Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > AD Armenian Diaspora"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 149.

Խառատյան, Ալբերտ (2019) Էգեյանի առափնյա հայկական գաղթօջախների պատմությունից (XVII-XIX դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների (2). pp. 10-34. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Հ. (2019) Սիրիահայ համայնքը և սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեն 1964-1985 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 110-127. ISSN 0320-8117

Авакян, К. Р. (2018) Кризис армянской общины Сирии как основа переоценки приоритетов армянской диаспоры (в контексте мировых процессов). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 59-70. ISSN 0320-8117

Գալստյան, Ն. Բ. (2018) Ազգապահպանության խնդիրը օտարագիր հայ գրողների ստեղծագործություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 217-224. ISSN 0320-8117

Արշակյան, Ա. Ս. (2018) Արդի գերմանահայ համայնքի կազմավորման նախապատերազմյան շրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 83-97. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Գ. Ս. (2018) Ելիզավետպոլի նահանգի հայ բնակչության ժողովրդագրական պատկերն Առաջին աշխարհամարտի նախաշեմին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 106-115. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Հայ կաթոլիկները Զմյուռնիայում և կից բնակավայրերում (XVIII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-29. ISSN 0320-8117

Մակիչյան, Վ. Լ. (2017) Գերմանահայոց կենտրոնական խորհուրդը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 97-102. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2017) Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախի կազմավորման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 26-34. ISSN 0320-8117

Բարսեղյան, Ս. Ս. (2017) Հայրենիքը Սփյուռքի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 283-287. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Ա. Ս. (2016) Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի հայկական ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1944-1964 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 78-85. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ռ. Կ. (2016) Կահիրեի համալսարանում հայագիտական կենտրոնի հիմնադրման պատմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 45-52. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Հ. Հ. (2016) Հայ իրականության մարտահրավերները հարափոփոխ աշխարհում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-20. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Ք. Ռ. (2016) Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի գործունեության պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 86-98. ISSN 0320-8117

Բրուտյան, Մ. Ա. (2016) Զմյուռնիայի հայկական և հունական համայնքները XIX դարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 35-46. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (2015) Մոնրեալի «Արմենյան» թատերախմբի գործունեությունը (1981-1985). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 213-228. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գ . Լ . (2015) Սիրիահայերի սոցալ-ժողովրդագրական ներուժը ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 181-190. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2015) Բարխուդարյան Վ.Բ., Ալեքսանյան Հ.Ս., Ռուսաստանի հայ գաղթօջախների պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2015, 441 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 410-413. ISSN 0320-8117

Երանոսյան, Ն. Ս. (2015) Եգիպտոսի արաբալեզու մամուլը արևմտահայերի կացության մասին (1878-1896). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 196-208. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Խ. Ռ. (2015) Խորհրդային Հայաստանում կիրառված «ռազմական կոմունիզմի» քաղաքականությունը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 138-145. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2015) Սերնդափոխության հեռանկարները Սփյուռքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 124-137. ISSN 0320-8117

Անանյան, Մ. Ա. (2015) Սփյուռքը արդի քննարկումներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 190-195. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2015) Ռուզան Սարգսյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 413-414. ISSN 0320-8117

Galstyan, N. (2014) Contesting Identity Grounds: Case Study of Armenian Migrant Organizations in the Netherlands. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 176-184. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ս. Թ. (2014) Պերճ Թերզյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 281-296. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2014) Հողապահպանության և «անհայրենիք» հայապահպանության գաղափարների դրսևորումը ԱՄՆ-ի հայ համայնքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 41-57. ISSN 0320-8117

Կարապետյան, Ա. Հ. (2013) Աշոտ Մելքոնյան, Հայոց պատմության դասերն ու պատգամները, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2013, 631 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 321-323. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2013) Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախը (XVIII դ. 2-րդ կես – 1922). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-98. ISSN 0320-8117

Մաթևոսյան, Մ. Մ. (2013) Լեհաստանի հայ համայնքի դերը Հայաստան-Լեհաստան հարաբերությունների զարգացման գործում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 115-122. ISSN 0320-8117

