Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "A General Works > AN Newspapers"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 54.

Սարգսյան, Ս. Թ. (2019) Վերակազմյալ հնչակյան կուսակցության «Հայկաշեն» պաշտոնաթերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-30. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2018) Հայ ժողովրդական կուսակցության մամուլի օրգանները. «Ժողովրդի ձայն». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 84-93. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2018) Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1900–1922, հ. 2, պատասխանատու խմբագիրներ՝ Ա. խառատյան, Լ. Գևորգյան, Ե., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2017, 786 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 334-337. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2017) Օտար հեղինակների ստեղծագործությունները «Դրոշակի» էջերում (1899-1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 213-216. ISSN 0320-8117

Առաքելյան, Կ. Լ. (2015) «Ազդակ գրականը» արդի մարտահրավերների խաչմերուկում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 191-197. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ա. Ա. (2014) «Դրոշակը» և վտարանդի բանաստեղծը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 217-226. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2014) Ազգային խնդիրների արծարծումը «Արմենիայի» էջերում (XX դ. սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 101-107. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2014) Իզմիրի «Աշխատանք» պարբերականը (1910-1915թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 37-46. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2013) Երիտթուրքերի քննադատությունը «Մշակ» թերթի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 340-349. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Տ. Հ. (2013) Հասարակական իդեալի ճգնաժամը արդի հայ մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 203-210. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2011) Հունական համայնքի տնտեսական հալածանքների արձագանքը «Դաշինք» թերթում(1910-1913 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 29-36. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ա. Գ. (2011) Սեբաստիայի հայկական տպարանները և մամուլը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 49-54. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2011) Վանի «Աշխատանք» շաբաթաթերթը (1910-1915 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 236-250. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2011) «Ազգ» օրաթերթի 20-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 33-40. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Տ. Ա. (2001) Մեծ եղեռնի լուսաբանումը «Մշակ» թերթում (1915 —1916թթ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 117-124. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ս. Մ. (1998) Թիֆլիսի հայությունը «Կավկազի» ներկայացմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-113. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1995) XIX դ. վերջի հայ քաղաքական-հասարակական մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 63-71. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1995) Առաջին հայ պարբերաթերթը և նրա խմբագիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1995) Գրական կյանքը Հայաստանում 1920-ական թվականներին և «Նոյեմբեր» միօրյա թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 30-42. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (1995) Հունահայ «Երկունք», «Նոր ալիք», «Արարատ» թերթերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 123-137. ISSN 0320-8117

Մաղալյան, Վ. Ս. (1995) Վրաստանի հայ գավառական մամուլի անցյալից (1885—1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-147. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1995) Ռազմաճակատային հայ մամուլի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (1994) «Ազատամարտ» թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 61-71. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ս. Դ. (1991) Վրթանես Փափազյանը «Ղարաբաղ» թերթի խմբագիր (թերթի լույս ընծայման 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 55-60. ISSN 0320-8117

Ղազարյան, Վ. Ջ. (1991) Խաչատուր Աբովյանի մի նորահայտ երկի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 146-155. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (1990) Ալեքսանդր Քալանթարն ու «Մշակը» (ծննդյան 145-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 41-49. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Հակոբ Պարոնյանի աշխատակցությունը «Ասիա» թերթին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Աղամյան, Կարինե (1988) Կարապետ Շահնազարյանը և նրա «Երկրագունդ» թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-48. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Լիդա (1986) Ռուս առաջադիմական գրականության և հրապարակախոսության պրոպագանդան Գրիգոր Արծրունու «Մշակում». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 11 . pp. 25-35. ISSN 0320-8117

Саркисян, Сурен (1983) Из истории налаживания большевистской печати в Закавказье (1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 3-9. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Սիլվա (1983) «Ֆակտի» բոլշևիկյան թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 28-32. ISSN 0320-8117

Даронян, Юрий (1982) Армения в публицистике и прозе С. Городецкого. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 41-52. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1981) Անդրեաս Արծրունու նամակները Մարիամ Մելիք-Աղամալյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 97-113. ISSN 0320-8117

Фаньян, Джордж (1981) Хачатур Папянц и его потомки. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 23-35. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1980) Ղուկաս Պալդազարյանը և նրա «Արշալույս արարատյան» թերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 41-54. ISSN 0320-8117

Բորյան, Մառլեն (1980) Անգլո-ամերիկյան իմպերիալիզմի զավթողական պլանների մերկացումը Անդրկովկասի բոլշևիկյան մամուլում (1917—1920). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 3-15. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1979) Մամուլի և հրապարակախոսության նշանակության նալբանդյանական ըմբռնումը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 21-31. ISSN 0320-8117

Մինասյան, Իսաջան (1978) Պրոլետարական ինտերնացիոնալիզմի գաղափարների պրոպագանդումը «Կոմունիստ»-ի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 23-32.

Մխիթարյան, Մարգո (1978) Նյութեր Հարություն Շմավոնյանի գործունեության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 91-96.

Մինասյան, Իսաջան (1976) «Տեղեկատուն» կոմունայի պաշտպանության համար մղված պայքարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 11-21.

Ըրղաթբաշյան, Մարգարիտ (1976) «Թատրոն» երգիծաթերթի հայատառ-թուրքերեն քաղաքական քրոնիկները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 49-58.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1976) «Արարատ» շաբաթաթերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 24-34.

Минасян, И. А. (1976) Армянская большевистская печать Азербайджана в борьбе за интернациональное воспитание трудящихся (1917— 1920 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-15.

Հովնանյան, Լ. Վ. (1974) Երկրորդ ճակատի բացման հարցը «Լրաբերի» (ԱՄՆ) էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 22-29.

Ալոյան, Լ. Ա. (1973) Փաստաթղթեր «Մշակի» նոր խմբագիր նշանակելու առթիվ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 3 . pp. 85-90.

Ստեփանյան, Մ. Ս. (1971) Զինվորական մամուլը որպես պատմագիտական աղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 18-28.

Իսահակյան, Հ. Ա. (1970) Անդրկովկասի աշխատավորության պայքարի արտացոլումը «Ռաբոչի» թերթի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 11-14.

Գաբրիելյան, Գ. Ա. (1970) Հայաստանի սովետական իշխանության առաջին միջոցառումները և անդրանիկ պաշտոնաթերթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 3-11.

Իսահակյան, Հ. Ա. (1970) Լենինյան «Վպերյոդ» ու «Պրոլետարի» թերթերի ծնունդը և նրանց մուտքը Անդրկովկաս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-13.

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1969) «Լրո գիրը» որպես սկզբնաղբյուր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 61-68.

Ավագյան, Ս. Դ. (1968) Բոլշևիկյան օրգանի վերջին համարը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 57-61.

Ֆելեքյան, Հ. Հ. (1968) Գյուղացիական «Մաճկալ» լրագիրը (1922 - 1931). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 49-61.

Арутюнов, Г. А. (1966) «Социал-демократ» и «Рабочая газета» в Закавказье. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 19-29.

Բորյան, Մ. Տ. (1966) Աոաջին համաշխարհային պատերազմի պատճառների և բնույթի քննադատությունը «Պայքար» թերթում (1915—1916 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 30-38.

This list was generated on Wed Mar 3 14:29:22 2021 AMT.