Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > B Philosophy (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 308.

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Contents; Содержание. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 3-8. ISSN 0320-8117

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). ISSN 0320-8117

Խմբագրական, (2020) Ճանաչված փիլիսոփայի հիշատակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 322-323. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ամալյա (2020) Իրավագիտակցությունը և իրավահարաբերությունների սահմանադրականացման հիմունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 107-119. ISSN 0320-8117

Անանյան, Լիաննա (2020) «Փափուկ ուժի» կիրառման չինական պրակտիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 199-214. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Անի (2020) Մտային պատճառականության խնդիրն արդի մոտեցումների համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (1). pp. 191-198. ISSN 0320-8117

Harutyunyan, Amalya (2019) Theoretical-Methodological Bases of Disclosure of Nature and Content of Legal Consciousness. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 75-80. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Սարգիս (2019) Է.Ս. Մարգարյանի հայագիտական հետազոտությունները (անվանի մշակութաբանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 63-74. ISSN 0320-8117

Арзуманян, Светлана (2019) Mетамодернизм: стремление к новой структуре чувства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 105-118. ISSN 0320-8117

Tasalyan, Lusine (2019) Procedural Principles of Mediation. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 119-127. ISSN 0320-8117

Оганесян, С. Г. and Сафарян, А. А. (2018) Об особенностях изложения философских идей в художественной форме. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 142-149. ISSN 0320-8117

Կարագուլյան, Հ. Պ. (2018) Գոյափիլիսոփայությունը XX դարասկզբի ֆրանսահայ արձակում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 220-230. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2017) Феномен отчуждения как способ восприятия действительности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ե. (2017) Ակադեմիական ավանդույթների անտիկ սկզբնավորողը. Պլատոնի փիլիսոփայական ակադեմիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-147. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ռ. Մ. and Սուվարյան, Յու. Մ. and Պողոսյան, Գ. Ա. (2017) Բազմավաստակ գիտնականը (ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 407-410. ISSN 0320-8117

Варданян, Л. Г. (2017) Синкретическая концепция права: взгляд в будущее. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 136-147. ISSN 0320-8117

Ամիրյան, Գ. Ռ. (2016) Պատմության և հասարակության ուսումնասիրության մեթոդները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 147-156. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Խառատյան, Ա. Ա. (2016) Ժամանակակից փիլիսոփայական աշխատությունների մի շարքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 297-303. ISSN 0320-8117

Փիրումյան, Տ . Ա . (2016) Հանդուրժողականության արդի ըմբռնման ակունքները. կրոնական հանդուրժողականություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-101. ISSN 0320-8117

Самарчян, А. С. (2016) Влияние художественной литературы на генезис и характер процессов переживания и сопереживания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 165-177. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2016) Эстетика Гегеля в контексте работ Я. И. Хачикяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 178-183. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Օ. (2016) Ակադեմիկոս Գևորգ Բրուտյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 360-362. ISSN 0320-8117

Սարգսյան-Կատվալյան, Ս. Ա. (2016) Հայ փիլիսոփայության ձևավորման որոշ առանձնահատկությունների շուրջ. Դավիթ Անհաղթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 151-164. ISSN 0320-8117

Բաբաջանյան, Լ. Գ. (2016) Ցինիզմը՝ որպես իդեալների կազմաքանդման սոցիոմշակութային հետևանք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-207. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2015) Культура и цивилизация. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 160-167. ISSN 0320-8117

Աղասյան, Ա. Վ. (2015) Վաստակաշատ գործիչն ու փիլիսոփան (Գրիգոր Ասատրյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 270-273. ISSN 0320-8117

Նիկողոսյան, Մ. Ն. and Հայրապետյան, Ս. Գ. (2015) Գիտական հուշարձան Էդուարդ Մարգարյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 401-406. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. (2015) Վաթսյայանա Կամա Սուտրա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 288-300. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Վ. Ս. (2015) Բարսեղ Կեսարացու և Գրիգոր Նարեկացու ճառերի համեմատական վերլուծություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 243-252. ISSN 0320-8117

Թադևոսյան, Հ. Դ. (2015) Ջոն Ռոուլսի «Արդարության տեսությունը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 253-259. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Կ. Ա. (2014) Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի ներդրումը գիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 361-365. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Գ. Ա. and Հայրապետյան, Ս. Գ. (2014) Է. Ս. Մարգարյանը՝ մեր օրերի նշանավոր հումանիստ (ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 304-317. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Լ. Մ. (2014) Լռությունը՝ որպես ենթատեքստ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 182-202. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ե. (2014) Հումանիզմի հիմնախնդիրը Հեգելի փիլիսոփայական ուսմունքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 161-171. ISSN 0320-8117

Товбин, К. М. (2013) Традиционная духовность в сопротивлении современности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-123. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ե. (2013) Նոր հազարամյակի հումանիստական պարադիգմայի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 100-107. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. and Թանանյան, Հ. Գ. (2013) Անտիկ փիլիսոփայության տրամաբանությունը և գիտության վերակառուցման հետպոզիտիվիստական հայեցակարգը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 170-183. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Գ. Ե. (2013) Մարդկային կապիտալը և նրա հումանիստական չափումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 156-169. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ս. Ա. (2013) Սեն Արևշատյանը հայագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 367-370. ISSN 0320-8117