Օհանեան, Ս. Տ. (2013) Հայ կնոջ դերը իրաքահայ գաղութի հասարակական կեանքին մէջ (1915-2003 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 192-202. ISSN 0320-8117

Բեժանյան, Ա. Գ. (2013) Սփյուռքի մասին տեսությունների համառոտ ակնարկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 211-227. ISSN 0320-8117

Ենգիբարյան, Հ. Կ. (2012) Քեսապի հայոց կաթոլիկ համայնքի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №.4 . pp. 51-57. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (2012) Սմբատ Գաբրիելյանի հասարակական-քաղաքական հայացքները և «Հայք» հանդեսը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2-3 . pp. 374-388. ISSN 0320-8117

Ղևոնդյան, Ռ. Վ. (2011) Էթնիկ խմբերի դերը ոչ արևմտյան քաղաքակրթությունների արդիականացման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 94-100. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Ս. (2011) Լ. Ա. Ասոյան, Հայերը Ռուսական կայսրությունում 19-րդ դարի վերջին. Պատմաժողովրդագրական հետազոտություն (ըստ 1897 թվականի Համառուսաստանյան մարդահամարի տվյալների), Գյումրի, «Էլդորադո» հրատ., 2010, 260 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 313-315. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (2011) Մոնրեալի պոլսահայ միության թատերախումբը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 235-246. ISSN 0320-8117

Ходжаян, К. Г. (2011) Роль армянской общины в формировании позиции Франции в отношении евроинтеграционных процессов Турции. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 103-108. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Է. Ռ. (2011) Սփյուռքի դերը աշխարհակարգի ձևավորման մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 178-196. ISSN 0320-8117

Եղիազարյան, Լ. and Նալբանդյան -Մարգարյան, Մ. (2007) Բրազիլահայ համայնքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 66-76. ISSN 0320-8117

Мелконян, Эд. Л. (2002) Армянская диаспора в ее сосуществовании с внешним миром (1920 - 1950-е гг.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 70-83. ISSN 0320-8117

Հովհաննիսյան, Թ. Ս. (2002) Ք.Ռ.Ավագյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գաղութի սլատմությունը (Սկզբնավորումից մինչև 1924 թ.), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 2000, 240 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 212-215. ISSN 0320-8117

Ղասաբյան, Զ. Մ. (2001) Ֆրանսահայ համայնքի սոցիալ-տնտեսական կյանքի զարգացման փուլերը (1922-1980թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 168-174. ISSN 0320-8117

Քեշիշյան, Վարդի (2000) Էջեր Հալէպի հայ գաղթօճախի պատմութենէն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 95-108. ISSN 0320-8117

Ավագյան, Ք. Ռ. (2000) Թուրքիայի հայոց պատրիարքարանի դիվանի փաստաթղթերը ԱՄՆ-ի հայ գաղթականության մասին (XIX դ. վերջ - XX դ սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 211-220. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (2000) Պոլսի հայ համայնքը և նրա բանահյուսությունը (ըստ 1996 և 1997 թթ. ժողովրդագիտական դիտարկումների). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 82-94. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ս. Մ. (1998) Թիֆլիսի հայությունը «Կավկազի» ներկայացմամբ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 103-113. ISSN 0320-8117

Աշչյան, Վ. Ս. (1998) Ամիրաների և առևտրաարհեստավորական խավի գործունեությունը պոլսահայ գաղթօջախում (XVIII դ. վերջ—XIX դ. առաջին կես). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 104-113. ISSN 0320-8117

Նահապետյան, Կ. Ռ. (1997) Ամերիկայի հայկական համագումարի կազմավորումը,նպատակներն ու կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 25-32. ISSN 0320-8117

