Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CC Archaeology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 276.

Հարությունյան, Արսեն (2020) Վաղխաչքարային արվեստի եզակի նմուշ Ճամբարակից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 272-284. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Աղավնի (2020) Ակնարկ միջնադարյան Հայաստանի ճարտարապետաշինարարական հարդարանքի մասին (ըստ Դվինի և Անիի պեղածո նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 382-397. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ֆրինա (2020) Օշականի Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանը (ըստ հարակից տարածքի՝ 2012, 2014 թթ. պեղումների արդյունքների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 367-381. ISSN 0320-8117

Հոբոսյան, Սուրեն and Սարատիկյան, Անի (2019) Գինեգործության նորահայտ կենտրոն Լոռիում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 256-267. ISSN 0320-8117

Նալբանդյան, Արման (2019) Արձանագիր խաչքարեր Մեղրիի Ս. Հովհաննես (Անապաստանաց) վանքից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 272-287. ISSN 0320-8117

Թումանյան, Գարեգին (2019) Կիմերները և սկյութները Հայկական լեռնաշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 219-240. ISSN 0320-8117

Kuntner, W. and Heinsch, S. and Avetisyan, H. (2019) Some Remarks on the Research Context and the Preliminary Results of the Excavations Conducted in the West and Central Forts of Aramus between 2009 and 2015. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 304-333. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2019) Դվինի կենտրոնական թաղամասի անտիկ շերտի բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 293-303. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ֆ. Ս. (2018) Նորահայտ շինություն Դվինի միջնաբերդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 332-346. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (2018) IX-X դդ. ջնարակած խեցեղենի ուսումնասիրությունը պատմաաշխարհագրական համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 310-324. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Պ. Ս. and Բոբոխյան, Ա. Ա. (2018) «Սարդարապատի ճակատամարտի հնագիտություն». ռազմական լանդշաֆտի պատմական ձևափոխումները Արարատի և Արագածի միջև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 296-309. ISSN 0320-8117

Բաբաջանյան, Ա. Ա. (2018) «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. Միջգիտակարգային մոտեցումներ». ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 328-331. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Է. Հ. (2018) Աղբյուրագիտական երկու հետազոտություն Ղարաբաղի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Հ. Զ. (2018) Արտաշես Ա արքայի Արտամատ քաղաքը՝ ըստ Թովմա Արծրունու «Արծրունյաց տան պատմության». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 285-300. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Տ. Ա. and Միրիջանյան, Դ. Հ. and Բադալյան, Հ. Կ. (2018) Հնագիտական աշխատանքներ Կապանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 301-314. ISSN 0320-8117

Հերլես, Մ. Վ. and Դավթյան, Ռ. Հ. (2018) Պաղաղբյուրի ժայռապատկերների խումբը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 279-284. ISSN 0320-8117

Арутюнян, А. Ж. (2017) K 60-летию Саркиса Суреновича Казарова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 331-333. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (2017) Վանի թագավորության անկումը՝ ըստ Արարատյան դաշտի հուշարձանների պեղումների արդյունքների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 243-262. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ռ. Լ. (2017) Հացազգիների մշակումը միջնադարյան Տիգրանակերտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 261-268. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Ռ. Պ. (2017) Սարիսսան՝ որպես Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասի կարևորագույն կենտրոններից մեկը (մ.թ.ա XVI-XII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 113-118. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2016) Հարություն Մնացականյան (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 310-314. ISSN 0320-8117

Բոբոխյան, Ա. Ա. and Հովհաննիսյան, Կ. Հ. (2016) Վիշապաքարերը Տարագրոսի ուսումնասիրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 240-253. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լ. Ա. (2016) Քուչակ-1 դամբանադաշտի մշակույթը (մ.թ.ա. IX-VI դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 254-269. ISSN 0320-8117

Թոխաթյան, Կ. Ս. (2015) Հայաստանի ժայռապատկերները նախնադարյան արվեստի համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 368-381. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վ. Ա. (2015) Էրեբունի ամրոցի մի արձանագրության թարգմանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 339-344. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լ. Ա. (2014) Պեղումներ Քարաշամբում /2010 թ./. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 279-293. ISSN 0320-8117

