Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 12.

Բարթիկյան, Հրաչ (1980) «Գիտական հետազոտությունների կենտրոնի հրապարակումներ, հ. Ե. Կիպրական ժողովրդական երգեր XIX դարի անտիպ ժողովածուներից», աշխատասիրությամբ Թ. Պապադոպուլոսի, Նիկոզիա, 1975, XVII+375 էջ». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 . pp. 110-111. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1977) «Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին», հ. 8, Ասորական աղբյուրներ, գիրք Ա, թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթություններ Հ. Գ. Մելքոնյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1976, 478 էջ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 104-105.

Բարթիկյան, Հրաչ (1984) Աղանդավորական շարժումները Հայաստանում ըստ միջնադարի հայ և օտար հեղինակների (IV-V դդ.). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 83-93. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1980) Աշխատություն՝ նվիրված Փոքր Ասիայի քառակուսի-խաչաձև հատակագծով տաճարների ուսումնասիրությանը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3 . pp. 114-115. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1980) Գրիգոր Բակուրյանի «Կանոնադրության» մեջ հիշատակվող ΑΝΙΔΡΥΤΟΝ ΕΘΝΟΣ–ի (անկայուն ժողովրդի») մասին. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 72-79. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1984) Թեոդորոս Մոպսուեստացու ΜΑΣΤΟύΒΙΟΣ-ի և բյուզանդական «Մաշտոցյան» տոհմի մասին (X դար). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 7 . pp. 74-76. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1982) Նյութեր Կրետեի հայկական գաղութի վերաբերյալ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 92-102. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1987) Նյութեր գաղութահայ պատմության. I. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 9 . pp. 74-82. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1987) Նյութեր գաղութահայ պատմության. II. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 10 . pp. 72-87. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1987) Նյութեր գաղութահայ պատմության. III. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 11 . pp. 78-90. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1979) Պավլիկյան շարժման գաղափարախոսությունը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 8 . pp. 94-101. ISSN 0320-8117

Բարթիկյան, Հրաչ (1978) „Pseudo Epiphanii Sermo de Antichristo (Armeniaca de finetemporum)“, Introduzione, testo critico, versione latina e note di Giuseppe Frasson. Bibliotheca Armeniaca, Textus et Studia cura Academiae Armeniacae S. Lazari Venetiarum, 2, Venezia-S. Lazzaro, 1976, LXXXIV+392 p. (Ստոյն Եպիփանու ասացեալ Յաղագս Նեռինն (Հայկականք Յաղագս վերջնումն ժամանակաց)։ Յառաջաբան, քննական բնագիր, լատիներէն թարգմանութիւն եւ ծանօթագրութիւններ։ Աշխատասիրեց Յովսէփ Ֆրասսոն։ Հայկական մատենադարան, Բնագիր և Քննութիւն։ Հրտ. Հայկական կաճառի Ս. Ղազարու Վենետկոյ, 2, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1976). Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 5 . pp. 105-109.

This list was generated on Sat Mar 6 09:08:24 2021 AMT.