Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "A General Works > AP Periodicals"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 99.

Ավետիսյան, Պավել (2020) «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսը 80 տարեկան է. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 11-12. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ալբերտ (2020) «Լրաբերը» 80-ամյա հեռավորությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 13-16. ISSN 0320-8117

Սուվարյան, Յուրի (2020) Ակադեմիական հնագույն և վաստակաշատ հանդեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 9-10. ISSN 0320-8117

Սվազյան, Հենրիկ (2019) Հայ մամուլի պատմության անձանձիր հետազոտողը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ալբերտ Խառատյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 293-297. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մարիամ (2019) Հայաստանի Առաջին հանրապետության կառավարության գործունեության անդրադարձը «Ճակատամարտի» հրապարակումներում (1918-1919 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (3). pp. 38-52. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2018) Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1900–1922, հ. 2, պատասխանատու խմբագիրներ՝ Ա. խառատյան, Լ. Գևորգյան, Ե., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2017, 786 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 334-337. ISSN 0320-8117

Զարգարյան, Տ. Կ. and Ղազարյան, Հ. Կ. (2017) Հայկական շարունակական հրատարակությունների համահավաք գրացուցակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 289-300. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ս. Ս. (2017) Հայրենիքը Սփյուռքի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 283-287. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2015) Հայրենական հնագույն հայագիտական հանդեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 8-9. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Ողջույնի խոսքեր հանդեսի հոբելյանի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-7. ISSN 0320-8117

Երանոսյան, Ն. Ս. (2015) Եգիպտոսի արաբալեզու մամուլը արևմտահայերի կացության մասին (1878-1896). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-208. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2015) Հայոց Մեծ եղեռնի արտացոլումը «Արմենիա» պարբերականի էջերում (1885-1923 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 62-76. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2015) Արևմտահայ մամուլը ցեղասպանության տարիներին (1915-1918 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-100. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2014) «Հայ գրականություն» (1911-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 204-216. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2014) Իզմիրի «Աշխատանք» պարբերականը (1910-1915թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-46. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2014) Սարգսյան Ս. «Արմենիա» պարբերականը ազատագրական գաղափարախոսության ակունքներում, Ե., «Անտարես» հրատ., 2014, 679 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 345-348. ISSN 0320-8117

Քոսյան, Լ. Ս. (2014) 1890-ական թթ. հայկական կոտորածների արձագանքները «Մուրճ» պարբերականում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-137. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2013) Վ. Ս. Մաղալյան, Հայ տեղական մամուլը և գրատպությունը Վրաստանում, Ե., ԵՊՀ հրատարակչություն, 2012, 255 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 265-269. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2013) Զավեն պատրիարքի գործունեությունը Կ. Պոլսի ՀՅԴ մամուլի լուսաբանմամբ (1909-1915, 1918-1922 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 131-139. ISSN 0320-8117

Եսոյան, Մ. Ա. (2013) Հայկական բարենորոգումների լուսաբանումը սիրիական «Ալ- Թակադդում» թերթում (1912-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 186-191. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2012) Գ. Սունդուկյանը և «Մշակը» (Մեծ դրամատուրգի մահվան 100-ամյակի կապակցությամբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 421-422. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (2012) Սմբատ Գաբրիելյանի հասարակական-քաղաքական հայացքները և «Հայք» հանդեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 374-388. ISSN 0320-8117

Ասմարյան, Հ. Ա. (2012) Իտալական ազգային-ազատագրական շարժումների արտացոլումը «Փարիզ» պարբերականում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 63-70. ISSN 0320-8117

Բալայան, Ն. Մ. (2011) Արշակ Չոպանյանը և 1930-ական թթ. արևելահայ գրական-հասարակական կյանքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 195-200. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ա. Գ. (2011) Շարահյուսական կապակցությունների ոչ կանոնական դրսևորումները արդի հայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 289-299. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Հրանտ and Դիլոյան, Վալտեր (2000) Իմաստավորված և նպատակասլաց կյանք (ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 240-243. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վ. Ա. (1999) Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-206. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1998) Հին առեղծվածի վերծանման նոր փորձ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 53-63. ISSN 0320-8117

Харатян, А. А. (1997) Общественная и культурная действительность Италии в западноармянской периодической печати (50—70-ые гг. XIX в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 24-33. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1996) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . ISSN 0320-8117