Khachatryan, J. (2013) Archaeological Investigations in Syunik (Sisian). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 316-320. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (2013) Население Армении в эпоxу античности (к вопросу об этническиx взаимосвязяx: инфильтрация или инвазия?). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 306-315. ISSN 0320-8117

Гарибджанян, С. Г. (2013) Биография академика Иосифа Орбели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-38. ISSN 0320-8117

Khachatryan, J. (2013) Sisian (Sisavan). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 330-334. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2012) Դվինի տարածքում հայտնաբերված բազմանիստ կնիքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 352-355. ISSN 0320-8117

Քոչար, Ն. Հ. (2012) Արմենոիդ ռասայական տիպի ծագումնաբանական խնդիրները Հայկական լեռնաշխարհում և հարակից տարածքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 287-301. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2012) Ներքին Գետաշենի միջին բրոնզեդարյան սափորի նախշազարդի մեկնաբանություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 302-312. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Հակոբյան, Ն. Ֆ. (2010) Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 424-432. ISSN 0320-8117

Тер-Мартиросов, Ф. И. and Микаелян, Л. Ш. (2009) Древние корни строительной техники „мидис“. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 131-144. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2009) Սևանի ավազանի միջին բրոնզեդարյան խեցեղեն զարդարվեստի տիպաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 145-154. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2009) Ուշ բրոնզեդարյան նյութեր Սվարանց գյուղից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 173-180. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (2008) Палеодемография и реконструкция некоторых особенностей образа жизни населения Ширакской равнины в эпоху бронзы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 223-235. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (2008) Ժայռապատկերներ Գոշ գյուղի շրջակայքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 252-254. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Մ. Ս. (2007) Բրոնզե գոտիների զարդանախշման իմաստաբանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 249-256. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (2007) Դվինի սասանյան երկու կնքադրոշմների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 239-247. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (2006) Նորահայտ ժայռապատկերներ Նեղուց գյուղի տարածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 249-255. ISSN 0320-8117

Маркарян, А. З. (2003) Портреты "солдатских" императоров в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 193-202. ISSN 0320-8117

Тер-Мартиросов, Ф. И. (2002) Каменная свирель Пана V в. до н. э. из Драсханакерта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 118-126. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Փ. (2001) Ոսկեհատի սրբատեղին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 144-149. ISSN 0320-8117

Гаспарян, Б. 3. (2001) Памятники мезолита Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 195-210. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (2000) Դվին տեղանվան վաղեմության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-138. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. (1999) Տավուշի միջնադարյան ջնարակած շինարարական խեցեղենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 152-157. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Ж. Д. (1998) Портретные стеклянные сосуды Каракаллы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 154-158. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (1998) Статистические подходы в области методики исследования Бениаминского могильника. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 159-168. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1998) Ոստան հայոց գավառը Արտաշատի մերձքաղաքային տնտեսական տարածք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 172-176. ISSN 0320-8117

Ерицян, Б. Г. and Тадевосян, С. В. and Гаспарян, Б. 3. (1998) Результаты исследования местонахождения каменного века Нурнус. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-169. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Դ. Ն. (1998) Ուրարտուի սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները՝ կապված «Ռուսայի փոքր քաղաքի» և նրա շրջակայքի բնակավայրերի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 170-177. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1997) Ցլագլուխ կոթողներ Վարդենիսի լեռներից և «վիշապաքարերի» մեկնության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Худавердян, А. Ю. (1997) Искусственно-деформированные черепа и зубы из могильника Вениамин. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-144. ISSN 0320-8117

Мкртчян, Р. А. and Пилипосян, А. С. and Паликян, А. К. (1997) Коллективное погребение эпохи средней бронзы Неркин Геташена (Социокультурная характеристика). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-141. ISSN 0320-8117

Թոխաթյան, Կ. Ս. (1997) Նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-181. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1997) Առաջին կին ուրարտագետը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ա. Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1996) Եռանավ բազիլիկ եկեղեցի Դվինի միջնաբերդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-70. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1996) Խոխանաբերդ. նորահայտ վիմագրեր Խաղբակյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-105. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. (1996) Շողագավանք եկեղեցուց հայտնաբերված խեցեղեն հավաքածուի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 153-156. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1996) Միջազգային գիտաժողով Երևանում. «Երաժշտությունը և պարը պատկերագրության մեջ». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 194-195. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Ж. Д. (1996) Новые памятники античного искусства из Арташата. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-123. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վ. Վ. (1994) Լճաշենի կիկլոպյան ամրոցի ժամանակագրության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-150. ISSN 0320-8117

