Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > AQ Armenian Question"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 67.

Зинуров, Р. Н. (2018) Арменоведение o современных армяно-турецких отношениях и их перспективах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 (22). pp. 22-39. ISSN 0320-8117

Марутян, А. Т. (2017) Арман Киракосян. Очерки дипломатической истории и историографии Армянского вопроса. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 311-316. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Հ. (2017) Արևմտյան Հայաստանի ինքնորոշման հարցի լուսաբանումը հետխորհրդային Հայաստանի պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ս. (2016) Ազատագրական խմորումները Կարինում XIX դ. վերջին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 116-123. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2016) Վահան Տերյանը և Հայկական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 21-29. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Թ. Գ. (2015) Հայկական հարցի՝ Ջիվանու մեկնաբանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 124-133. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2014) Ազգային խնդիրների արծարծումը «Արմենիայի» էջերում (XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 101-107. ISSN 0320-8117

Մախմուրյան, Գ. Գ. (2014) Հայաստանն ու Անդրանիկը ԱՄՆ-ի 1917թ. արևելյան քաղաքականության մեջ և Հայոց ազգային խորհուրդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 323-343. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2014) Պերճ Թերզյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 281-296. ISSN 0320-8117

Оганисян, Л. Г. (2013) Западная Армения в планах великих держав в 1914-1916 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 68-76. ISSN 0320-8117

Եսոյան, Մ. Ա. (2013) Հայկական բարենորոգումների լուսաբանումը սիրիական «Ալ- Թակադդում» թերթում (1912-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-191. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2012) Հայոց ցեղասպանության ճանաչումից ու դատապարտումից մինչև Հայկական հարցի արդարացի լուծում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 28-34. ISSN 0320-8117

Крбекян, В. Г. (2002) Армянский вопрос на Берлинском конгрессе. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 25-45. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Վ. Ռ. (2001) Հայկական հարցը (Սան-Ստեֆանո, Բեռլին...Ստամբուլ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 129-133. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (2001) Հայկական հարցը և արևմտահայությունը ռուս պատմագիտական մտքի գնահատմամբ (XIX դարի վերջին քառորդ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 33-45. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2001) Ն.Բ.Սարուխանյան, Հայկական հարցը մինչխորհրդային հայ հասարակական-քաղաքական մտքի և պատմագրության մեջ, Ե., «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 1997, 271 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 214-217. ISSN 0320-8117

Մինասյան, է. Գ. (2001) Հայկական Հարց. Հայերի ցեղասպանությունը: Ռուսերեն լեզվով գրականության մատենագիտություն (1877 — 1997): Կազմողներ՝ Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Է. Հ. Բաբայան, Ազգային հարցի և ցեղասպանության ուսումնասիրման կենտրոն, «Խոսք» հրատ., Ե., 1998, 316 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 249-251. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (2001) Հայկական հարցի և հայերի ցեղասպանության լուսաբանումը Ս. Գ. Ներսիսյանի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-72. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2000) Է. Ա. Կոստանդյան, Մկրտիչ Խրիմյան, ՀՀ ԳԱ հրատ, Ե., 2000, 440 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-228. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ա. Հ. (1998) Գերմանիայի տնտեսական և ռազմաքաղաքական ներթափանցումը Թուրքիա և Արևմտահայաստանը (1900—1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 169-182. ISSN 0320-8117

Մելքոնյան, Ա. Ա. (1998) Ջավախքի հիմնահարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 17-32. ISSN 0320-8117

Сафрастян, Р. А. (1998) Турецкие оппозиционные партии и национальный вопрос в Османской империи в 1908 —1909 гг. (анализ партийных документов). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 80-90. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1998) Լեոն և հայկական հարցը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Լ. Հ. (1998) Հայկական հարցը Եռյակ համաձայնության երկրների գաղտնի բանակցություններում ու համաձայնագրերում 1915—1916 թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 91-102. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Կ. Հ. (1997) Հայաստանը խորհրդաքեմալական հարաբերությունների ոլորտում 1920 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-56. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վ. Ա. (1997) Մի անտիպ փաստաթուղթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 174-176. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1997) Մկրտիչ Խրիմյան (մահվան 90-ամյա տարելիցի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-44. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ա. Ս. (1997) Նիկողայոս Ադոնց, երկեր, չորս հատորով , հ. Ա, Հայկական հարց, Ե., 1996, «Հայագիտակ» հրատ., 244 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 185-187. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1997) Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության հարցը 1878 թ. Բեռլինի վեհաժողովում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 7-21. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1996) Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության հարցը Բեռլինի 1878 թվականի վեհաժողովին նախորդող շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-18. ISSN 0320-8117

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1996) Գերմանական սոցիալ-դեմոկրատիան և Հայկական հարցը XIX դարի վերջին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 47-53. ISSN 0320-8117

Շահազիզյան, Ս. Ռ. (1995) Հայության կողմից հայ դատի լուծման բնական կենսաանհրաժեշտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 132-147. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Զ. (1995) Պոտսդամի կոնֆերանսը, Հայկական հարցը և սփյուռքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 189-195. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պ. Ս. (1995) Ռուսաստանի օգնությունը արևմտահայ գաղթականներին (1895—1900). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-119. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (1995) Վան-Վասպուրականի բնակչության և պարսկահայերի 1916 թ. գաղթերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 167-175. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1994) Հայկական հարցը 1918 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 15-35. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1994) Հայկական հարցը Հաագայի խաղաղության միջազգային կոնֆերանսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 44-51. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1993) Հայկական հարցը 1918 թվականին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 25-38. ISSN 0320-8117