Չիլինգարյան, Ե. Կ. (1996) Մ. Կատկովի, Ռ. Պատկանյանի և «Հայկական սեպարատիզմի» շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-91. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1996) Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան (ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-159. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (1995) Հայ գիտամշակութային մամուլի էջերից ( «Տարազ», «Թատրոն», «Ազգագրական հանդես»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 97-106. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1995) Հայատառ թուրքերեն մամուլը (1840—1890-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-85. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1995) Մ. Հ. Մխիթարյան, Արևելահայ մամուլի սկզբնավորումը և լուսավորական շարժումը ,Երևան, 1994 թ., «Գիտություն» հրատ., 398 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-151. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (1995) Վերակազմյալ հնչակյան մամուլի պատմությունից («Մարտ», «Նոր կյանք»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 107-114. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ս. Մ. (1995) Ֆրանսահայ պարբերական մամուլը (1899—1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 115-122. ISSN 0320-8117

Շտիկյան, Ս. Ա. (1993) «Բազմավեպ» հանդեսը (հիմնադրման 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 72-81. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Յու. Ս. (1991) «Անահիտ» հանդեսի հրապարակախոսության լեզուն և ոճը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 108-116. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1991) Վրաստանի արվեստագիտական հայ մամուլը (1921—1941). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-86. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լ. Մ. (1990) Գրիգոր Արծրունու «Մշակը» և գրաքննությունը (1872-1892). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Գյուլբուդաղյան, Ս. Վ. (1989) Հայերենի ուղղագրության հարցերը «Հանդես ամսօրյայի» էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 37-47. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Կ. Լ. (1989) Մոռացված էջ Եղիշե Չարենցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 77-83. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Գ. Հ. (1989) Ամերիկահայ մամուլի պատմության էջերից («Հայաստանի կոչնակ»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 62-70. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վլադիմիր and Խառատյան, Ալբերտ (1988) Գիտական հանդեսի 30 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 90-95. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Մագդալինա and Միքայելյան, Մելանիա (1987) Ստեփանոս Նազարյանի ծննդյան 175 ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 97-98. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1987) Խմբագրական կոլեգիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 88-89. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1986) Նալբանդյանի ծածկանունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 5 . pp. 63-73. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1986) Նալբանդյանի ծածկանունների շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 59-69. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (1986) Տնտեսագիտական միտքը դարասկզբի «Մշակում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 3 . pp. 51-58. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1985) Մկրտիչ Ներսիսյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 75-78. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վարուժան (1985) «Չեխական պատմական հանդեսը»՝ «Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում» փաստաթղթերի ժողովածուի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 90-91. ISSN 0320-8117

Մալխասյան, Մարգարիտա (1983) Եվրոպական պոեզիան «Անահիտ» հանդեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 37-47. ISSN 0320-8117

Պարսամյան, Վարդան (1983) Լիդա Գևորգյան, «Մուրճ» ամսագիրը, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1982, 313 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 94-97. ISSN 0320-8117

Սարինյան, Ռոբերտ (1983) Տնտեսագիտական հարցերը «Պսակ» և «Արաքս» պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 47-54. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հարություն (1983) Պատերազմի և խաղաղության լենինյան տակտիկայի հարցերը հայ բոլշևիկյան պարբերական մամուլում (1917 թ. մարտ—հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-12. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1981) Հ. Սըվաճյանի և Ս. Ոսկանյանի պարբերականների առնչակցությունների մասին (Հ. Սըվաճյանի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 27-41. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ամալյա and Շալունց, Ռիմա (1981) Հայագիտական նոր հանդես. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 118-119. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1980) «Լրաբերի» 40 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 29-34. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լիդա (1980) «Մուրճ» ամսագիրը ռուսական առաջին հեղափոխության տարիներին (1905—1907 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 25-36. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Սուրեն (1980) «Մեհյան» հանդեսի գրական հավատամքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 14-26. ISSN 0320-8117