Хнкикян, О. С. (1993) Раскопки в селе Неркин-Геташен и вопрос появления железа в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 107-114. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Պ. (1993) Գևորգ Տիրացյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 170-172. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Ա. (1993) Բոլորաբերդ ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 133-140. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ան. Ա. (1993) Հայաստանի հնությունների պահպանության պատմությունից (1919—1964). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 151-164. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. and Վարդանյան, Լ. Մ. (1993) Լևոն Լիսիցյան (1892 —1921). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-58. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Ռ. (1993) Ուշիի Ս. Սարգիս վանքի վիմագրական արձանագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 130-136. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1992) Նոր տվյալներ Դվինի VII դ. կաթողիկոսարանի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գ. Ա. and Կարապետյան, Ի. Ա. (1991) Արմավիրի 1987—1988 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 153-159. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ս. Ե. (1991) Բերքաբերի կուր-արաքսյան մշակույթի դամբարանադաշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 114-128. ISSN 0320-8117

Եսայան, Ս. Ա. and Քիլիմջյան, Գ. Ս. (1991) Հայկաբերդ ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 102-113. ISSN 0320-8117

Петросян, Г. Л. (1991) Новонайденный хачкар из Арачадзора. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 147-152. ISSN 0320-8117

Ենգիբարյան, Ն. Գ. (1991) Հին Հայաստանի վեգ-հմայիլները և վեգ-խաղալիքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 170-174. ISSN 0320-8117

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1991) Նոյեմբերյանի շրջանի վաղ բրոնզեդարյան հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 142-152. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. and Սաղումյան, Ս. Տ. and Շահնազարյան, Ա. Ի. (1991) Տավուշ ամրոցի պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 132-141. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) Բ. Բ. Պիոտրովսկի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-95. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Լ. and Կիրակոսյան, Լ. Վ. (1990) Երնջատափի վաղ միջնադարյան ամրոց-բնակավայրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Барсегян, Э. А. (1990) Античная свирель на серебряном ритоне из Эребуни. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1990) Ճարտարապետական հարդարանքի նմուշներ Տիկնունի ամրոցից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1990) Միջին բրոնզեդարյան դամբարանների պեղումներ Սիսիանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 95-102. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գ. Գ. (1990) Նոր նյութեր Դվինի հելլենիստական բնակավայրի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-103. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1990) Տ. Ա. Իզմայլովա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-97. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1990) Կաչաղակաբերդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 41-48. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Մ. Փ. (1990) Ագարակի ժայռափորագրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Тонаканян, А. Г. (1989) О находках астрономических календарей I тыс. до н. э. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 71-81. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Ս. Տ. (1989) Գագիկ Ա թագավորի նորահայտ արձանագրությունն Աշտարակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Գ. (1989) Արարատյան դաշտավայրի մ. թ. ա. VIII—VII դդ. հուշարձաններից գտնված կարասները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Վ. Է. (1989) Քարաշամբի թասաձև բերանով սափորների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Есаян, C. А. (1988) Художественное оружие Армении эпохи поздней бронзы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 76-89. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Լ. Վ. (1988) Շամիրամի Մեծ դամբանաբլուրների ճարտարապետությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-93. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Զավեն (1988) Գիտատեսական սեմինար և երիտասարդ գիտնականների հանրապետական կոնֆերանս ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 88-92. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Նիկոլայ (1988) Ականավոր հնագետը և արևելագետը (Բ. Բ. Պիոտրովսկու ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Качалина, Галина (1988) Доклад Б. Б. Пиотровского «Урартская колесница». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-85. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1988) Պատմական Հայաստանի Կապաղակ գավառի թրքախոս հայկական գյուղերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-52. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն (1987) Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի (ծննդյան 100 ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Տոնիկյան, Արմեն (1987) Արտաշատի ուշ հելլենիստական դարաշրջանի բնակելի տների ճարտարապետությունը (I բլրի պեղումների նյութերի հիման վրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 68-73. ISSN 0320-8117