Բեժանյան, Ա. Գ. (2013) Սփյուռքի մասին տեսությունների համառոտ ակնարկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-227. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Ա. Լ. (2012) Իրավունքի գերակայությունը և մարդու իրավունքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 136-142. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հ. Գ. (2012) Ազգային կրթության փիլիսոփայությունը սոցիալ-քաղաքական արդիականացման պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 213-219. ISSN 0320-8117

Մանասյան, Ա. Ս. (2012) Ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի հոբելյանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 423-426. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Հ. Գ. (2012) Մեթոդի դերը Օ. Կոնտի գիտաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 242-248. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (2012) Նշան Մուրադյան. մարդը, գրականագետը, իմաստասերը, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 411 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 354-357. ISSN 0320-8117

Manzari, Alireza (2011) On Thoreau's Civil Disobedience. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 114-118. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Լ. (2011) Ժողովրդավարական պետության ստեղծման և կայացման հարցերը Թ. Կամպանելլայի «Արևի քաղաք» աշխատության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 109-113. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Գ. Ա. (2011) Կենդանի բարոյագիտության իմաստասիրության տարածումը հայ փիլիսոփայական մտքի մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 119-132. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2011) Ռոբերտ Զավենի Ավագյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 335-337. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2011) Հայ մեծ փիլիսոփայի համաշխարհային ճանաչումը(Ակադեմիկոս Գեորգ Աբելի Բրուտյանի 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 305-308. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. (2011) Ղևոնդ Ալիշանի փիլիսոփայական և մանկավարժական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 144-158. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2011) Дерзание духа. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 431-435. ISSN 0320-8117

Симонян, С. М. (2011) Философия Альберта Швейцера как новое этическое учение. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 146-151. ISSN 0320-8117

Касабабова, Р. С. (2010) Значение концепта „революция“ в системе историософских взглядов Ф. И. Тютчева. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 232-245. ISSN 0320-8117

Акопян, И. Д. (2010) Опыт прочтения „Философии свободы“ Рудольфа Штейнера. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 171-182. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2010) Философское понимание цивилизации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 162-170. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2010) Армен Григорян. Первый, второй и третий человек. М., изд-во "Языки славянской культуры", 2008, 509 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 508-510. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Հ. Ժ. (2010) Բարդ դատողությունների միջև տրամաբանական հարաբերությունները և դրանց առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 207-225. ISSN 0320-8117

Մարգարյան, Մ. Մ. and Զաքարյան, Մ. Գ. (2010) Մարդը` որպես նարեկյան մշակույթի գերակա դերակատար. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 309-322. ISSN 0320-8117

Վարտանովա, Ժ. Ա. and Հայրապետյան, Ս. Գ. (2009) Ականավոր հայ գիտնականը (Է.Ս. Մարգարյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 312-314. ISSN 0320-8117

Թանանյան, Գ. Գ. (2009) Բնական լեզուն՝ որպես իրական աշխարհի կապերի և հարաբերությունների բացահայտման միջոց. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2009) К вопросу о гуманизации ценностной основы человечества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-150. ISSN 0320-8117

Арутюнян, Н. А. (2009) О гегелевской философии музыки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 216-227. ISSN 0320-8117

Danielyan, E. L. (2008) History and Metahistory in the Context of Metaphilosophy. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 60-67. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2008) Культура в зеркале самосознания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 49-59. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2007) «Հայ փիլիսոփայական ընկերության» ստեղծման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 224-229. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (2007) «Ես»-ի գոյաբանական առանձնահատկությունները Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 31-41. ISSN 0320-8117

Аветисян, П. С. (2007) Философия образования как методологическая основа формирования единого образовательного пространства государств- участников СНГ в условиях глобализации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 42-54. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2007) Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի հուշապատումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-255. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2006) Ակադեմիկոս Գ. Ա. Բրուտյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 264-266. ISSN 0320-8117

Ղաջոյան, Հ. Գ. (2006) Ավ. Իսահակյանի պատմափիլիսոփայական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 220-237. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Մ. (2006) Կամքը և իրավունքը պատմական գործընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 156-160. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Հ. Մ. (2006) Իրավունքի մինչփորձային էությունը և օրինաչափությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 202-212. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2006) Հովհաննիսյան Հ., Փաստարկման հիմնահարցերը հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության համատեքստում, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2005, էջ 325. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 238-239. ISSN 0320-8117

Торосян, К. А. (2005) Политэкономическая ограниченность марксистской теории прибавочной стоимости. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-64. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Բ. Ժ. (2005) Գոյափիլիսոփայությունը և ամերիկյան դրամատուրգիան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 194-201. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Կ. Մ. (2005) Իրավունքի հեգելյան փիլիսոփայությունը և արդիականությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 110-115. ISSN 0320-8117

Погосян, А. В. (2005) ,,Забытый человек” эпохи Франклина Рузвельта и нашего времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 157-167. ISSN 0320-8117

Кацахян, М. Г. (2005) Решение глобальных проблем – в духовном возрождении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 94-106. ISSN 0320-8117

Бабаян, С . М. (2004) Древние алфавиты-графические модели, отражающие философские концепции о душе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 93-106. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Է. Լ. (2004) Բրուտյան Գ., Հայագիտություն և մետահայագիտություն, գիրք 1, Ե., 2004, 530 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 238-240. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ռ. Ա. (2003) Ազգային հայեցակարգերը XIX դ. հայ պատմափիլիսոփայության մեջ (մեթոդաբանական տեսանկյուններ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 166-176. ISSN 0320-8117