Կիրակոսյան, Արման (1980) Հայկական հարցը ԱՄՆ-ի ամսագրերի էջերում (XIX դ. 90-ական թվականների կեսեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-48. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1980) «Վարաժ» ծածկանվան բացահայտման առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 108-115. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Անուշավան (1979) Էվա Գևորգյան-Բագի, Հայ-հունգարական գրական առնչությունները և «Արմենիա» ամսագիրը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 186 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 105-108. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1979) Ռուզան Նանումյան, Ստեփանոս Նազարյան. կյանքը և գործունեությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 296 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 112-114. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լիդա (1978) «Մուրճ» ամսագիրը գրաքննության արխիվներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 36-46. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մարգո (1978) Մ. Ն. Հակոբյան, «Մետեորա» հանդեսը արևմտահայ լուսավորական-դեմոկրատական շարժման մեջ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1977, 327 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 106-108. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Կլիմենտ (1976) Սովետահայ զինվորական մամուլը 1920-1930-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 25-32.

Դարբինյան, Հ. Խ. (1974) Անդրկովկասը «Կոմունիստական ինտերնացիոնալ» ամսագրի էջերում (1919-1921 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 3-11.

Գևորգյան, Լ. Մ. (1974) Հայ գյուղը «Մուրճում» և ամսագրի «գյուղափրկիչ» ծրագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 28-43.

Արամյան, Ալվինա (1974) Ալ. Ծատուրյանի նամակները Ստ. Լիսիցյանին և Գ. Միրզոյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 103-109.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1974) Ոսկանյանի գրական-հասարակական գործունեության արշալույսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 26-35.

Սարինյան, Ռ. Ն. (1974) Բանվորական հարցը «Մուրճ» ամսագրում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 13-20.

Խառատյան, Ա. Ա. (1973) Ստեփան Ոսկանյանի ծածկանունները «Արշալույս արարատյան» պարբերականում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 56-67.

Սարինյան, Ս. Ն. (1973) «Գրական նոր շարժման» հարցերը «Մեհյան» և «Նավասարդ» հանդեսներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 7 . pp. 9-22.

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1973) «Դաստիարակ» պարբերականի ստեղծման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 4 . pp. 64-70.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1973) Հայագիտական նյութեր բյուզանդագիտական նոր հանդեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 99-104.

Բաբլոյան, Մ. Ա. (1972) Հայատառ թուրքերեն մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 79-84.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1972) Զմուռնահայ մշակութային կյանքը 1800-1850-ական թվականներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 19-40.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1971) Հունգարական ազգային-ազատագրական շարժումները «Փորձի» և «Արձագանքի» էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 28-36.

Սրապյան, Դ. Պ. (1971) «Armenia» հանդեսի էջերից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 78-84.

Editorial, Board (1971) «Լրաբերի» 30-ամյակի առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . p. 106.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1970) Հայերեն ակադեմիական ավագագույն պարբերականը («Լրաբերի» 30-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 86-103.

Գասպարյան, Ա. Գ. (1969) «Նորք» հանդեսը և անցյալի գրական ժառանգության գնահատությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-45.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1968) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի տաս տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 90-92.

Editorial, Board (1967) Հասարակագիտական ամսագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 97-98.

Editorial, Board (1967) Հասարակագիտական ամսագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 119-120.

Նազարյան, Ս. Ս. (1967) Գեղարվեստական գրականությունը «Աղբյուր» ամսագրի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 57-64.

Editorial , Board (1967) Հասարակագիտական ամսագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 120-121.

Ազրոյան, Լ. Ս. (1967) Հայ գրականությունը վրացական «Մնաթոբի» հանդեսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 41-52.

Editorial , Board (1966) Հասարակագիտական ամսագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 121.

Editorial , Board (1966) Հասարակագիտական ամսագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 106-107.

Editorial , Board (1966) Հասարակագիտական ամսագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 113-114.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1966) Չեխ ժողովրդի ազատագրական պայքարի արտացոլումը հայ մամուլի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 99-103.

Editorial , Board (1966) Հասարակագիտական ամսագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 113-115.

Սևյան, Վ. Գ. (1966) Կոմունիստական երիտասարդական հայ պարբերական մամուլի ստեղծումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 42-54.

Editorial , Board (1966) Հասարակագիտական ամսագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 109-110.

Editorial , Board (1966) Հասարակագիտական ամսագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 108-109.

Editorial , Board (1966) Հասարակագիտական ամսագրերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 98-99.

This list was generated on Mon May 17 20:24:58 2021 AMT.