Артюхов, С. А. (1997) К истории армянской диаспоры г. Сочи. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 92-97. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1997) Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին. «Նաքսոս [կղզու] հայկական փոքրիկ համայնքը» (1624—1821 թթ.),Նիկոս Կեֆալլինիադիս,«Նաքսիակո Մելլոն»(Նաքսիական ապագա), Բանասիրական հրատարակություն, Աթենք, 1987, հոկտեմբեր, թիվ 527 (34)։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 162-165. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Ս. Պ. (1997) Քյոթահիայում գաղթահայության բնակեցման ժամանակի խնդիրը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 142-147. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Է. Տ. (1995) Հունահայ «Երկունք», «Նոր ալիք», «Արարատ» թերթերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 123-137. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ս. Մ. (1995) Ֆրանսահայ պարբերական մամուլը (1899—1914). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 115-122. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Զ. (1995) Պոտսդամի կոնֆերանսը, Հայկական հարցը և սփյուռքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 189-195. ISSN 0320-8117

Դեմիրճյան, Ա. Ռ. (1994) Կարոտի և նահանջի թեման սփյուռքահայ գրականության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-90. ISSN 0320-8117

Սեփոյան, Նուպար Սիփան (1992) Ազգային կամ էթնիկական ինքնության հարցը հայ սփյուռքին մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-52. ISSN 0320-8117

Սվազլյան, Վ. Գ. (1991) Ժողովրդագրական դիտարկումներ ամերիկահայ համայնքի կյանքից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 50-58. ISSN 0320-8117

Մուրադյան, Կ. Լ. (1991) Ֆրանսահայ մամուլը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 43-54. ISSN 0320-8117

Մատթէոսեան, Վարդան (1991) Հայ գրականութեան թարգմանութիւնը սպաներէն լեզուի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 57-64. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1991) Վալանսի հայ համայնքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 109-115. ISSN 0320-8117

Ստեփանյան, Ս. Խ. (1990) Հ. Լ. Փահլևանյան, Իրանահայ համայնքը (1941 — 1979 թթ.), Երևան, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1989, 331 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1990) 16—18-րդ դարերի հայ ազատագրական շարժումները և հայ գաղթավայրերը (հոդվածների ժողովածու), ՀԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1988, 228 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 87-90. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1990) Ռեչ Պոսպոլիտայի հայկական գաղթավայրերի առևտրատնտեսական հարաբերությունները Սադոկ Բարոնչի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 18-26. ISSN 0320-8117

Մատթէոսեան, Վարդան (1990) Հարաւամերիկեան գաղութներու ուսումնասիրութեան գիտաժողով. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 93-95. ISSN 0320-8117

Չալըմյան, Ն. Տ. (1990) Ժամանակակից արաբ պատմաբանները Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության մասին. Հայոց ցեղասպանության ականատեսների հուշերի տեսագրման և արժևորման մի քանի հարցերի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 88-93. ISSN 0320-8117

Տեր-Գրիգորյան, Մ. Գ. (1990) ԱՄՆ-ի հայ համայնքը երկրի քաղաքական կյանքում (1980-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 16-24. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Ռ. Գ. (1990) Լիբանանահայ կրթական հաստատությունները (1922—1980-ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 47-52. ISSN 0320-8117

Զարյան, Ա. Կ. (1990) David Marshall Lang, Armeni, un popolo in esilio. La comunità Armena in Italia. Tradotto in italiano da Franchesco Zueneli Calderini, Bologna, 1989, 204 p. Դեյվիդ Մարշալ Լենգ, հայերը՝ տարագիր մի ժողովուրդ: Հավելված՝ Իտալիո հայ համայնքը: Իտալերենի թարգմանեց Ֆրանչեսկո Ձուենելին,Բոլոնիա, Կալդերինիի հրատարակչություն, 1989, 204 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 83-84. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (1990) Կանադահայ գաղութի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 21-29. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1990) ՀԽՍՀ ԳԱ սփյուռքահայ համայնքների պատմության և մշակույթի բաժնի տարեկան գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 86-89. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Վ. Լ. (1989) Ժամանակակից հայագիտական ուսումնասիրությունների և փաստագրման Զորյան ինստիտուտ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 89-91. ISSN 0320-8117