Մոքոյան, Հ. Շ. (2003) Կյանքի արժեքը որպես անձի ինքնամբողջացման կատեգորիա. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 157-165. ISSN 0320-8117

Восканян, А. В . (2003) Риторика и теория аргументации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 145-160. ISSN 0320-8117

Վանեսյան, Ռ. Հ. (2002) Նիկոլո Մաքիավելի. քաղաքական մտքի նշանավոր ներկայացուցիչը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 98-105. ISSN 0320-8117

Вартанова, Ж. А. (2002) Специфика художественного мышления в теоретическом наследии А.А.Адамяна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 147-156. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Ռ. Ա. (2000) Կրոնի և եկեղեցու նշանակությունը հայ ազգի պետաիրավական կյանքի կազմակերպման գործում Ստեփանոս Նազարյանի պատմափիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1998) Մարդու հիմնախնդիրը 19-րդ դարի հայ փիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 118-126. ISSN 0320-8117

Մոքոյան , Հ. Շ. (1997) Անձի կենսիմաստային կողմնորոշման արժեքային բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-137. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Մ. Գ. (1996) Ավ. Իսահակյանի խոհափիլիսոփայական հայացքները « Հիշատակարանում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 54-65. ISSN 0320-8117

Харатян, А. А. and Карапетян, С. А. (1993) Армения в мыслях и сердцах. Составление, предисловие и общая редакция проф. Г. А. Епископосова, изд-во Московского университета, М., 1993, 287 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 144-145. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ս. Ն. (1993) Պարոնյանի ծիծաղի փիլիսոփայությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ֆ. Ա. (1993) Արժույթ և վերաբերմունք. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 62-69. ISSN 0320-8117

Саркисян, Дант (1993) Проект глобальных мероприятий по выживанию и развитию человечества, «Комплексные модели». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-62. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Ս. Խ. (1993) Իրականը և իդեալականը Չրաքյանի գեղագիտության մեջ ( Տիրան Չրաքյան-Ինտրա). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 73-76. ISSN 0320-8117

Վալեսյան, Ա. Լ. (1992) Հասարակական աշխարհագրության մեթոդաբանական վերազինումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 53-57. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1991) Ա. Մ. Թևոսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . p. 161. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Պ. (1991) Հասարակական առաջադիմության հարցերր XIX դարի հայ լուսավորական մտքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 45-54. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ռ. Ա. (1991) Ֆոյերբախի մարդաբանական սկզբունքի առանձնահատկությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 22-28. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Բ. (1991) Առաքել Սյունեցու իմացաբանական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 95-104. ISSN 0320-8117

Джиджян, Р. З. (1991) Критический анализ «Аксиоматики всех возможных философских учений» Эберхарда Рогге. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 67-76. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (1991) Հասարակության սոցիալական կառուցվածքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 23-34. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Հ. Հ. (1991) Մատերիայի կառուցվածքում վերջավորի և անվերջի պրոբլեմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 12-22. ISSN 0320-8117

Գաբրիելյան, Օ. Ա. (1991) Միջնադարյան փիլիսոփայությունը և մաթեմատիկան (պատմական վերակազմության փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 139-146. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1990) Ա. Մ. Թևոսյան, Ռեթեոս Պերպերյան։ Փիլիսոփայական և հասարակական-֊քաղաքական հայացքները, Երևան, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատարակչության, 1989, 290 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Վարդումյան, Ա. Ս. (1990) Ողջախոհության, գիտական ճանաչողության և արհեստական ինտելեկտի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 56-64. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Լ. Գ. (1990) Իմպլիկացիայի հասկացությունը տրամաբանության և լեզվաբանության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 41-54. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Հ. (1990) Հ. Հ. Դաշնակցությունը և սոցիալիզմի գաղափարը (1890—1906). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Оганесян, А. Р. (1990) К историографии проблем зарождения буржуазно- националистической идеологии в Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 37-44. ISSN 0320-8117

Մնացականյան, Վ. Մ. (1990) Հիշողության իրավունքով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 23-36. ISSN 0320-8117

Պապոյան, Ժ. Վ. (1990) Մատերիայի ինքնաշարժման մասին Ջ. Թոլանդի ուսմունքի բնագիտական նախադրյալների հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 36-46. ISSN 0320-8117

Կյուրեղյան, Է. Ա. (1989) Շ. Ս. Մարտիրոսյան, Էկոնոմիկա և քաղաքականություն (հարաբերակցությունը սոցիալիզմի կատարելագործման պայմաններում), Երևան, ՀԽԱՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1988, 276 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Илатова, З. З. and Сластенов, М. Ю. (1989) Советская школа исследований аргументации. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 46-53. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1989) Գ. Վ. Պլեխանովը և հայ հեղափոխական գործիչները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լ. Մ. (1989) Գրիգոր Արծրունին սլավոնաֆիլության քննադատ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Авакян, Р. А. (1989) Особенности мировоззренческой позиции Л. Фейербаха и ее место в философско-историческом процессе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 42-52. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Ա. (1988) Մատթեոս Մամուրյանի մարդաբանական հայացքների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 24-33. ISSN 0320-8117

