Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BR Christianity"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 57.

Մկրտչյան, Սամվել (2019) Զատիկ և Համբարձում տոները (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 231-241. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Կարեն (2019) Թուխ Մանուկ Ավետարանները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 242-255. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Վարդիթեր (2019) Հայ առաքելական եկեղեցու Վրաստանի և Իմերեթի թեմի կոնսիստորիան (XIX դ. 30-ական թթ.– XX դ. առաջին տասնամյակ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 53-62. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ավետիս (2019) Մեղրիի Անապաստանաց վանքի որմնանկարները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 219-230. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Լիլիթ (2019) «Եկեղեցի» և «ուխտավայր» մշակութային երևույթների հարաբերակցությունը հայ ժողովրդական քրիստոնեության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 241-271. ISSN 0320-8117

Խաչմանյան, Ս. Հ. (2019) Կաթողիկոսական թագ-խույրի խորհրդաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 275-292. ISSN 0320-8117

Арамян, А. Г. (2018) Армянский и испанский апокрифы об апостоле Иакове. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 188-198. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ա. Ս. (2018) Գրիգոր Լուսավորչի ագաթանգեղոսությունից մինչև «Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-58. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ա. Ա. (2018) Գնդեվազի Ս. Աստվածածին եկեղեցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 259-277. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Հայ կաթոլիկները Զմյուռնիայում և կից բնակավայրերում (XVIII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-29. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2018) Քրիստոնեության տարածման առաքելական (երուսաղեմյան) շրջանի քարոզիչների գործունեությունը Մեծ Հայքում, Բուն Աղվանքում և Չորա երկրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 61-77. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Ա. Ա. (2018) Պարսկա-բյուզանդական քաղաքականությունը Հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ VII դարի առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 93-108. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2017) Զմյուռնիայի հայկական և հունական եկեղեցիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-35. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2016) Հռոմի Պապի ուղերձը հայ ժողովրդին. «Գալիս եմ որպես ուխտագնաց՝ ըմպելու ձեր ժայռե հավատքի աղբյուրից». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 10-11. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Կ. Ռ. (2015) Հայոց եկեղեցին դավանաբանական բանավեճերում (IV-Vդդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 209-224. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Կ. Ռ. (2014) Տիեզերական ժողովների գումարման հարցում հայոց եկեղեցու ուրույն դիրքորոշումը (IV դար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 70-77. ISSN 0320-8117

Տոնոյան, Ս. Հ. (2014) Քրիստոնեության հաղթանակը «Սասնա ծռեր» էպոսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 190-199. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2013) Անանիա Շիրակացին` հայոց հոգևոր և քաղաքական ինքնուրույնության ջահակիր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 9-19. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2013) Զավեն պատրիարքի գործունեությունը Կ. Պոլսի ՀՅԴ մամուլի լուսաբանմամբ (1909-1915, 1918-1922 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 131-139. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2012) Կիլիկիո կաթողիկոսությունը Ներսես Սեբաստացու աթոռակալման շրջանում և Երուսաղեմի ժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 44-50. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Բ. (2011) Համլետ Լենսերի Պետրոսյան, Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը,իմաստաբանությունը, Ե., Փրինթինֆո, 2008, 406 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 411-414. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Հ. Դ. (2008) Կապադովկյան հայրերն ընդդեմ արիոսականության և հայ եկեղեցու դիրքորոշումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-67. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2006) Հայոց եկեղեցու թեմական կազմակերպումը Կիլիկյան Հայաստանում XIII դ. վերջին –XIV դդ. առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-201. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2006) Ամենայն Հայոց և Աղվանից (Գանձասարի) կաթողիկոսությունների պայքարը Հաղպատի թեմի ու Աստրախանի հայ գաղութի համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 80-97. ISSN 0320-8117

