Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > AMS Armenian Massacres"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 50.

Բասենցյան, Ա. Գ. (2018) Հայերի կոտորածները Բիթլիսի նահանգում օսմանյան բանակի և այլ զինված կազմավորումների կողմից (1915 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 12-21. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Ն. Մ. (2017) Կիլիկիահայերի կոտորածի հարցը Օսմանյան խորհրդարանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 63-79. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2017) Երիտասարդաց քրիստոնեական ընկերակցության աշխատակից Ս. Մանուկյանի հաշվետվությունը Հաճընի հերոսամարտի մասին (1920 թ. մարտ-հոկտեմբեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 288-299. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2016) Անուշավան Զաքարյան, Արևմտահայ իրականությունը ռուս հրապարակախոս Տ. Օլգենինի գնահատմամբ, Ե., Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2014, 112 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 343-345. ISSN 0320-8117

Ավետիսյան, Ս . Ռ . (2015) Հայաստանի Կարմիր խաչի ընկերության կազմավորումը և մարդասիրական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 112-119. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Վ. Վ. (2015) Բրիտանական կայսրության փոխհյուպատոսի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լոուսն Չեմբրսը 1909 թ. Ադանայի ջարդերի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-162. ISSN 0320-8117

Քոսյան, Լ. Ս. (2014) 1890-ական թթ. հայկական կոտորածների արձագանքները «Մուրճ» պարբերականում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 128-137. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ի. Վ. (2013) «Օղակ» ռազմական գործողության պետական-ահաբեկչական բնույթը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-92. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2013) Երիտթուրքերի քննադատությունը «Մշակ» թերթի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 340-349. ISSN 0320-8117

Հարությունյան, Ա. Հ. (2013) Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավոր Ա. Վռամյանի ծածկագիր նամակը` ուղղված Թալեաթին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (2012) Փաստաթղթեր Առաջին աշխարհամարտի տարիներին ռուսահպատակ հայերի զանգվածային կոտորածների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 257-276. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2011) 1885-1908 թթ. հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը Հրանդ Գանգրունու գնահատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-19. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Վ. Ա. (1997) Մի անտիպ փաստաթուղթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 174-176. ISSN 0320-8117

Կոստանդյան, Է. Ա. (1997) Հայ հոգևորականության դիրքորոշումը Զեյթունի 1895 թ. ապստամբության նկատմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 66-73. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1996) Հրաչիկ Սիմոնյան, Անդրանիկի ժամանակը, գիրք Ա, Երևան, Կաիսա հրատարակչություն, 1996, 751 էջ, գիրք Բ, Երևան, 1996, 829 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 213-218. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1995) Աղետի և դիմակայության անդրադարձները արևմտահայ նորավիպագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 148-157. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (1995) Կիլիկիահայությունը ցեղասպանության նախօրեին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-94. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Մ. Ռ. (1995) Հայ-թուրքական հարաբերությունների արտացոլումը Արմին Վեգների արձակ երկերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 196-204. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պ. Ս. (1995) Ռուսաստանի օգնությունը արևմտահայ գաղթականներին (1895—1900). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 107-119. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պ. Ս. (1994) 1895 —1896 թթ. հայկական կոտորածների լուսաբանումը ռուսական մամուլի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-101. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Գ. (1994) Հայկական հարցը Հաագայի խաղաղության միջազգային կոնֆերանսում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 44-51. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (1993) Նստաշրջան՝ նվիրված Զեյթունի 1862 թ. ապստամբության 130-ամյակին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 164-165. ISSN 0320-8117

Мирзоян, С. С. (1992) Документы о погромах нухинских и арешских армян в 1919—1920 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 146-163. ISSN 0320-8117

Թառոյան, Կ. Զ. (1991) 1890-ական թվականների արևմտահայերի ջարդերի և ինքնապաշտպանական մարտերի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 17-26. ISSN 0320-8117

Հոֆման, Թեսսա (1991) Ժիրայր Քոչարյան, Հայ ժողովրդի բնատարածքը պատմաքաղաքական իրադարձության ներքո, սկսյալ Բեռլինի Վեհաժողովից (1878). մի քաղաքական-աշխարհագրական վերլուծություն և փաստագրություն, Dietrich Reimer հրատարակչություն, 1989 (աշխարհագրության ինստիտուտի մատենաշար, Բեռլինի Ազատ համալսարան), 317 էջ, 9 քարտեզ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 169-171. ISSN 0320-8117

