Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 156.

Սելիմեան, Յարութիւն Գէորգ (2020) Հայ աւետարանական շարժման սկզբնաւորումը օսմանեան Թուրքիոյ մէջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 158-167. ISSN 0320-8117

Խաչմանյան, Ս. Հ. (2017) Կաթողիկոսական հանդերձանքի հիմնական տարբերակիչ տարրերն ու դրանց խորհրդաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 217-231. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ն. Լ. (2017) Գրիգոր Լուսավորչի «Ճառք յաճախապատումք» երկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 384-389. ISSN 0320-8117

Փիրումյան, Տ . Ա . (2016) Հանդուրժողականության արդի ըմբռնման ակունքները. կրոնական հանդուրժողականություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-101. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ա. Խ. (2016) Սրբապատկեր. գույները միջնադարյան հայ պատկերագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 330-338. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Լ. Ա. (2015) Էվթանազիան կրոնական տարբեր ուսմունքների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 267-275. ISSN 0320-8117

Magy, Kornel (2014) Rita Bernád, Bálint Kovács. The Armenian Catholic Collective Archive in Armenopolis. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 342-344. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ս. Գ. (2013) Բողոքականության տարածման պատճառները արևմտահայության շրջանում XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 88-94. ISSN 0320-8117

Hamada, K. (2013) Nerses Šhnorhali in Nineteenth-Century Russian Theology. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 67-84. ISSN 0320-8117

Ամիրջանյան, Հ. Հ. (2013) Դավանափոխության հարցերը Վրաստանի և Իմերեթի Հայոց վիճակային կոնսիստորիայի դատական ատյանի արձանագրություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 159-168. ISSN 0320-8117

Ղուկասյան, Ս. Վ. (2012) «Հոբի գրքի» ինչու-որ հարցումները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 184-190. ISSN 0320-8117

Կոզմոյան, Ա. Կ. (2012) Ավեստան` որպես պարսից մտքի և գեղարվեստական խոսքի հին հուշարձան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 171-183. ISSN 0320-8117

Ենգիբարյան, Հ. Կ. (2012) Քեսապի հայոց կաթոլիկ համայնքի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 51-57. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2012) Մաղաքիա Օրմանյանի գործունեությունը Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում և Արմաշի դպրեվանքում (1887-1896 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 14-31. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Л. А. (2012) Индия и Пакистан: хроника полувекового конфликта. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-88. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վ. Ա. (2011) Ալևիները Թուրքիայում 1920-1930-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 74-81. ISSN 0320-8117

Հասան-Ջալալյան, Ս. Ռ. (2011) Կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանի քաղաքական գործունեությունն ու պատմագրական ժառանգությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-97. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (2011) Հայ եկեղեցու անվանի գործիչն ու գիտնականը (Մաղաքիա Օրմանյանի ծննդյան 170-րդ տարելիցի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 19-32. ISSN 0320-8117

Թինոյան, Դ. Ֆ. (2011) Կիլիկիո կաթողիկոսության հարաբերությունները Էջմիածնի ամենայն հայոց կաթողիկոսության հետ Սիմեոն Սեբաստացու աթոռակալման շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 69-77. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Վ. Հ. (2011) Պարոնտերության ինստիտուտի ձևավորումն ու զարգացումը Հայաստանում (XI-XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 30-42. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Գ. Ս. (2009) Համառոտ ակնարկ Բաքվի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-59. ISSN 0320-8117

Հարոյան, Հ. Ա. (2009) Կրոնը՝ մշակութային երևույթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-159. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ռ. Հ. (2007) Թուրք պատմաբանը իսլամացված հայերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-104. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Լ. Հ. (2007) Միգել դե Ունամունոյի կիխոտիզմը` որպես ազգային կրոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 234-238. ISSN 0320-8117

Քալաշյան, Ա. Գ. (2007) IV դարի 20-40-ական թվականների հականիկեական ընդդիմության ձևավորման հասարակական-քաղաքական հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 51-62. ISSN 0320-8117