Марзпанян, А. А. and Аствацатуров, С. В. (1988) Об одной закономерности коммунистической формации (политико-экономический аспект). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Մոքոյան, Հ. Շ. (1988) Սովետական մարդու քաղաքացիական ակտիվությունը՝ վերակառուցման վճռական գործոն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 9-17. ISSN 0320-8117

Ղազինյան, Ա. Ա. (1988) Ա. Գ. Դոլուխանյան, Հոգու և մարմնի պրոբլեմը միջնադարի հայ քնարերգության մեջ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1987, 230 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 88-91. ISSN 0320-8117

Торосян, В. Г. (1988) А. Т. Геворкян, Иносказания Платона, Ереван, изд-во «Айастан», 1987, 196 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 84-85. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Սեյրան (1988) Ընդհանուրի և առանձինի պրոբլեմի լուծման քաղաքական- գաղափարական միտվածությունը XIV դ. հայ փիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Միրզոյան, Հրաչիկ (1988) Վաստակաշատ գիտնականն ու քաղաքացին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Գալիկյան, Գագիկ (1988) Փաստարկումը գիտական հայտնագործության պրոցեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Համլետ (1988) „David Anhaghth, the „Invincible Philosopher", Avedis K. Sonjian (ed.), Scolars Press. Atlanta, Georgia, 1986, 150 pp. «Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփան», Ավետիս Գ. Սանջյան(խմբ.), Սքոլարս պրես հրատ., Ատլանտա, Ջորջիա (ԱՄՆ), 1986, 150 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-86. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մանվել (1988) Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման նյութական և բարոյական խթանները սոցիալիզմի պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-10. ISSN 0320-8117

Тоноян, Гарник (1987) О некоторых философских вопросах математики, связанных с научно-технической революцией. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 14-24. ISSN 0320-8117

Օդաբաշյան, Ասյա (1987) Տիեզերական ծառը հին հայոց դիցաբանական համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Ներկարարյան, Վլադիմիր (1987) Ս. Ս. Ամիրյան, Ալեքսանդր Մյասնիկյան, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1986, 640 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 90-92. ISSN 0320-8117

Галоян, Анаит (1987) Механицизм как исторически универсальная парадигма научного знания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 29-37. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ֆելիքս (1986) Փիլիսոփայությունը և բժշկությունը (փոխազդեցության համակարգային մեկնաբանման փորձ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 14-24. ISSN 0320-8117

Мартиросян, Шираз (1986) Экономика и политика: анализ соотношения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 11-20. ISSN 0320-8117

Брутян, Лилит (1986) Ю. С. Степанов, В трехмерном пространстве языка (семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства), М., издательство «Наука», 1985, 332 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 89-92. ISSN 0320-8117

Кочарян, Мусаел (1986) X. Н. Момджян, Французское просвещение XVIII века, М., издательство «Мысль», 1983, 446 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 81-84. ISSN 0320-8117

Ойзерман, Теодор (1986) Академик Г. А. Брутян (к 60-летию со дня рождения). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 88-90. ISSN 0320-8117

Արզումանյան, Սվետլանա (1986) Իրականության նյութական պրակտիկ յուրացումը և առարկայական միջավայրի գեղագիտական կազմակերպումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 4 . pp. 26-31. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Սարգիս (1986) «Սոցիալական ադապտացիա» հասկացության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 1 . pp. 19-30. ISSN 0320-8117

Карапетян, Феликс (1985) Об эмоциональном отражении действительности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 37-44. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գևորգ (1985) Նոմինալիզմը հայ փիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 61-68. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գևորգ (1985) Կառլեն Միրումյան, Հովհաննես Սարկավագի աշխարհայացքը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան 1984, 323 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Էդիկ (1985) Կոմունիզմի լինելիության պրոցեսում զարգացած սոցիալիզմի տեղի որոշման հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 81-89. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Համլետ (1985) Սոցիալական տարածություն և ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 28-34. ISSN 0320-8117

Արևշատյան, Սեն (1985) Հ . Ղ. Միրզոյան, 17-րդ դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1983, 415 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 93-95. ISSN 0320-8117

Թովմասյան, Ստեփան and Գրիգորյան, Գրիգոր (1985) Վազգեն Չալոյանի կյանքն ու գործը (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Հովականյան, Յուրի (1985) Գիտնականի բարոյական և սոցիալական պատասխանատվության փոխհարաբերության դիալեկտիկան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 25-33. ISSN 0320-8117

Հայրապետյան, Սարգիս (1984) «Ադապտացիա» հասկացության ընդհանուր գիտական կատեգորիա դառնալու հարցը փիլիսոփայական գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Оганян, Каджик (1984) О природе и основных характеристиках знания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 30-39. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Բագրատ (1984) Բուրժուական դեմոկրատիայի ճգնաժամը և նեոկոնսերվատիզմը ԱՄՆ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 16-27. ISSN 0320-8117

Габриелян, Олег (1984) К современным спорам в философии математики (два подхода к пониманию сущности математики). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 26-35. ISSN 0320-8117

Աղաջանով, Էդուարդ (1984) Արտադրողական ուժերի կառուցվածքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 72-79. ISSN 0320-8117