Դալլաքյան, Կ. Լ. (1989) Մոռացված էջ Եղիշե Չարենցի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 77-83. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Ս. Դ. (1989) Սփյուռքահայ գրականության հարցերին նվիրված երկրորդ գիտաժողովը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-94. ISSN 0320-8117

Դանիելյան, Ս. Դ. (1989) Անդրանիկ Անդրեասյանը և քննադատական ռեալիզմի նոր վերելքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 57-67. ISSN 0320-8117

Նանումյան, Ռ. Պ. (1989) 1810-20-ական թվականների հնդկահայ գրական շարժման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 27-36. ISSN 0320-8117

Բաղդասարյան, Գ. Հ. (1989) Ամերիկահայ մամուլի պատմության էջերից («Հայաստանի կոչնակ»). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 62-70. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Ա. Վ. (1988) Կարմելյանների միաբանության միսիոներների գործունեությունն իրանահայության շրջանում (XVII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 51-61. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Ա. Մ. (1988) Սփյուռքահայության թվաքանակի դինամիկան 1962—1986 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 48-50. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1988) ՀՍՍՀ ԳԱ սփյուռքահայ համայնքների պատմության և մշակույթի բաժնի գիտական նստաշրջանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 98-100. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1988) Հայերը Ֆիլիպիններում և Մալայզիայի Պինանգ կղզում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 42-50. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1987) Նյութեր գաղութահայ պատմության. III. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 78-90. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1987) Նյութեր գաղութահայ պատմության. II. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 72-87. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1987) Նյութեր գաղութահայ պատմության. I. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Թամանյան, Յուլի (1987) Եվպատորիայի սբ. Նիկողայոս հայկական եկեղեցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 77-80. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գայանե (1987) Հայերի տեղաբաշխումն ԱՄՆ-ում (XIX դարի վերջ - XX դարի սկիզբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 9-16. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1987) Վ. Բ. Բարխուդարյան, Նոր Նախիջևանի հայկական գաղութի պատմություն (1861 — 1917 թթ.), Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1985, 391 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 93-96. ISSN 0320-8117

Աբրահամյան, Ռաֆիկ (1987) Սինգապուրի հայ գաղթօջախը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 61-68. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Գայանե (1986) Հայերի գաղթը ԱՄՆ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 12 . pp. 36-43. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Լևոն (1986) Լազարյանները և Հյուսիսային Կովկասի հայկական գաղթավայրերը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 10 . pp. 53-60. ISSN 0320-8117

Խաչիկյան, Շուշանիկ (1986) Շահրիմանյան ընկերության առևտրատնտեսական գործունեության մասին (XVII—XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 9 . pp. 57-63. ISSN 0320-8117

Ղազախեցյան, Վլադիմիր (1986) Հ. Մելիքսեթյան, Հայրենիք—սփյուռք առնչությունները և հայրենադարձությունը (1920—1980 թթ.), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1985, 476 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 8 . pp. 90-93. ISSN 0320-8117

Багдасарьян, Рома (1986) Из истории школьного образования армян Грозного. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 59-63. ISSN 0320-8117

Թամանյան, Յուլի (1986) Նորահայտ հուշարձան Թեոդոսիայում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 7 . pp. 94-96. ISSN 0320-8117

Մկրտչյան, Ներսես (1986) Ֆրանսահայ երիտասարդական միությունը (ԺԱՖ) խաղաղության համար մղվող պայքարում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 6 . pp. 42-51. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1986) Տավրիկյան հայերը և ռուս-սլավոնական աշխարհը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, No. 2 . pp. 51-74. ISSN 0320-8117

Ոսկանյան, Արմենակ (1985) Սփյուռքահայության թվական կազմը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 47-51. ISSN 0320-8117

Պողոսյան, Լևոն (1985) Հյուսիսային Կովկասում հայկական գաղթավայրերի հիմնադրման մասին (XVIII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 57-66. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վահան (1984) Իրանահայերի մասնակցությունը իրանա-եվրոպական հակաթուրքական դաշինք ստեղծելու փորձերում (XVI—XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 43-52. ISSN 0320-8117