Акопян, З. А. (2007) Вопросы датировки и локализации Трапезундского Евангелия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 134-146. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Է. Գ. (2007) Գալֆա Հակոբ Սարկավագը՝ իբրև պահպանողական-հեղափոխական. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 226-230. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2007) Քաղաքական կողմնորոշման և դավանաբանական այլընտրանքի խնդիրը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII դ. երկրորդ կես – XIV դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2006) Հայոց եկեղեցու թեմական կազմակերպումը Կիլիկյան Հայաստանում XIII դ. վերջին –XIV դդ. առաջին կեսին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 192-201. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Ռ. (2005) Սիմեոն րաբունապետ Տաթևացին և նրա գործունեությունը Ձագավանքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 174-182. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2005) Решение глобальных проблем – в духовном возрождении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-106. ISSN 0320-8117

Դորֆման -Լազարև, Իգոր (2004) Ասորական քրիստոնեական մշակույթը և միաբնակ եկեղեցիների ծագումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-92. ISSN 0320-8117

Ամիրխանյան, Ռ. Ֆ. (2004) Տեմպիետտո՝ Հարության տաճար և Խաչելության Գողգոթա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Լ. Մ. (2004) Դ. Ս. Գյուրջինյան, Կրոնաեկեղեցական լեզվական միավորների քննություն, Ս. Էջմիածին, 2002, 74 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 220-224. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2002) Կոստանդնուպոլսի հայ պատրիարքության կազմավորման շուրջ (XV-XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 8-24. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2001) Наука и религия: противостояние или взаимодействие? Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-24. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վ. Մ. (2001) Գրիգոր Լուսավորչի ձեռնադրության, հայոց ամբողջական դարձի հանգամանքների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (2000) Ա. Հ. Սարգսյան, Ժամանակակից հայ եկեղեցին, կրոնագիտական- ազգագիտական վերլուծություն, «Վանևան» հրատ., Ե., 1999, 141 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 221-224. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2000) Է. Ա. Կոստանդյան, Մկրտիչ Խրիմյան, ՀՀ ԳԱ հրատ, Ե., 2000, 440 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-228. ISSN 0320-8117

Օդաբաշյան, Ա. Ա. (2000) Խոսքի հմայությունն ու ծեսն Ախտարքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-53. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ռ. Ա. (2000) Կրոնի և եկեղեցու նշանակությունը հայ ազգի պետաիրավական կյանքի կազմակերպման գործում Ստեփանոս Նազարյանի պատմափիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1999) Տարոնի հոգևոր առաջնորդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-76. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1998) Վատիկանի առաքելական գրադարանի XVII դարի Անանունը և Ֆիլիպուպոլսում ռուսական կայսրության հյուպատոս Ն. Գերովը Բուլղարիայի հայության և Պավլիկյանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ս. Պ. (1997) Քյոթահիայում գաղթահայության բնակեցման ժամանակի խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-147. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (1996) Ա. Ա. Բոզոյան, Հայ-բյուզանդական եկեղեցական բանակցությունների վավերագրերը(1165-1178 թթ.), «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1995, 256 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 187-190. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Կ. Ա. (1996) Պավլիկյան գաղափարախոսության աշխարհայացքային հիմքերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 134-144. ISSN 0320-8117

Вирабян, А. С. (1996) Документы о выборах католикоса армянской церкви (1930-1932 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-150. ISSN 0320-8117

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1993) Արխիվային նյութեր Մ. Խրիմյանի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 123-135. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վ. Ա. (1993) Հայ-կաթոլիկ առնչությունները Ղրիմում (XIV—XV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 49-58. ISSN 0320-8117

Բադալյան, Ա. Ց. (1993) Հակոբ Սառիկյան (1872—1945). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-40. ISSN 0320-8117

Սաֆարյան, Ալ. Վ. (1993) Գրիգոր Նարեկացու ու սուֆի բանաստեղծների ստեղծագործություններում ավանդական պատկերների «ադապտացման» մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-113. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գ. Գ. (1993) Չորուտ-Իշխանավանք. նորահայտ արձանագրություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 114-125. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Հ. Ս. (1993) Պողոս վարդապետ Տեր-Մարգարյանը Հաղարծնի բարենորոգող. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 96-102. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Լ. Գ. (1993) Կարծեցյալ Ստեփանոս Սյունեցի՝ շարականագիր V դարի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 120-129. ISSN 0320-8117

