քանի նախնական տվյալներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 54-70.

Ավագյան, Սուրեն (1970) Սեդրակ Բարխուդարյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 113-114.

Երիցյան, Բ. Գ. (1970) Քարեդարյան կայաններ Նոյեմբերյանի շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 84-90.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1970) Հին հայկական գունազարդ խեցեղեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-72.

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1969) «Հարսնաքարի հողերի» դամբարանադաշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 69-82.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1969) Կ. Լ. Հովհաննիսյան, Էրեբունի—Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակի առթիվ, Երևան, 1968. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 90-93.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 97-98.

Բաբայան, Ֆ. Ս. (1969) Հայկական դրոշմանիշ գոտիով կարասների զարդաձևերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 60-68.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1969) Դվին քաղաքի վաղ միջնադարյան շերտագրության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 57-67.

Քալանթարյան, Ա. Ա. and Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1969) Հնագիտական հազվագյուտ հայտնագործություն Սևանի ավազանից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 75-77.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1969) Հելլենիստական նոր կենտրոն Կոմմագենե երկրում. F.Dörner, Th.Goell, Arsameia am Nymphaios, Berlin, 1963, Ֆ.Դյորներ, Թ.Գյոլ, Նյումփայոսի Արսամեան, Բեռլին, 1963. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 90-96.

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1969) Սյունիքի XVII—XVIII դդ. վանք֊- ամրոցները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 77-82.

Ջանփոլադյան, Հռ. (1969) Դվինի ապակյա ապարանջանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-100.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1968) էրեբունի>Երևան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 26-35.

Есаян, С. А. (1968) Астхиблурский могильник. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 82-97.

Դևեջյան , Ս. Հ. (1968) Տաշիր-Ձորագետի ուշ բրոնզեդարյան մետաղագործության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 72-84.

Իսրաելյան, Հ. Ռ. (1968) Երկնային մարմիններն ու լուսատուները բրոնզեդարյան արվեստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 86-93.

Շահինյան, Ա. (1968) Մամիկոնյան—Համազասպյան տոհմը հյուսիսային Հայաստանում XII—XIII դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 84-93.

Мурадян, П. М. (1968) Армянская надпись храма Джвари. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-80.

Тирацян, Г. А. (1968) Урарту и Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-30.

Իսրաելյան, Հ. Ռ. (1967) Արևի պաշտամունքի հետքերը բրոնզեդարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 77-88.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1967) Որոտնավանքի խեցեղենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 67-76.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. and Թորոսյան, Ռ. Մ. (1967) Հայաստանի Էնեոլիթյան մշակույթի մեկնաբանման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-62.

Барсегян, Л. А. (1967) Об урартской иероглифической письменности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 85-90.

Դևեջյան, Ս. Հ. (1966) Տաշիր-Ձորագետի բրոնզեդարյան մի քանի ոսկե և արծաթե իրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 100-109.

Հարությունյան, Ս. Վ. (1966) Անբերդը Х—ХI դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-95.

Есаян, С. А. (1966) О некоторых бронзовых сосудах древней Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 90-95.

Ղազիյան, Ա. (1966) Գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 106-108.

Хачатрян, В. Н. (1966) Хеттская надпись КUB, XXIX, № 4 (транслитерация и перевод). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-79.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1966) Հնագիտական հայտնագործություններ Գեղադիրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-93.

This list was generated on Wed Feb 20 15:03:57 2019 AMT.