Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BC Logic"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 30.

Դանիելյան, Է. Լ. (2011) Հայ մեծ փիլիսոփայի համաշխարհային ճանաչումը(Ակադեմիկոս Գեորգ Աբելի Բրուտյանի 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 305-308. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Հ. Ժ. (2011) Անմիջական մտահանգումը բարդ դատողությունից`ըստ բարդ դատողությունների միջև տրամաբանական հարաբերությունների. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 152-163. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Լ. Պ. (2004) Լեզուն և տրամաբանական մտածողության զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-107. ISSN 0320-8117

Даниелян, Ф. О. (1996) Универсальный экспресс-прогноз исхода чрезвычайных ситуаций и жизни человека. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 145-152. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Ա. Մ. Թևոսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 161. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Ա. Ս. (1990) Ողջախոհության, գիտական ճանաչողության և արհեստական ինտելեկտի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Լ. Գ. (1990) Իմպլիկացիայի հասկացությունը տրամաբանության և լեզվաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 41-54. ISSN 0320-8117

Գալիկյան, Գագիկ (1988) Փաստարկումը գիտական հայտնագործության պրոցեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Ойзерман, Теодор (1986) Академик Г. А. Брутян (к 60-летию со дня рождения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Заславский, Игорь (1985) Г. А. Брутян, Трансформационная логика, Ереван, издательство АН Арм. ССР, 1983, 89 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 93-94. ISSN 0320-8117

Брутян, Нарине (1985) Типы трансформаций лингво-логических коррелятов и переводах «Двенадцатой ночи» Шекспира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 50-59. ISSN 0320-8117

Брутян, Георг (1981) Трансформационная логика. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 14-29. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Գեորգ (1979) Դավիթ Անհաղթի ուսմունքը մտահանգումների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 32-58. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Սարիբեկ (1978) Իմացաբանականի և մաթեմատիկականի փոխհարաբերությունը տրամաբանական հակասություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 42-50.

Հակոբյան, Իդա (1977) Սիմետրիան և նույնության սկզբունքը մաթեմատիկական իմացության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 21-31.

Բաղդասարյան, Վոլոդյա (1977) Օրինակի տրամաբանություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-45.

Мелик-Шахназарян, Богдан (1976) Управление усилением «различия различного». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 13-19.

Մկրտչյան, Լ. Վ. (1976) Մարդկային և մեքենայական մտածողության փոխհարաբերության մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-48.

Агаян, П. Ц. (1975) Некоторые проблемы условных суждений. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 100-108.

Բրուտյան, Գ. Ա. (1975) Տրամաբանական գիտությունների կարգավիճակի սահմանման չափանիշների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 30-36.

Ղազարյան, Ա. Ս. (1974) Գիտության համակարգայնության հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 14-24.

Габриелян, Г. Г. (1973) О формальном содержании научных теорий. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 23-30.

Գրիգորյան, Լիրա (1973) Մտային էքսպերիմենտի ճանաչողական ֆունկցիաները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 105-114.

Շահբազյան, Ս. Ա. (1972) Տրամաբանության առարկան ըստ Իսահակ Հարությունյանի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 50-59.

Բաղդասարյան, Ս. Բ. (1971) Հռետորության ու տրամաբանության փոխհարաբերությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 20-30.

Манасян, A. С. (1969) О системно-структурном подходе к анализу научных знаний. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-38.

Вартазарян, С. Р. (1968) К анализу понятия знака. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 27-35.

Чолакян, Б. А. (1968) Физическая связь и ее логический анализ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 23-28.

Պետրոսյան, Տիգրան (1968) Շախմատը և ինտուիցիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 16-22.

Պետրոսյան, Տ. (1968) Շախմատային մտքի ընդհանուր տրամաբանական կառուցվածքի հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 41-49.

This list was generated on Sat May 8 01:01:01 2021 AMT.