Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 38.

Խառատյան, Ա. Ա. and Հովհաննիսյան, Պ. Հ. and Շահնազարյան , Ա. Ի. (2001) Հայագիտության նվիրյալը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 264-266. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2014) «Հայ գրականություն» (1911-1914 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 204-216. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2007) Ակադեմիկոս Արտաշես Շահինյան. hայրենասերը,ուսուցչապետը,գիտնականը: Կազմող՝ Արամ Շահինյան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 2006, 361 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 256-258. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2000) Ակադեմիկոս Մանվել Զուլալյան (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 244-246. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2015) Անուշավան Զաքարյան,Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (1916-1921 թթ.), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 230 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 255-260. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1993) Արևմտահայ երգիծական մամուլի պատմությունից (XIX դարի 50—80- ական թվականներ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 59-71. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2008) Արևմտահայ մամուլը (1918-1922 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 68-86. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2013) Արևմտահայ մամուլը XX դ. առաջին քառորդին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 20-31. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2015) Արևմտահայ մամուլը ցեղասպանության տարիներին (1915-1918 թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 91-100. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2001) Գերության համակարգը Օսմանյան կայսրությունում (XV - XVIII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 25-40. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2010) Գիտնականի արդիականությունը (ակադեմիկոս Մ. Կ. Զուլալյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1-2 . pp. 517-520. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2007) Դ. Վ. Պետրոսյան, Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Ե., 2007, 367 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 250-253. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2013) Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախը (XVIII դ. 2-րդ կես – 1922). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 85-98. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2017) Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախի կազմավորման շուրջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 26-34. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2000) Է. Ա. Կոստանդյան, Մկրտիչ Խրիմյան, ՀՀ ԳԱ հրատ, Ե., 2000, 440 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 225-228. ISSN 0320-8117

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Խառատյան, Ա. Ա. (2016) Ժամանակակից փիլիսոփայական աշխատությունների մի շարքի մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 297-303. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1992) Լ. Գ. Մուրադյան, Արփիար Արփիարյան, կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան, 1991, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, 419 էջ։. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 164-167. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1999) Լրատվության ժանրը Հայաստանի մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 48-65. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1998) Լրատվության ժանրը Հայաստանի մամուլում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 18-33. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2003) Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքը և օսմանյան ավանդական հասարակությունը (XV-XVII դարեր). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 31-46. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2002) Կոստանդնուպոլսի հայ պատրիարքության կազմավորման շուրջ (XV-XVII դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 8-24. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Հակոբ Պարոնյանի աշխատակցությունը «Ասիա» թերթին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 12 . pp. 49-56. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2012) Հայ գրատպությունը Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում (1567-1860-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 3-11. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Հայ կաթոլիկները Զմյուռնիայում և կից բնակավայրերում (XVIII դ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 12-29. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1995) Հայատառ թուրքերեն մամուլը (1840—1890-ական թթ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 72-85. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Հենրիկ Սվազյան. գիտության անխոնջ աշխատավորը (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 346-350. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2016) Հովհաննիսյան Ն., Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը: Քրդական գործոնը Արևմտյան Հայաստանի հարցի լուծման հայկական հայեցակարգում, Ե., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2016, 84 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 320-324. ISSN 0320-8117

Գեղամյան, Գ. Մ. and Խառատյան, Ա. Ա. (2002) Հրանտ Ավետիսյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 225-227. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1975) Մ. Մամուրյանի բարոյագիտական հայացքները. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 39-51.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Խառատյան, Ա. Ա. (1991) Մանվել Կարապետի Զուլալյան (ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 172-175. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2012) Մարտին Բաղդասարյան, Ազատագրում, գիրք 3. Սպարապետ, Ե., «Այսօր» հրատ., 2010, 768 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 4 . pp. 277-279. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1996) Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան (ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 155-159. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2018) Նորայր Սարուխանյան. ներդրումը հայ պատմագրության մեջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 351-356. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (2007) Ռիչարդ Գ. Հովհաննիսյան, Հայաստանի Հանրապետությունը, հ.1, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Ե., 2005, 570 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . pp. 257-259. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1973) Ստեփան Ոսկանյանի ծածկանունները «Արշալույս արարատյան» պարբերականում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 11 . pp. 56-67.

Խառատյան, Ա. Ա. (2012) Վահան Բայբուրդյան, Օսմանյան կայսրության պատմություն, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2011, 716 էջ:. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 336-342. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. (1994) Վաստակաշատ պատմաբանը (Երվանդ Ղազարի Սարգսյանի ծննդյան 80- ամյակի առթիվ). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 167-169. ISSN 0320-8117

Խառատյան, Ա. Ա. and Սարուխանյան, Ն. Բ. (2007) Քաղաքացին, հրապարակախոսը և գիտնականը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 264-267. ISSN 0320-8117

This list was generated on Wed Mar 3 07:32:38 2021 AMT.