Վարդանյան, Վարազդատ (1984) Կարեն Միքայելյանի զեկուցագրերը ՀՕԿ-ի գլխավոր վարչությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 80-90. ISSN 0320-8117

Համբարձումյան, Ռաֆիկ (1984) Լեհաստանի և Արևմտյան Ուկրաինայի պատմության ու մշակույթի հարցերը Սադոկ Բարոնչի աշխատություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 43-49. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Հայկ (1984) Մադրասի տպագրատան պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 41-50. ISSN 0320-8117

Սարգսյան, Նորիկ (1983) ՀԿԿ գործունեությունը սփյուռքահայերի հայրենադարձության կազմակերպման և նրանց սոցիալիստական շինարարության մեջ ներգրավելու ուղղությամբ (1946—1948). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 13-20. ISSN 0320-8117

Մելիքսեթյան, Հովիկ (1983) Սփյուռքահայերի հայրենադարձությունը (1962-1982). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 3-13. ISSN 0320-8117

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (1983) XIV—XVIII դդ. ազատագրական շարժումների և հայկական գաղթավայրերի պատմությանը նվիրված նստաշրջան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 102-103. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Միքայել (1982) Տետեյանների մշակութային-լուսավորական գործունեությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 47-57. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Հմայակ (1982) Ւրանահայ գրչօջախները (XIII—XIV դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 71-75. ISSN 0320-8117

Գրիգորյանց, Վլադիմիր (1982) Հայերի հասարակական-քաղաքական կյանքը Անդրկասպյան երկրամասում (1881—1917). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 24-36. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1982) Նյութեր Կրետեի հայկական գաղութի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-102. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Վարդան (1982) XIХ դ. Աստրախանում հայկական կրթության կազմակերպման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 42-51. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վահրամ (1982) Л. А. Погосян, Армянская колония Армавира, издательство АН Армянской ССР, Ереван, 1981, 180 с. Լ. Ա. Պողոսյան, Արմավիրի հայկական գաղթօշախը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1981, 180 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 93-95. ISSN 0320-8117

Кривонос, Надежда (1982) Дж. О. Галустян, Культурная жизнь армянских колоний средневековой Польши (XVI—XVII вв.), Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1981, 161 с. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 99-100. ISSN 0320-8117

Գրիգորյան, Վարդան (1981) Համքարական կազմակերպությունները Պոդոլյեի հայկական գաղութներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 80-88. ISSN 0320-8117

Միքայելյան, Վարդգես (1981) В. Р. Григорян, История армянских колоний Украины и Польши (Армяне в Подолии), Издательство АН Армянской ССР, Ереван, 1980, 290 с. Վ. Ռ. Գրիգորյան, Ուկրաինայի և Լեհաստանի հայկական գաղութների պատմություն (Հայերը Պոդոլյեում), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980, 290 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 96-99. ISSN 0320-8117

Ղասաբյան, Զոհրաբ (1980) Հայերի դերը Բուլղարիայի տնտեսության զարգացման գործում (1885—1940). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 56-66. ISSN 0320-8117

Բայբուրդյան, Վահան (1979) Հ. Խ. Թոփուզյան, Եգիպտոսի հայկական գաղութի պատմություն (1805—1952), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 359 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 109-111. ISSN 0320-8117

Դրամբյան, Տիգրան (1979) Ֆրանսահայերի միացյալ ժողովրդական ճակատի ստեղծումը (1936—1938 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 39-48. ISSN 0320-8117

Юхт, Александр (1979) Социальная борьба в астраханской армянской колонии (середина XVIII в.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 69-80. ISSN 0320-8117

Саркисян, Генрих (1979) Памятные медали, посвященные польским армянам. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 55-61. ISSN 0320-8117

Хачатрян, Вартан (1978) Астраханская армянская колония и русско-армянские отношения в XVIII в. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 77-85. ISSN 0320-8117

Խաչատրյան, Մարկոս (1978) Պարսկահայերի ներգաղթի կազմակերպումը ըստ ժամանակի փաստաթղթերի. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 96-110. ISSN 0320-8117

Микаелян, Вардгес (1978) Четыре документа по истории могилевских армян. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 101-105. ISSN 0320-8117

Каковкин, Александр (1978) О ювелирном искусстве в армянских колониях (XV—XVII вв.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 43-54.