Мартиросян, А. У. (1992) Антон Султаниеци и его записки о Китае. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-91. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (1992) Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Է Անավարզեցի կաթողիկոսի հղած նամակի ժամանակի հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 100-106. ISSN 0320-8117

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1992) Նոր տվյալներ Դվինի VII դ. կաթողիկոսարանի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 116-125. ISSN 0320-8117

Հմայակյան, Ս. Գ. (1991) Г. Д. Вардумян, Дохристианские культы армян. Армянская этнография и фольклор (материалы и исследования), № 18, Ереван, 1991, изд-во АН Армении., с. 60—146, 13 с. илл. Գ. Դ. Վարդումյան, Հայոց նախաքրիստոնեական պաշտամունքը [Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն (նյութեր և ուսումնասիրություններ),թիվ 18, Երևան, 1991 ՀՀ ԳԱ հրատ., էջ 60—146, 13 էջ լուս.]։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 151-152. ISSN 0320-8117

Григорянц, В. Е. (1991) К истории армянской церкви в Туркмении (конец XIX —середина XX вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 8-21. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Հ. Ս. (1991) Եղիշե առաքյալի պաշտամունքն ուդիների մեջ և ուտի գավառի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 69-86. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Բ. (1991) Առաքել Սյունեցու իմացաբանական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 95-104. ISSN 0320-8117

Ումառյան, Ս. Հ. (1991) Հայկական մի հնագույն աստվածություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 130-135. ISSN 0320-8117

Костандян, Э. А. (1991) Царское правительство и выборы католикосов всех армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 148-162. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Կ. (1991) Giovanni Battista Boetti, 1743—1794 che sotte il nome di Profeta Mansur conquist l'Armenia, il Kurdistan, la Georgia a le Circassia e vi regno sei anni quale savrano assoluto. Autori vari, OEMME edizioni, Milano, 1989,. 191 p., 10 caztine Geografiche, 55 llst. Ջովաննի Բատիստա Բոետտի, 1743—1794, Մարգարե Մանսուր անունով նվաճեց Հայաստանը, Քրդստանը, Վրաստանը և Չերքեզիան ու վեց տարի իշխեց որպես բացարձակ միապետ։ Տարբեր հեղինակներ, ՕԷՄՄԷ հրատարակչություն, Միլան, 1989, 191 էջ, 10 քարտեզ, 55 նկար։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 170-174. ISSN 0320-8117

Каковкин, А. Я. (1991) К вопросу о ктиторском портрете в церкви св. Григория 1215 г. в Ани. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 126-133. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Ա. Գ. (1991) Երկու ուշագրավ հատված «Ավեստայից». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 150-160. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ա. Հ. (1990) Արվեստի ակունքների և մարդու ձևավորման գործում նրա դերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Հ. Լ. and Կիրակոսյան, Լ. Վ. (1990) Երնջատափի վաղ միջնադարյան ամրոց-բնակավայրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Հալաջյան, Ա. Ժ. (1990) Sorhul, Documenti di Architettura Аrmena. V. 20, Milano, OEMME Edizioni, 1989, 111. p. Սորհուլ, Ճաարտարապետության վավերագրեր, հ. 20, Միլան, ՕԷՄՄԷ հրատարակչություն, 1989, 111 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Барсегян, Э. А. (1990) Античная свирель на серебряном ритоне из Эребуни. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 65-73. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1990) Գաբրիել Պատկանյան և Ներսես Աշտարակեցի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 30-40. ISSN 0320-8117

Արզոյան, Ռ. Ն. (1990) Քրիստոնեական եկեղեցու դավանաբանության ձևավորումը և հայ եկեղեցու դավանաբանական դիրքորոշման սկզբնավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 20-29. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Կ. (1990) Անիի Մայր տաճարի հիմնադրման 1000-ամյակին նվիրված համաժողով Նյու Յորքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 91-94. ISSN 0320-8117

Карапетян, С. Г. and Марутян, А. Т. and Наатакян, Р. А. (1990) Церковь Сурб Вардананц (Сурб Ншан) города Ахалцха (документы). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 75-85. ISSN 0320-8117

