Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BH Aesthetics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 23.

Вартанова, Ж. А. (2013) Об эстетическом восприятии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 247-253. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Յա. Ի. (2012) Հետազոտություններ գեղագիտության բնագավառում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 435-439. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Դ. Վ. (2007) Գեղեցկի և ճշմարտի գեղագիտական արտացոլման հիմնախնդրի շուրջ (Ալ. Շիրվանզադե - Գ. Լևոնյան բանավեճը «Մշակի» էջերում, 1917 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-207. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Մ. (1998) Գեղագիտական գործունեություն (սոցիալական էությունը և բնութենական նախադրյալները). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 68-81. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (1997) К вопросу о сущности красоты в эстетике А. А. Адамяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 81-92. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ս. Խ. (1993) Իրականը և իդեալականը Չրաքյանի գեղագիտության մեջ ( Տիրան Չրաքյան-Ինտրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-76. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ա. Հ. (1990) Արվեստի ակունքների և մարդու ձևավորման գործում նրա դերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Акопова, А. А. (1990) Эстетический идеал и образ (проблемы теории). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 30-35. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մ. Հ. (1989) Գեղագիտական դաստիարակության տեսական հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 26-33. ISSN 0320-8117

Գաբրիելյան, Սուսաննա (1987) Եղիշե Չարենցի գեղագիտական սկզբունքների զարգացման առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 11-21. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Սվետլանա (1986) Իրականության նյութական պրակտիկ յուրացումը և առարկայական միջավայրի գեղագիտական կազմակերպումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 26-31. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Ծերուն (1985) Աշխատանքը գեղագիտական բնութագրերի համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 40-46. ISSN 0320-8117

Кацахян, Мея (1984) Роль мировоззрения в художественном творчестве. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 32-40. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հենրիկ (1978) Ազատության և գործունեության փոխհարաբերությունը անհատի լինելիության պրոցեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 16-25. ISSN 0320-8117

Գաբրիելյան, Վազգեն (1978) Դանիել Վարուժանի գեղագիտական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 24-33.

Акопджанян, Е. С. (1975) О специфике эстетического в науке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 26-37.

Ոսկանյան, Ա. Վ. (1975) Արվեստի սեմիոտիկական վերլուծության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 49-57.

Ալեքսանյան, Ս. Գ. (1975) Հայ լուսավորական գեղագիտության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 27-35.

Թադևոսյան, Մ. Հ. (1975) Հայ էսթետիկական մտքի պատմությունից, գիրք 1, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1974, 275 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-106.

Свасьян, К. А. (1974) К вопросу о значении эстетики в интуитивной философии Бергсона. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 58-68.

Հակոբյան, Գ. Վ. (1971) Պոզիտիվիզմը Գր. Արծրունու փիլիսոփայական և էսթետիկական հայացքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 75-82.

Акопджанян, Е. С. (1969) О природе эстетической потребности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 15-26.

Григорян, Л. Г. (1967) К вопросу о многообразии эстетических форм действительности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-28.

This list was generated on Wed Feb 24 21:57:07 2021 AMT.