Ասրյան, Յուրի (1987) Հնագիտական հայտնագործումներ լեռնային Ղարաբաղում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 92-96. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Հակոբ (1987) Մուրադ-թափայի նորահայտ թուրքերեն արձանագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 71-78. ISSN 0320-8117

Тораманян, Аршавир (1987) Трехнефная базилика Двина и однотипные памятники других стран христианского Востока. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 68-71. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Качалина, Галина (1987) Письма Б. Б. Пиотровского к И. А. Орбели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 88-92. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օնիկ (1987) Դամբարանների պեղումներ Կույբիշև գյուղում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 79-87. ISSN 0320-8117

Свазян, Генрик (1987) Об одной «албанской» надписи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-45. ISSN 0320-8117

Каковкин, Александр (1987) Страница истории изучения памятников Ани Н. П. Сычевым. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-94. ISSN 0320-8117

Եսայան, Ստեփան (1987) Հայաստանի բրոնզեդարյան մետաղյա սպասքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 58-67. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հայկ (1986) Երկանքի օգտագործումը միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 69-74. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1986) Լճաշենի 1984—1985 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 90-96. ISSN 0320-8117

Տոնիկյան, Արմեն (1986) Բնակելի կառույցների շարվածքների տիպերը Հին Արտաշատում (դասակարգման փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 94-99. ISSN 0320-8117

Դևեջյան, Սեդա (1986) Թագակիր իշխանավորի պատկերը Լոռի բերդի բրոնզեդարյան բնակավայրից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 75-81. ISSN 0320-8117

Թամանյան, Յուլի (1986) Նորահայտ հուշարձան Թեոդոսիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Մուղդուսյան, Զոհրաբ (1986) Հայկական աստվածային նախաստեղծ եռյակը և հայկական էթնիկական խմբավորումները Արաքսի ձախափնյա շրջաններում (մ. թ. ա. III-II հազարամյակներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 66-76. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1986) Հաթերքի պատմաճարտարապետական հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Վահան and Մուրադյան, Ֆիրդուս (1986) Քարաշամբի դամբարանադաշտի № 117 դամբարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1986) Դվինի 1981—1982 թթ. պեղումների հիմնական արդյունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 87-95. ISSN 0320-8117

Եսայան, Ստեփան and Կանեցյան, Ամինիա (1986) Օշականի անտիկ դամբարանների ձևերն ու կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 66-73. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1985) Պատմական Խոշկաշենը և նրա հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 76-80. ISSN 0320-8117

Բեգլարյան, Հրաչյա (1985) Ջրաղացները միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Есаян, Гайк (1985) Раскопки средневекового поселения в Беркабере. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 92-100. ISSN 0320-8117

Բիյագով, Լեոնիդ (1985) Աղավնաձորից և Զորաղբյուրից հայտնաբերված նորահայտ իրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 68-74. ISSN 0320-8117

Карагезян, Ованес (1985) Городу Ирданиу - 3250 лет. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-64. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ֆրինա (1984) Միջնադարյան նորահայտ նյութեր Հառիճի պեղումներից (1980-1982). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժորես (1984) Հայաստանում հայտնաբերված արևմտահռոմեական մետաղյա առարկաներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 71-78. ISSN 0320-8117

Խնկիկյան, Օնիկ (1984) Դամբարանադաշտեր Սիսիանի շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 59-71. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1984) Կակալի ձորից հայտնաբերված իրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 87-89. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Оганесян, Джульетта (1984) Докладные записки X. Дадяна о раскопках Звартноца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-87. ISSN 0320-8117

Ասրյան, Յուրի (1984) Լեռնային Ղարաբաղի ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարերի մի քանի նորահայտ հուշարձանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 92-99. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1984) Լորուտի բրոնզե գոտու նախշազարդերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 72-77. ISSN 0320-8117

Գայսերյան, Վահան (1984) Ուրարտական արձանագրությամբ բրոնզե իրեր Կամոյից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-102. ISSN 0320-8117

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1984) Ուրարտական գաղափարագիր անձնանուններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 72-82. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լևոն (1983) Քեթիի կիկլոպյան ամրոցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գևորգ and Կարապետյան, Ինեսա (1983) Արմավիրի 1981-1982 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1983) Կարո Ղաֆադարյան, Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, II, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 163 էջ, XXXII տախտակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Есаян, Степан and Канецян, Аминия (1983) Строительная техника урартских сооружений Ошакана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 65-76. ISSN 0320-8117