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1990) Կոմիտասի 1892 թ. հոգևոր երգերի ժողովածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 53-73. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Ա. Հ. (1990) Սևանա կղզու եկեղեցիները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Джалил, Дж. Дж. (1989) Езидские легенды о первомученике суфизма—мистике Хусеине Халладже. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 61-70. ISSN 0320-8117

Մարության, Տ. Հ. (1989) Լենինգրադի Իսահակևյան տաճարի ճարտարապետ Անտոնիո Ռինալդիի նախագծի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 54-60. ISSN 0320-8117

Սաղումյան, Ս. Տ. (1989) Գագիկ Ա թագավորի նորահայտ արձանագրությունն Աշտարակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 91-96. ISSN 0320-8117

Арутюнян, В. А. and Карапетян, С. Г. and Саркисян, Н. М. (1989) Монастырский комплекс Сурб Аствацацин в гаваре Цар. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 82-92. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Մ. (1989) Հովհան Օձնեցու մեկ սկզբնաղբյուրի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 85-88. ISSN 0320-8117

Թորամանյան, Հ. Ա. (1989) Հայաստանի X—XIII դդ. վանքերի հատակագծման մի քանի օրինաչափություններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 45-50. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Ա. Վ. (1988) Կարմելյանների միաբանության միսիոներների գործունեությունն իրանահայության շրջանում (XVII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 51-61. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Կ. Ք. (1988) Եղվարդի Զորավար եկեղեցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 51-56. ISSN 0320-8117

Ղազինյան, Ա. Ա. (1988) Ա. Գ. Դոլուխանյան, Հոգու և մարմնի պրոբլեմը միջնադարի հայ քնարերգության մեջ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1987, 230 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1988) О связях монастыря Григория Пакуриана с Арменией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 52-56. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Գագիկ (1988) Հավուց թառի հիմնադրման վկայագրի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 65-71. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Սամվել (1988) Պատմական Հայաստանի Կապաղակ գավառի թրքախոս հայկական գյուղերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 40-52. ISSN 0320-8117

Մեսրոպյան, Սեդա (1987) Տեսանողի կերպարը հայկական տեսիլներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Թամանյան, Յուլի (1987) Եվպատորիայի սբ. Նիկողայոս հայկական եկեղեցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 77-80. ISSN 0320-8117

Тораманян, Аршавир (1987) Трехнефная базилика Двина и однотипные памятники других стран христианского Востока. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 68-71. ISSN 0320-8117

Մուշեղյան, Ալբերտ (1987) Ագաթանգեղոսի Հայոց պատմությունը և հին վրացերեն «Վասն հաւատոյ» դավանաբանական երկը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 62-81. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Նոնա (1987) Բարդուղիմեոս Մարաղացու «Քարոզգրքի» առնչությունները հայ միջնադարյան առակագրքերի հետ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 69-76. ISSN 0320-8117

Արևշատյան, Աննա (1986) Ն. Կ. Թահմիզյան, Գրիգոր Նարեկացին և հայ երսւժշտությունը 5—15 դարերում, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1985, 344 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 75-77. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Հենրի (1986) Մխիթարյան միաբանության մեդալները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 78-84. ISSN 0320-8117

Զարյան, Արա (1986) Որոտնաբերդ-Որոտնավանք պաշտպանական համակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 61-69. ISSN 0320-8117

Թամանյան, Յուլի (1986) Նորահայտ հուշարձան Թեոդոսիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Քարտաշյան, Հրաչյա (1986) Խորանաշատի ճարտարապետական համալիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 42-52. ISSN 0320-8117

Ջալալյան, Ալեքսանդր (1986) Հառիճի հուշարձանախումբը (ճարտարապետական սրբագրումներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 81-93. ISSN 0320-8117

Тирацян, Геворк (1985) Вопросы преемственности официального культа в античной Армении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 58-65. ISSN 0320-8117