Դորֆման -Լազարև, Իգոր (2004) Ասորական քրիստոնեական մշակույթը և միաբնակ եկեղեցիների ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-92. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2003) «Մշակը» և եկեղեցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 161-168. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2003) Աղբիանոսների հայրապետական տոհմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ռ. Հ. and Կարախանյան, Հ. Հ. (2003) Գնել Գրիգորյան, Նվիրատվություններ Անիի եկեղեցիներին ու վանքերին (X-XIV դդ.),Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ.,Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2002, 136 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 230-232. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (2000) Ա. Հ. Սարգսյան, Ժամանակակից հայ եկեղեցին, կրոնագիտական- ազգագիտական վերլուծություն, «Վանևան» հրատ., Ե., 1999, 141 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 221-224. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2000) Է. Ա. Կոստանդյան, Մկրտիչ Խրիմյան, ՀՀ ԳԱ հրատ, Ե., 2000, 440 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-228. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2000) Թուրքիայի հայոց պատրիարքարանի դիվանի փաստաթղթերը ԱՄՆ-ի հայ գաղթականության մասին (XIX դ. վերջ - XX դ սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 211-220. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հ. Ս. (2000) Սուրբ Եղիշան Հայոց արևելից կողմանց, Չողա երկրի և Աղվանից աշխարհի լուսավորիչ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 55-65. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Ռ. Հ. (2000) Անիի մայր տաճարի արձանագրության համաժամանակյա տարեթվերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-69. ISSN 0320-8117

Մկրտումյան, Լ. Ա. (2000) Գանձասարի կաթողիկոսությունը Պետրոս Խանձքեցի կաթողիկոսի օրոք (1653-1678թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-97. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ե. Ս. (2000) Հովհան Օձնեցին և նրա ժամանակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Բոզոյան, Ա. Ա. (1999) Հայաստանը և Քրիստոնյա Արևելքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-201. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1999) Տարոնի հոգևոր առաջնորդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-76. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1998) Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուն առնչվող մի քանի հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 31-39. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1997) Մկրտիչ Խրիմյան (մահվան 90-ամյա տարելիցի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-44. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Գ. Դ. (1997) Է. Լ. Դանիելյան. Հայաստանում Քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու հոգևոր ակունքները, ՀԱՅՔ հաստատություն, Երևան, 1996, 58 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-184. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1997) Հայ հոգևորականության դիրքորոշումը Զեյթունի 1895 թ. ապստամբության նկատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-73. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (1997) Հայաստանում վաղ քրիստոնեության տարածման մի քանի հանգամանքների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-116. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ա. Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1996) Եռանավ բազիլիկ եկեղեցի Դվինի միջնաբերդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-70. ISSN 0320-8117

Եսայան, Հ. Ս. (1996) Շողագավանք եկեղեցուց հայտնաբերված խեցեղեն հավաքածուի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 153-156. ISSN 0320-8117

Вирабян, А. С. (1996) Документы о выборах католикоса армянской церкви (1930-1932 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-150. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Կ. Վ. (1991) «Պոլոժենիեի» ստեղծման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Костандян, Э. А. (1991) Царское правительство и выборы католикосов всех армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-162. ISSN 0320-8117

Արզոյան, Ռ. Ն. (1990) Քրիստոնեական եկեղեցու դավանաբանության ձևավորումը և հայ եկեղեցու դավանաբանական դիրքորոշման սկզբնավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 20-29. ISSN 0320-8117

Карапетян, С. Г. and Марутян, А. Т. and Наатакян, Р. А. (1990) Церковь Сурб Вардананц (Сурб Ншан) города Ахалцха (документы). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 75-85. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Վահագն (1986) Էջմիածնի մայր տաճարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Յուրի (1977) Մեսրոպ Տեր-Մովսիսյանի նամակները Կարապետ Եզյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 90-109.

Տեր-Դավթյան, Ք. Ս. (1975) Հայկական վարքերի գեղարվեստական արժեքը (XI-XV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-103.

Ղազարյան, Վ. Հ. (1972) Կերպարվեստն ըստ Ներսես Շնորհալու. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-75.

Каковкин, А. Я. (1971) Об изображении Григория Просветителя на реликварии 1293 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 84-88.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1970) Արևելքում արևմտյան և բյուզանդական եկեղեցիների քարոզիչների միսիոներական գործունեության շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 106-107.

Մինասյան, Մ. Պ. (1969) Ֆրեդերիկ Մակլերի ուղևորությունը Հայաստան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-99.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1968) Բարսեղ Կեսարացին և հայերը (Կապադովկյան գործունեության շրջան). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 49-61.

This list was generated on Mon May 17 19:12:48 2021 AMT.