Մխիթարյան, Մարգո (1978) Նյութեր Հարություն Շմավոնյանի գործունեության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 91-96.

Մինասյան, Լևոն (1977) Հայերը Բուշեռում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . p. 111.

Պողոսյան, Լևոն (1976) Արմավիրի հիմնադրման պատմությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 14-23.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1976) Հնագույն հիշատակություն Վառնայի հայության մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 110-111.

Адобашьян, В. Л. (1975) Армяне Черноморского округа в 1920—1928 гг. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 27-36.

Գալստյան, Ջ. Հ. (1974) Գորգագործուծությունը Ռեչ Պոսպոլիտայի հայկական գաղութներում (XVI-XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 100-107.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1974) Նյութեր Զմյուռնահայ գաղութի պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 117-118.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1974) Ակնարկ Բերեժանիի հայ գաղութի պատմության. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 79-86.

Գևորգյան, Էվա (1974) Հունգարահայ մշակութային զարթոնքը XIX դ. վերջերին և XX դ. սկզբներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 63-71.

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1974) Հայ գաղթականների ընդունումը և բնակեցումը Բուլղարիայում (1922-1923). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 21-27.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1973) Յազլովեց քաղաքի հայկական գաղութի «Կտրիճվորաց եղբայրության» կանոնադրությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 40-60.

Սրապյան, Դ. Պ. (1973) ԱՄՆ-ի հայ գաղութի պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2 . pp. 79-84.

Editorial , Board (1970) Ուսումնասիրություններ նվիրված հունգարահայերի պատմությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . p. 98.

Бугви, Балаш (1970) Армянские врачи Венгрии и их роль в истории медицины. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 94-102.

Editorial, Board (1970) Венгерские армяне. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 97-99.

Ружицкий, Э. И. (1970) Неопубликованный документ XIV века по истории Армянской колонии во Львове. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 106-108.

Բորովոյ, Ս. Յա. (1969) Մենագրություն մերձդնեստրյան հայկական քաղաքի մասին (Ж.Ананян, Армянская колония Григориополь. Ереван, Изд-во АН Арм.ССР, 276 стр.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 98-100.

Հովհաննիսյան, Մ. (1968) Վ. Բ. Բարխուդարյան, Նոր Նախիջևանի հայկական գաղութի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1967, 498 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 74-80.

Ոսկանյան, Վ. Կ. and Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1968) Հայ գաղթավայրերը սովետահայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-22.

Նաջարյան, Ե. Հ. (1967) Արաբ ժողովրդի հակաիմպերիալիստական պայքարի արտացոլումը սիրիահայ և լիբանանահայ գրողների գործերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 62-71.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1967) Նոր Նախիջևանի գաղութը 1853—1856 թթ. Ղրիմի պատերազմի տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 55-61.

Сидор, Б. (1967) О социально-экономическом положении армянских колоний на Буковине в XVIII—XIX вв. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 45-52.

Մարտիրոսյան, Հ. Հ. (1966) Իրանի հայկական ղպրոցները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 65-76.

Галустян, Дж. (1966) М. Закшевска-Дубасова, Армяне Замостья и их роль в торговом и культурном обмене между Польшей и Востоком. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 108-110.

Անանյան, Ժ. Հ. (1966) Հայերի Մոլդավիա և Բեսարաբիա գաղթելու պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 90-98.

Տեր-Ղևոնդյան, Հ. Ն. (1966) Հայկական արծաթագործությունը գաղթօջախներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 92-99.

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1966) Ռուսաստանում հայկական գաղթավայրերի առաջացման պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 26-44.

This list was generated on Sun Feb 28 08:55:12 2021 AMT.