Կակովկին, Ալեքսանդր (1983) XVIII դարի հայկական արծաթե թաս Էրմիտաժի հավաքածուից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-76. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1982) Դվինի 1980 թ. պեղումների հիմնական արդյունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 87-94. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Հուսիկ (1982) Մոզ ավանի հուշակոթողները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Ասրյան, Յուրի (1982) Հնագիտական նորահայտ նյութեր լեռնային Ղարաբաղից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 94-100. ISSN 0320-8117

Аракелян, Бабкен (1982) Обнаружение пещерной живописи в Армении (предварительное сообщение). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 47-54. ISSN 0320-8117

Բիյագով, Լեոնիդ and Ենգիբարյան, Նորա (1982) Պաշտամունքային օջախներ Օշականից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Пескарева, Клавдия (1982) Докладные записки Н. Я. Марра о разведочной раскопке Двина в 1899 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 92-97. ISSN 0320-8117

Ենգիբարյան, Նորա (1982) Ոսկրե նետասլացները Հայաստանում մ. թ. ա. III—I հազարամյակներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 101-104. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1982) Докладные записки Н. Я. Марра в Археологическую комиссию (1909—1915 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-92. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1982) Դվինի 1978—1979 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 54-65. ISSN 0320-8117

Տիրացյան, Գևորգ and Կարապետյան, Ինեսա (1982) Արմավիրի 1979—1980 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-97. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1981) Докладные записки Н. Я. Марра о раскопках в Ани (1904—1907 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 100-114. ISSN 0320-8117

Պոգրեբովա, Մարիա and Եսայան, Ստեփան (1981) Անդրկովկասում հայտնաբերված սկյութական թրեր և դաշույններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 85-96. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1981) Հին հուշարձաններ Լորուտի տարածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 113-116. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1981) Докладные записки Н. Я. Марра о раскопках в Ани (1893 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 98-114. ISSN 0320-8117

Айбабина, Елена (1981) Плиты с рельефами из раскопок церкви Иоанна Предтечи в Феодосии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 86-92. ISSN 0320-8117

Пескарева, Клавдия and Баликян, Октябрина (1981) Докладные записки Н. Я. Марра о раскопках в Ани (1892 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 100-110. ISSN 0320-8117

Неверов, Олег (1981) Бронзовый перстень из Фанагории с портретом армянского царя. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 73-78. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Եսայի (1981) Կաթնաղբյուրի դամբարանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 113-115. ISSN 0320-8117

Биягов, Леонид (1981) Новые находки предметов с изображением львов из Меградзора. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-90. ISSN 0320-8117

Караханян, Григор and Азизбекян, Ованес (1981) Древняя литейная форма из Сюника. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-77. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Բաբկեն (1980) Հնագիտական ուսումնասիրությունները Սովետական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 22-40. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Գայանե (1980) Անտիկ դարաշրջանի դուրգի անիվներ Դվինից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 79-82. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Արգամ (1980) Նորաշենի ճարտարապետական հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 110-115. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Արամ (1980) Ապակեգործությունը Հայաստանում V—VIII դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 85-98. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Հովհաննես (1980) Ներքին Բազմաբերդի դամբանաբլուրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 86-90. ISSN 0320-8117

Биягов, Леонид (1980) Археологические материалы из Лусабаца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 77-82. ISSN 0320-8117

Есаян, Степан and Погребова, Мария (1980) Палочки-застежки в закавказских и скифских памятниках. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-88. ISSN 0320-8117

Мирзоян, Соня (1979) Письма Н. Я. Марра об археологических раскопках в Ани (1904-1917 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 93-108. ISSN 0320-8117

Ղահրամանյան, Կիմ (1979) Նյութեր Գյուլիստանի մելիքության պատմության վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 112-116. ISSN 0320-8117

Баликян, Октябрина and Саркисян, Эмма (1979) Доклад И. А. Орбели о раскопках в Анберде. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-101. ISSN 0320-8117

Аракелян, Бабкен (1979) Заметки о водоснабжении и банях городов древней Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 75-87. ISSN 0320-8117

Казарян, Грачья (1979) Об этноспецифичности функций мустьерских орудий (по материалам Кавказа). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 98-110. ISSN 0320-8117

