Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Items where Subject is "A General Works > AC Collections. Series. Collected works"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 46.

Ալոյան, Լ. Ա. (2010) «Արմենիա» շաբաթաթերթը (հրատարակության 125-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 109-114. ISSN 0320-8117

Editorial , Board (2010) ՀՀ ԳԱԱ ավագագույն հասարակագիտական հանդեսի 70 տարին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 3-4. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2009) «Ազատամարտ» օրաթերթի գրական հավելվածը (1910-1913). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 144-148. ISSN 0320-8117

Սարուխանյան, Ն. Բ. (2009) Աշոտ Հովհաննիսյանի՝ «Արարատ» ամսագրում տպագրված պատմագիտական ուսումնասիրությունները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 263-265. ISSN 0320-8117

Հակոբյան, Ա. Մ. (2009) Հայաստանի անկախության հռչակումը և իշխանության կենտրոնական մարմինների ձևավորումը (1918 թ. մայիս-հուլիս). Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու (կազմող, առաջաբանի և ծանոթագր. հեղինակ՝ Սուքիասյան Հ. Կ., խմբ.՝ Վիրաբյան Ա. Ս., Խաչատրյան Կ. Հ.), Հայաստանի ազգային արխիվի հրատ., Ե., 2009, 218 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 266-268. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2008) «Շանթ» հանդեսը 1911-1915 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 56-66. ISSN 0320-8117

Սուքիասյան, Հ. Կ. (2008) ՀՍԽՀ արտգործժողկոմատի տեղեկատու բաժնի բյուլետենը (1921-1922 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 87-93. ISSN 0320-8117

Զաքարյան, Ա. Հ. (2008) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 50-ամյակը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 140-145. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2008) Արևմտահայ մամուլը (1918-1922 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-86. ISSN 0320-8117

Բեքարյան, Ա. Ա. (2007) Բայրոնի երկերը Վենետիկի Մխիթարյանների մամուլի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 30-43. ISSN 0320-8117

Պետրոսյան, Դ. Վ. (2007) Գեղեցկի և ճշմարտի գեղագիտական արտացոլման հիմնախնդրի շուրջ (Ալ. Շիրվանզադե - Գ. Լևոնյան բանավեճը «Մշակի» էջերում, 1917 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 197-207. ISSN 0320-8117

Նալբանդյան, Ն. Մ. (2007) Լրագրության մեջ բարոյաիրավական պատասխանատվության հիմնահարցեր. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 188-196. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2007) Հայերի ցեղասպանությունը Կ. Պոլսի «Ճակատամարտ» օրաթերթի էջերում (1918 թ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 75-78. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2007) Վահան Նալբանդյանը հրապարակախոս. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 231-235. ISSN 0320-8117

Չատինյան, Գ. Ե. (2006) Արևմտահայ պարբերական մամուլի իրավական կացության պատմությունից (1860-1870-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 198-207. ISSN 0320-8117

Նալբանդյան, Ն. Մ. (2006) Լրագրական էթիկայի շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 208-219. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Մ. Վ. (2006) ՀՅԴ Կ. Պոլսի պարբերական մամուլը (1909-1920 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-181. ISSN 0320-8117

Նազարյան, Ս. Ս. (2006) Հայ մամուլը Եգիպտոսի մեջ: Մատենագիտական ցուցակ։ Կազմ. Պայրամյան Ս. Ն., Կահիրե, 2005, 396 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 255-257. ISSN 0320-8117

Ալեքսանյան, Հ. Ս. (2006) Նոր Նախիջևանի «Հայ համայնք» շաբաթաթերթը 1918-1920 թթ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 141-155. ISSN 0320-8117

Անանյան, Գ. Գ. (2006) ՀՀ լրատվամիջոցները անցումային շրջանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 3-16. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (2006) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2006) Վ. Գ. Բելինսկու ժուռնալիստական գործունեությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 101-110. ISSN 0320-8117

Սողոմոնյան, Գ. Ա. (2006) «Մասիսը» Արփիար Արփիարյանի խմբագրության տարիներին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 22-37. ISSN 0320-8117

Գևորգյան, Ն. Օ. (2005) Արևելյան ճգնաժամը և 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի արձագանքները արևմտահայ երգիծական մամուլի էջերում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 148-159. ISSN 0320-8117

Ալոյան, Լ. Ա. (2003) «Մշակը» և եկեղեցին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 161-168. ISSN 0320-8117

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (1998) Իմաստալից կյանք (անվանի պատմաբան, պրոֆ. Խիկար Բարսեղյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 196-199. ISSN 0320-8117

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1997) Ստեփանոս Նազարյան, Երկերի ժողովածու, տեքստը և ծանոթագրությունները՝ Ռ. Նանումյանի, Ե., 1996, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 482 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 177-179. ISSN 0320-8117

Казанджян, Р. В. (1991) Об одной распространенной ошибке. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 176-177. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1991) Արտաշես Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 158-169. ISSN 0320-8117

Խուրշուդյան, Ռ. Լ. (1991) Արտաշես Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 139-149. ISSN 0320-8117

Editorial, Board (1989) Հայագիտական նյութերը արտասահմանի պարբերականներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. and Մկրտումյան, Հ. Գ. (1989) Քարթլիի մատյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 80-96. ISSN 0320-8117

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. and Մկրտումյան, Հ. Գ. (1989) Քարթլիի մատյան. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 60-80. ISSN 0320-8117

Սահակյան, Ռուբեն (1988) Հայկական ցեղասպանության պատմությունը ֆրանսիական հրատարակություններում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 9-20. ISSN 0320-8117

Միրզաբեկյան, Ջանի (1988) Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, բնագիրը հրատարակության պատրաստեց և ծանոթագրեց բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ա. Ս. Մանուկյանը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1987, 564 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 82-86. ISSN 0320-8117

Հովսեփյան, Ռ. (1972) Մատենաշար՝ նվիրված կեսդարյա հոբելյանին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 12 . p. 94.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1972) Հայաստանի թանգարանների պատմությունից. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 10 . pp. 20-35.

Мнацаканян, А. Н. (1972) Из документов А. Ф. Мясникяна — исполняющего должность верховного главнокомандующего. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 9 . pp. 60-81.

Гарсоян, Н. Г. (1971) Арменоведение в США. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 23-34.

Դավթյան, Հ. Մ. (1971) «Ազգային մատենադարանի» 201-րդ հատորը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 100-102.

Եգանյան, Օ. (1969) Ներսիսյան դպրոցի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 6 . pp. 83-84.

Մադոյան, Գ. Ա. (1969) Հարստանում են թանգարանի հավաքածուները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 98-101.

Մարտիրոսյան, Վ. (1969) Փաստաթղթերի արժեքավոր ժողովածու (Եղիա Կարնեցու դիվանը, «Միտք» հրատարակչություն, Երևան, 1968, 366 էջ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 97-98.

Եգանյան, Օ. Ս. (1968) Հովհաննես Չերքեզյան Սեբաստացու հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 86-91.

Гарибян, Дж. А. (1968) О некоторых фрагментах из фонда славянских рукописей Матенадарана. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 74-79.

Ավագյան, Ն. Ք. (1967) Սուեդահայերի մշակույթի և կենցաղի ցուցանմուշների հավաքածուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 87-95.

This list was generated on Sun Feb 28 08:50:17 2021 AMT.