Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 54.

Սահակյան, Լուսինե (2020) Կուրսանտների մասնագիտական կողմնորոշման դրդապատճառների հետազոտումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 262-271. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Մ. Ա. (2018) Օժտված պատանիների գենդերային առանձնահատկությունները անձնային գծերի և սոցիալ-հոգեբանական հարմարման համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 325-333. ISSN 0320-8117

Անտոնյան, Ս. Ա. (2017) Անապահով ընտանիքների երեխաների հոգեբանական բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 375-383. ISSN 0320-8117

Խզմալյան, Ա. Է. (2016) «Վերապրումի» սկզբունքն իրականության վերարտադրության համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 274-280. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ն. Մ. (2016) Ոստիկանի անձնային առանձնահատկությունների և գործունեության անհամատեղելի գործոնների հարաբերակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-113. ISSN 0320-8117

Հախվերդյան, Ն. Ս. (2014) Մտածողության ոճերի համատեղելիության առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 231-237. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Է. Ս. (2012) Ստեղծագործական ինքնաարտահայտման թերապիան` որպես անձի զարգացման արդյունավետ մեթոդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 155-161. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (2012) Հաղորդակցման դերը դեռահասի անձի զարգացման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 318-323. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Է. Ս. (2009) Կրթական համակարգի բարեփոխումները և դեռահասների սոցիալ-հոգեբանական հարմարվողականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 218-222. ISSN 0320-8117

Շահբազյան, Ա. Մ. (2009) Ուսուցչի դերասանական արվեստը՝ երեխայի դաստիարակության գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 213-217. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Գ. Ս. (2008) Անցումային ժամանակաշրջանի զարգացման փուլերը և հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները փոխակերպվող հասարակությունում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 218-228. ISSN 0320-8117

Давтян, Т. Р. (2001) Обман европейца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 181-197. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2000) Духовная ориентация как средство психологической защиты личности в экстремальных условиях. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 131-142. ISSN 0320-8117

Брутян, Л. Г. (2000) Заметки о детской речи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 202-210. ISSN 0320-8117

Даниелян, Ф. О. (1999) Психологическое состояние человека — функция времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 108-116. ISSN 0320-8117

Օհանյան, Ն. Հ. (1998) Ազգային բնավորության և հոգեբանության դրսևորումը Թումանյանի դարձվածներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 82-90. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ե. Հ. (1998) Դիմելու շարժույթները հայոց շարժասության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 185-196. ISSN 0320-8117

Հեքիմյան, Խ. Հ. (1997) Ստրեսը և կառավարումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 57-65. ISSN 0320-8117

Даниелян, Ф. О. (1996) Универсальный экспресс-прогноз исхода чрезвычайных ситуаций и жизни человека. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 145-152. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Զ. Հ. (1996) Բարոյական դաստիարակության մեթոդների առանձնահատկությունները օժանդակ դպրոցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 153-162. ISSN 0320-8117

Ճշմարիտյան, Ս. Ս. (1991) Ստրեսի տեսակները և մակարդակները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 117-120. ISSN 0320-8117

Բաբայան, Ա. Կ. (1991) Մարդու վարքը էքստրեմալ իրավիճակում (ըստ Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի հետազոտությունների նյութերի). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 80-85. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1990) Լևոն Շանթի կրթության տեսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 13-18. ISSN 0320-8117

Чшмаритян, С. С. (1990) А. А. Налчаджян, Социально-психическая адаптация личности : формы, механизмы и стратегии, Ереван, Издательство АН АрмССР, 1988, 263 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Ճշմարիտյան, Սամվել (1988) Ստրեսի սահմանումները և մոդելները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 44-51. ISSN 0320-8117

Микаелян, Владимир (1988) Социальные роли личности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 12-22. ISSN 0320-8117

Մեսրոպյան, Սեդա (1987) Տեսանողի կերպարը հայկական տեսիլներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 52-58. ISSN 0320-8117