Տեր-Մինասյան, Անուշ (1979) Ագարակի միանավ բազիլիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 67-75. ISSN 0320-8117

Ավետյան, Վարշամ (1979) Կիկլոպյան ամրոցներ Շնողի տարածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 112-114. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Արամ and Պետրոսյան, Լևոն (1979) Կախակոթառ կացին Լենինականից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Իսրայելյան, Աստղիկ (1979) «Բուժիչ» ուլունք-պահպանակներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 80-88. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Արգամ (1979) Երնջակ բերդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 61-73. ISSN 0320-8117

Есаян, Степан and Погребова, Мария (1978) Новые находки кольцевидных пряжек в Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 76-86. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ժորես (1978) Արտաշատի VII բլրի 1973—1975 թթ. պեղումների արդյունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 55-72.

Ժամկոչյան, Աղավնի (1978) Դվինից հայտնաբերված պատկերազարդ մի անոթի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 73-79.

Խաչատրյան, Ժորես (1978) Հայաստանի անտիկ շրջանի մեդալիոնները (մ. թ. ա. II — մ. թ. I դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 46-55.

Խնկիկյան, Օնիկ (1978) Պեղումներն Անգեղակոթում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-108.

Եսայան, Ստեփան and Քալանթարյան, Արամ (1978) Օշականի վաղ միջնադարյան բնակավայրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 79-91.

Ղաֆադարյան, Կարո and Քալանթարյան, Արամ (1978) Դվինի 1975 —1976 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 99-106.

Քոչարյան, Գայանե (1978) Դվինից հայտնաբերված արտադրական նշանակությամբ սալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-98.

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1978) Ուրարտական նորահայտ գաղափարագրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-70.

Аветян, Варшам and Биягов, Леонид (1977) Новые находки бронзовых поясов. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 87-89.

Խանզադյան, Էմմա (1977) Հարություն Արտաշեսի Մարտիրոսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 111-112.

Խաչատրյան, Ժորես (1977) Հայաստանի անտիկ շրջանի կորոպլաստիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-60.

Есаян, Степан (1977) Урартский пояс из Малишки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-98.

Արեշյան, Գրիգոր and Ղաֆադարյան, Կորյուն and Սիմոնյան, Հակոբ and Տիրացյան, Գևորգ and Քալանթարյան, Արամ (1977) Հնագիտական հետազոտություններ Հայկական ՍՍՀ Աշտարակի և Նաիրիի շրջաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 77-93.

Մնացականյան, Ասատուր (1977) Ի՞նչ է ասում Արմավիրյան կրծքազարդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 64-75.

Ավետյան, Վարշամ (1977) Սևանի ավազանի բրոնզեդարյան անասնապահությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-90.

Խաչատրյան, Ժորես (1977) Ուշ հելլենիստական շրջանի եզակի դամբարան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 55-63.

Есаян, Степан and Калантарян, Арам (1976) Античный некрополь Ошакана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 27-40.

Караханян, Григор and Мирзоян, Владимир (1976) Древнее захоронение с поливной керамикой. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 66-74.

Мелконян, Эдуард (1976) Типологическое обобщение в этнографии и археологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 13-24.

Կարագյոզյան, Հովհաննես (1976) Անհայտ գաղափարագրեր հայտնի կոթողների վրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 85-106.

Այվազյան, Արգամ (1976) Արբա և Ճահուկ բերդերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 87-95.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Թորոսյան, Ռ. Մ. (1976) Նյութեր Վաղարշապատի հյուսիս-արևելյան դամբարանադաշտից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 99-111.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1976) А. А. Мартиросян, «Аргиштихинили» (Археологические памятники Армении, №8, Урартские памятники, выпуск I), издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1974, 176 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 111-114.

Арешян, Г. Е. (1975) Первые железные изделия Ближнего Востока и Балканского полуострова. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 86-99.

Եսայան, Ս. Ա. (1975) Հայաստանի ուշբրոնզեդարյան քանդակագործությունը (մ. թ. ա. XIV-X դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 45-54.

Ենգիբարյան, Ն. Գ. (1975) Ուրարտական Igarab-hubi երկիրը և Arda քաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 77-81.