Мхитарян, Гурген (1984) А. М. Экмалян, Наука: генезис и социальная функция. Ереван, Иэд-во АН Арм. ССР, 1983, 250 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 87-90. ISSN 0320-8117

Ջիջյան, Ռոբերտ (1984) Խմբային ստեղծագործության էությունը և նրա դերը գիտատեխնիկական առաջընթացում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 36-44. ISSN 0320-8117

Մելքումյան, Գագիկ (1984) Անհատի ազատության և սոցիալական պատասխանատվության փոխհարաբերությունը զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Աղաջանյան, Հովսեփ (1984) Անձնական և հասարակական տնտեսական շահերի փոխհարաբերության հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 64-71. ISSN 0320-8117

Кацахян, Мея (1984) Роль мировоззрения в художественном творчестве. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 32-40. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Մուսայել and Մխիթարյան, Վրույր (1984) Ս. Ե. Ֆրանգուլյան, Կ. Մարքսի փիլիսոփայական և սոցիալ-քաղաքական հայացքների ձևավորման պատմությունից, «Հայաստան» հրատարակչություն,Երևան, 1983, 320 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 96-98. ISSN 0320-8117

Гаврилюк, Виталий and Саакян, Гамлет (1984) Философские аспекты специфики микрофизического пространства и времени. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 32-38. ISSN 0320-8117

Стяжкин, Н. И. (1983) Г. А. Брутян, Логика Давида Непобедимого, М., «Наука», 1982, 88 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 95-96. ISSN 0320-8117

Саакян, Левон (1983) Разрешение парадокса развития на реализационной модели. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 14-27. ISSN 0320-8117

Կայծունի, Ռոբերտ (1983) Նպատակադրումը որպես իրականության առաջանցիկ արտացոլման ձև. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 51-58. ISSN 0320-8117

Ասատրյան, Բագրատ (1983) «Աշխատանքի բնույթ» և «աշխատանքի բովանդակություն» հասկացությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 86-93. ISSN 0320-8117

Ավոյան, Ռոլանդ (1983) Նշանակության բնույթը լեզվում և խոսքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 78-83. ISSN 0320-8117

Այվազյան, Գրիգոր (1983) ՍՄԿԿ XXVI համագումարը և գաղափարական աշխատանքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 19-27. ISSN 0320-8117

Алексеев, П. В. (1983) Г. А. Брутян, Очерки по анализу философского знания, Ереван, 1979, 288 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 92-95. ISSN 0320-8117

Քոչարյան, Մուսայել (1982) Կրոնական աշխարհայացքի քննադատությունը Հոլբախի կողմից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 17-28. ISSN 0320-8117

Ալավերդյան, Էդուարդ (1982) Բառի ընկալման ժամանակ զգայական պատկերների դրսևորման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 13-20. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Սարիբեկ (1982) Անվերջության քանակական բնութագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 13-23. ISSN 0320-8117

Агаян, Павел (1982) Проблема философской аргументации в неопозитивизме. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 12-23. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հայկ (1982) Շահամիր Շահամիրյանի բնաիրավական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 52-62. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1982) Սուրեն Հարությունի Ավետիսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . p. 100. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Մանվել (1982) Արտադրության սուբյեկտիվ գործոնի բնութագրման հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Կառլեն (1982) Հովհաննես Սարկավագի կենսաբանական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 54-64. ISSN 0320-8117

Вартазарян, Сергей (1981) Է. Ռ. Աթայան, Լեզվական աշխարհի ներքին կերպավորումը և արտաքին վերաբերությունը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1981, 390 էջ։ Э. Р. Атаян, Внутренняя организация и внешняя отнесенность языкового мира. Издательство Ереванского университета, Ереван, 1981, 390 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 118-120. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Շուշանիկ (1981) Դավիթ Անհաղթը և XVIII դ. հայ բանաստեղծությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 67-79. ISSN 0320-8117

Պարսամյան, Արմեն (1981) Հայ ազգագրության և իրավունքի մարքսիստական ուսումնասիրման առաջին փորձը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 33-39. ISSN 0320-8117

Марков, Валерий (1981) И. Д. Акопян, Симметрия и асимметрия в познании, издательство АН Арм. ССР, Ереван, 1980, 132 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 114-116. ISSN 0320-8117

Товмасян, Степан (1981) Наука как фактор материального производства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Բագրատ (1981) ՍՄԿԿ XXVI համագումարը և գաղափարախոսական պայքարի պրոբլեմները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Ազատ (1981) Փիլիսոփայության և բնագիտության կուսակցականության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 15-26. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Հենրիկ (1981) Գիտության ռացիոնալությունը որպես փիլիսոփայական պրոբլեմ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 48-58. ISSN 0320-8117

Կայծունի, Ռոբերտ (1981) Պրակտիկայի իմացաբանական ծավալի հարցի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 42-52. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռազմիկ (1981) Խղճի ու մտքի ազատության հարցը Ստ. Նազարյանցի աշխարհայացքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 45-54. ISSN 0320-8117

Արևշատյան, Սեն (1981) Վազգեն Կարապետի Չալոյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 115-116. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Գուրգեն (1981) Դետերմինիզմը և ազատությունը Հոլբախի փիլիսոփայական համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 26-36. ISSN 0320-8117