Չուգասզյան, Լևոն (1985) Գրիգոր Ծաղկողի արվեստի ուսումնասիրման պատմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 59-65. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Աելիտա (1985) Գրիգոր Նարեկացի և Սիմեոն Նոր Աստվածաբան (գրական աղերսներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 38-45. ISSN 0320-8117

Մուղդուսյան, Զոհրաբ (1985) Հայկական նախամայր աստվածության և Խալդիի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Արևշատյան, Աննա (1985) X—XVIII դարերի «Մաշտոցների» երաժշտական կազմի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 76-81. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1984) Աղանդավորական շարժումները Հայաստանում ըստ միջնադարի հայ և օտար հեղինակների (IV-V դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 83-93. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Վարազդատ (1984) Էջմիածնի Մայր տաճարի հիմնական վերանորոգումը (1954-1955). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 56-67. ISSN 0320-8117

Դոլուխանյան, Աելիտա (1984) Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլի օտար աղերսները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 53-58. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1984) Роль игумена филиппопольского армянского монастыря Иоанна Атмана в армяно-византийских церковных переговорах при католикосе Нерсесе IV Благодатном (1166—1173). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 78-88. ISSN 0320-8117

Лапушинская, Евгения (1984) Армянская церковь св. Саркиса (Сергия) в Феодосии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 58-63. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Կարեն (1984) Արջո Առիճի դպրոցը XIII դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 67-70. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Մուսայել (1982) Կրոնական աշխարհայացքի քննադատությունը Հոլբախի կողմից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 17-28. ISSN 0320-8117

Лапушинская, Евгения (1982) Архитектура армянской церкви архангелов Гавриила и Михаила в Феодосии и ее реставрация. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 64-72. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Կարեն (1982) Նկարիչ Մարգարեի «Մուտք Երուսաղեմ» մանրանկարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 52-63. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կարլեն (1982) Հայ միջնադարյան ճարտարապետական հուշարձանների նախագծման հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 65-81. ISSN 0320-8117

Բիյագով, Լեոնիդ and Ենգիբարյան, Նորա (1982) Պաշտամունքային օջախներ Օշականից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Թորոսյան, Համլետ (1981) Եկեղեցական հողատիրությունը և վանական կալվածատիրական տնտեսությունն Արևելյան Հայաստանում (XVI—XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 80-89. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռազմիկ (1981) Խղճի ու մտքի ազատության հարցը Ստ. Նազարյանցի աշխարհայացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 45-54. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Էդվարդ and Սարգսյան, Մասիս (1981) Գեղարդի վիմափոր կառույցների մի խումբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 107-111. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Աստղիկ (1981) Հովհաննես Ավետարանիչի պարականոն մի պատկեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 61-66. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վազգեն (1981) XVIII դարի առաջին կեսին տպագրված երկու գրքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-72. ISSN 0320-8117

Пуцко, Василий (1980) О двух миниатюрах Эчмиадзинского Евангелия. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 67-79. ISSN 0320-8117

Քյոսեյան, Հակոբ (1980) Բարսեղ Մարաշեցու Ողբ-դամբանականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 80-92. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Յուրի (1980) Նոր տեղեկություններ երկու հայ միարարների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 81-88. ISSN 0320-8117

Торосян, Хосров (1980) Суд архиепископа Сиса—столицы Киликийского армянского царства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 80-84. ISSN 0320-8117

Թամրազյան, Հրաչյա (1979) Անանիա Նարեկացու խրատաշարքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 78-93. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1979) Պավլիկյան շարժման գաղափարախոսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-101. ISSN 0320-8117

Григорян, Григор (1979) Армянские надписи Киевского собора св. Софии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 85-93. ISSN 0320-8117

Пуцко, Василий (1979) Серебряный крест вардапета Саркавага. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 83-88. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Ասատուր (1979) Գրիգոր Մագիստրոսի «Առ հայրն Վարագայ» թուղթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 62-72. ISSN 0320-8117

Бартикян, Рач (1978) Об армянской памятной записи в грузинской рукописи, содержащей типик Григория Пакуриана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 97-101.