Мартиросян, А. А. and Торосян, Р. М. and Кафадарян, К. К. and Исраелян, В. Р. and Петросян, Л. А. (1975) Водохранилище Аргиштихинили и некоторые вопросы урартского гидростроительства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 51-67.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1975) Նոր նյութեր Թումանյանի շրջանի պատմական հուշարձանների վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 93-99.

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1975) Античные печи из раскопок Арташата. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 70-84.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1975) Դվինի կենտրոնական թաղամասի 1971-1973 թթ. պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 89-99.

Սարդարյան, Ս. Հ. (1975) Հին Վաղարշապատի տեղադրությունը ըստ հնագիտական և մատենագրական տվյալների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 52-69.

Կարագյոզյան, Հ . Հ. (1975) Սեպագիր աղբյուրների Ալիա քաղաքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 89-99.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1975) Դիակիզումը Հայաստանում (մ. թ. ա. II-մ. թ. III դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-69.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1974) Արմավիրի պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 54-67.

Ավետյան, Վ. Վ. (1974) Հին դամբարաններ Շնողի տարածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-88.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Կանեցյան, Ա. Գ. (1974) Արտաշատի VIII բլրի շերտագրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 76-91.

Вайман, А. А. and Тирацян, Г. А. (1974) Кармир-блурский некрополь эллинистического времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 60-70.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1974) Դիտողություններ Հայաստանի հելլենիստական շրջանի գլիպտիկայի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 97-104.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. (1974) Հայաստանի հնագույն մշակույթի ուսումնասիրությունը և նրա զարգացման հեռանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 25-39.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1974) Հնագիտական պեղումները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 17-27.

Քոչարյան, Գայանե (1974) Դվինի հելլենիստական դարաշրջանի խեցեղենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 82-97.

Գասպարյան, Ա. Օ. (1974) Մեղվապահությունը հին և միջնադարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 93-102.

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1974) Տաշիրի սրահավոր միանավ հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-56.

Բեգլարյան, Հ. Մ. (1974) Ամարասի հովտի հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 89-94.

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1974) К стратиграфии Армавирского холма. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 57-67.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1974) Վրացերեն արձանագրությունները Հայաստանում Կողբաքար (Բարանա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 45-56.

Բաբայան, Ֆ. Ս. (1973) Միջնադարյան զարդավոր խեցեղենի նմուշներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 72-81.

Կարապետյան, Ինեսա (1973) Արմավիրի խեցեգործության մի նոր տարատեսակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 68-73.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. (1973) Նախնադարյան Հայաստանի լուսնա-արեգակնային տոմարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 23-42.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1973) Հնագիտական աշխատանքները Արմավիրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 95-103.

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1973) Терракоты из Арташата. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 82-91.

Խանզադյան, Է. Վ. (1972) Մեծամորի պաշտամունքային հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 52-65.

Азатян, Ш. Р. (1972) Армянские порталы с элементами античной декоровки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 39-43.

Եսայան, Ս. Ա. (1972) Զանգեզուրի վաղ հնագիտական հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 64-73.

Editorial, Board (1972) Կոնֆերանս՝ նվիրված Հովսեփ Օրբելու հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 99-100.

Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1972) Արգիշտիխինիլի քաղաքի արևմտյան միջնաբերդի ամրաշինական կառույցները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 53-64.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1972) Արմավիրի պեղումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 36-42.

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1972) Լուսակերտի ճարտարապետական երկու հուշարձաններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 27-35.

Լիսիցյան, Լևոն (1972) [Գեղամա լեռների ժայռապատկերներից]. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-57.

Мегрелидзе, И. В. (1972) Памяти И. А. Орбели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-99.

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1972) Հ. Ա. Օրբելու հիշատակին նվիրված գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 112-113.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. and Քալանթարյան, Ա. Ա. (1972) Մարտունու և Վարդենիսի շրջանների անտիկ և միջնադարյան հուշարձանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 58-67.

Ասմարյան, Հ. Ա. (1971) П. М. Дебиров, Резьба по камню в Дагестане, Москва, 1966, 208 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 85-86.

Կարախանյան, Գ. Հ. (1971) Բազմավաստակ գիտնականը (Հայկական ՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ Բաբկեն Առաքելյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-82.