Զատիկյան, Հ. Գ. (1991) Կարնո նահանգի պատմությունից (XIX դ. երկրորդ կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 71-79. ISSN 0320-8117

Ղազարոսյան, Հ. Ե. (1990) Հաճընի հերոսամարտը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 21-33. ISSN 0320-8117

Саркисян, А. А. (1990) Из истории деарменизации Нахичеванского края (1920—1922 гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 74-88. ISSN 0320-8117

Մանուչարյան, Ա. Լ. (1990) 1918 թ. Բաքվի հայկական ջարդերը (ԳՖՀ-ի արտաքին գործերի մինիստրության քաղաքական արխիվի փաստաթղթերը). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 77-88. ISSN 0320-8117

Գասպարյան, Ռ. Հ. (1990) Ադանայի 1909 թ. կոտորածները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 24-35. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. (1990) Сергей Рафалович об Армении и армянах. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 88-94. ISSN 0320-8117

Համբարյան, Ա. Ս. (1990) Անդրանիկը՝ հայդուկ (ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-14. ISSN 0320-8117

Հոֆման, Տեսսա (1990) Գերմանացի ականատեսի վկայությունը Հյուսիսային Արցախում 1905 թ. հայ-ադրբեջանական ընդհարումների մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 82-87. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Հ. Մ. (1989) Հարություն-Մարտիրոս Պոյաճյան (Ժիրայր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 30-36. ISSN 0320-8117

Закарян, А. А. and Шахназарян, А. И. (1989) Бакинская газета «Наше время» о погромах нухинских, арешских и геокчайских армян в 1918 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 81-87. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռ. Օ. (1989) 1915 թ. Վանի հերոսամարտը օտար աղբյուրներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 54-63. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Կ. (1989) Գևորգ Չաուշ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Ս. Կ. (1989) Գևորգ Չաուշ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 31-38. ISSN 0320-8117

Казаросян, А. Е. (1989) Трагедия греческого и армянского населения Стамбула 6—7 сентября 1955 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 27-37. ISSN 0320-8117

Закарян, Анушаван (1988) Русский писатель С. Рафалович о сентябрьских событиях в Баку 1918 г. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 48-51. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պողոս (1984) Սուլթանական Թուրքիայի քաղաքականությունը Արևմտյան Հայաստանում և մեծ տերությունները (XIX դ. 90-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 29-38. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վահան (1983) Ջ. Կիրակոսյան, Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ (19-րդ դարի 90-ական թվականներ -1914 թ.), գիրք առաջին, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1982, 357 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 91-93. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес and Мурадян, Дереник and Арутюнян, Павел (1983) «Геноцид армян в Османской империи». Сборник документов и материалов под редакцией М. Г. Нерсисяна, второе дополненное издание, составители: М. Г. Нерсисян, Р. Г. Саакян, изд-во «Айастан», 1982, 686 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-98. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Պողոս (1980) Ռուս առաջադեմ հասարակայնության օգնությունը արևմտահայությանը (XIX դ. 90-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 15-24. ISSN 0320-8117

Байбуртян, Ваган (1977) Исмаил Раин, Всеобщее избиение армян в период господства османских султанов, 274 стр. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 100-103.

Հովհաննիսյան, Ռաֆիկ (1976) Վանի 1896 թ. ինքնապաշտպանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 58-66.

Мелкумян, Г. А. (1973) Медицинская помощь беженцам в 1915 году. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 6 . pp. 92-98.

Պողոսյան, Հ. Մ. (1968) Առաջին համաշխարհային պատերազմը և Զեյթունի բնակչության տեղահանությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 29-47.

Մխիթարյան, Մ. (1967) Գրողը և պատմական ճշմարտությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 108-115.

Թառոյան, Կ. Զ. (1966) Սասունի 1894 թվականի ապստամբության արձագանքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 16-29.

This list was generated on Sat May 8 01:57:29 2021 AMT.