Բարթիկյան, Հրաչ (1978) „Pseudo Epiphanii Sermo de Antichristo (Armeniaca de finetemporum)“, Introduzione, testo critico, versione latina e note di Giuseppe Frasson. Bibliotheca Armeniaca, Textus et Studia cura Academiae Armeniacae S. Lazari Venetiarum, 2, Venezia-S. Lazzaro, 1976, LXXXIV+392 p. (Ստոյն Եպիփանու ասացեալ Յաղագս Նեռինն (Հայկականք Յաղագս վերջնումն ժամանակաց)։ Յառաջաբան, քննական բնագիր, լատիներէն թարգմանութիւն եւ ծանօթագրութիւններ։ Աշխատասիրեց Յովսէփ Ֆրասսոն։ Հայկական մատենադարան, Բնագիր և Քննութիւն։ Հրտ. Հայկական կաճառի Ս. Ղազարու Վենետկոյ, 2, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1976). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 105-109.

Վարդումյան, Գոհար (1977) Հին հայկական դիցարանի համակարգումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 68-77.

Պողոսյան, Ֆրունզե (1977) Էջմիածնի կաթողիկոսությունը և հայ-ռուսական հարաբերությունները XVIII դ. առաջին քառորդում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 24-36.

Բդոյան, Վարդ (1976) Վանատուր և Ամանոր ծպտյալ պաշտամունքների հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 78-92.

Ալեքսանյան, Սամվել (1976) Արևելահայ եկեղեցական կալվածքների հարցը 1870-1880-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 21-32.

Կոչև, Ն. Ց. (1975) Հայկական հերձվածության հարցը Բալկանյան թերակղզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 69-82.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1975) Կեսարացու «Վեցօրեան» Շիրակացու տիեզերագիտական աշխատությունների աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 95-114.

Корхмазян, Э. М. (1975) О времени постройки армянской церкви св. Стефана в Феодосии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 90-97.

Биягов, Л. Н. (1974) К вопросу об интерпретации «Халди и Арубани-Багбарту». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 98-101.

Քթոյան, Հ. Մ. (1974) ՀԿ(բ)Կ պայքարը աշխատավորության աթեիստական դաստիարակության համար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-12.

Գրիգորյան, Կլարա (1973) Վատիկանի դեմ մղված պայքարի արտացոլումը արևմտահայ գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . pp. 82-89.

Тараян, Зепюр (1973) Набивные завесы в Эчмиадзинском собрании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 100-107.

Ավագյան, Ս. Ա. (1973) Գ. Մ. Գրիգորյան, Սյունիքի վանական կալվածատիրությունը IX-XIII դարերում, 1973, 266 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 107-116.

Юзбашян, К. Н. (1973) Фотий о происхождении имени «Павликиане». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 87-90.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1973) Վրացերեն արձանագրություններ Հայաստանում: Պղնձահանք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1 . pp. 39-58.

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1972) Մովսես Սյունեցին և նրա «Յաղագս կարգաց» գրվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 85-94.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1972) Գրչագիր վկայություններ Կեսարացու գործերի հայերեն թարգմանությունների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 49-57.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1972) Դավանակցությունն իբրև պսակադրության անհրաժեշտ պայման վաղ ավատական Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 86-95.

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (1971) Վանքապատկան հողատիրության ընդարձակման ուղիները XIV-XV դդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 78-87.

Арутюнова, В. А. (1971) К вопросу об армянах-халкидонитах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 85-98.

Մուրադյան , Կ. Մ. (1971) Բարսեղ Կեսարացու «Վեցաւրեայի» և Անանիա Շիրակացու որոշ երկերի տեքստաբանական առնչակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-107.

Тораманян, А. X. (1969) Зодчие четырёх армянских церквей Бессарабии XIX—XX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 76-80.

Քենդերյան, Հ. Մ. (1969) Հովհան Մայրագոմեցու կենսագրության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 36-43.

Ուլուբաբյան, Բ. Ա. (1969) Դարձյալ Աղվենի ժողովի գումարման տարեթվի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 51-60.

Еремян, А. Б. (1969) К вопросу о датировке кафедральной церкви в Аване. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-62.

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1969) Սյունիքի XVII—XVIII դդ. վանք֊- ամրոցները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 77-82.

This list was generated on Mon Mar 1 22:45:38 2021 AMT.