Փափազյան, Վահան (1981) Նասեր Խոսրովի «Սաֆար Նամեն»՝ Հայաստանի և Ատրպատականի պատմության ու աշխարհագրության սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-102. ISSN 0320-8117

Ազնաուրյան, Շավարշ (1981) Ժամանակակից նեոթոմիզմի իմացության տեսության քննադատությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 44-51. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1980) Հայկազ Գաբրիելի Ասլանյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 113-114. ISSN 0320-8117

Деменчонок, Эдуард and Гарибджанян, Баграт (1980) Кризис капитализма и культура (1970-ые годы). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Թևոսյան, Ալեքսանդր (1980) Կանտականության դրսևորումները նոր շրջանի հայ փիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 49-61. ISSN 0320-8117

Геворкян, Агаси (1980) Иносказание — ключ к системе Платона. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 37-49. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Գևորգ (1980) Դավիթ Անհաղթը և միջնադարյան հայ փիլիսոփայական միտքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 21-32. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1980) Դավիթ Անհաղթի ծննդյան 1500-ամյակին նվիրված գիտական կոնֆերանս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . p. 118. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1980) Հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված Դավիթ Անհաղթի ծննդյան 1500-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . p. 117. ISSN 0320-8117

Чалоян, Цовинар (1980) Концепция истории и французский экзистенциализм. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 50-61. ISSN 0320-8117

Աբգարյան, Գևորգ (1980) Գ. Հ. Գրիգորյան, Հասարակական-փիլիսոփայական միտքը Հայկական Կիլիկիայում, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 176 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 106-109. ISSN 0320-8117

Մանուկյան, Լևոն (1979) Ռացիոնալ աստվածաբանության քննադատությունը և գիտելիքի ու հավատի պրոբլեմը Կանտի փիլիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 46-57. ISSN 0320-8117

Меликян, Сергей (1979) Инварианты и универсальные константы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 51-60. ISSN 0320-8117

Торосян, Вардан (1979) Теория относительности Альберта Эйнштейна и формирование стиля мышления в современном естествознании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 44-51. ISSN 0320-8117

Аракелян, Грант (1979) К вопросу о фундаментальных постоянных и единой физической картине мира. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 58-68. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1979) Պավլիկյան շարժման գաղափարախոսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-101. ISSN 0320-8117

Маркарян, Эдуард (1979) О семантических уровнях языка философии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 49-57. ISSN 0320-8117

Азнаурян, Шаварш (1979) Учение Фомы Аквинского о душе, интеллекте и современный неотомизм. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 40-48. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Արամ (1979) Անձի սոցիալական վարքի դետերմինավորումը և ինքնադետերմինավորումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 28-36. ISSN 0320-8117

Խեդոյան, Գևորգ (1979) Ստ. Պալասանյանի սոցիալ-քաղաքական հայացքների գնահատման մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 45-56. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1979) Գալուստ Կոստանդյանը և նրա «Մեթոդի վրա» գիրքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-58. ISSN 0320-8117

Միրումյան, Կառլեն (1979) Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասերի բնագիտական հայացքների շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Саакян, Левон (1979) К проблеме диалектико-материалистического обоснования свободы. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 16-25. ISSN 0320-8117

Мхитарян, Гурген (1979) М. Т. Кочарян, Поль Гольбах, Изд-во «Мысль», М., 1978. 192 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 110-113. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հենրիկ (1978) Ազատության և գործունեության փոխհարաբերությունը անհատի լինելիության պրոցեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 16-25. ISSN 0320-8117

Сарингулян, Корюн (1978) Общественное сознание—деятельность—культура. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 11-22.

Գևորգյան, Համլետ (1978) Գիտելիքի վերլուծության հարցերը Արիստոտելի Երկրորդ Անալիտիկայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 71-79.

Матевосов, Юрий (1978) Наука—непосредственная производительная сила общества. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 14-26.

Հովսեփյան, Հովհաննես (1978) Պետության մասին մարքս-լենինյան գաղափարների տարածումը հայ իրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-13.

Татевосян, Александр (1978) Научно-техническая революция и некоторые вопросы марксистской теории производительных сил. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 51-57.

Ասատրյան, Մամիկոն (1978) Աշխարհի օրենքների զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 38-49.

Геворкян , Агаси (1977) Критика концепции развития науки Т. Куна. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 47-58.

Քոչարյան, Մուսայել (1977) Հոլբախի փիլիսոփայության արդի «քննադատները». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 25-39.

Осипова, Валентина (1977) К характеристике понятия «практическая идея» в философии Гегеля. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 55-63.

Экмалян, Ашот (1977) Методологический анализ понятия «достижения научно-технической революции». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 11-20.

Սվասյան, Կարեն (1977) Բերգսոնի ինտուիտիվ փիլիսոփայության մի քանի առանձնահատուկ դրույթների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 35-47.

Սահակյան, Համլետ (1977) Կառուցվածքի, արտացոլման, տարածության ու ժամանակի միասնությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 37-42.

Ղարիբջանյան, Բագրատ (1977) Դանիել Բելի «Գալիք պոստինդուստրիալ հասարակության» կոնցեպցիայի քննադատությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 15-28.

Ղարիբջանյան, Բագրատ (1976) Թոֆլերի ֆուտուրոլոգիայի գաղափարախոսական ֆունկցիայի քննադատությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 50-57.