Գալոյան, Գ. Ա. (1993) Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-24. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1993) Հայկական հարց. հանրագիտարան, Հայկական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն, Երևան, 1991, 348 էջ։ Армянский вопрос. Энциклопедия. Главная редакция издательства армянской энциклопедии, Ереван, 1991, 348 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 165-167. ISSN 0320-8117

Аветисян, Г. А. and Оганесян, П. О. (1993) Еще одна малоизвестная статья Николая Адонца по Армянскому вопросу. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 137-148. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Ա. Է. (1991) Հայաստանի նկատմամբ ԱՄն-ի քաղաքական ծրագրերը XX դ. սկզբին ըստ Դ. Մեյջիի զեկուցման. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 141-150. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Կ. Ս. (1991) Միհրան Տամատյանի հուշերը Կիլիկյան անկախ հանրապետության հռչակման պատճառների և պայմանների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 129-140. ISSN 0320-8117

Абрамян, Г. Б. (1991) Из тюремных записок Гарегина Нжде. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 136-145. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1991) Ա. Ս. Համբարյան, Հայ հասարակական-քաղաքական միտքը արևմտահայության ազատագրության ուղիների մասին. XIX դ. վերջ—XX դարի սկիզբ, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1990, 480 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 163-166. ISSN 0320-8117

Овакимян, А. А. (1990) Сербская дипломатическая переписка об истреблении армян в Османской Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 83-88. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1990) А. Дж. Киракосян, Великобритания и Армянский вопрос. 90-е годы XIX века. Ереван, изд. «Айастан», 1990, 238 с. Ա. Ջ. Կիրակոսյան, Մեծ Բրիտանիան և Հայկական հարցը, XIX դ. 90- ական թվականներ, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1990, 238 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 76-79. ISSN 0320-8117

Оганесян, П. О. (1990) Малоизвестная статья «Турецкая нота и Турецкая Армения» Николая Адонца. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-77. ISSN 0320-8117

Ադամյան, Ռ. Բ. (1989) Ռուսաստանի և Գերմանիայի քաղաքականությունը Արևմտահայաստանի բարենորոգումների հարցում (1912—1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 18-29. ISSN 0320-8117

Коджоян, Р. А. (1989) К вопросу о русско-германском «сотрудничестве» по проблемам реформ в Западной Армении (июль-декабрь (1913 г.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 73-81. ISSN 0320-8117

Дилоян, В. А. (1989) Мери Кочар, Армяно-турецкие общественно-политические отношения и армянский вопрос, Ереван, 1988, изд-во Ереванского университета, 307 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 93-98. ISSN 0320-8117

Մելիքյան, Վ. Հ. (1989) Փետրվարյան բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունը և հայկական ազգային խորհուրդների ստեղծումը (1916 թ. մարտ—1917 թ. հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Киракосян, А. Дж. (1989) Англо-русские переговоры 1896 г. и Армянский вопрос. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 66-72. ISSN 0320-8117

Կոջոյան, Ռ. Ա. (1988) Արևմտահայաստանի ռեֆորմների շուրջ դիվանագիտական պայքարի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 55-61. ISSN 0320-8117

Микаелян, В. А. and Закарян, А. А. (1988) Поручик Колмаков о деятельности Андраника в 1918 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 62-84. ISSN 0320-8117

Инджикян, Оганес (1988) Армянский вопрос и советско-турецкие отношения. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-17. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Լևոն (1988) Զեյթունը և 1896 թ. հունվարի 30-ի համաձայնագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 73-81. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес and Хуршудян, Лендруш (1988) Некоторые вопросы истории Нагорного Карабаха. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 43-56. ISSN 0320-8117

Казахецян, Владимир (1987) О материальном ущербе, нанесенном армянскому народу в Закавказье и в Карсской области турецкими интервентами. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 81-88. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պողոս (1984) Սուլթանական Թուրքիայի քաղաքականությունը Արևմտյան Հայաստանում և մեծ տերությունները (XIX դ. 90-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 29-38. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Արման (1984) Ավստրո-Հունգարիայի քաղաքականությունը Հայկական հարցում (1895—1897). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 28-31. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Արման (1980) Հայկական հարցը ԱՄՆ-ի ամսագրերի էջերում (XIX դ. 90-ական թվականների կեսեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-48. ISSN 0320-8117

Խուդավերդյան, Կոնստանդին and Մայիլյան, Պարսամ (1977) Լ. Ա. Խուրշուդյան, Սովետական Ռուսաստանը և հայկական հարցը, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1977, 210 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 104-107.

Բայրամյան, Լևոն (1977) Անգլիան և հայկական հարցը 1870-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 41-50.

Համբարյան, Ա. (1968) Ս. Մ. Հակոբյան, «Արևմտյան Հայաստանը իմպերիալիստական պետությունների պլաններում առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ», ԳԱ հրատարակչություն, 1967, 264 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 93-97.

Арзуманян, М. В. (1968) Ленинский «Декрет о «Турецкой Армении» (к 50-летию опубликования). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 23-32.

Մխիթարյան, Մ. (1967) Գրողը և պատմական ճշմարտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 108-115.

This list was generated on Sat May 15 16:56:35 2021 AMT.