Մոքոյան, Հենրիկ (1987) Սոցիալիստական գիտակցությունը որպես անհատի ակտիվ կենսադիրքորոշման ձևավորման գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 17-24. ISSN 0320-8117

Շահվերդյան, Գայանե (1987) Անձնային-անհատական գործոնների դերը սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորման գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 22-28. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Լիլիթ (1986) Կոլեկտիվի «սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտ» հասկացության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 21-27. ISSN 0320-8117

Карапетян, Феликс (1985) Об эмоциональном отражении действительности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 37-44. ISSN 0320-8117

Хтрян, Грайр (1985) Здравоохранительная функция морали. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 11-19. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Արամ (1985) Հաղորդակցումը որպես անձի վարքի կարգավորման սոցիալական գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-44. ISSN 0320-8117

Татевосян, Александр (1985) Г. С. Котанджян, Социально-психологические факторы управления коллективом, Ереван, изд-во «Айастан», 1983, 172 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 92-93. ISSN 0320-8117

Օհանջանյան, Ռուբեն (1984) Միջանձնային ազգային հարաբերությունների էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրման մեթոդիկայի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 41-45. ISSN 0320-8117

Мириманян, Аделла (1984) Выразительные движения лица—психологический прием раскрытия внутреннего мира героя (на примере творчества Ф. М. Достоевского). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 35-40. ISSN 0320-8117

Կայծունի, Ռոբերտ (1983) Նպատակադրումը որպես իրականության առաջանցիկ արտացոլման ձև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 51-58. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գագիկ (1983) Կոնֆլիկտի ֆունկցիոնալ նշանակության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 25-30. ISSN 0320-8117

Мириманян, Аделла (1983) Об аспектах и методах исследования психологии творчества писателя. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 66-75. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Էդվարդ (1982) Գործունեության մեջ անձի ներառնվածության հասարակական և անհատական դետերմինացիայի հարաբերակցությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 11-18. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մելանյա (1982) Ինտուիտիվի և տրամաբանականի փոխհարաբերությունը նոր գիտելիքների ձեռքբերման պրոցեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 83-90. ISSN 0320-8117

Цатурян, Каринэ (1982) Психологический статус внутренней речи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Գալիկյան, Օնիկ (1980) Հանցագործություն կատարած անձի բնութագրի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 31-40. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Արամ (1979) Անձի սոցիալական վարքի դետերմինավորումը և ինքնադետերմինավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 28-36. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հենրիկ (1978) Ազատության և գործունեության փոխհարաբերությունը անհատի լինելիության պրոցեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 16-25. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ամալյա and Թոխմախյան, Ռոբերտ (1978) Հարալեզվական միջոցները հայկական միջավայրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 60-70.

Դոլուխանյան, Վլադիմիր (1978) Կոլեկտիվիստական կառուցվածքները հակամարտ հասարակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 14-23.

Մուրադյան, Սիմոն (1976) Ստերեոտիպը սահմանակից հասկացությունների համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 15-24.

Ավետիսյան, Զ. Վ. (1974) Գեղարվեստական տեքստի ընկալման հոգեբանության պրոբլեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 20-31.

Դարբինյան, Վ. Պ. (1969) Մանկան հոգեբանական էվոլյուցիան Հ. Թումանյանի «Իմ ընկեր Նեսոն» պատմվածքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 42-46.

Егиазарян, А. (1968) Важный вклад в теорию нации и ее психического склада. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 95-99.

Ղազարյան, Պ. Ի. (1968) Ենթագիտակցականի մասին Ստանիսլավսկու ուսմունքի մատերիալիստական էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 13-22.

Владимирская, B. В. (1968) К изучению интонации экспрессий. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 124-132.

Курбанян, О. А. (1967) Проблема отношений и личность. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 45-54.

This list was generated on Sat May 8 01:05:11 2021 AMT.