Մուրադյան, Սիմոն (1976) Ստերեոտիպը սահմանակից հասկացությունների համակարգում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 15-24.

Геворкян, Агаси (1976) К вопросу об оценке кризисной ситуации в физике конца XIX—начала XX веков. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 24-34.

Մարտիրոսյան, Շ. Ս. (1976) Արդի էկոլոգիական պրոբլեմատիկայի գաղափարախոսական ասպեկտները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 23-33.

Хачатрян , Л. Б. (1976) Принцип наблюдаемости и объективность научного знания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 35-46.

Մխիթարյան, Վ. Գ. (1976) Սոցիալական ճանաչողության և պլանային գործունեության հարաբերությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 56-65.

Товмасян, Д. Г. (1976) К методологии исследования социального равенства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 82-92.

Экмалян, А. М. (1976) Некоторые теоретические вопросы научно-технической революции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 37-52.

Ավագյան, Ռ. Ա. (1976) Անհատի բազմակողմանի զարգացումը կոմունիզմի կառուցման ժամանակաշրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 71-81.

Երանոսյան, Մ. Հ. (1975) Գիտության հարցերը Մատթեոս Ջուղայեցու աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 75-85.

Акопян, И. Д. (1975) Содержание понятия асимметрии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 37-47.

Բրուտյան, Գ. Ա. (1975) Փիլիսոփայության լեզվի հարցի շուրջը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 15-25.

Торосян, В. Г. (1975) Субъективистские концепции в современной астрофизике. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 100-111.

Абрамян, Н. Л. (1975) Язык, языки и мышление. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 65-73.

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1975) Ներսես Լամբրոնացու փիլիսոփայական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 70-80.

Շահբազյան, Ս. Ա. (1975) Փիլիսոփայության հարցերը Իսահակ Հարությունյանի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 47-56.

Абгарян, Э. А. (1974) Некоторые проблемы методологии моделирования. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 32-42.

Меликян, С. С. and Аракелян, Г. Б. (1974) Конкурирующие конструкции в языке науки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 12-24.

Սողոմոնյան, Մ. Ս. (1974) Վ. Ի. Լենինի կողմից բանվորական արհմիությունների վերաբերյալ մարքսիստական ուսմունքի զարգացումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-13.

Чалоян, В. К. (1974) Древнегреческая философия на Ближнем Востоке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 57-65.

Свасьян, К. А. (1974) К вопросу о значении эстетики в интуитивной философии Бергсона. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 58-68.

Карапетян, Р. А. (1974) А. Б. Хачатурян, История прогрессивной армянской философской и общественно-политической мысли конца XVIII — середины XIX века, М.,«Высшая школа», 1973, 264 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 112-114.

Սահակյան, Հ. Հ. (1973) Միկրոաշխարհում տարածության ու ժամանակի քվանտացման պրոբլեմի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 81-86.

Меликян, С. С. (1973) Об инвариантностной концепции «физической реальности». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 36-48.

Газанчиян, B. И. (1973) Марксистская аксиология и экономическая наука. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 8 . pp. 96-99.

Аракелян, Г. Б. (1973) О гносеологическом содержании математического доказательства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 35-46.

Քոչարյան, Ս. Ա. (1973) Խաղաղության թեման հումանիստների երկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 5 . pp. 45-50.

Գևորգյան, Ա. Թ. (1973) Ատոմիզմի երկու ասպեկտների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 9-20.

Հովսեփյան, Հ. Ա. (1972) Ալ. Մյասնիկյանը հասարակության զարգացման և դասակարգային պայքարի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 13-22.

Чалоян, B. К. (1972) Сущность мистицизма и мистицизм Григора Нарекаци. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 9-18.

Հարությունյան, Ս. Հ. (1972) Եղիա Տեմիրճիպաշյանի կյանքն ու գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 90-94.

Товмасян, C. С. and Экмалян, А. М. (1972) К формированию системы «практика-техника-наука». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 12-24.

Ավագյան, Ռ. Ա. (1972) Վ. Ի. Լենինը սոցիալիստական հասարակության և անհատի փոխհարաբերության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 3-10.

Անտոնյան, Մ. Հ. (1972) Վ. Ղ. Սևյան , Հայ բուրժուական փիլիսոփայության քննական վերլուծությունը (XX դ. սկիզբ), Երևան, 1971, 221 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 100-102.

Ավագյան, Ռ. Ա. (1971) Օբյեկտի և սուբյեկտի հարաբերության պրոբլեմը գերմանական դասական փիւիսոփայության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 59-69.

Քոչարյան, Լ. Հ. (1971) Մոդելը և դիտողականության պրոբլեմը ֆիզիկայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 61-68.

Айвазян, В. А. (1971) Конвергентны ли социализм и капитализм? Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 28-36.

Հակոբյան, Գ. Վ. (1971) Պոզիտիվիզմը Գր. Արծրունու փիլիսոփայական և էսթետիկական հայացքներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 75-82.

Габриэльян, Г. Г. (1971) К вопросу об определении философии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 92-104.

Маркарян, Э. С. (1971) О перспективе создания сравнительной наукологии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 13-20.

Ավետիսյան, Հ. (1971) Երիտասարդ գիտաշխատողների առաջին նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 126-127.

Վաթյան, Հ. Ա. (1971) Ազգայինի և ինտերնացիոնալիստականի միասնությունը սոցիալիզմի ժամանակ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-19.