Мартиросян, А. А. (1971) Первобытные иероглифы Армении и их урарто-армянские двойники. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 64-74.

Есаян, С. А. (1971) Памятники эпохи ранней бронзы северо-восточной Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 67-75.

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1971) Փայտամշակության հետքեր ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 37-44.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1971) Դվինի կենտրոնական թաղամասի մետաղե իրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 62-67.

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1971) Վաղ հայկական հուշարձաններ Ջուջևանի դամբարանադաշտում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 69-73.

Есаян, С. А. (1970) Кушнарева К. Х., Чубинишвили Т. Н., Древние культуры Южного Кавказа, Ленинград, 1970, 190 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 83-85.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1970) Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 108-120.

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1970) Վահանավանքի պեղումների նախնական արդյունքները (1966-1970 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 81-93.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. (1970) Ժայռապատկերների դասակարգման մի քանի նախնական տվյալներ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 54-70.

Ավագյան, Սուրեն (1970) Սեդրակ Բարխուդարյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 113-114.

Երիցյան, Բ. Գ. (1970) Քարեդարյան կայաններ Նոյեմբերյանի շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 84-90.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1970) Հին հայկական գունազարդ խեցեղեն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-72.

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1969) «Հարսնաքարի հողերի» դամբարանադաշտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 69-82.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1969) Կ. Լ. Հովհաննիսյան, Էրեբունի—Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակի առթիվ, Երևան, 1968. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 90-93.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 97-98.

Բաբայան, Ֆ. Ս. (1969) Հայկական դրոշմանիշ գոտիով կարասների զարդաձևերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 60-68.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1969) Դվին քաղաքի վաղ միջնադարյան շերտագրության հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 57-67.

Քալանթարյան, Ա. Ա. and Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1969) Հնագիտական հազվագյուտ հայտնագործություն Սևանի ավազանից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 75-77.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1969) Հելլենիստական նոր կենտրոն Կոմմագենե երկրում. F.Dörner, Th.Goell, Arsameia am Nymphaios, Berlin, 1963, Ֆ.Դյորներ, Թ.Գյոլ, Նյումփայոսի Արսամեան, Բեռլին, 1963. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 90-96.

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1969) Սյունիքի XVII—XVIII դդ. վանք֊- ամրոցները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 77-82.

Ջանփոլադյան, Հռ. (1969) Դվինի ապակյա ապարանջանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-100.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1968) էրեբունի>Երևան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 26-35.

Есаян, С. А. (1968) Астхиблурский могильник. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 82-97.

Դևեջյան , Ս. Հ. (1968) Տաշիր-Ձորագետի ուշ բրոնզեդարյան մետաղագործության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 72-84.

Իսրաելյան, Հ. Ռ. (1968) Երկնային մարմիններն ու լուսատուները բրոնզեդարյան արվեստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 86-93.

Շահինյան, Ա. (1968) Մամիկոնյան—Համազասպյան տոհմը հյուսիսային Հայաստանում XII—XIII դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 84-93.

Мурадян, П. М. (1968) Армянская надпись храма Джвари. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-80.

Тирацян, Г. А. (1968) Урарту и Армения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-30.

Իսրաելյան, Հ. Ռ. (1967) Արևի պաշտամունքի հետքերը բրոնզեդարյան Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 77-88.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1967) Որոտնավանքի խեցեղենը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 67-76.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. and Թորոսյան, Ռ. Մ. (1967) Հայաստանի Էնեոլիթյան մշակույթի մեկնաբանման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-62.

Барсегян, Л. А. (1967) Об урартской иероглифической письменности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 85-90.

Դևեջյան, Ս. Հ. (1966) Տաշիր-Ձորագետի բրոնզեդարյան մի քանի ոսկե և արծաթե իրեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 100-109.

Հարությունյան, Ս. Վ. (1966) Անբերդը Х—ХI դարերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 88-95.

Есаян, С. А. (1966) О некоторых бронзовых сосудах древней Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 90-95.

Ղազիյան, Ա. (1966) Գիտական նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 106-108.

Хачатрян, В. Н. (1966) Хеттская надпись КUB, XXIX, № 4 (транслитерация и перевод). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 59-79.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1966) Հնագիտական հայտնագործություններ Գեղադիրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-93.

This list was generated on Fri May 7 10:22:13 2021 AMT.