Егиазарян, А. М. (1970) К вопросу о национальном самосознании при социализме. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 70-76.

Абрамян, Л. А. (1970) Энгельс и методологические проблемы истории философии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 60-73.

Թովմասյան, Ս. Ս. and Գրիգորյան, Գ. Հ. (1970) Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 97-101.

Чалоян, Ц. В. (1970) Феноменология Э. Гуссерля и французский экзистенциализм. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 34-41.

Хачикян, Я. И. (1970) Гегель и проблема предмета искусства. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 78-85.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1970) Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոցի» արևմտահայերեն թարգմանության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 85-96.

Ասլանյան, Հ. Գ. (1970) Արդի գաղափարախոսական պայքարը և լենինիզմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 42-51.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1970) Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 100-103.

Editorial , Board (1969) Նոր գրքերի տեսություն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 97-98.

Даронян, C. К. (1969) «Восток—Запад». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 91-94.

Գրիգորյան, Մ. Ա. (1969) Ստեփան Շահումյանը քաղաքատնտեսության առարկայի և մեթոդի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 31-38.

Հակոբյան, Մ. Մ. (1969) Կոմունիստակսն հասարակական գիտակցության ձևավորման մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 41-50.

Ավետիսյան, Կ. Մ. (1969) Յոզեֆ Դիցգենը իմացաբանության նշանակության մասին բնագիտության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 23-28.

Навасардян, Р. Г. (1969) Философия труда в новом освещении. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 101-105.

Ավետիսյան, Ս. Հ. (1968) Ճշմարտության չափանիշի մասին մաթեմատիկայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 23-35.

Ղազանչյան, Վ. Ի. (1968) Սոցիալիզմի քաղաքատնտեսության ուսումնասիրման և շարադրման մեջ մարքսյան մեթոդի կիրառման մի քանի հարցերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 3-12.

Лебедев, В. П. (1968) Второе начало термодинамики и структура понятия «развитие». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 16-26.

Ղազարյան, Պ. Ի. (1968) Ենթագիտակցականի մասին Ստանիսլավսկու ուսմունքի մատերիալիստական էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 13-22.

Брутян, Г. (1968) Гносеологическая природа метафизики. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 120-123.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1968) Կարլ Մարքսը և հեղափոխական պայքարի նրա բանվոր զինակիցները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 19-26.

Նավասարդյան, Ռ. Գ. (1968) Մարքսը և հումանիզմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 5-18.

Ալոյան, Ա. Զ. (1968) Մեր գիտելիքների կառուցվածքային մի ընդհանուր առանձնահատկության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 45-54.

Чилингарян, А. С. (1968) К вопросу о формировании интеллектуальных возможностей человека. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 79-91.

Саргсян, А. А. (1967) Непротиворечивость как критерий истины в математике. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 48-60.

Кацахян, М. Г. (1967) Об изображении и выражении в музыке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 61-69.

Թումանյան, Վ. Ս. (1967) Մտավոր և ֆիզիկական աշխատանքի միջև էական տարբերությունների վերացումը ՍՍՀՄ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 102-109.

Курбанян, О. А. (1967) Проблема отношений и личность. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 45-54.

Դանիելյան, Ժ. Գ. (1967) Դիալեկտիկայի որոշ տարրեր Դիդրոյի իմացության տեսության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 41-51.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1967) «Պատկեր» և «նշան» հասկացությունների իմացաբանական հակադրման էությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 11-19.

Հասրաթյան, Մ. (1967) Գիտական նստաշրջաններ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 118-119.

Экмалян, А. М. (1967) У истоков научного метода познания в новой философии. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 27-37.

Ռշտունի, Է. Գ. (1967) Նահապետ Ռուսինյանի փիլիսոփայական ուսմունքի մի քանի հարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 15-26.

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1967) Լենինիզմը մարքսիզմի բարձրագույն աստիճանն է. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-15.

Գևորգյան, Ա. Ի. (1967) Դեկարտի դուալիզմի քննադատությունը Մելիեի կողմից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 14-23.

Бегиян, A. 3. (1967) Соотношение общесоцнального и национального, советского государства и национальной государственности. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 14-20.

Алоян, А. 3. (1966) Анализ понятия относительности в познании. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 12-21.

Ադիբեկյան, Հ. Ա. (1966) Ժամանակակից նեոպոզիտիվիզմը և Ա. էյնշտեյնի հարաբերականության տեսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-11.

Оганов, А. А. (1966) Некоторые вопросы художественного познания. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 20-29.

Товмасян, C. С. (1966) К определению понятия «труд». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 89-100.

Ավետիսյան, Ս. (1966) Հ. Գ. Գևորգյան, «Հավանական և հավաստի գիտելիք», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1965, 202 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 117-121.

Ադիբեկյան, Հ. Ա. (1966) Փիլիսոփայական իդեալիզմը և հարաբերականության տեսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 101-107.

Маилов, В. Р. (1966) Социально-экономические предпосылки распространения марксизма в Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 19-32.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1966) Հուշեր անցյալից (Հ. Գյուլիքևխյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-75.

Тер-Григорян, Г. Г. (1966) К вопросу об определении первобытной общественно- экономической формы труда. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 16-25.

This list was generated on Wed Mar 3 16:11:38 2021 AMT.